Gloria Traina

Bilde av Gloria Traina
English version of this page
Telefon +47-22850503
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2B None 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Rettferdighet i fordeling- og prioriteringsspørsmål i helsesektoren
 • Personlig ansvar for helse som kriterium i prioriteringsspørsmål
 • Organisasjonsutvikling i helseinstitusjoner
 • Klinisk engasjement, medarbeiderskap  og atferdsendring hos helsepersonell
 • Lederroller i toppledelsen og på klinisk nivå

Bakgrunn

 • M. Phil i Health Economics, Policy and Management (2016), Universitetet i Oslo 
 • B.A i Europastudier med spesialisering i Statsvitenskap (2014), Universitetet i Oslo 

Priser

 • European Youth Parliament, Foreign Affairs Committee, 3rd Place at the Italian National Sesssion (2008)

Verv

 • Masteroppgave intern ved Oslo universitetssykehus i prosjektet «Styrket Medarbeiderskap»
 • Trainee og prosjektmedarbeider hos Helse Sør-Øst RHF (HR-avdelingen )
 • Studentrepresentant for masterprogrammet Health Economics , Policy and Management ( HEPMA )

Samarbeid

 • Klinikk for Psykisk Helse og Avhengighet ved Oslo Universitetssykehus

Publikasjoner

 • Traina, Gloria; Martinussen, Pål Erling & Feiring, Eli (2019). Being Healthy, Being Sick, Being Resposnible: Attitudes towards Responsibility for Health in a Public Healthcare System. Public Health Ethics.  ISSN 1754-9973.  12(2), s 145- 157 . doi: 10.1093/phe/phz009 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2016 13:35