Gloria Traina

Faglige interesser

 • Rettferdighet i fordeling- og prioriteringsspørsmål i helsesektoren
 • Personlig ansvar for helse som kriterium i prioriteringsspørsmål
 • Organisasjonsutvikling i helseinstitusjoner
 • Klinisk engasjement, medarbeiderskap  og atferdsendring hos helsepersonell
 • Lederroller i toppledelsen og på klinisk nivå

Bakgrunn

 • M. Phil i Health Economics, Policy and Management (2016), Universitetet i Oslo 
 • B.A i Europastudier med spesialisering i Statsvitenskap (2014), Universitetet i Oslo 

Priser

 • European Youth Parliament, Foreign Affairs Committee, 3rd Place at the Italian National Sesssion (2008)

Verv

 • Masteroppgave intern ved Oslo universitetssykehus i prosjektet «Styrket Medarbeiderskap»
 • Trainee og prosjektmedarbeider hos Helse Sør-Øst RHF (HR-avdelingen )
 • Studentrepresentant for masterprogrammet Health Economics , Policy and Management ( HEPMA )

Samarbeid

 • Klinikk for Psykisk Helse og Avhengighet ved Oslo Universitetssykehus

Publikasjoner

 • Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke & Hofmann, Bjørn (2020). Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800. . doi: https://doi.org/10.1136/medethics-2020-106120 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Traina, Gloria & Feiring, Eli (2020). Priority setting and personal health responsibility: an analysis of Norwegian key policy documents. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800. . doi: 10.1136/medethics-2019-105612 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Traina, Gloria & Feiring, Eli (2020). ‘There is no such thing as getting sick justly or unjustly’–a qualitative study of clinicians’ beliefs on the relevance of personal responsibility as a basis for health prioritisation. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963. . doi: 10.1186/s12913-020-05364-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Traina, Gloria; Martinussen, Pål Erling & Feiring, Eli (2019). Being Healthy, Being Sick, Being Resposnible: Attitudes towards Responsibility for Health in a Public Healthcare System. Public Health Ethics.  ISSN 1754-9973.  12(2), s 145- 157 . doi: 10.1093/phe/phz009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn Morten; Fystro, Joar; Traina, Gloria & Feiring, Eli (2019). Hypersensitive Reluctance to Address Issues of Responsibility in Childhood Obesity?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2016 13:35