Gro Gujord Tangen

Faglige interesser

 • Fysisk funksjon
 • Kognitiv svikt og demens
 • Aldring

Undervisning

HELSEF 4402: Funksjon og funksjonsvurdering
HELSEF 4302 Analysekurs

Bakgrunn

 • Siden 2010 ansatt som stipendiat ved Avdeling for Helsefag, UiO. Tidligere arbeidet som fysioterapeut hovedsakelig tilknyttet geriatri ved Oslo Universitetssykehus Ullevål (2007-2010) og på Bærum Sykehus (2002-2007).
 • Master i Helsefagvitenskap fra UiO i 2008. Utdannet mensendieck-fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo i 2001. 2 år med idretts-og friluftslivsstudier fra Høgskolen i Telemark.

Samarbeid

 • Anne Marit Mengshoel (hovedveileder), Astrid Bergland (biveileder) og Knut Engedal (biveileder)
 • Oslo Universitetssykehus, Hukommelsesklinikken på Ullevål og Geriatrisk Daghospital på Aker
 • Elisabet Londos ved Neuropsykiatriska kliniken, Skånes Universitetssjukehus, Malmø
Emneord: Aldring, Alzheimer, Fysioterapi, Funksjonssvikt

Publikasjoner

 • Engedal, Knut; Gjøra, Linda; Bredholt, Thea; Thingstad, Pernille; Tangen, Gro Gujord; Ernstsen, Linda & Selbæk, Geir (2021). Sex Differences on Montreal Cognitive Assessment and Mini-Mental State Examination Scores and the Value of Self-Report of Memory Problems among Community Dwelling People 70 Years and above: The HUNT Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders.  ISSN 1420-8008. . doi: 10.1159/000516341
 • Hamre, Sophia Charlotta; Fure, Brynjar; Helbostad, Jorunn L.; Wyller, Torgeir Bruun; Ihle-Hansen, Hege; Vlachos, Georgios; Ursin, Marie Helene & Tangen, Gro Gujord (2021). Factors Associated with Level of Physical Activity After Minor Stroke. Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases.  ISSN 1052-3057.  30(4) . doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.105628 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sverdrup, Karen; Selbæk, Geir; Bergh, Sverre; Strand, Bjørn Heine; Thingstad, Pernille; Skjellegrind, Håvard; Skjerve, Kjerstin Næss & Tangen, Gro Gujord (2021). Physical performance across the cognitive spectrum and between dementia subtypes in a population-based sample of older adults: The HUNT study. Archives of gerontology and geriatrics (Print).  ISSN 0167-4943.  95 . doi: 10.1016/j.archger.2021.104400 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hamre, Sophia Charlotta; Fure, Brynjar; Helbostad, Jorunn L.; Wyller, Torgeir Bruun; Ihle-Hansen, Hege; Vlachos, Georgios; Ursin, Marie Helene & Tangen, Gro Gujord (2020). Balance and Gait After First Minor Ischemic Stroke in People 70 Years of Age or Younger: A Prospective Observational Cohort Study. Physical Therapy.  ISSN 0031-9023.  100(5), s 798- 806 . doi: 10.1093/ptj/pzaa010 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hamre, Sophia Charlotta; Fure, Brynjar; Helbostad, Jorunn L.; Wyller, Torgeir Bruun; Ihle-Hansen, Hege; Vlachos, Georgios; Ursin, Marie Helene & Tangen, Gro Gujord (2020). Impairments in spatial navigation during walking in patients 70 years or younger with mild stroke. Topics in Stroke Rehabilitation.  ISSN 1074-9357.  27, s 601- 609 . doi: 10.1080/10749357.2020.1755814 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hesseberg, Karin; Tangen, Gro Gujord; Pripp, Are Hugo & Bergland, Astrid (2020). Associations between Cognition and Hand Function in Older People Diagnosed with Mild Cognitive Impairment or Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra.  ISSN 1664-5464.  10, s 195- 204 . doi: 10.1159/000510382 Vis sammendrag
 • Leão, Luana Lemos; Tangen, Gro Gujord; Barca, Maria Lage; Engedal, Knut; Santos, Sérgio Henrique S.; Machado, Frederico Sander M.; de Paula, Alfredo Maurício B. & Monteiro-Junior, Renato Sobral (2020). Does hyperglycemia downregulate glucose transporters in the brain?. Medical Hypotheses.  ISSN 0306-9877.  139 . doi: 10.1016/j.mehy.2020.109614 Vis sammendrag
 • Nilsson, Maria H.; Tangen, Gro Gujord; Palmqvist, Sebastian; van Westen, Danielle; Mattsson-Carlgren, Niklas*; Stomrud, Erik & Hansson, Oskar (2020). The effects of Tau, Amyloid, and White Matter Lesions on Mobility, Dual Tasking, and Balance in Older People. The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences.  ISSN 1079-5006.  76(4), s 683- 691 . doi: 10.1093/gerona/glaa143 Vis sammendrag
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Røen, Irene Mari; Husebø, Bettina & Tangen, Gro Gujord (2020). Trajectories of physical performance in nursing home residents with dementia. Aging Clinical and Experimental Research.  ISSN 1594-0667.  32, s 2603- 2610 . doi: 10.1007/s40520-020-01499-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tangen, Gro Gujord; Hurum, Jon-Håvard; Karlsen, Ragnhild; Haugan, Kjersti; Frogh, Einar; Skarbekk, Anne Kari & Robinson, Hilde Stendal (2020). Fysisk funksjon hos eldre som går til fysioterapeut i Kongsberg kommune - en tverrsnittundersøkelse. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  8, s 70- 75
 • Robinson, Hilde Stendal & Tangen, Gro Gujord (2019). Fysisk aktive eldre og treningsvaner?. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  86(4), s 24- 28 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Gro Gujord; Langballe, Ellen Melbye & Strand, Bjørn Heine (2019). Subjective memory impairment, instrumental activities of daily living and longitudinal effect on mortality among older adults in a population-based cohort study: The HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948. . doi: 10.1177/1403494819885234 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2019). Measuring physical performance in highly active older adults: associations with age and gender?. Aging Clinical and Experimental Research.  ISSN 1594-0667. . doi: 10.1007/s40520-019-01190-x Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Røen, Irene Mari; Kirkevold, Øyvind & Tangen, Gro Gujord (2018). Mobility and cognition at admission to the nursing home – a cross-sectional study. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18(30) . doi: 10.1186/s12877-018-0724-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hamre, Charlotta; Botolfsen, Pernille; Tangen, Gro Gujord & Helbostad, Jorunn L. (2017). Interrater and test-retest reliability and validity of the Norwegian version of the BESTest and mini-BESTest in people with increased risk of falling. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  17(92), s 1- 8 . doi: 10.1186/s12877-017-0480-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Gro Gujord; Bergland, Astrid; Engedal, Knut & Mengshoel, Anne Marit (2017). The importance of parkinsonian signs for gait and balance in patients with Alzheimer's disease of mild degree.. Gait & Posture.  ISSN 0966-6362.  51, s 159- 161 . doi: 10.1016/j.gaitpost.2016.10.009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Gro Gujord; Engedal, Knut; Bergland, Astrid; Moger, Tron Anders; Hansson, Oskar & Mengshoel, Anne Marit (2015). Spatial navigation measured by the Floor Maze Test in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and mild Alzheimer's disease. International Psychogeriatrics.  ISSN 1041-6102.  27(8), s 1401- 1409 . doi: 10.1017/S1041610215000022 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tangen, Gro Gujord; Engedal, Knut; Bergland, Astrid; Moger, Tron Anders & Mengshoel, Anne Marit (2014). Relationships between balance and cognition in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and Alzheimer disease. Physical Therapy.  ISSN 0031-9023.  94(8), s 1123- 1134 . doi: 10.2522/ptj.20130298 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Gro Gujord; Londos, Elisabet; Olsson, Johan; Minthon, Lennart & Mengshoel, Anne Marit (2012). A Longitudinal Study of Physical Function in Patients with Early-Onset Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra.  ISSN 1664-5464.  2(1), s 622- 631 . doi: 10.1159/000345782)

Se alle arbeider i Cristin

 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Thingstad, Pernille & Tangen, Gro Gujord (2019). Associations between mobility and dementia subtypes in nursing home residents.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Røen, Irene Mari; Kirkevold, Øyvind & Tangen, Gro Gujord (2018). Fysisk funksjon og grad av demens ved innleggelse i sykehjem.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Røen, Irene Mari; Kirkevold, Øyvind & Tangen, Gro Gujord (2018). Mobility and cognition at admission to the nursing home.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Thingstad, Pernille & Tangen, Gro Gujord (2018). Associations between mobility and dementia subtypes in nursing home residents.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Thingstad, Pernille & Tangen, Gro Gujord (2018). Fysisk funksjon og sammenheng med demensdiagnose i sykehjem.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Thingstad, Pernille & Tangen, Gro Gujord (2018). MOBILITY AND ASSOCIATIONS WITH DEMENTIA DIAGNOSIS IN NURSING HOME RESIDENTS.
 • Tangen, Gro Gujord (2018). Motoriske symptomer, I: Knut Engedal & Per Kristian Haugen (red.),  Demens - sykdommer, diagnostikk og behandling.  Forlaget aldring og helse - akademisk.  ISBN 9788280613394.  Kapittel 3.
 • Tangen, Gro Gujord; Bergland, Astrid; Engedal, Knut & Mengshoel, Anne Marit (2018). Author response to the letter “The association of bradykinesia and balance control in patients with Alzheimer’s disease?”. Gait & Posture.  ISSN 0966-6362.  60, s 48- 49 . doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.11.013
 • Tangen, Gro Gujord; Knapskog, Anne Brita; Mengshoel, Anne Marit & Selbæk, Geir (2018). Romlig orienteringsevne hos personer med kognitiv svikt - betydning for fysisk funksjon og aktivitet.
 • Tangen, Gro Gujord; Langballe, Ellen Melbye & Strand, Bjørn Heine (2018). The prognostic role of problems with memory and complex ADL for mortality in the HUNT3 70+ Study.
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2018). Bruk av standardiserte tester.
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2018). HVILKE FYSISKE TESTER ER EGNET FOR EVALUERING AV FYSISK FUNKSJON HOS ELDRE SOM TRENER REGELMESSIG?.
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2018). Physical performance in elderly who exercise regularly - associations with age and gender.
 • Tangen, Gro Gujord; Selbæk, Geir; Knapskog, Anne Brita & Taraldsen, Kristin (2018). Spatial navigation in persons with cognitive impairment – an explorative study of assessment methods and the relationship to physical activity and physical function.
 • Robinson, Hilde Stendal & Tangen, Gro Gujord (2017). Eldre som trener regelmessig – hvem, hva, hvor, hvorfor?.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Røen, Irene Mari; Kirkevold, Øyvind & Tangen, Gro Gujord (2017). Mobility and cognition in nursing home residents.
 • Tangen, Gro Gujord (2017). No association between depressive symptoms and gait or balance in patients with cognitive impairments and Alzheimer’s disease.
 • Tangen, Gro Gujord (2017). The physiotherapist in dementia diagnosis: Gait and dementia.
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2017). Fysisk funksjon og sammenheng med alder og kjønn hos eldre som trener regelmessig.
 • Tangen, Gro Gujord (2016). Kognitiv svikt og demens, I: Jorunn L. Helbostad; Randi Granbo & Håvard Østerås (red.),  Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205493957.  10.  s 259 - 276
 • Tangen, Gro Gujord (2016). Spatial orientation in persons with mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease – importance for physical function and activity.
 • Tretteteig, Signe; Tangen, Gro Gujord & Storjord, May-Britt (2016). Miljøbehandling - ulike arbeidsformer og aktiviteter, I: Signe Tretteteig (red.),  Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell.  Forlaget Aldring og helse.  ISBN 978-82-8061-260-1.  Kapittel 19.  s 325 - 365

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 12. nov. 2013 16:22

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper