Gro Gujord Tangen

Bilde av Gro Gujord Tangen
English version of this page
Telefon +47 22845371
Mobiltelefon +47 90529274
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Fysisk funksjon
 • Kognitiv svikt og demens
 • Aldring

Undervisning

HELSEF 4402: Funksjon og funksjonsvurdering
HELSEF 4302 Analysekurs

Bakgrunn

 • Siden 2010 ansatt som stipendiat ved Avdeling for Helsefag, UiO. Tidligere arbeidet som fysioterapeut hovedsakelig tilknyttet geriatri ved Oslo Universitetssykehus Ullevål (2007-2010) og på Bærum Sykehus (2002-2007).
 • Master i Helsefagvitenskap fra UiO i 2008. Utdannet mensendieck-fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo i 2001. 2 år med idretts-og friluftslivsstudier fra Høgskolen i Telemark.

Samarbeid

 • Anne Marit Mengshoel (hovedveileder), Astrid Bergland (biveileder) og Knut Engedal (biveileder)
 • Oslo Universitetssykehus, Hukommelsesklinikken på Ullevål og Geriatrisk Daghospital på Aker
 • Elisabet Londos ved Neuropsykiatriska kliniken, Skånes Universitetssjukehus, Malmø
Emneord: Aldring, Alzheimer, Fysioterapi, Funksjonssvikt

Publikasjoner

 • Hamre, Charlotta; Fure, Brynjar; Helbostad, Jorunn L.; Wyller, Torgeir Bruun; Ihle-Hansen, Hege; Vlachos, Georgios; Ursin, Marie Helene & Tangen, Gro Gujord (2020). Balance and Gait After First Minor Ischemic Stroke in People 70 Years of Age or Younger: A Prospective Observational Cohort Study. Physical Therapy.  ISSN 0031-9023. . doi: 10.1093/ptj/pzaa010
 • Leão, Luana Lemos; Tangen, Gro Gujord; Barca, Maria Lage; Engedal, Knut; Santos, Sérgio Henrique S.; Machado, Frederico Sander M.; de Paula, Alfredo Maurício B. & Monteiro-Junior, Renato Sobral (2020). Does hyperglycemia downregulate glucose transporters in the brain?. Medical Hypotheses.  ISSN 0306-9877.  139 Vis sammendrag
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Røen, Irene Mari; Husebø, Bettina & Tangen, Gro Gujord (2020). Trajectories of physical performance in nursing home residents with dementia. Aging Clinical and Experimental Research.  ISSN 1594-0667. . doi: https://doi.org/10.1007/s40520-020-01499-y
 • Robinson, Hilde Stendal & Tangen, Gro Gujord (2019). Fysisk aktive eldre og treningsvaner?. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  86(4), s 24- 28
 • Tangen, Gro Gujord; Langballe, Ellen Melbye & Strand, Bjørn Heine (2019). Subjective memory impairment, instrumental activities of daily living and longitudinal effect on mortality among older adults in a population-based cohort study: The HUNT Study. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948. . doi: 10.1177/1403494819885234
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2019). Measuring physical performance in highly active older adults: associations with age and gender?. Aging Clinical and Experimental Research.  ISSN 1594-0667. . doi: 10.1007/s40520-019-01190-x Vis sammendrag
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Røen, Irene Mari; Kirkevold, Øyvind & Tangen, Gro Gujord (2018). Mobility and cognition at admission to the nursing home – a cross-sectional study. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18(30) . doi: 10.1186/s12877-018-0724-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hamre, Charlotta; Botolfsen, Pernille; Tangen, Gro Gujord & Helbostad, Jorunn L. (2017). Interrater and test-retest reliability and validity of the Norwegian version of the BESTest and mini-BESTest in people with increased risk of falling. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  17(92), s 1- 8 . doi: 10.1186/s12877-017-0480-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Gro Gujord; Bergland, Astrid; Engedal, Knut & Mengshoel, Anne Marit (2017). The importance of parkinsonian signs for gait and balance in patients with Alzheimer's disease of mild degree.. Gait & Posture.  ISSN 0966-6362.  51, s 159- 161 . doi: 10.1016/j.gaitpost.2016.10.009 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Gro Gujord; Engedal, Knut; Bergland, Astrid; Moger, Tron Anders; Hansson, Oskar & Mengshoel, Anne Marit (2015). Spatial navigation measured by the Floor Maze Test in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and mild Alzheimer's disease. International Psychogeriatrics.  ISSN 1041-6102.  27(8), s 1401- 1409 . doi: 10.1017/S1041610215000022 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tangen, Gro Gujord; Engedal, Knut; Bergland, Astrid; Moger, Tron Anders & Mengshoel, Anne Marit (2014). Relationships between balance and cognition in patients with subjective cognitive impairment, mild cognitive impairment, and Alzheimer disease. Physical Therapy.  ISSN 0031-9023.  94(8), s 1123- 1134 . doi: 10.2522/ptj.20130298 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tangen, Gro Gujord; Londos, Elisabet; Olsson, Johan; Minthon, Lennart & Mengshoel, Anne Marit (2012). A Longitudinal Study of Physical Function in Patients with Early-Onset Dementia. Dementia and geriatric cognitive disorders extra.  ISSN 1664-5464.  2(1), s 622- 631 . doi: 10.1159/000345782)

Se alle arbeider i Cristin

 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Thingstad, Pernille & Tangen, Gro Gujord (2019). Associations between mobility and dementia subtypes in nursing home residents.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Røen, Irene Mari; Kirkevold, Øyvind & Tangen, Gro Gujord (2018). Fysisk funksjon og grad av demens ved innleggelse i sykehjem.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Røen, Irene Mari; Kirkevold, Øyvind & Tangen, Gro Gujord (2018). Mobility and cognition at admission to the nursing home.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Thingstad, Pernille & Tangen, Gro Gujord (2018). Associations between mobility and dementia subtypes in nursing home residents.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Thingstad, Pernille & Tangen, Gro Gujord (2018). Fysisk funksjon og sammenheng med demensdiagnose i sykehjem.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Thingstad, Pernille & Tangen, Gro Gujord (2018). MOBILITY AND ASSOCIATIONS WITH DEMENTIA DIAGNOSIS IN NURSING HOME RESIDENTS.
 • Tangen, Gro Gujord (2018). Motoriske symptomer, I: Knut Engedal & Per Kristian Haugen (red.),  Demens - sykdommer, diagnostikk og behandling.  Forlaget aldring og helse - akademisk.  ISBN 9788280613394.  Kapittel 3.
 • Tangen, Gro Gujord; Bergland, Astrid; Engedal, Knut & Mengshoel, Anne Marit (2018). Author response to the letter “The association of bradykinesia and balance control in patients with Alzheimer’s disease?”. Gait & Posture.  ISSN 0966-6362.  60, s 48- 49 . doi: 10.1016/j.gaitpost.2017.11.013
 • Tangen, Gro Gujord; Knapskog, Anne Brita; Mengshoel, Anne Marit & Selbæk, Geir (2018). Romlig orienteringsevne hos personer med kognitiv svikt - betydning for fysisk funksjon og aktivitet.
 • Tangen, Gro Gujord; Langballe, Ellen Melbye & Strand, Bjørn Heine (2018). The prognostic role of problems with memory and complex ADL for mortality in the HUNT3 70+ Study.
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2018). Bruk av standardiserte tester.
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2018). HVILKE FYSISKE TESTER ER EGNET FOR EVALUERING AV FYSISK FUNKSJON HOS ELDRE SOM TRENER REGELMESSIG?.
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2018). Physical performance in elderly who exercise regularly - associations with age and gender.
 • Tangen, Gro Gujord; Selbæk, Geir; Knapskog, Anne Brita & Taraldsen, Kristin (2018). Spatial navigation in persons with cognitive impairment – an explorative study of assessment methods and the relationship to physical activity and physical function.
 • Robinson, Hilde Stendal & Tangen, Gro Gujord (2017). Eldre som trener regelmessig – hvem, hva, hvor, hvorfor?.
 • Sverdrup, Karen; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Røen, Irene Mari; Kirkevold, Øyvind & Tangen, Gro Gujord (2017). Mobility and cognition in nursing home residents.
 • Tangen, Gro Gujord (2017). No association between depressive symptoms and gait or balance in patients with cognitive impairments and Alzheimer’s disease.
 • Tangen, Gro Gujord (2017). The physiotherapist in dementia diagnosis: Gait and dementia.
 • Tangen, Gro Gujord & Robinson, Hilde Stendal (2017). Fysisk funksjon og sammenheng med alder og kjønn hos eldre som trener regelmessig.
 • Tangen, Gro Gujord (2016). Kognitiv svikt og demens, I: Jorunn L. Helbostad; Randi Granbo & Håvard Østerås (red.),  Aldring og bevegelse. Fysioterapi for eldre.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205493957.  10.  s 259 - 276
 • Tangen, Gro Gujord (2016). Spatial orientation in persons with mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease – importance for physical function and activity.
 • Tretteteig, Signe; Tangen, Gro Gujord & Storjord, May-Britt (2016). Miljøbehandling - ulike arbeidsformer og aktiviteter, I: Signe Tretteteig (red.),  Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell.  Forlaget Aldring og helse.  ISBN 978-82-8061-260-1.  Kapittel 19.  s 325 - 365

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 12. nov. 2013 16:22

Prosjekter

Forskergrupper