Guri Aarseth

Bilde av Guri Aarseth
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Tverrfaglighet
  • Trygde- og allmennmedisin
  • Medisinsk humaniora
  • Forsker på legeerklæringer ved arbeidsuførhet, hvordan allmennlegen fremstiller pasienten og hvordan arbeidsuførhet forhandles i disse erklæringene.

Undervisning

  • Trygdemedisin 10. sem.
  • Litteratur og medisin, 1. sem. 

Bakgrunn

Fastlege i Larvik siden 1988, spesialist i allmennmedisin. Studier i litteratur og lingvistikk ved UiO. Master of Arts, King’s College London 2009 (Medical Humanities). PhD- stipendiat  i 50 % stilling siden 2013.

Publikasjoner

  • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind & Lie, Anne Helene Kveim (2017). ‘Working is out of the question’: a qualitative text analysis of medical certificates of disability. BMC Family Practice.  ISSN 1471-2296.  18(55) . doi: 10.1186/s12875-017-0627-z
  • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Maagerø, Eva & Lie, Anne Helene Kveim (2016). Writing the patient down and out: the construal of the patient in medical certificates of disability. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  38(8), s 1379- 1395 . doi: 10.1111/1467-9566.12481 Vis sammendrag
  • Aarseth, Guri; Natvig, Bård; Engebretsen, Eivind; Maagerø, Eva & Lie, Anne Kveim (2016). Writing the patient down and out; the construal of the patient in medical certificates of disability. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  38(8), s 1379- 1395 . doi: doi: 10.1111/1467-9566.12481.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. des. 2015 13:45 - Sist endret 29. sep. 2017 11:20