Hanne Støre Valeur

Faglige interesser

 • Medisinsk antropologi
 • Digital antropologi
 • Digital helse / E-helse
 • Brukermedvirkning
 • Patientempowerment/ - disempowerment
 • Helsepersonell-pasientrelasjoner
 • Medisinsk sosiologi
 • Sosialmedisin, samfunnsmedisin
 • Kvalitative forskningsmetoder
 • Forskningsetikk

Undervisning

 • MED5700 – Medisinstudiet, modul 7
 • MED1100 – Medisinstudiet, modul 1

Bakgrunn

2015-2016: Universitetslektor, UiO

2013-2015: Medisinsk redaktør, Tidsskrift for den norske legeforening

2009-2012: Klinisk arbeid

2002-2009: Medisinstudiet med forskerlinje, Universitetet i Oslo

Verv

2017 - : Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, UiO. Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte

2017- : Medlem av Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet

2011-2017: Redaktør yngreleger.no, Yngre legers forening

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2016 14:45 - Sist endret 8. nov. 2018 10:08