Helge Skirbekk

Bilde av Helge Skirbekk
English version of this page
Telefon +47 22850678
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Helge Skirbekk er medisinsk sosiolog. Han er spesielt interessert i utvikling av tillitsforhold i helsevesenet, og interesserer seg for tillitens betydning for ledelse, kommunikasjon, læringssituasjoner og generelle samfunnsspørsmål. Skirbekk er også opptatt av kommunikasjonsutfordringer, kliniske prioriteringer, velferdsteknologi, brukermedvirkning og vitenskapsfilosofi.

 

Emneansvar

Bakgrunn

Skirbekk var universitetsstipendiat ved Avdeling for medisinske atferdsfag, UiO, og skrev da doktorgraden: "The patient's trust." Som postdoktor studerte han prioriteringsspørsmål ved Senter for medisinsk etikk, UiO, og forsket på hvordan profesjonsnormer og ledelsesens føringer påvirket helsepersonellets kliniske avgjørelser. Skirbekk har også studert brukermedvirkning og likepersonsarbeid for Kreftforeningen, samt vært seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Han har også redigert en nordisk artikkelsamling om tillit i velferdsstater sammen med nå avdøde Harald Grimen: ”Tillit i Norge”.

Skirbekk har forelest ved en lang rekke institusjoner om forutsetninger for tillit og hvordan tillitsforhold kan skape handlingsrom. Han har undervist ved UiO, Helsehøyskolen, Politihøgskolen, Markedshøyskolen, Høgskolen Innlandet og Lovisenberg diakonale høgskole. Skirbekk har også opptrådt som fekter for Oslo-Filharmonien i rollen som Romeo Montague.​

Publikasjoner

 • Dahlen, Øystein Pedersen & Skirbekk, Helge (2021). How trust was maintained in Scandinavia through the first crisis of modernity. Corporate Communications. An International Journal.  ISSN 1356-3289.  26(1), s 23- 39 . doi: 10.1108/CCIJ-01-2020-0036 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald & Wøien, Hilde (2021). I don’t want to think about it: A qualitative study of children’s and parents’ experiences with regular needle injections at home. Pediatric Rheumatology.  ISSN 1546-0096.  19 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald & Wøien, Hilde (2020). Children's fear of needle injections: a qualitative study of training sessions for children with rheumatic diseases before home administration. Pediatric Rheumatology.  ISSN 1546-0096.  18:13, s 1- 12 . doi: 10.1186/s12969-020-0406-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Tyssen, Reidar; Skirbekk, Helge & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2019). Jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(10) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0339
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Patient-mediated interventions to improve professional practice. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.  (9) . doi: 10.1002/14651858.CD012472.pub2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Patient-mediated interventions to improve professional practice: A summary of a Cochrane systematic review. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991. . doi: 10.1016/j.pec.2018.10.022 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Helge; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2018). Prioritising patient care. The different views of clinicians and managers. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(6), s 746- 759 . doi: 10.1177/0969733016664977 Vis sammendrag
 • Skirbekk, Helge; Korsvold, Live & Finset, Arnstein (2018). To support and to be supported. A qualitative study of peer support centres in cancer care in Norway. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  101(4), s 711- 716 . doi: 10.1016/j.pec.2017.11.013 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2017). Health education competence, self-management. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11 . doi: 10.4220/sykepleienf.2016.59702en Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Dagens sykehuslege - fremdeles alltid på vakt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(19), s 1635- 1638 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0067 Vis sammendrag
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Den gode legen - sterk og utholdende. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(19), s 1631- 1634 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0066 Vis sammendrag
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2016). Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.59702
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring - emner i fremtidens legeutdanning?. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  39(4), s 316- 329 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-04 Vis sammendrag
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Conscientious objection to referrals for abortion: pragmatic solution or threat to women's rights?. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  15 . doi: 10.1186/1472-6939-15-15 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2014). Inadequate Treatment for Elderly Patients: Professional Norms and Tight Budgets Could Cause "Ageism" in Hospitals. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  22(2), s 192- 201 . doi: 10.1007/s10728-012-0207-2

Se alle arbeider i Cristin

 • Conradsen, Stein & Skirbekk, Helge (2021). Patients’ knowledge and their trust in healthcare personnel in elective surgery. A mixed methods study including an extended theoretical discussion. Ph.d.-avhandlinger i helse- og sosialfag. 1.
 • Ervik, Bente; Andersen, Sigve; Skirbekk, Helge & Dønnem, Tom (2020). Evaluating a centralised cancer support centre in the remote region of Northern Norway. Rural and remote health.  ISSN 1445-6354.  20:6016(3), s 1- 7 . doi: 10.22605/RRH6016
 • Skirbekk, Helge (2020). Challenges in establishing mandates of trust in the doctor-patient relationship. A qualitative secondary analysis.
 • Skirbekk, Helge (2020, 13. august). Studio P2 om tillitsbarometeret i lys av corona. [Radio].  NRK P2.
 • Skirbekk, Helge (2020, 26. februar). Sånn er Norge. [TV].  NRK 1.
 • Skirbekk, Helge (2020). Tillitens betydning for ledelse under korona.
 • Conradsen, Stein & Skirbekk, Helge (2019). Interpreting a mixed-methods study on patient knowledge and trust.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Rø, Karin Isaksson & Tyssen, Reidar (2019). T.K. Hertzberg og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.19.0524
 • Skirbekk, Helge (2019, 01. januar). Bidrag i Harald Eias forord til Steven Pinkers Opplysning nå!. [Fagblad].  Opplysning nå! Gyldendal ISBN 9788205519190.
 • Skirbekk, Helge (2019). Hva betyr tillit for ledelse av helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2019, 18. august). Hva gjør at vi får tillit til folk. [Radio].  NRK P1 Mellom himmel og jord.
 • Skirbekk, Helge (2019, 09. august). Kristne jakter bolig i egne Facebook-gruppe.  Dagen.
 • Skirbekk, Helge (2019). Patient-mediated interventions to improve professional practice (Cochrane systematic review).
 • Skirbekk, Helge (2019, 09. september). Økt kontroll i arbeidslivet går på tilliten løs.  Aftenposten.
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis (Cochrane - kort oppsummert). Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936. Vis sammendrag
 • Skirbekk, Helge (2018, 30. april). Det tredje rommet. [Fagblad].  Norilco-nytt.
 • Skirbekk, Helge (2018, 30. april). Hjelp til å mestre - hjelp til å leve. [Fagblad].  Norilco-nytt.
 • Skirbekk, Helge (2018, 09. november). Når tilliten får en bulk.  Vårt land.
 • Skirbekk, Helge (2018, 26. september). Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis. [Internett].  Institutt for helse og samfunn.
 • Skirbekk, Helge (2017, 15. mars). Med filosofien i bakhånd/Tre om Holberg-prisen.  Klassekampen.
 • Skirbekk, Helge (2017). Samfunnsfag ved LDH.
 • Skirbekk, Helge (2017). The importance of trust in healthcare.
 • Skirbekk, Helge (2017). Tillit som forutsetning for marked og velferdsstaten.
 • Skirbekk, Helge (2017, 12. desember). Å støtte og bli støttet - betydningen av likepersoner. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016, 30. november). Brukermedvirkning og mestring – emner i fremtidens legeutdanning?. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og tillit.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. september). De nordiska länderna leder tillitsligan i världen. [Tidsskrift].  Arbeidsliv i Norden.
 • Skirbekk, Helge (2016). Forutsetninger for tillit.
 • Skirbekk, Helge (2016). Hvorfor likepersonsarbeid?.
 • Skirbekk, Helge (2016). Kvalitative metoder i forskning om behandler-pasient-kommunikasjon.
 • Skirbekk, Helge (2016, 23. juni). Likepersonsarbeid på agendaen for Funkis. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. juni). Naive nordmenn. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Skirbekk, Helge (2016, 16. september). Nordic countries top of global trust league. [Tidsskrift].  Nordic Labour Journal.
 • Skirbekk, Helge (2016, 23. juni). Opplæring av likepersoner tema for studieledersamlingen. [Internett].  funkis.no.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016, 30. september). Tillit mer verdt enn oljen. [Radio].  NRK P2 Ekko.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit som forutsetning for marked og velferdsstat.
 • Skirbekk, Helge & Vågan, Andre (2016). User participation in medical schools - is it enough/Does it help?.
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring – emner i legeutdanningen?.
 • Skirbekk, Helge (2015, 04. november). Den jævla naboen. Om nabokrangler, tujahekker og norsk smålighet. Bok med populærvitenskapelige bidrag.  Kagge forlag.
 • Skirbekk, Helge (2015). How does shared decision making work? Effects of user participation in Norwegian learning and mastery services.
 • Skirbekk, Helge (2015). Hva er forskning?.
 • Skirbekk, Helge (2015). Hvilken betydning har tillit? Kan man lære uten tillit?.
 • Skirbekk, Helge (2015). Kommunikasjon, motivasjon og tillit.
 • Skirbekk, Helge (2015, 30. september). Nyfødtes vekt kan ha stor betydning for hvor mye de stoler på folk som voksne.  Nettavisen.
 • Skirbekk, Helge (2015, 11. juli). Tillit er nøkkelen til å lykkes i den nye delingsøkonomien.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit og respekt.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Finset, Arnstein & Skirbekk, Helge (2014). ””Du trenger ikke trekke kølapp!” Rapport fra Likepersonsprosjektet. En kvalitativ undersøkelse av likepersonstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Aasland, Olaf G.; Tyssen, Reidar & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2014). Is it possible to combine being 'a good doctor' with taking care of one's own health? A qualitative study of the importance of professionalism among hospital doctors.
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon – tilpasning eller trussel?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (10)
 • Skirbekk, Helge (2014, 16. oktober). Brukermedvirkning tema på internasjonal konferanse. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2014). Brukermedvirkning. Pecha kucha presentasjon.
 • Skirbekk, Helge (2014). Brukermedvirkning. Presentasjon av prosjektdirektiv.
 • Skirbekk, Helge (2014). Conversations and cake in cancer care. A qualitative study of trust in voluntary peer support.
 • Skirbekk, Helge (2014, 01. april). Det hjelper å snakke med en som vet. [Fagblad].  Leve med.
 • Skirbekk, Helge (2014). Forskning i støpeskjeen. Presentasjon av nye forskningsprosjekter ved NK LMH.
 • Skirbekk, Helge (2014, 05. mars). Forskning på Kreftforeningens likepersonsarbeid. [Internett].  mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2014). General Trust in Norway.
 • Skirbekk, Helge (2014). Gjensidig tillit i helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2014). Historien bak likepersontjenesten. Leve med.  (4)
 • Skirbekk, Helge (2014). Kaffe, kake og konversasjon. En kvalitativ studie av mestring i kreftbehandling.
 • Skirbekk, Helge (2014). Kan man lære uten tillit?.
 • Skirbekk, Helge (2014). "Likemannsprosjektet”. A qualitative study on voluntary peer support in cancer care.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonprosjektet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonsarbeid ved Vardesentreret. Kreftforeningens informasjonsskriv.  (1)
 • Skirbekk, Helge (2014). Om aktuell forskning på opplæring av pasienter og pårørende ved NK LMH.
 • Skirbekk, Helge (2014). Resultater fra forskningsprosjektet til likepersonstjenesten på Vardesenteret ved Radiumhospitalet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i forholdet mellom pasient og lege/tannlege.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i helsevesenet?.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit og rett i Norge.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Skirbekk, Helge (2014). Trust in Norway from a sociological perspective.
 • Skirbekk, Helge (2013). Betydningen av gjensidig tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2013). Betydningen av tillit.
 • Skirbekk, Helge (2013, 21. november). Fordeler med tillit. [Radio].  Her og nå, NRK P1.
 • Skirbekk, Helge (2013, 23. november). Frykter for tilliten med blå politikk.  Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2013). Hvorfor stoler vi på leger?.
 • Skirbekk, Helge (2013). Likemannsprosjektet – Støttespilleres sosialisering samt søte saker som symbolsk system.
 • Skirbekk, Helge (2013). Likemannsprosjektet Første rapport fra undersøkelse av likemannstjenesten ved Vardesenteret på Radiumhospitalet 2013.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2013 13:35 - Sist endret 5. feb. 2019 11:05