Helge Skirbekk

Bilde av Helge Skirbekk
English version of this page
Telefon +47 22850678
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Helge Skirbekk er medisinsk sosiolog. Han er spesielt interessert i utvikling av tillitsforhold i helsevesenet, og interesserer seg for tillitens betydning for ledelse, kommunikasjon, læringssituasjoner og generelle samfunnsspørsmål. Skirbekk er også opptatt av kommunikasjonsutfordringer, kliniske prioriteringer, velferdsteknologi, brukermedvirkning og vitenskapsfilosofi.

 

Emneansvar

Verv

  • Leder for Pasientforeningen Hjernerystelsesforeningen (2019-)
  • Leder for Forskergruppen Helsestyring og helseledelse (2020-)
  • Medlem i Fagrådet for Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning (2020-)
  • Programleder for European Master in Health Economics and Management​ 

Bakgrunn

Skirbekk var universitetsstipendiat ved Avdeling for medisinske atferdsfag, UiO, og skrev da doktorgraden: "The patient's trust." Som postdoktor studerte han prioriteringsspørsmål ved Senter for medisinsk etikk, UiO, og forsket på hvordan profesjonsnormer og ledelsesens føringer påvirket helsepersonellets kliniske avgjørelser. Skirbekk har også studert brukermedvirkning og likepersonsarbeid for Kreftforeningen, samt vært seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Han har også redigert en nordisk artikkelsamling om tillit i velferdsstater sammen med nå avdøde Harald Grimen: ”Tillit i Norge”.

Skirbekk har forelest ved en lang rekke institusjoner om forutsetninger for tillit og hvordan tillitsforhold kan skape handlingsrom. Han har undervist ved UiO, Helsehøyskolen, Politihøgskolen, Markedshøyskolen, Høgskolen Innlandet og Lovisenberg diakonale høgskole. Skirbekk har også opptrådt som fekter for Oslo-Filharmonien i rollen som Romeo Montague.​

Publisert 12. sep. 2013 13:35 - Sist endret 14. juni 2021 11:08