Helge Skirbekk

Bilde av Helge Skirbekk
English version of this page
Telefon +47 22850678
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Helge Skirbekk er medisinsk sosiolog. Han er spesielt interessert i utvikling av tillitsforhold i helsevesenet, og interesserer seg for tillitens betydning for ledelse, kommunikasjon, læringssituasjoner og generelle samfunnsspørsmål. Skirbekk er også opptatt av kommunikasjonsutfordringer, kliniske prioriteringer, velferdsteknologi, brukermedvirkning og vitenskapsfilosofi.

 

Emneansvar

Verv

 • Leder for Pasientforeningen Hjernerystelsesforeningen (2019-)
 • Leder for Forskergruppen Helsestyring og helseledelse (2020-)
 • Medlem i Fagrådet for Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning (2020-)
 • Programleder for European Master in Health Economics and Management​ 

Bakgrunn

Skirbekk var universitetsstipendiat ved Avdeling for medisinske atferdsfag, UiO, og skrev da doktorgraden: "The patient's trust." Som postdoktor studerte han prioriteringsspørsmål ved Senter for medisinsk etikk, UiO, og forsket på hvordan profesjonsnormer og ledelsesens føringer påvirket helsepersonellets kliniske avgjørelser. Skirbekk har også studert brukermedvirkning og likepersonsarbeid for Kreftforeningen, samt vært seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Han har også redigert en nordisk artikkelsamling om tillit i velferdsstater sammen med nå avdøde Harald Grimen: ”Tillit i Norge”.

Skirbekk har forelest ved en lang rekke institusjoner om forutsetninger for tillit og hvordan tillitsforhold kan skape handlingsrom. Han har undervist ved UiO, Helsehøyskolen, Politihøgskolen, Markedshøyskolen, Høgskolen Innlandet og Lovisenberg diakonale høgskole. Skirbekk har også opptrådt som fekter for Oslo-Filharmonien i rollen som Romeo Montague.​

Publikasjoner

 • Nesvåg, Ragnar & Skirbekk, Helge (2022). Ja til mer faglig samarbeid i psykisk helsevern! Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(14). doi: 10.4045/tidsskr.22.0574.
 • Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald & Wøien, Hilde (2022). Home administration of needle injections for children with rheumatic diseases: A qualitative study on nurses’ perception of their educational role. Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families. ISSN 0882-5963. 66, s. e137–e144. doi: 10.1016/j.pedn.2022.04.011.
 • Nesvåg, Ragnar & Skirbekk, Helge (2022). Legerollen i psykisk helsevern – en kvalitativ studie. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(9), s. 1–8. doi: 10.4045/tidsskr.21.0766.
 • Conradsen, Stein; Lara-Cabrera, Mariela L. & Skirbekk, Helge (2021). Patients’ knowledge and their trust in surgical doctors. A questionnaire-based study and a theoretical discussion from Norway. Social Theory & Health. ISSN 1477-8211. doi: 10.1057/s41285-021-00171-3.
 • Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald & Wøien, Hilde (2021). I don’t want to think about it: A qualitative study of children’s and parents’ experiences with regular needle injections at home . Pediatric Rheumatology. ISSN 1546-0096. 19, s. 1–13. doi: 10.1186/s12969-021-00495-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahlen, Øystein Pedersen & Skirbekk, Helge (2021). How trust was maintained in Scandinavia through the first crisis of modernity. Corporate Communications. An International Journal. ISSN 1356-3289. 26(1), s. 23–39. doi: 10.1108/CCIJ-01-2020-0036. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørensen, Kari; Skirbekk, Helge; Kvarstein, Gunnvald & Wøien, Hilde (2020). Children's fear of needle injections: a qualitative study of training sessions for children with rheumatic diseases before home administration. Pediatric Rheumatology. ISSN 1546-0096. 18:13, s. 1–12. doi: 10.1186/s12969-020-0406-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Tyssen, Reidar; Skirbekk, Helge & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2019). Jobb-hjem-balanse i to kohorter av norske leger. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(10). doi: 10.4045/tidsskr.18.0339.
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Patient-mediated interventions to improve professional practice: A summary of a Cochrane systematic review. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. doi: 10.1016/j.pec.2018.10.022. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Patient-mediated interventions to improve professional practice. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. doi: 10.1002/14651858.CD012472.pub2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skirbekk, Helge; Korsvold, Live & Finset, Arnstein (2018). To support and to be supported. A qualitative study of peer support centres in cancer care in Norway. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 101(4), s. 711–716. doi: 10.1016/j.pec.2017.11.013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skirbekk, Helge; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2018). Prioritising patient care. The different views of clinicians and managers. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 25(6), s. 746–759. doi: 10.1177/0969733016664977.
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2017). Health education competence, self-management. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 11. doi: 10.4220/sykepleienf.2016.59702en. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vågan, Andre; Eika, Kari & Skirbekk, Helge (2016). Helsepedagogisk kompetanse, læring og mestring. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 11. doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.59702.
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring - emner i fremtidens legeutdanning? UNIPED. ISSN 1500-4538. 39(4), s. 316–329. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-04.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Den gode legen - sterk og utholdende. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(19), s. 1631–1634. doi: 10.4045/tidsskr.16.0066.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Tyssen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2016). Dagens sykehuslege - fremdeles alltid på vakt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(19), s. 1635–1638. doi: 10.4045/tidsskr.16.0067.
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2014). Inadequate Treatment for Elderly Patients: Professional Norms and Tight Budgets Could Cause "Ageism" in Hospitals. Health Care Analysis. ISSN 1065-3058. 22(2), s. 192–201. doi: 10.1007/s10728-012-0207-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skirbekk, Helge (2021). Bokanmeldelse Tom Erik Julsrud Organisatorisk tillit – grunnlaget for samarbeid i nettverkenes tid. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. s. 49–50.
 • Skirbekk, Helge (2021). Barna må prioriteres – vaksiner lærerne nå! Nettavisen.
 • Skirbekk, Helge (2021). Satt ut av hjernerystelse: Helge (49) har stiftet forening for likesinnede. [Avis]. NTB-intervju i 16 aviser: Dagsavisen, Nationen, HA, AO, DT, .
 • Skirbekk, Helge (2021). Brukermedvirkning. [Radio]. Knute i kroppen/Podkaster for Landsforeningen for Kvinner me.
 • Skirbekk, Helge (2021). Tillit. [Radio]. Knute i kroppen/Podkast for Landsforeningen for Kvinner me.
 • Skirbekk, Helge & Kvalnes, Øyvind (2021). Ytringsklima: Tillitens handlingsrom. [Radio]. BI Podkast.
 • Skirbekk, Helge (2021). Færre sykepleiere blant sykehustoppene. [Tidsskrift]. Sykepleien.
 • Skirbekk, Helge (2021). Tillit - forutsetning for marked og velferdsstat.
 • Skirbekk, Helge (2021). Hva kan vi lære om helseledelse etter pandemien?
 • Skirbekk, Helge (2021). Hjernerystelsesforeningen.
 • Skirbekk, Helge (2021). Hvordan lage folkemuseum? Om Håvard Skirbekk og Glomdalsmuseet.
 • Skirbekk, Helge (2020). Tillitens betydning for ledelse under korona.
 • Skirbekk, Helge (2020). Challenges in establishing mandates of trust in the doctor-patient relationship. A qualitative secondary analysis.
 • Skirbekk, Helge (2020). Studio P2 om tillitsbarometeret i lys av corona . [Radio]. NRK P2.
 • Skirbekk, Helge (2020). Sånn er Norge. [TV]. NRK 1.
 • Ervik, Bente; Andersen, Sigve; Skirbekk, Helge & Dønnem, Tom (2020). Evaluating a centralised cancer support centre in the remote region of Northern Norway. Rural and remote health. ISSN 1445-6354. 20:6016(3), s. 1–7. doi: 10.22605/RRH6016. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Rø, Karin Isaksson & Tyssen, Reidar (2019). T.K. Hertzberg og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.19.0524.
 • Skirbekk, Helge (2019). Hva betyr tillit for ledelse av helsevesenet? .
 • Skirbekk, Helge (2019). Økt kontroll i arbeidslivet går på tilliten løs. [Avis]. Aftenposten.
 • Skirbekk, Helge (2019). Hva gjør at vi får tillit til folk. [Radio]. NRK P1 Mellom himmel og jord.
 • Skirbekk, Helge (2019). Kristne jakter bolig i egne Facebook-gruppe. [Avis]. Dagen.
 • Skirbekk, Helge (2019). Bidrag i Harald Eias forord til Steven Pinkers Opplysning nå! . [Fagblad]. Opplysning nå! Gyldendal ISBN 9788205519190.
 • Conradsen, Stein & Skirbekk, Helge (2019). Interpreting a mixed-methods study on patient knowledge and trust.
 • Skirbekk, Helge (2019). Patient-mediated interventions to improve professional practice (Cochrane systematic review) .
 • Skirbekk, Helge (2018). Hjelp til å mestre - hjelp til å leve. [Fagblad]. Norilco-nytt.
 • Skirbekk, Helge (2018). Det tredje rommet. [Fagblad]. Norilco-nytt.
 • Skirbekk, Helge (2018). Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis. [Internett]. Institutt for helse og samfunn.
 • Skirbekk, Helge (2018). Når tilliten får en bulk. [Avis]. Vårt land.
 • Fønhus, Marita Sporstøl; Dalsbø, Therese Kristine; Johansen, Marit; Fretheim, Atle; Skirbekk, Helge & Flottorp, Signe Agnes (2018). Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis (Cochrane - kort oppsummert). Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.
 • Skirbekk, Helge (2017). The importance of trust in healthcare.
 • Skirbekk, Helge (2017). Samfunnsfag ved LDH.
 • Skirbekk, Helge (2017). Tillit som forutsetning for marked og velferdsstaten.
 • Skirbekk, Helge (2017). Å støtte og bli støttet - betydningen av likepersoner. [Internett]. mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2017). Med filosofien i bakhånd/Tre om Holberg-prisen. [Avis]. Klassekampen.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit i helsevesenet.
 • Skirbekk, Helge (2016). Kvalitative metoder i forskning om behandler-pasient-kommunikasjon.
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016). Forutsetninger for tillit.
 • Skirbekk, Helge (2016). Hvorfor likepersonsarbeid?
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit som forutsetning for marked og velferdsstat.
 • Skirbekk, Helge (2016). Naive nordmenn. [Radio]. NRK P2 Ekko .
 • Skirbekk, Helge (2016). Opplæring av likepersoner tema for studieledersamlingen. [Internett]. funkis.no .
 • Skirbekk, Helge (2016). Likepersonsarbeid på agendaen for Funkis. [Internett]. mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2016). De nordiska länderna leder tillitsligan i världen. [Tidsskrift]. Arbeidsliv i Norden .
 • Skirbekk, Helge (2016). Nordic countries top of global trust league. [Tidsskrift]. Nordic Labour Journal .
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mer verdt enn oljen. [Radio]. NRK P2 Ekko .
 • Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring – emner i fremtidens legeutdanning? [Internett]. mestring.no.
 • Vågan, Andre & Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og mestring – emner i legeutdanningen? .
 • Skirbekk, Helge (2016). Tillit mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2016). Brukermedvirkning og tillit.
 • Skirbekk, Helge & Vågan, Andre (2016). User participation in medical schools - is it enough/Does it help?
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit i forholdet mellom pasient og lege.
 • Skirbekk, Helge (2015). Hva er forskning?
 • Skirbekk, Helge (2015). Kommunikasjon, motivasjon og tillit.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit og respekt.
 • Skirbekk, Helge (2015). How does shared decision making work? Effects of user participation in Norwegian learning and mastery services .
 • Skirbekk, Helge (2015). Hvilken betydning har tillit? Kan man lære uten tillit?
 • Skirbekk, Helge (2015). Den jævla naboen. Om nabokrangler, tujahekker og norsk smålighet. Bok med populærvitenskapelige bidrag. [Avis]. Kagge forlag.
 • Skirbekk, Helge (2015). Nyfødtes vekt kan ha stor betydning for hvor mye de stoler på folk som voksne. [Avis]. Nettavisen.
 • Skirbekk, Helge (2015). Tillit er nøkkelen til å lykkes i den nye delingsøkonomien. [Avis]. Aftenposten.
 • Hertzberg, Tuva Kolstad; Skirbekk, Helge; Aasland, Olaf G.; Tyssen, Reidar & Isaksson Rø, Karin Elisabet (2014). Is it possible to combine being 'a good doctor' with taking care of one's own health? A qualitative study of the importance of professionalism among hospital doctors.
 • Skirbekk, Helge (2014). Historien bak likepersontjenesten. Leve med.
 • Skirbekk, Helge (2014). Brukermedvirkning tema på internasjonal konferanse. [Internett]. mestring.no.
 • Nordberg, Eva M Kibsgaard; Skirbekk, Helge & Magelssen, Morten (2014). Reservasjon – tilpasning eller trussel? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Skirbekk, Helge (2014). Det hjelper å snakke med en som vet. [Fagblad]. Leve med.
 • Skirbekk, Helge (2014). Forskning på Kreftforeningens likepersonsarbeid. [Internett]. mestring.no.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonsarbeid ved Vardesentreret. Kreftforeningens informasjonsskriv.
 • Skirbekk, Helge (2014). "Likemannsprosjektet”. A qualitative study on voluntary peer support in cancer care.
 • Skirbekk, Helge (2014). General Trust in Norway.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i helsevesenet?
 • Skirbekk, Helge (2014). Gjensidig tillit i helsevesenet?
 • Skirbekk, Helge (2014). Om aktuell forskning på opplæring av pasienter og pårørende ved NK LMH.
 • Skirbekk, Helge (2014). Kan man lære uten tillit?
 • Skirbekk, Helge (2014). Trust in Norway from a sociological perspective.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit i forholdet mellom pasient og lege/tannlege.
 • Skirbekk, Helge (2014). Resultater fra forskningsprosjektet til likepersonstjenesten på Vardesenteret ved Radiumhospitalet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Likepersonprosjektet.
 • Skirbekk, Helge (2014). Tillit som forutsetning for velferdsstaten.
 • Skirbekk, Helge (2014). Conversations and cake in cancer care. A qualitative study of trust in voluntary peer support.
 • Conradsen, Stein & Skirbekk, Helge (2021). Patients’ knowledge and their trust in healthcare personnel in elective surgery : a mixed methods study including an extended theoretical discussion . Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. ISSN 978-82-7962-295-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. sep. 2013 13:35 - Sist endret 14. juni 2021 11:08