Henriette Jodal

Bilde av Henriette Jodal
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustad Sykehus Bygg 20 Sognsvannsveien 21 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Lege med spesiell interesse for

 • folkehelse
 • epidemiologi
 • screening
 • overdiagnostikk
 • tarmkreft

Forskningserfaring

 • 2015 - d.d.: Ph.d.-kandidat, Klinisk effektforskning, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • 2019: Visiting researcher, Frontier Science Foundation og Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, USA
 • 2010 - 2013: Forskerlinjestudent, SFF Senter for immunregulering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Klinisk erfaring

 • 2017 - d.d.: Lege, Allmennlegevakten, Oslo kommune
 • 2016 - 2017: Turnuslege, Husebyskogen medisinske senter
 • 2015 - 2016: Turnuslege, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • 2013 - 2014: Legevikar, Oslo skadelegevakt
 • 2013: Turnuslegevikar, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien

Utdanning

 • 2008 - 2015: Medisinstudiet, Universitetet i Oslo
 • 2010 - 2013: Forskerlinjen på medisin, Universitetet i Oslo
 • 2013: Utveksling medisinstudiet, University of New South Wales, Sydney

Publikasjoner

 • Barua, Ishita; Guerrero Vinsard, Daniela; Jodal, Henriette C.; Løberg, Magnus; Kalager, Mette; Holme, Øyvind; Masashi, Misawa; Bretthauer, Michael & Mori, Yuichi (2020). Artificial intelligence for polyp detection during colonoscopy: A systematic review and meta-analysis. Endoscopy.  ISSN 0013-726X. . doi: 10.1055/a-1201-7165
 • Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Agoritsas, Thomas; Lytvyn, Lyubov; Anderson, Joseph C.; Auer, Reto; Murphy, Silje Bjerkelund; Almadi, Majid Abdulrahman; Corley, Douglas A; Quinlan, Casey; Fuchs, Jonathan M.; McKinnon, Annette; Qaseem, Amir; Heen, Anja Fog; Siemieniuk, Reed A.C.; Kalager, Mette; Usher-Smith, Juliet A.; Lansdorp-Vogelaar, Iris; Bretthauer, Michael & Guyatt, Gordon (2019). Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: A clinical practice guideline. BMJ. British Medical Journal.  ISSN 1756-1833.  367:I5515, s 1- 16 . doi: 10.1136/bmj.l5515 Vis sammendrag
 • Jodal, Henriette C.; Helsingen, Lise M.; Anderson, Joseph C.; Lytvyn, Lyubov; Vandvik, Per Olav & Emilsson, Louise (2019). Colorectal cancer screening with faecal testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a systematic review and network meta-analysis. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  9(10), s 1- 18 . doi: 10.1136/bmjopen-2019-032773
 • Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Holme, Øyvind; Adami, Hans Olov; Bretthauer, Michael; Emilsson, Louise; Ransohoff, David F.; Hoff, Geir & Kalager, Mette (2018). Mortality from post-screening (interval) colorectal cancers is comparable to that from cancer in unscreened patients-a randomized sigmoidoscopy trial. Gastroenterology.  ISSN 0016-5085.  155(6), s 1787- 1794 . doi: 10.1053/j.gastro.2018.08.035
 • Emilsson, Louise; Løberg, Magnus; Bretthauer, Michael; Holme, Øyvind; Fall, Katja; Jodal, Henriette Cecilie; Adami, Hans Olov & Kalager, Mette (2017). Colorectal cancer death after adenoma removal in Scandinavia. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  52(12), s 1377- 1384 . doi: 10.1080/00365521.2017.1377763
 • Hofgaard, Peter Olaf; Jodal, Henriette Cecilie; Bommert, Kurt; Huard, Bertrand; Caers, Jo; Carlsen, Harald; Schwarzer, Rolf; Schünemann, Nicole; Jundt, Franziska; Lindeberg, Mona Mari & Bogen, Bjarne (2012). A Novel Mouse Model for Multiple Myeloma (MOPC315.BM) That Allows Noninvasive Spatiotemporal Detection of Osteolytic Disease. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  7(12) . doi: 10.1371/journal.pone.0051892

Se alle arbeider i Cristin

 • Jodal, Henriette C. (2020). Lytt til eksperter – men ikke «eksperter». Dagens Næringsliv.  (253), s 37- 37
 • Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Murphy, Silje Bjerkelund; Heen, Anja Fog; Kalager, Mette & Bretthauer, Michael (2019). Tarmkreftscreening, eller ikke?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(15) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0323
 • Jodal, Henriette C. (2019). Permisjonsdebatten: − Et virkemiddel for likestilling. VG.
 • Refsum, Erle; Helsingen, Lise M.; Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Høstmælingen, Njål & Kalager, Mette (2019). Personvern – en hinderløype. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(4), s 1- 3 . doi: 10.4045/tidsskr.19.0077
 • Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Emilsson, Louise; Adami, Hans Olov; Bretthauer, Michael & Kalager, Mette (2018). Surveillance after Adenoma Removal (SAR): en case-kohort studie.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Adami, Hans Olov; Bretthauer, Michael; Hoff, Geir & Kalager, Mette (2016). Interval Colorectal Cancers after Screening - More Aggressive than Clinical Cancers?.
 • Løberg, Magnus; Emilsson, Louise; Jodal, Henriette Cecilie; Bretthauer, Michael; Holme, Øyvind; Adami, Hans Olov & Kalager, Mette (2016). Surveillance After Adenoma Removal: Does It Make a Difference?.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Reyes, Yasmin Donnabel; Roksund, Gisle & Bretthauer, Michael (2014). Implementering av retningslinjer for PSA-testing i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(21), s 2032- 2034 . doi: 10.4045/tidsskr.14.0982
 • Jodal, Henriette Cecilie; Hofgaard, Peter Olaf; Dembic, Zlatko & Bogen, Bjarne (2011). A New Mouse Model for Multiple Myeloma. Scandinavian Journal of Immunology.  ISSN 0300-9475.  73(4), s 388- 388

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. jan. 2016 12:54 - Sist endret 20. nov. 2019 14:12