Henriette C. Jodal

Bilde av Henriette C. Jodal
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Henriette C. Jodal er lege og ph.d. i forskergruppen Klinisk effektforskning ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Hennes hovedfokus i forskning er oppfølgning av personer med adenomer (forstadier til kreft i tykktarm). Hun er spesielt interessert i å gi riktig behandling til riktig pasient - basert på tilgjengelig kunnskap, og pasientens egne preferanser.

Hun ble tildelt Caroline Musæus Aarsvolds stipend av Den norske legeforeningen i 2018, og tilbragte et halvt år ved Harvard School of Public Health og Frontier Science i Boston, USA. 

I dag jobber hun som lege i spesialisering i onkologi ved Drammen sykehus, og forsker ved Oslo universitetssykehus.

Forskningserfaring

 • 2022 - d.d.: Forsker, Klinisk effektforskningsgruppe, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • 2015 - 2022: Ph.d.-kandidat, Klinisk effektforskningsgruppe, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • 2019: Visiting researcher, Frontier Science Foundation og Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, USA
 • 2010 - 2013: Forskerlinjestudent, SFF Senter for immunregulering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Klinisk erfaring

 • 2022 - d.d.: Lege i spesialisering 3, Onkologisk avdeling, Vestre Viken Drammen sykehus
 • 2021 - 2022: Lege i spesialisering 3, Kreftklinikken, Sykehuset i Vestfold
 • 2017 - 2021: Lege, Allmennlegevakten, Oslo kommune
 • 2016 - 2017: Turnuslege, Husebyskogen medisinske senter
 • 2015 - 2016: Turnuslege, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • 2013 - 2014: Legevikar, Oslo skadelegevakt
 • 2013: Turnuslegevikar, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien

Utdanning

 • 2015 - 2022: Doktorgradsprogrammet, Universitetet i Oslo
 • 2008 - 2015: Medisinstudiet, Universitetet i Oslo
 • 2010 - 2013: Forskerlinjen på medisin, Universitetet i Oslo
 • 2013: Utveksling medisinstudiet, University of New South Wales, Sydney

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Jodal, Henriette C.; Bretthauer, Michael; Kalager, Mette & Løberg, Magnus (2022). Letter: long-term colorectal cancer incidence and mortality after adenoma removal associated with heritable factors, colonoscopic surveillance and aspirin—authors' reply. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. ISSN 0269-2813. 55(10), s. 1363–1364. doi: 10.1111/apt.16929.
 • Jodal, Henriette C. & Løberg, Magnus (2022). Letter: towards gender-stratified colorectal cancer screening and surveillance? Authors’ reply. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. ISSN 0269-2813. 55(4), s. 506–507. doi: 10.1111/apt.16764.
 • Jodal, Henriette C. (2020). Lytt til eksperter – men ikke «eksperter». Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 37–37.
 • Jodal, Henriette C. (2019). Permisjonsdebatten: − Et virkemiddel for likestilling. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Murphy, Silje Bjerkelund; Heen, Anja Fog & Kalager, Mette [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Tarmkreftscreening, eller ikke? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(15). doi: 10.4045/tidsskr.19.0323.
 • Refsum, Erle; Helsingen, Lise M.; Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Høstmælingen, Njål & Kalager, Mette (2019). Personvern – en hinderløype. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(4), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.19.0077.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Emilsson, Louise; Adami, Hans Olov; Bretthauer, Michael & Kalager, Mette (2018). Surveillance after Adenoma Removal (SAR): en case-kohort studie.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Adami, Hans Olov; Bretthauer, Michael; Hoff, Geir & Kalager, Mette (2016). Interval Colorectal Cancers after Screening - More Aggressive than Clinical Cancers?
 • Løberg, Magnus; Emilsson, Louise; Jodal, Henriette Cecilie; Bretthauer, Michael; Holme, Øyvind & Adami, Hans Olov [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Surveillance After Adenoma Removal: Does It Make a Difference?
 • Jodal, Henriette Cecilie; Reyes, Yasmin Donnabel; Roksund, Gisle & Bretthauer, Michael (2014). Implementering av retningslinjer for PSA-testing i allmennpraksis . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(21), s. 2032–2034. doi: 10.4045/tidsskr.14.0982.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Hofgaard, Peter Olaf; Dembic, Zlatko & Bogen, Bjarne (2011). A New Mouse Model for Multiple Myeloma. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 73(4), s. 388–388.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. jan. 2016 12:54 - Sist endret 6. mai 2022 17:14