Henriette Jodal

Bilde av Henriette Jodal
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustad Sykehus Bygg 20 Sognsvannsveien 21 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Lege med spesiell interesse for

 • folkehelse
 • epidemiologi
 • screening
 • overdiagnostikk
 • tarmkreft

Forskningserfaring

 • 2015 - d.d.: Ph.d.-kandidat, Klinisk effektforskning, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • 2019: Visiting researcher, Frontier Science Foundation og Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, USA
 • 2010 - 2013: Forskerlinjestudent, SFF Senter for immunregulering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Klinisk erfaring

 • 2017 - d.d.: Lege, Allmennlegevakten, Oslo kommune
 • 2016 - 2017: Turnuslege, Husebyskogen medisinske senter
 • 2015 - 2016: Turnuslege, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • 2013 - 2014: Legevikar, Oslo skadelegevakt
 • 2013: Turnuslegevikar, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien

Utdanning

 • 2008 - 2015: Medisinstudiet, Universitetet i Oslo
 • 2010 - 2013: Forskerlinjen på medisin, Universitetet i Oslo
 • 2013: Utveksling medisinstudiet, University of New South Wales, Sydney

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Jodal, Henriette C. (2020). Lytt til eksperter – men ikke «eksperter». Dagens Næringsliv. s. 37–37.
 • Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Murphy, Silje Bjerkelund; Heen, Anja Fog & Kalager, Mette [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Tarmkreftscreening, eller ikke? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(15). doi: 10.4045/tidsskr.19.0323.
 • Refsum, Erle; Helsingen, Lise M.; Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Høstmælingen, Njål & Kalager, Mette (2019). Personvern – en hinderløype. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(4), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.19.0077.
 • Jodal, Henriette C. (2019). Permisjonsdebatten: − Et virkemiddel for likestilling. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Emilsson, Louise; Adami, Hans Olov; Bretthauer, Michael & Kalager, Mette (2018). Surveillance after Adenoma Removal (SAR): en case-kohort studie.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Adami, Hans Olov; Bretthauer, Michael; Hoff, Geir & Kalager, Mette (2016). Interval Colorectal Cancers after Screening - More Aggressive than Clinical Cancers?
 • Løberg, Magnus; Emilsson, Louise; Jodal, Henriette Cecilie; Bretthauer, Michael; Holme, Øyvind & Adami, Hans Olov [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Surveillance After Adenoma Removal: Does It Make a Difference?
 • Jodal, Henriette Cecilie; Reyes, Yasmin Donnabel; Roksund, Gisle & Bretthauer, Michael (2014). Implementering av retningslinjer for PSA-testing i allmennpraksis . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(21), s. 2032–2034. doi: 10.4045/tidsskr.14.0982.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Hofgaard, Peter Olaf; Dembic, Zlatko & Bogen, Bjarne (2011). A New Mouse Model for Multiple Myeloma. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 73(4), s. 388–388.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. jan. 2016 12:54 - Sist endret 20. nov. 2019 14:12