Henriette Jodal

Bilde av Henriette Jodal
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustad Sykehus Bygg 20 Sognsvannsveien 21 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo

Henriette C. Jodal er lege og ph.d. i forskergruppen Klinisk effektforskning ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Hennes hovedfokus i forskning er oppfølgning av personer med adenomer (forstadier til kreft i tykktarm). Hun er spesielt interessert i å gi riktig behandling til riktig pasient - basert på tilgjengelig kunnskap, og pasientens egne preferanser.

Hun ble tildelt Caroline Musæus Aarsvolds stipend av Den norske legeforeningen i 2018, og tilbragte et halvt år ved Harvard School of Public Health og Frontier Science i Boston, USA. 

I dag jobber hun som lege i spesialisering i onkologi ved Drammen sykehus, og forsker ved Oslo universitetssykehus.

Forskningserfaring

 • 2022 - d.d.: Forsker, Klinisk effektforskningsgruppe, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • 2015 - 2022: Ph.d.-kandidat, Klinisk effektforskningsgruppe, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • 2019: Visiting researcher, Frontier Science Foundation og Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, USA
 • 2010 - 2013: Forskerlinjestudent, SFF Senter for immunregulering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Klinisk erfaring

 • 2022 - d.d.: Lege i spesialisering 3, Onkologisk avdeling, Vestre Viken Drammen sykehus
 • 2021 - 2022: Lege i spesialisering 3, Kreftklinikken, Sykehuset i Vestfold
 • 2017 - 2021: Lege, Allmennlegevakten, Oslo kommune
 • 2016 - 2017: Turnuslege, Husebyskogen medisinske senter
 • 2015 - 2016: Turnuslege, Oslo universitetssykehus Ullevål
 • 2013 - 2014: Legevikar, Oslo skadelegevakt
 • 2013: Turnuslegevikar, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Telemark Skien

Utdanning

 • 2015 - 2022: Doktorgradsprogrammet, Universitetet i Oslo
 • 2008 - 2015: Medisinstudiet, Universitetet i Oslo
 • 2010 - 2013: Forskerlinjen på medisin, Universitetet i Oslo
 • 2013: Utveksling medisinstudiet, University of New South Wales, Sydney

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Jodal, Henriette C.; Bretthauer, Michael; Kalager, Mette & Løberg, Magnus (2022). Letter: long-term colorectal cancer incidence and mortality after adenoma removal associated with heritable factors, colonoscopic surveillance and aspirin—authors' reply. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. ISSN 0269-2813. 55(10), s. 1363–1364. doi: 10.1111/apt.16929.
 • Jodal, Henriette C. & Løberg, Magnus (2022). Letter: towards gender-stratified colorectal cancer screening and surveillance? Authors’ reply. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. ISSN 0269-2813. 55(4), s. 506–507. doi: 10.1111/apt.16764.
 • Jodal, Henriette C. (2020). Lytt til eksperter – men ikke «eksperter». Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 37–37.
 • Jodal, Henriette C. (2019). Permisjonsdebatten: − Et virkemiddel for likestilling. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Helsingen, Lise M.; Vandvik, Per Olav; Jodal, Henriette C.; Murphy, Silje Bjerkelund; Heen, Anja Fog & Kalager, Mette [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Tarmkreftscreening, eller ikke? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(15). doi: 10.4045/tidsskr.19.0323.
 • Refsum, Erle; Helsingen, Lise M.; Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Høstmælingen, Njål & Kalager, Mette (2019). Personvern – en hinderløype. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(4), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.19.0077.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Emilsson, Louise; Adami, Hans Olov; Bretthauer, Michael & Kalager, Mette (2018). Surveillance after Adenoma Removal (SAR): en case-kohort studie.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Løberg, Magnus; Adami, Hans Olov; Bretthauer, Michael; Hoff, Geir & Kalager, Mette (2016). Interval Colorectal Cancers after Screening - More Aggressive than Clinical Cancers?
 • Løberg, Magnus; Emilsson, Louise; Jodal, Henriette Cecilie; Bretthauer, Michael; Holme, Øyvind & Adami, Hans Olov [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Surveillance After Adenoma Removal: Does It Make a Difference?
 • Jodal, Henriette Cecilie; Reyes, Yasmin Donnabel; Roksund, Gisle & Bretthauer, Michael (2014). Implementering av retningslinjer for PSA-testing i allmennpraksis . Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(21), s. 2032–2034. doi: 10.4045/tidsskr.14.0982.
 • Jodal, Henriette Cecilie; Hofgaard, Peter Olaf; Dembic, Zlatko & Bogen, Bjarne (2011). A New Mouse Model for Multiple Myeloma. Scandinavian Journal of Immunology. ISSN 0300-9475. 73(4), s. 388–388.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. jan. 2016 12:54 - Sist endret 6. mai 2022 17:14