Hans Olav Melberg

Bilde av Hans Olav Melberg
English version of this page
Telefon +47-22845031
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Publikasjoner

 • Asphaug, Lars & Melberg, Hans Olav (2019). The Cost-Effectiveness of Multigene Panel Testing for Hereditary Breast and Ovarian Cancer in Norway. Medical Decision Making Policy & Practice.  ISSN 2381-4683.  s 1- 19 . doi: 10.1177/2381468318821103
 • Asphaug, Lars; Thiele, Maja; Krag, Aleksander & Melberg, Hans Olav (2019). Cost‐effectiveness of non‐invasive screening for alcohol‐related liver fibrosis. Hepatology.  ISSN 0270-9139. . doi: 10.1002/hep.30979
 • Kjelle, Elin; Kleven, Linn; Olerud, Hilde M & Melberg, Hans Olav (2018). Cost analysis of mobile radiography services for nursing home residents in Southeast Norway. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294. . doi: 10.1111/jep.13058 Vis sammendrag
 • Lirhus, Sandre Svatun; Høivik, Marte Lie; Moum, Bjørn & Melberg, Hans Olav (2018). Regional differences in anti-TNF-a therapy and surgery in the treatment of inflammatory bowel disease patients: a Norwegian nationwide cohort study. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  53(8), s 952- 957 . doi: 10.1080/00365521.2018.1495258
 • Olsen, Camilla Beck & Melberg, Hans Olav (2018). Did adolescents in Norway respond to the elimination of copayments for general practitioner services?. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  27(7), s 1120- 1130 . doi: 10.1002/hec.3660
 • Melberg, Hans Olav (2017). Samhandlingsreformen og kausal inferens. Michael quarterly. Supplement.  ISSN 1893-0808.  14(19), s 119- 126
 • Bekelman, Justin E.; Halpern, Scott D.; Blankart, Carl Rudolf; Bynum, Julie P.; Cohen, Joachim; Fowler, Robert; Kaasa, Stein; Kwietniewski, Lukas; Melberg, Hans Olav; Onwuteaka-Philipsen, Bregje D.; Oosterveld-Vlug, Mariska; Pring, Andrew; Schreyögg, Jonas; Ulrich, Connie M.; Verne, Julia; Wunsch, Hannah & Emanuel, Ezekiel J. (2016). Comparison of site of death, health care utilization, and hospital expenditures for patients dying With cancer in 7 developed countries. Journal of the American Medical Association (JAMA).  ISSN 0098-7484.  315(3), s 272- 283 . doi: 10.1001/jama.2015.18603
 • Blomqvist, Jan; Kirsimarja, Raitasalo; Melberg, Hans Olav; Schreckenberg, Dirk; Peschel, Christine; klingemann, Justyna & Koski-Jännes, anja (2016). Popular images of addiction in five European countries, In Matilda Hellman; Virginia Berridge; Karen Duke & Alex Mold (ed.),  Concepts of addictive substances and behaviours across time and place.  Oxford University Press.  ISBN 9780198737797.  10.
 • Hagen, Terje P. & Melberg, Hans Olav (2016). Liggetider og reinnleggelser før og etter Samhandlingsreformen.. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 143- 158
 • Melberg, Hans Olav; Olsen, Camilla Beck & Pedersen, Kine (2016). Did hospitals respond to changes in weights of Diagnosis Related Groups in Norway between 2006 and 2013?. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  120(9), s 992- 1000 . doi: 10.1016/j.healthpol.2016.07.013 Vis sammendrag
 • Olsen, Camilla Beck & Melberg, Hans Olav (2016). Påvirker egenandeler ungdoms legebesøk?. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  19(1), s 62- 75 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-01-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ottersen, Trygve; Førde, Reidun; Kakad, Meetali; Kjellevold, Alice; Melberg, Hans Olav; Moen, Atle; Ringard, Ånen & Norheim, Ole Frithjof (2016). A new proposal for priority setting in Norway: Open and fair. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  120(3), s 246- 251 . doi: 10.1016/j.healthpol.2016.01.012
 • Medin, Emma; Goude, Fanny; Melberg, Hans Olav; Tediosi, Fabrizio; Belicza, Eva & Peltola, Mikko (2015). European regional differences in all-cause mortality and length of stay for patients with hip fracture. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 53- 64 . doi: 10.1002/hec.3278
 • Melberg, Hans Olav & Eriksen, Ida (2015). The effects of introducing an electronic prescription system with no copayments. Health Economics Review.  ISSN 2191-1991.  s 2- 21 . doi: 10.1186/s13561-015-0056-4
 • Eriksen, Ida & Melberg, Hans Olav (2014). Endringer over tid i legers holdninger til kostnader, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  3.  s 159 - 172
 • Gregersen, Fredrik Alexander & Melberg, Hans Olav (2014). I hvor stor grad vil eldrebølgen bidra til økte helsekostnader? -En studie av ulike framskrivningsmetoder for helsekostnader. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  (7), s 32- 37
 • Eriksen, Ida; Melberg, Hans Olav & Bringedal, Berit (2013). Norwegian Physicians' Knowledge of the Prices of Pharmaceuticals: A Survey. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  8(9) . doi: 10.1371/journal.pone.0075218
 • Henden, Edmund; Melberg, Hans Olav & Røgeberg, Ole (2013). Addiction: choice or compulsion?. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  4(77), s 1- 11 . doi: 10.3389/fpsyt.2013.00077 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melberg, Hans Olav; Godager, Geir & Gregersen, Fredrik (2013). Sykehusutgifter mot livets slutt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(8), s 841- 844 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0802
 • Melberg, Hans Olav; Henden, Edmund & Gjelsvik, Olav (2013). Addiction and Responsibility: A Survey of Opinions. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.  56(5), s 558- 570 . doi: 10.1080/0020174X.2013.806143
 • Melberg, Hans Olav (2012). Eldrebølgen: bedre enn sitt rykte, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  chapter.  s 57 - 66
 • Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (2012). Innledning, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  Innledning.  s 7 - 12
 • Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (2012). Mot en begrenset rasjonell helsepolitikk?, I: Hans Olav Melberg & Lars Erik Kjekshus (red.),  Fremtidens Helse-Norge.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  Del 4 Idealer og begrensninger. Kapittel 16.  s 283 - 288
 • Melberg, Hans Olav & Lund, Karl Erik (2012). Do smoke-free laws affect revenues in pubs and restaurants?. European Journal of Health Economics.  ISSN 1618-7598.  13(1), s 93- 99 . doi: 10.1007/s10198-010-0287-6 Vis sammendrag
 • Rockers, Peter C.; Feigl, Andrea B.; Røttingen, John-Arne; Fretheim, Atle; de Ferranti, David; Lavis, John N; Melberg, Hans Olav & Bärnighausen, Till (2012). Study-design selection criteria in systematic reviews of effectiveness of health systems interventions and reforms: A meta-review. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  104(3), s 206- 214 . doi: 10.1016/j.healthpol.2011.12.007
 • Melberg, Hans Olav (2011). Measuring the human costs of drug use for friends and family of drug users. The results from a survey in four Nordic capitals. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  28(2), s 105- 121
 • Melberg, Hans Olav; Hakkarainen, Pekka; Houborg, Esben; Jääskeläinen, Marke; Skretting, Astrid; Ramstedt, Mats & Rosenqvist, Pia (2011). Measuring the harm of illicit drug use on friends and family. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  28(2), s 105- 121 Vis sammendrag
 • Røgeberg, Ole Jørgen & Melberg, Hans Olav (2011). Acceptance of unsupported claims about reality - A blind spot in economics. Journal of Economic Methodology.  ISSN 1350-178X.  18(1), s 29- 52 . doi: 10.1080/1350178X.2011.556817 Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (2010). Animal spirits: Fargerik tomhet?. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  64(2), s 4- 10
 • Melberg, Hans Olav (2010). Conceptual problems with studies of the social cost of alcohol. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  27(4), s 287- 303 Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (2010). Hva tror legene en MR-undersøkelse koster?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(6), s 598- 600 . doi: http://www.tidsskriftet.no/?seks_id=1959234
 • Melberg, Hans Olav & Humpreys, Keith (2010). Ineligibility and refusal to participate in randomised trials of treatments for drug dependence. Drug and Alcohol Review.  ISSN 0959-5236.  29(2), s 193- 201 . doi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447229
 • Melberg, Hans Olav; Jones, Andrew Michael & Bretteville-Jensen, Anne Line (2010). Is cannabis a gateway to hard drugs?. Empirical Economics.  ISSN 0377-7332.  38(3), s 583- 603 . doi: 10.1007/s00181-009-0280-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav & Røgeberg, Ole Jørgen (2010). Rational addiction theory – A survey of opinions. Journal of Drug Policy Analysis.  ISSN 1941-2851.  3(1) . doi: 10.2202/1941-2851.1019
 • Bretteville-Jensen, AL; Melberg, Hans Olav & Jones, AM (2008). Sequential patterns of drug use initiation - Can we believe in the gateway theory?. The B.E. Journals in Economic Analysis & Policy.  ISSN 1555-0494.  8(2) Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (2006). Does moderate alcohol intake reduce mortality?, In Jon Elster; Olav Gjelsvik; Aanund Hylland; Karl-Ove Moene & Hans Olav Melberg (ed.),  Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  12.  s 191 - 210
 • Skog, Ole Jørgen; Melberg, HO & Melberg, Hans Olav (2006). Becker's rational addiction theory: An empirical test with price elasticities for distilled spirits in Denmark 1911-1931. Addiction.  ISSN 0965-2140.  101, s 1444- 1450
 • Melberg, Hans Olav (2005). The spread of drug use: Epidemic models or social interaction?, In Michael Grossman; Björn Lindgren (ed.),  Substance use: Individual Behaviour, Social Interaction, Markets and Politics.  Elsevier.  ISBN 0-7623-1233-5.  Part 2.  s 173 - 200
 • Melberg, Hans Olav (2004). Three problems with the ASI composite scores. Journal of Substance Abuse.  ISSN 0899-3289.  9(3-4), s 120- 126 . doi: 10.1080/14659890410001720887 Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (2003). Social interaction and drug use, In  Choice, Behavioural Economics and Addiction.  Elsevier.  ISBN 0-08-044056-8.  Chapter.  s 309 - 332
 • Melberg, Hans Olav (2003). The spread of drug use. Rachlin or Schelling?, In  Choice, Behavioural Economics and Addiction.  Elsevier.  ISBN 0-08-044056-8.  Kap. 11.  s 309 - 337 Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (2002). Hvor gode er evidensene for evidensbasert metode? Randomiserte forsøk og observasjonsstudier. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  19(1), s 59- 64 Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (1999). Kommer russerne fra Mars? Om bruken av kultur som forklaringsvariabel i russisk politikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  (4)
 • Melberg, Hans Olav (1996). Tre årsaker til urettferdigheter. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  8, s 471- 499

Se alle arbeider i Cristin

 • Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (red.) (2012). Fremtidens Helse-Norge. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245012088.  292 s.
 • Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (ed.) (2006). Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  283 s.
 • Grossman, Michael; Melberg, Hans Olav & Lindgren, Björn (ed.) (2005). Substance use: Individual Behaviour, Social Interaction, Markets and Politics. Elsevier.  ISBN 0-7623-1233-5.  450 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ambugo, Eliva Atieno; Hagen, Terje P. & Melberg, Hans Olav (2018). Effects of introducing a fee for “inpatient overstays” on adverse events among patients hospitalized for chronic obstructive pulmonary disease, heart failure, hip fracture and stroke. Vis sammendrag
 • Diep, Phoi Phoi; Melberg, Hans Olav; Brinch, Lorentz; Buechner, Jochen; Fløisand, Yngvar; Gedde-Dahl, Thobias; Loge, Jon Håvard; Tjønnfjord, Geir Erland & Ruud, Ellen (2018). Cost-utility of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Norway. Bone Marrow Transplantation.  ISSN 0268-3369.  53(5), s 657- 660 . doi: 10.1038/s41409-018-0091-y
 • Kjelle, Elin; Kleven, Linn; Olerud, Hilde M & Melberg, Hans Olav (2018). Radiography on wheels for nursing home residents may reduce healthcare costs.
 • Melberg, Hans Olav (2018). Helse-Norge trenger tvil – ikke bare heiarop. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2018). Hvorfor koster diamanter mer enn vann?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2018). Obama-reformen – og norsk helsepolitikk. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2018). Registertilgang i molboland?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Diep, Phoi Phoi; Melberg, Hans Olav; Brinch, Lorentz; Buechner, Jochen; Fløisand, Yngvar; Gedde-Dahl, Thobias; Tjønnfjord, Geir Erland & Ruud, Ellen (2017). Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in Norway 1974-2009: Cost-utility and survival in children and young adults.
 • Melberg, Hans Olav (2016). Medisiner i ingenmannsland – mens tiden går…. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2016). Skal det være en app –eller to?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2015). Bruker vi de store pengene på de største problemene?.
 • Melberg, Hans Olav (2015). Effekter av politiske reformer: Hvorfor går det ofte galt?.
 • Melberg, Hans Olav (2015). Helse og finansiering i Norge.
 • Melberg, Hans Olav (2014). Are healthcare expenditures increasing faster for the elderly than the rest of the population?. Expert review of pharmacoeconomics & outcomes research.  ISSN 1473-7167.  14(5), s 581- 583 . doi: 10.1586/14737167.2014.919857
 • Melberg, Hans Olav (2014). Effekten av kommunal mediskrivning for utskrivningsklare pasienter.
 • Melberg, Hans Olav (2014). Hellig helse - og prislapp på slutten av livet?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2014). Hva driver helsekostnadene?.
 • Melberg, Hans Olav (2014, 15. oktober). Intervju om organisering av eldreomsorg i Dagsnytt 18. [Radio].  NRK.
 • Melberg, Hans Olav (2014). Jordbær, finansiering - og informasjon i norsk helsevesen. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2014). Nye regler for prioritering.
 • Melberg, Hans Olav (2014). Prislapp på et liv?.
 • Melberg, Hans Olav (2014). Statsbudsjettet: Raskere og mer private symfonier. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2014). Struts, sykehjem og søppel?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2013). Den økonomiske teoriens historie: En introduksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(3), s 396- 399
 • Melberg, Hans Olav (2013). Er legemiddelindustrien pill råtten?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav (2013). Hector Estrup, Jesper Jespersen og Peter Nielsen: Den økonomiske teoriens historie: En introduksjon. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  54(3), s 396- 399
 • Melberg, Hans Olav (2013). How does end of life costs and increases in life expectancy affect projections of future health cost?.
 • Melberg, Hans Olav (2013). Projecting future health spending and demography.
 • Melberg, Hans Olav (2013). The Harkness Experience.
 • Melberg, Hans Olav (2013). Unødvendig forvirring om helseutgifter. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133(9), s 935- 935 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0506
 • Melberg, Hans Olav (2013). Vi må eksperimentere mer!. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Melberg, Hans Olav; Godager, Geir & Gregersen, Fredrik (2013). Sykehusutgifter mot slutten av livet. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  10
 • Godager, Geir; Gregersen, Fredrik & Melberg, Hans Olav (2012). Helseutgifter mot slutten av livet: Hvor viktige er dødsfallsrelaterte utgifter ved beregningen av framtidens helseutgifter?.
 • Kjekshus, Lars Erik & Melberg, Hans Olav (2012). Ti myter om fremtidens helsevesen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (2012). Bruker Norge mye eller lite til helseformål sammenlignet med andre land?. Perspektiv.  ISSN 1890-2537.  2012(3), s 1- 20
 • Melberg, Hans Olav (2012). End of life costs in Norway and the US.
 • Melberg, Hans Olav (2012). Nyttige tilbakemeldinger og provoserende refleksjoner. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(14), s 1641- 1641 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0541
 • Melberg, Hans Olav (2012). Social cost of alcohol: Not always useless even if subjective?. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  29(4), s 35- 359 . doi: 10.2478/v10199-012-0030-y
 • Melberg, Hans Olav (2012). Svindel i amerikansk helsevesen. Anmeldelse av Terry L. Leap “Phantom Billing, Fake Prescriptions, and the High Cost of Medicine: Health Care Fraud and What to Do about It”. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (2) . doi: 10.4045/tidsskr.11.1248
 • Melberg, Hans Olav & Schøyen, Øivind (2012). Hvordan påvirker redusert skjenketid omsetningen i utelivsbransjen? Nettrapport. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lund, Karl Erik; Kvaavik, Elisabeth; Melberg, Hans Olav & Rise, Jostein (2010). Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer. Notat fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 20. desember 2010. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Melberg, Hans Olav (2010). Høye kostnader ved hasjforbud.Kronikk. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Melberg, Hans Olav & Hagen, Terje P. (2010). Bruker Norge mye eller lite penger på helse?. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (2), s 8- 9
 • Melberg, Hans Olav (2007). Hvor mye betyr tobakksprisen for endringer i tobakksforbruket? Utviklingen i pris og forbruk i Norge mellom 1985 og 2005. SIRUS-rapport. 1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (2006). Ruspolitikk og evidens: Nå og de neste 10 årene. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  23(2-3), s 172- 177
 • Melberg, Hans Olav (2006). Should liars be eliminated? Comments on Pape and Storvoll (2006): Teenager's "use" of non-existent drugs. A study of false positives. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.  ISSN 1455-0725.  23, s 47- 50
 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Melberg, Hans Olav & Jones, Andrew Michael (2005). Is cannabis a causual gateway to hard drugs?.
 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Melberg, Hans Olav & Jones, Andrew Michael (2005). Sequential patterns of drug use initiation - can we believe in the gateway theory?. Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (2005). Costs and benefits of treating drug users : Essays on selection bias, contagious drug use, the gateway hypothesis and the concept of social cost. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 17. Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav (2005). Rusmisbrukere diskrimineres. Kronikk. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Melberg, Hans Olav (2004). Anmeldelse av boken "Velferdsstatens økonomi". Nordisk sosialt arbeid.  ISSN 0333-1342.
 • Melberg, Hans Olav (2003). Rus og psykiatri i inntektssystemet for kommunene. SIRUS-rapport. 3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Melberg, Hans Olav; Lauritzen, Grete Ostling & Ravndal, Edle (2003). Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling. SIRUS-rapport. 4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 27. mai 2011 11:55