Ishita Barua

Bilde av Ishita Barua
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 20 Gaustad sykehus 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Ishita Barua er lege og ph.d.-kandidat i forskergruppen Klinisk effektforskning ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Hun har tidligere jobbet som lege i spesialisering innen gastroenterologi/indremedisin, og er leder av Norske yngre indremedisinere. I tillegg er hun utnevnt som varamedlem i Bioteknologirådet av den norske regjering.  

Faglige interesser

 • Epidemiologi
 • Gastroenterologi
 • Kunstig intelligens
 • Endoskopi
 • Tarmkreft
 • Screening
 • eHelse

Utdanning

 • 2007-2014: Cand.med, UiO

Klinisk erfaring

 • 2019-d.d.: Ph.d.-kandidat, Klinisk effektforskning, Institutt for helse og samfunn, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo
 • 2018-2019: Forsker, Klinisk effektforskning, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus
 • 2016-2018: Lege i spesialisering ved Bærum sykehus (gastroenterologi og indremedisin)
 • 2016-2018: Endoskopør for tarmkreftscreeningen, Kreftregisteret 
 • 2016-2019: Lege Follo KAD
 • 2015-2016: Turnuslege, Enebakk legesenter og legevakt
 • 2014-2015: Turnuslege, Akershus Universitetssykehus
 • 2014-2014: Medisinstudent m/lisens, gastrokirurgisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Verv

 • 2019-d.d.: Varamedlem i Bioteknologirådet
 • 2019-d.d.: Styremedlem i NGFs Interessegruppe for tarmkreft-screening
 • 2019-d.d.: Leder av Norske Yngre Indremedisinere
 • 2018-2019: Styremedlem i Legeforeningens fagstyre
 • 2017-2019.: Styremedlem i Norske Yngre Indremedisinere
 • 2014-2016: Tillitsvalgt for turnusleger, Akershus Universitetssykehus
 • 2013-2014: Leder av Medisinsk Fagutvalg (MFU) ved UiO

 

Publikasjoner

 • Barua, Ishita; Berset, Ingrid Prytz; Hære, Petter; Wensaas, Knut-Arne & Bretthauer, Michael (2020). Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.19.0658
 • Barua, Ishita; Guerrero Vinsard, Daniela; Jodal, Henriette C.; Løberg, Magnus; Kalager, Mette; Holme, Øyvind; Masashi, Misawa; Bretthauer, Michael & Mori, Yuichi (2020). Artificial intelligence for polyp detection during colonoscopy: A systematic review and meta-analysis. Endoscopy.  ISSN 0013-726X. . doi: 10.1055/a-1201-7165
 • Schult, Anna Lisa; Randel, Kristin Ranheim; Barua, Ishita; Svendsen, Hege Marie; Bernklev, Linn; Sandvei, Per; Darre-Næss, Ole; Holme, Øyvind & Frigstad, Svein Oskar (2018). Screening mot tarmkreft i hele Norge. Indremedisineren.  ISSN 1891-1617.  2, s 25- 29

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2018 08:54 - Sist endret 18. aug. 2020 14:44