Ishita Barua

Bilde av Ishita Barua
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 20 Gaustad sykehus 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Ishita Barua er lege og ph.d.-kandidat i forskergruppen Klinisk effektforskning ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Hun forsker på bruk av kunstig intelligens innen tarmkreftdiagnostikk og koloskopi. Hun er en av initiativtakerne bak og underviser i valgfaget MED3065: AI, innovasjon, big data og beslutningsstøtte

Hun ble tildelt Fulbright forskerstipend i 2020, og var gjesteforsker ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) og Harvard Medical School i Boston, USA, i 2021. 

Hun sitter per i dag som varamedlem i Bioteknologirådet og er utnevnt av den norske regjering. I 2021 ble hun listet som en av topp 30 kvinner i Norge som former faget kunstig intelligens, av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) og i 2022 ble hun kåret til en av Norges 50 fremste Tech-kvinner av Abelia og ODA. Hun har tidligere jobbet som lege i spesialisering innen gastroenterologi og indremedisin, og har vært leder av Norske yngre indremedisinere.

Faglige interesser

 • Kunstig intelligens i medisin
 • Gastroenterologi
 • Endoskopi
 • Tarmkreft og screening
 • Epidemiologi
 • eHelse

Utdanning

 • 2019-d.d.: Ph.d.-kandidat, Klinisk effektforskning, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo  
 • 2021: Gjesteforsker, BIDMC og Harvard Medical School, Boston, USA. 
 • 2015-2020: B.Sc., Helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo
 • 2007-2014: Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.), Universitetet i Oslo

Kurs

 • 2021: Applied AI in Health Care, Harvard T.H. Chan School of Public Health
 • 2020: Health innovation and entrepreneurship, Universitetet i Oslo

Stipender og priser

Klinisk erfaring

 • 2019-2020: Endoskopør, Bærum sykehus
 • 2016-2018: Lege i spesialisering ved Bærum sykehus (gastroenterologi og indremedisin)
 • 2016-2018: Endoskopør for tarmkreftscreeningen, Kreftregisteret 
 • 2016-2019: Lege Follo KAD
 • 2015-2016: Turnuslege, Enebakk legesenter og legevakt
 • 2014-2015: Turnuslege, Akershus Universitetssykehus
 • 2014: Medisinstudent m/lisens, Gastrokirurgisk avdeling, Akershus Universitetssykehus
 • 2013: Helsestasjonslege (Medisinstudent m/lisens), Fyrstikktorget helsestasjon, Bydel Gamle Oslo

Verv

 • 2021-d.d.: Styremedlem i The Nordic Privacy Center 
 • 2020-d.d.: Styremedlem i NORDE, Norsk råd for digital etikk
 • 2019-d.d.: Varamedlem i Bioteknologirådet
 • 2019-d.d.: Styremedlem i NGFs Interessegruppe for tarmkreft-screening
 • 2019-2021: Leder av Norske Yngre Indremedisinere
 • 2018-2019: Styremedlem i Legeforeningens fagstyre
 • 2017-2019.: Styremedlem i Norske Yngre Indremedisinere
 • 2014-2016: Tillitsvalgt for turnusleger, Akershus Universitetssykehus
 • 2013-2014: Leder av Medisinsk Fagutvalg (MFU) ved UiO

 

Publikasjoner

 • Ainechi, Diba; Misawa, Masashi; Barua, Ishita; Larsen, Solveig Linnea Veen; Paulsen, Vemund & Garborg, Kjetil Kjeldstad [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2022). Impact of artificial intelligence on colorectal polyp detection for early-career endoscopists: an international comparative study. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. doi: 10.1080/00365521.2022.2070436.
 • Areia, Miguel; Mori, Yuichi; Correale, Loredana; Repici, Alessandro; Bretthauer, Michael & Sharma, Prateek [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2022). Cost-effectiveness of artificial intelligence for screening colonoscopy: a modelling study. The Lancet Digital Health. ISSN 2589-7500. 4(6), s. e436–e444. doi: 10.1016/S2589-7500%2822%2900042-5.
 • Jodal, Henriette C.; Juul, Frederik Emil; Barua, Ishita; Bretthauer, Michael; Kalager, Mette & Løberg, Magnus [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Emergency hospital admissions, prognosis, and population mortality in Norway during the first wave of the Covid-19 epidemic. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 50(6), s. 795–802. doi: 10.1177/14034948221082959.
 • Barua, Ishita; Wieszczy, Paulina; Kudo, Shin-ei; Masashi, Misawa; Holme, Øyvind & Gulati, Shraddha [Vis alle 34 forfattere av denne artikkelen] (2022). Real-Time Artificial Intelligence–Based Optical Diagnosis of Neoplastic Polyps during Colonoscopy. NEJM Evidence. ISSN 2766-5526. doi: 10.1056/EVIDoa2200003.
 • Yu, Jingru; Refsum, Erle; Helsingen, Lise Mørkved; Folseraas, Trine; Ploner, Alexander & Wieszczy, Paulina [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). Risk of hepato-pancreato-biliary cancer is increased by primary sclerosing cholangitis in patients with inflammatory bowel disease: A population-based cohort study. United European Gastroenterology journal. ISSN 2050-6406. 10(2), s. 212–224. doi: 10.1002/ueg2.12204.
 • Helsingen, Lise Mørkved; Løberg, Magnus; Refsum, Erle; Gjøstein, Dagrun Kyte; Wieszczy, Paulina & Olsvik, Ørjan [Vis alle 16 forfattere av denne artikkelen] (2021). Covid-19 transmission in fitness centers in Norway - a randomized trial. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 21, s. 1–9. doi: 10.1186/s12889-021-12073-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jodal, Henriette C.; Klotz, Dagmar; Herfindal, Magnhild; Barua, Ishita; Tag, Petter & Helsingen, Lise Mørkved [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Long-term colorectal cancer incidence and mortality after adenoma removal in women and men. Alimentary Pharmacology and Therapeutics. ISSN 0269-2813. s. 1–10. doi: 10.1111/apt.16686.
 • Juul, Frederik E.; Jodal, Henriette C.; Barua, Ishita; Refsum, Erle; Olsvik, Ørjan & Helsingen, Lise Mørkved [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Mortality in Norway and Sweden during the COVID-19 pandemic. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. s. 1–8. doi: 10.1177/14034948211047137. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schult, Anna Lisa; Botteri, Edoardo; Hoff, Geir; Holme, Øyvind; Bretthauer, Michael & Randel, Kristin Ranheim [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Women require routine opioids to prevent painful colonoscopies: a randomised controlled trial. Scandinavian Journal of Gastroenterology. ISSN 0036-5521. 56(12), s. 1480–1489. doi: 10.1080/00365521.2021.1969683. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barua, Ishita; Mori, Yuichi & Bretthauer, Michael (2020). Colorectal polyp characterization with endocytoscopy: Ready for widespread implementation with artificial intelligence? Baillière's Best Practice & Research : Clinical Gastroenterology. ISSN 1521-6918. doi: 10.1016/j.bpg.2020.101721.
 • Barua, Ishita; Guerrero Vinsard, Daniela; Jodal, Henriette C.; Løberg, Magnus; Kalager, Mette & Holme, Øyvind [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Artificial intelligence for polyp detection during colonoscopy: A systematic review and meta-analysis. Endoscopy. ISSN 0013-726X. doi: 10.1055/a-1201-7165.
 • Schult, Anna Lisa; Randel, Kristin Ranheim; Barua, Ishita; Svendsen, Hege Marie; Bernklev, Linn & Sandvei, Per [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Screening mot tarmkreft i hele Norge. Indremedisineren. ISSN 1891-1617. 2, s. 25–29.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2018 08:54 - Sist endret 22. mars 2022 13:18