Ishita Barua

Bilde av Ishita Barua
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 20 Gaustad sykehus 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Ishita Barua er lege og ph.d.-kandidat i forskergruppen Klinisk effektforskning ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo og avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Hun forsker på bruk av kunstig intelligens innen tarmkreftdiagnostikk og koloskopi. Hun er en av initiativtakerne bak og underviser i valgfaget MED3065: AI, innovasjon, big data og beslutningsstøtte

Hun ble tildelt Fulbright forskerstipend i 2020, og er gjesteforsker ved Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) og Harvard Medical School i Boston, USA, i 2021. 

Hun har tidligere jobbet som lege i spesialisering innen gastroenterologi og indremedisin, og er leder av Norske yngre indremedisinere. I tillegg er hun utnevnt som varamedlem i Bioteknologirådet av den norske regjering. I 2021 ble hun listet som en av topp 30 kvinner i Norge som former faget kunstig intelligens, av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium). 

Faglige interesser

 • Kunstig intelligens i medisin
 • Gastroenterologi
 • Endoskopi
 • Tarmkreft og screening
 • Epidemiologi
 • eHelse

Utdanning

 • 2021-d.d: Gjesteforsker, BIDMC og Harvard Medical School, Boston, USA. 
 • 2019-d.d.: Ph.d.-kandidat, Klinisk effektforskning, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo  
 • 2017-2020: B.Sc., Helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo
 • 2007-2014: Profesjonsstudiet i medisin (cand.med.), Universitetet i Oslo

Kurs

 • 2021: Applied AI in Health Care, Harvard T.H. Chan School of Public Health
 • 2020: Health innovation and entrepreneurship, Universitetet i Oslo

Stipender og priser

Klinisk erfaring

 • 2019-d.d.: Endoskopør, Bærum sykehus
 • 2016-2018: Lege i spesialisering ved Bærum sykehus (gastroenterologi og indremedisin)
 • 2016-2018: Endoskopør for tarmkreftscreeningen, Kreftregisteret 
 • 2016-2019: Lege Follo KAD
 • 2015-2016: Turnuslege, Enebakk legesenter og legevakt
 • 2014-2015: Turnuslege, Akershus Universitetssykehus
 • 2013-2014: Medisinstudent m/lisens, gastrokirurgisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Verv

 • 2021-d.d.: Styremedlem i The Nordic Privacy Center 
 • 2020-d.d.: Styremedlem i NORDE, Norsk råd for digital etikk
 • 2019-d.d.: Varamedlem i Bioteknologirådet
 • 2019-d.d.: Styremedlem i NGFs Interessegruppe for tarmkreft-screening
 • 2019-d.d.: Leder av Norske Yngre Indremedisinere
 • 2018-2019: Styremedlem i Legeforeningens fagstyre
 • 2017-2019.: Styremedlem i Norske Yngre Indremedisinere
 • 2014-2016: Tillitsvalgt for turnusleger, Akershus Universitetssykehus
 • 2013-2014: Leder av Medisinsk Fagutvalg (MFU) ved UiO

 

Publisert 12. nov. 2018 08:54 - Sist endret 7. juni 2021 20:23