Ishita Barua

Bilde av Ishita Barua
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21 Bygg 20 Gaustad sykehus 0372 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Tarmkreft
 • Screening
 • Endoskopi
 • Gastroenterologi
 • Epidemiologi
 • Kunstig intelligens
 • eHelse

Utdanning

 • 2007-2014: Cand.med, UiO

Klinisk erfaring

 • 2018-d.d.: Forsker, Klinisk effektforskning, Institutt for helse og samfunn, UiO
 • 2016-2018: Lege i spesialisering ved Bærum sykehus (gastroenterologi og indremedisin)
 • 2016-2018: Endoskopør for tarmkreftscreeningen, Kreftregisteret 
 • 2016- d.d.: Lege Follo KAD
 • 2015-2016: Turnuslege, Enebakk legesenter og legevakt
 • 2014-2015: Turnuslege, Akershus Universitetssykehus
 • 2014-2014: Medisinstudent m/lisens, gastrokirurgisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Verv

 • 2019-d.d.: Varamedlem i Bioteknologirådet
 • 2019-d.d.: Styremedlem i NGFs Interessegruppe for tarmkreft-screening
 • 2019-d.d.: Leder av Norske Yngre Indremedisinere
 • 2018-2019: Styremedlem i Legeforeningens fagstyre
 • 2017-2019.: Styremedlem i Norske Yngre Indremedisinere
 • 2014-2016: Tillitsvalgt for turnusleger, Akershus Universitetssykehus
 • 2013-2014: Leder av Medisinsk Fagutvalg (MFU) ved UiO

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2018 08:54 - Sist endret 7. jan. 2020 14:14