Kari Gire Dahl

Faglige interesser

 • Health Literacy
 • Pasienterfaringer
 • Nyretransplantasjon
 • Nyre – pankreas-transplantasjon
 • Kunnskapstranslasjon

Bakgrunn

 • 2016 – PhD-stipendiat ved UiO, avdeling for helsefag
 • 2015 – 2016 Fagutviklingssykepleier ved Oslo Universitetssykehus, transplantasjonskirurgisk sengepost
 • 2008 – Sykepleier ved Oslo Universitetssykehus, transplantasjonskirurgisk sengepost
 • 2010 – 2015 Master i sykepleievitenskap ved UiO, avdeling for sykepleievitenskap
 • 2005 – 2008 Bachelor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • 2003 – 2006 Bachelor i psykologi ved UiO

 

Publikasjoner

 • Dahl, Kari Gire; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Falk, Ragnhild S.; Engebretsen, Eivind & Wahl, Astrid Klopstad (2020). Identifying core variables associated with health literacy in kidney transplant recipients.. Progress in transplantation.  ISSN 1526-9248.  30(1), s 38- 47 . doi: 10.1177/1526924819893285
 • Dahl, Kari Gire; Engebretsen, Eivind; Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug & Wahl, Astrid Klopstad (2019). The trigger-information-response model: Exploring health literacy during the first six months following a kidney transplantation. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  14(10) . doi: 10.1371/journal.pone.0223533 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dahl, Kari Gire & Moen, Anne (2017). Hverdagen etter nyre-pankreas-transplantasjon : en vellykket nyre-pankreas-transplantasjon gir en tryggere og bedre hverdag - den fører også med seg nye usikkerhetsmomenter som det er viktig å informere om. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  s 10 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.62656 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. juni 2016 13:40 - Sist endret 13. nov. 2017 15:26