Kim Kristoffer Dysthe

Bilde av Kim Kristoffer Dysthe
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

Prosjektet mitt handler om ungdom med depresjonssymptomer: Teknologiske og kliniske verktøy for tidlig intervensjon i allmennpraksis. Verktøyene skal også kunne benyttes av spesialister og andre med kompetanse i kognitiv terapi. Eksisterende faglitteratur beskriver imidlertid at ungdom ikke åpner seg med sine mentale problemer, men snarere søker informasjon på Internett. I prosjektet benytter jeg også data fra tekster ungdom har skrevet på informasjonstjenester på nettet. I tråd med prosjektet jobber jeg med metoder som egner seg for store mengder tekstdata: Textmining, algoritmer basert på maskinlæring for statistisk beregning, kvalitativ innholdsanalyse og tematisk analyse av tekster skrevet på Internett.

I tillegg har jeg gjennomført tilleggsutdanning i kognitiv terapi.

Undervisning

Jeg underviser i ungdomshelse modul 6, samt bidrar i undervisningen i kognitiv terapi i modul 5

Bakgrunn

Jeg startet spesialisering i psykiatri. Med små barn og husbygging skulle jeg bare ta noen få år i allmennpraksis. Noen få år ble etter hvert flere. Da jeg sluttet som fastlege i 2011 tok jeg allmenn litteraturvitenskap (årsenhet). Deretter AFU-prosjekter ved Avdeling for Allmennmedisin, HELSAM, UiO: Om språkliggjøring av allmennlegers arbeidsoppgaver i lys av omsorgsteori. Om tolkning av tekster i henvisninger. Begge kvalitative. Etter å ha skullet fortsette med spesialisering i psykiatri, kom jeg inn i nåværende prosjekt. Ved siden av dette har jeg per nå en stilling som fastlege 50% (i permisjon 2020/21), samt som samhandlingslege (praksiskonsulent) ved Vestre Viken, medisinsk avdeling Bærum Sykehus og BUPA. Fullfører i disse dager spesialiseringen i allmennmedisin.

Samarbeid

I prosjektet samarbeider jeg med SINTEF Digital (Software and Service Innovation) om utvikling av analysealgoritme, samt kvalitativ analyse av store tekstdata

 

Publikasjoner

  • Dysthe, Kim Kristoffer; Haavet, Ole Rikard; Røssberg, Jan Ivar; Brandtzæg, Petter Bae; Følstad, Asbjørn & Klovning, Atle (2021). Finding relevant psychoeducation content for adolescents experiencing symptoms of depression: Content analysis of user-generated online texts. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 23(9), s. 1–15. doi: 10.2196/28765. Fulltekst i vitenarkiv
  • Uddin, Md Zia; Dysthe, Kim Kristoffer; Følstad, Asbjørn & Brandtzæg, Petter Bae (2021). Deep learning for prediction of depressive symptoms in a large textual dataset. Neural computing & applications (Print). ISSN 0941-0643. 34, s. 721–744. doi: 10.1007/s00521-021-06426-4. Fulltekst i vitenarkiv
  • Brandtzæg, Petter Bae; Skjuve, Marita; Dysthe, Kim Kristoffer & Følstad, Asbjørn (2021). When the Social Becomes Non-Human: Young People’s Perception of Social Support in Chatbots. I Kitamura, Yoshifumi (Red.), CHI '21: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Association for Computing Machinery (ACM). ISSN 978-1-4503-8096-6. s. 1–13. doi: 10.1145/3411764.3445318. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Dysthe, Kim Kristoffer (2020). Artificial intelligence algorithms promoting help-seeking behavior among depressed youth.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. aug. 2020 11:59 - Sist endret 25. aug. 2020 13:23