Knut Ørnes Brodahl

Bilde av Knut Ørnes Brodahl
English version of this page
Rom 2158
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Kommunikasjon mellom leger/legestudenter og pasienter
  • Empati og emosjonell kommunikasjon
  • Etiske aspekter ved undervisning og utøvelse av kommunikasjonsferdigheter
  • Empati og empatiutvikling hos legestudenter/leger
  • Kommunikasjon og psykofysiologi

Undervisning

Underviser legestudenter i kliniske kommunikasjonsferdigheter.

Bakgrunn

Utdannet cand. med. med forskerlinje i 2014.

Publisert 31. jan. 2012 16:28 - Sist endret 20. apr. 2015 12:55