Knut Ørnes Brodahl

Faglige interesser

 • Kommunikasjon mellom leger/legestudenter og pasienter
 • Empati og emosjonell kommunikasjon
 • Etiske aspekter ved undervisning og utøvelse av kommunikasjonsferdigheter
 • Empati og empatiutvikling hos legestudenter/leger
 • Kommunikasjon og psykofysiologi

Undervisning

Underviser legestudenter i kliniske kommunikasjonsferdigheter.

Bakgrunn

Utdannet cand. med. med forskerlinje i 2014.

Publikasjoner

 • Eikeland, Hanne-Lise; Ørnes, Knut; Finset, Arnstein & Pedersen, Reidar (2014). The physician’s role and empathy – a qualitative study of third year medical students. BMC Medical Education.  ISSN 1472-6920.  14(1) . doi: 10.1186/1472-6920-14-165
 • Vatne, Torun Marie; Finset, Arnstein; Ørnes, Knut; Holmstrøm, Henrik; Cvancarova, Milada S. & Ruland, Cornelia (2013). Effects of an interactive symptom communication tool for children with heart disease on patientprovider communication in outpatient care: Preliminary results. Journal of Communication in Healthcare.  ISSN 1753-8068.  6(2), s 106- 114 . doi: 10.1179/1753807612Y.0000000020
 • Vatne, Torun Marie; Ruland, Cornelia; Ørnes, Knut & Finset, Arnstein (2012). Children's Expressions of Negative Emotions and Adults' Responses During Routine Cardiac Consultations. Journal of Pediatric Psychology.  ISSN 0146-8693.  37(2), s 232- 240 . doi: 10.1093/jpepsy/jsr074
 • Vatne, Torun Marie; Finset, Arnstein; Ørnes, Knut & Ruland, Cornelia (2010). Application of the Verona Coding Definitions of Emotional Sequences (VR-CoDES) on a pediatric data set. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  80(3), s 399- 404 . doi: 10.1016/j.pec.2010.06.026

Se alle arbeider i Cristin

 • Finset, Arnstein & Ørnes, Knut (2016). Clinician empathy is a complex phenomenon. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  99(2), s 171- 172 . doi: 10.1016/j.pec.2015.12.016
 • Ørnes, Knut (2016). Studentenes manglende stemme i medisinstudiet. Michael.  ISSN 1893-9651.  13(1), s 61- 66
 • Ørnes, Knut (2015). Empathic communication in medical students: Medical students’ emotional, cognitive and behavioral responses to emotional behavior in simulated patients.
 • Ørnes, Knut (2015). Fra en pasientsentrert medisin til en studentsentrert undervisning?.
 • Ørnes, Knut; Eikeland, Hanne-Lise; Finset, Arnstein & Pedersen, Reidar (2015). Persona non-grata: medical students’ perspectives and reflections on own communicative behavior in emotional simulated medical encounters.
 • Ørnes, Knut; Finset, Arnstein & Pedersen, Reidar (2015). Empathic communication in medical students: Medical students’ emotional, cognitive and behavioral responses to emotional behavior in simulated patients.
 • Ørnes, Knut; Korsvold, Live & Finset, Arnstein (2015). Some issues for discussion regarding division into units of analysis.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. jan. 2012 16:28 - Sist endret 20. apr. 2015 12:55