konstaan

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser handler om brukermedvirkning i helsetjenesten og utfordringer i endringsarbeid. I min nåværende stilling skal jeg evaluere effekten av nye eldreomsorgsmodeller i kommunene. Disse modellene er utviklet rundt den Avansert Geriatriske Sykepleier (AGS) rolle og har som mål å tilby bedre og omfattende tjenester i kommunene og redusere bruk av mer kostbare og spesialiserte tjenester. Vi skal også videreutvikle og evaluere AGS utdanningen i forhold til erfaringen vi får fra prosjektet.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet under tittelen ”New steps in the municipal health care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.”

Jeg er også interessert i eHelse og telemedisin (jeg har jobbet innen eHelse siden 2005) og jeg forsker på utvikling og evaluering av effektive og brukersentrerte løsninger. Min største interesse liger ved kardiologi og hjerterehabilitering, men jeg er og har vært involvert i prosjekter om andre ikke-smittsomme sykdommer og forbygning, som for eksempel røykeslutt (slutta.no), hjerneslagtelerehabilitering, og sykelig fedme og telekognitiv atferdsterapi.

Andre faglige interesser er digitalisering av sykepleieutdanning, åpen data, og eHelse i utviklingsland.

Utdanning

12/2010–05/2014 Doktrogradsstipendiat, Universitetet i Tromsø, Tromsø (Norge)

11/2005–04/2008 Mastergrad med spesialisering i helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

09/2000–03/2005 Bachelor i sykepleie, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Arbeidserfaring

05/2014–I dag Seniorforsker, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø (Norge), 20% stilling etter juli 2014.

08/2014–12/2015 Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo (Norge)

05/2014–08/2014 Ledende forsker om Norge, World Wide Web Foundation

12/2008–05/2014 Doktorgradsstipendiat, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø (Norge)

10/2007–11/2008 Sykepleier, forskningsassistent, 3. kardiologisk avdeling, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

06/2007–06/2007 Sykepleier (Medisinsk oppdrag i Uganda og Tanzania), International solidarity and cooperation center, (Hellas)

10/2004–11/2007 Forskningsassistent, lærer ved laboratoriet, Laboratoriet for helseinformatikk, Universitetet i Athen, Athen (Hellas)

Min LinkedIn

Verv

 • Medlem av det rådgivende utvalget av Telenursing Network ved International Council of Nurses.
 • Styremedlem ved stipendiatorganisasjonen i Tromsø - TODOS (2012-2013)
 • Styremedlem ved Stipendiatorganisasjonene i Norge - SiN (2012-2013)

Samarbeid

Forskningsnettverket mitt inkluderer forskere fra Skandinavia, Hellas, Storbritannia, Tyskland, Sveits, Spania, Italia, Latvia og USA, helsepersonell ved forskjellige institusjoner og representanter av pasientorganisasjoner fra Norge og andre europeiske land.

Jeg er også medlem av NSTs ” Hjemmebaserte tjenester og personlig helse” forskningsgruppe .

Publikasjoner

 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2019). The integration of new nurse practitioners into care of older adults: A survey study. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  s 1- 13 . doi: 10.1111/jocn.14889
 • Henni, Silje Havrevold; Kirkevold, Marit; Antypas, Konstantinos & Foss, Christina (2018). The role of advanced geriatric nurses in Norway: A descriptive exploratory study. International Journal of Older People Nursing.  ISSN 1748-3735.  13(3) . doi: 10.1111/opn.12188 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bergland, Astrid; Meaas, Ingrid; Debesay, Jonas; Brovold, Therese; Jacobsen, Ellisiv Lærum; Antypas, Konstantinos & Bye, Asta (2016). Associations of social networks with quality of life, health and physical functioning. European Journal of Physiotherapy.  ISSN 2167-9169.  18(2), s 78- 88 . doi: 10.3109/21679169.2015.1115554
 • Antypas, Konstantinos & Wangberg, Silje C (2014). An internet- and mobile-based tailored intervention to enhance maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation: Short-term results of a randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  16(3), s e77 . doi: 10.2196/jmir.3132 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Antypas, Konstantinos & Wangberg, Silje C (2014). Combining Users’ Needs With Health Behavior Models in Designing an Internet- and Mobile-Based Intervention for Physical Activity in Cardiac Rehabilitation. JMIR Research Protocols.  ISSN 1929-0748.  3(1) . doi: 10.2196/resprot.2725 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Antypas, Konstantinos & Wangberg, Silje C (2012). E-Rehabilitation an Internet and mobile phone based tailored intervention to enhance selfmanagement of Cardiovascular Disease: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Cardiovascular Disorders.  ISSN 1471-2261.  12(50) . doi: 10.1186/1471-2261-12-50 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wangberg, Silje C; Nilsen, Olav; Antypas, Konstantinos & Gram, Inger Torhild (2011). Effect of Tailoring in an Internet-Based Intervention for Smoking Cessation: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  13(4:e121) . doi: 10.2196/jmir.1605 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Bradway, Meghan; Antypas, Konstantinos; Lee, J.; Wroblewska, N. & Årsand, Eirik (2019). Frameworks for evaluating mhealth technologies lack patient focus.
 • Bradway, Meghan; Antypas, Konstantinos; Lee, J.; Wroblewska, N. & Årsand, Eirik (2019). Frameworks for evaluating mhealth technologies lack patient focus. Diabetes Technology & Therapeutics.  ISSN 1520-9156.  21 . doi: 10.1089/dia.2019.2525.abstracts
 • Antypas, Konstantinos (2018). Evaluering av nye eldreomsorgsmodeller i kommunene der avansert geriatrisk sykepleier inngår.
 • Antypas, Konstantinos (2018). Multiple case study method for studying the municipal healthcare in Norway.
 • Antypas, Konstantinos (2018). Success factors for advanced geriatric nurses service models in Norwegian primary health care.
 • Antypas, Konstantinos & Henni, Silje Havrevold (2018). STRENGTHENING GERIATRIC COMPETENCE IN PRIMARY HEALTH CARE IN NORWAY: THE ROLE OF THE ADVANCED GERIATRIC NURSES. Innovation in aging.  ISSN 2399-5300.  2, s 133- 133 . doi: 10.1093/geroni/igy023.487
 • Antypas, Konstantinos & Henni, Silje Havrevold (2018). Strengthening geriatric competence in primary health care in Norway: the role of the Advanced Geriatric Nurses.
 • Antypas, Konstantinos & Larsen, Frank Atle (2018). Evaluating eHealth interventions: Results and experiences from the pilot of an ICT-based self-management tool for Heart Failure patients in Norway.
 • Larbi, Dillys; Antypas, Konstantinos & Gram, Inger Torhild (2016). A Norwegian E-Health program: predictors for successful smoking cessation among more than 4,000 men and women. International Journal of Integrated Care.  ISSN 1568-4156.  16(5) . doi: 10.5334/ijic.2578
 • Antypas, Konstantinos (2014). Providing reassurance and psychological support from a distance.
 • Antypas, Konstantinos (2014). e-Rehabilitation. Design and effectiveness of a tailored Internet- and mobile-based intervention to support maintenance of physical activity after cardiac rehabilitation.
 • Antypas, Konstantinos & Wangberg, Silje C (2013). E-Rehabilitation – an Internet and Mobile Phone Based Tailored Intervention to Enhance Self-Management of Cardiovascular Disease: Preliminary Results.
 • Antypas, Konstantinos & Wangberg, Silje C (2013). User Involvement in the Design of an Internet- And Mobile-Based Cardiac Rehabilitation Intervention: Technology-Related Needs and Requirements.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. des. 2015 10:37 - Sist endret 27. juni 2016 12:33