Kristin Margrete Heggen

Professor - Seksjon for ledelse
Bilde av Kristin Margrete Heggen
English version of this page
Telefon +47 22845376
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo
 • Professor.
 • Leder for forskergruppa Kunnskapsoverføring i helsesektoren (KNOWIT)
 • Leder for Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS).
 • Leder av UiOs nemnd for skikkethetssaker.

Faglige interesser

 • Makt og kunnskap
 • Kunnskapspolitikk og kunnskapspraksiser
 • Profesjonsutdanning og profesjonsetikk
 • Forskningsetikk og kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Bakgrunn

 • Valgt studiedekan (Bachelor- og Masterstudier) ved Det medisinske fakultet for perioden 2011 – 2014 og 2015-2018.
 • Professor i helsefag (fra 2005)
 • 1.amanuensis i helsefag (fra 1997)
 • Bistilling ved Australsk universitet 2004-2006
 • Dr.polit, UiO (1994) innenfor utdanningsforskning
 • Hovedfag i sosialpedagogikk, UiO - 1984
 • Cand.mag. (interfakultær) fra UiO - 1983
 • Sykepleier (1979) og anestesisykepleier (1981)

Vært tilknyttet Universitetet i Oslo siden 1997. Sentral i oppbyggingen av forskergruppen for humaniorastudier i helsefag, nå «Samfunn, helse og makt», og deltatt i utviklingen av mastergradsstudiet i helsefagvitenskap (prisbelønnet for fremragende studiekvalitet).
Veileder en hel rekke PhD-studenter, og har sittet i utallige bedømmelseskomiteer for doktorgradskomiteer og vitenskapelige stillinger i inn- og utland.

Priser

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris 2011 til mastergradsstudiet i helsefagvitenskap.

Verv

 • Institusjonsansvarlig for skikkethetsaker ved UiO (2013-2018)
 • Leder av nemnda for skikkethetssaker (2013 -  )
 • Programleder for mastergradsstudiet i helsefagvitenskap (2003-2009)
 • Leder forskergruppen for humaniorastudier i helsefag (2007- )
 • Medlem av styret for det tverrfakultære forskningsnettverket PluRel, UiO
 • Medlem av styret i senter for tverrfaglige kjønnsstudier
 • Medlem i programstyret for psykisk helse, NFR (2010- )
 • Medlem av fakultetsstyret på samfunnsvitenskap (1989-1992)

Samarbeid

 • Fakultetsansvar for den tverrfakultære satsingen «Unpacking the Nordic Model»
 • Fakultetsansvarlig for Russlands-samarbeid og utvikling av palliativ medisin og omsorg ved Mechnikov Universitetet i St.Petersburg
 • Melbourne University, Australia. Centre for Health and Society
 • Carnegie Foundation for Advancement of Teaching
 • Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO om NFR prosjektet "Disease prestige and informal priority settings. A collaborative case study of brain diseases"
 • Er professor II ved Senter for profesjonsstudier (SPS), Høgskolen i Oslo knyttet til NFR prosjektet "Qualifying for professional careers".
Publisert 12. apr. 2011 15:33 - Sist endret 8. feb. 2021 12:00