Kristin Margrete Heggen

Bilde av Kristin Margrete Heggen
English version of this page
Telefon +47 22845376
Brukernavn
Besøksadresse Problemveien 11 Frederikke 2. etasje 0371 Oslo
Postadresse Problemveien 11, Blindern 0371 Oslo
 • Professor.
 • Leder for forskergruppa Kunnskapsoverføring i helsesektoren (KNOWIT)
 • Leder for Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS).
 • Leder av UiOs nemnd for skikkethetssaker.

Faglige interesser

 • Makt og kunnskap
 • Kunnskapspolitikk og kunnskapspraksiser
 • Profesjonsutdanning og profesjonsetikk
 • Forskningsetikk og kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Bakgrunn

 • Valgt studiedekan (Bachelor- og Masterstudier) ved Det medisinske fakultet for perioden 2011 – 2014 og 2015-2018.
 • Professor i helsefag (fra 2005)
 • 1.amanuensis i helsefag (fra 1997)
 • Bistilling ved Australsk universitet 2004-2006
 • Dr.polit, UiO (1994) innenfor utdanningsforskning
 • Hovedfag i sosialpedagogikk, UiO - 1984
 • Cand.mag. (interfakultær) fra UiO - 1983
 • Sykepleier (1979) og anestesisykepleier (1981)

Vært tilknyttet Universitetet i Oslo siden 1997. Sentral i oppbyggingen av forskergruppen for humaniorastudier i helsefag, nå «Samfunn, helse og makt», og deltatt i utviklingen av mastergradsstudiet i helsefagvitenskap (prisbelønnet for fremragende studiekvalitet).
Veileder en hel rekke PhD-studenter, og har sittet i utallige bedømmelseskomiteer for doktorgradskomiteer og vitenskapelige stillinger i inn- og utland.

Priser

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris 2011 til mastergradsstudiet i helsefagvitenskap.

Verv

 • Institusjonsansvarlig for skikkethetsaker ved UiO (2013-2018)
 • Leder av nemnda for skikkethetssaker (2013 -  )
 • Programleder for mastergradsstudiet i helsefagvitenskap (2003-2009)
 • Leder forskergruppen for humaniorastudier i helsefag (2007- )
 • Medlem av styret for det tverrfakultære forskningsnettverket PluRel, UiO
 • Medlem av styret i senter for tverrfaglige kjønnsstudier
 • Medlem i programstyret for psykisk helse, NFR (2010- )
 • Medlem av fakultetsstyret på samfunnsvitenskap (1989-1992)

Samarbeid

 • Fakultetsansvar for den tverrfakultære satsingen «Unpacking the Nordic Model»
 • Fakultetsansvarlig for Russlands-samarbeid og utvikling av palliativ medisin og omsorg ved Mechnikov Universitetet i St.Petersburg
 • Melbourne University, Australia. Centre for Health and Society
 • Carnegie Foundation for Advancement of Teaching
 • Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO om NFR prosjektet "Disease prestige and informal priority settings. A collaborative case study of brain diseases"
 • Er professor II ved Senter for profesjonsstudier (SPS), Høgskolen i Oslo knyttet til NFR prosjektet "Qualifying for professional careers".

Publikasjoner

 • Lillehagen, Ida; Heggen, Kristin; Tomson, Göran & Engebretsen, Eivind (2022). Implementing the UN Sustainable Development Goals: How Is Health Framed in the Norwegian and Swedish Voluntary National Review Reports? International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. 11(6), s. 810–819. doi: 10.34172/IJHPM.2020.221.
 • Berg, Henrik; Askheim, Clemet; Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim Ananiassen & Engebretsen, Eivind (2022). From evidence-based to sustainable healthcare: Cochrane revisited. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. doi: 10.1111/jep.13698.
 • Vandeskog, Hilde Ousland; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2021). Gendered vulnerabilities and the blind spots of the 2030 Agenda’s ‘leave no one behind’ pledge. Critical Policy Studies. ISSN 1946-0171. 16(4), s. 424–440. doi: 10.1080/19460171.2021.2014342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heggen, Kristin Margrethe & Berg, Henrik (2021). Epistemic injustice in the age of evidence-based practice: The case of fibromyalgia. Humanities & Social Sciences Communications. ISSN 2662-9992. 8(1), s. 1–6. doi: 10.1057/s41599-021-00918-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sandset, Tony Joakim Ananiassen; Villadsen, Kaspar; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2021). Discipline for pleasure: a new governmentality of HIV prevention. BioSocieties. ISSN 1745-8552. doi: 10.1057/s41292-021-00257-1.
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2021). Clinical guidelines and the pursuit of reducing epistemic uncertainty. An ethnographic study of guideline development panels in three countries. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. doi: 10.1016/j.socscimed.2021.113702.
 • Lillehagen, Ida; Heggen, Kristin; Tomson, Göran & Engebretsen, Eivind (2020). Implementing the UN Sustainable Development Goals: How Is Health Framed in the Norwegian and Swedish Voluntary National Review Reports? International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. doi: 10.34172/ijhpm.2020.221.
 • Stokke, Sunneva; Solberg, Ingeborg Lodden; Grøttum, Per; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Heggen, Kristin & Breivik, Jarle (2019). Et system for studentevaluering av forelesninger ved medisinstudiet i Oslo. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 139(11). doi: 10.4045/tidsskr.19.0027.
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2018). Rethinking Bias and Truth in Evidence-based Healthcare. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 24(5), s. 930–938. doi: 10.1111/jep.13010. Fulltekst i vitenarkiv
 • Breievne, Grete; Heggen, Kristin & Bondevik, Hilde (2018). Slik håndterer sykepleiere og brukere vond lukt i hjemmet. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 13. doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.65987. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2018). How knowledge is constructed and exchanged in virtual communities of physicians: Qualitative study of Mindlines Online. Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 20(2), s. 1–14. doi: 10.2196/jmir.8325. Fulltekst i vitenarkiv
 • Groven, Karen Synne & Heggen, Kristin (2018). Physiotherapists' encounters with "obese" patients - Exploring how embodied approaches gain significance. Physiotherapy Theory and Practice. ISSN 0959-3985. 34(5), s. 346–358. doi: 10.1080/09593985.2017.1400140.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Ottersen, Ole Petter (2017). The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability. The Lancet. ISSN 0140-6736. 389(10067), s. 365–365. doi: 10.1016/S0140-6736%2817%2930152-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thomassen, Ole Jacob; Heggen, Kristin & Strand, Roger (2017). Applying principles of sociotechnical systems onto working environment research. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 7, s. 51–65. doi: 10.18291/njwls.v7iS2.96690. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thomassen, Ole Jacob; Strand, Roger & Heggen, Kristin (2017). Exploring the concept of integrity - Toward a craft-inspired interpretation. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. 7(S2), s. 39–50. doi: 10.18291/njwls.v7iS2.96694. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2017). Has evidence-based medicine ever been modern? A Latour-inspired understanding of a changing EBM. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 23(5), s. 964–970. doi: 10.1111/jep.12752. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2017). Measuring the Pure Patient Experience—Exploring the Theoretical Underpinnings of Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). I McClimans, Leah (Red.), Measurement in Medicine. Philosophical Essays on Assessment and Evaluation. Rowman & Littlefield Publishers. ISSN 978-1-78348-847-6.
 • Groven, Karen Synne & Heggen, Kristin (2016). Evidence and/or experience-based knowledge in lifestyle treatment of patients diagnosed as obese. Indo-Pacific Journal of Phenomenology. ISSN 2079-7222. 16(2). doi: 10.1080/20797222.2016.1240164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin; Wieringa, Sietse & Greenhalgh, Trish (2016). Uncertainty and objectivity in clinical decision making: a clinical case in emergency medicine. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 19(4), s. 595–603. doi: 10.1007/s11019-016-9714-5.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin; Das, Sarthak; Farmer, Paul & Ottersen, Ole Petter (2016). Paradoxes of sustainability with consequences for health. The Lancet Global Health. ISSN 2572-116X. 4(4), s. e225–e226. doi: 10.1016/S2214-109X%2816%2900038-3.
 • Lillehagen, Ida; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2016). Unpacking knowledge translation in participatory research: a micro-level study. Journal of Health Services Research and Policy. ISSN 1355-8196. 21(4), s. 217–222. doi: 10.1177/1355819616635683.
 • Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2015). Nursing textbooks’ conceptualization of nurses’ responsibilities related to the ideal of a holistic view of the patient: A critical analysis . Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). ISSN 1925-4040. doi: 10.5430/jnep.v6n3p106. Fulltekst i vitenarkiv
 • Askheim, Clemet; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2015). Politics and power in global health: The constituting role of conflicts. International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. 5(2). doi: 10.15171/ijhpm.2015.188.
 • Bruun-Olsen, Vigdis; Wahl, Astrid Klopstad; Heggen, Kristin; Heiberg, Kristi E. & Mengshoel, Anne Marit (2015). On the inside of a walking skill programme for patients who have undergone total hip or knee arthroplasty: A qualitative study. European Journal of Physiotherapy. ISSN 2167-9169. 17(4), s. 159–165. doi: 10.3109/21679169.2015.1061052.
 • Jordal, Kristin & Heggen, Kristin (2015). When life experience matters: A narrative exploration of students' learning in nursing education. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. 67(2), s. 104–116. doi: 10.1080/19012276.2015.1031552.
 • Jordal, Kristin & Heggen, Kristin (2015). Masculinity and nursing care: A narrative analysis of male students′ stories about care. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 15(6), s. 409–414. doi: 10.1016/j.nepr.2015.05.002.
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Unpacking the Process of Interpretation in Evidence-Based Decision-Making. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. 21, s. 529–531. doi: 10.1111/jep.12362.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2015). Powerful Concepts in Global Health. International Journal of Health Policy and Management. ISSN 2322-5939. 4(2), s. 115–117. doi: 10.15171/ijhpm.2015.19.
 • Sutphen, Molly & Heggen, Kristin (2015). Using dialogical pedagogies to cope with fragmentation in nursing education. I Smeby, Jens-Christian & Sutphen, Molly (Red.), From vocational to Professional Education. Educating for social welfare. Routledge. ISSN 9781138797444. s. 137–146. doi: 10.4324/9781315757131-9.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2014). Global Governance for Health: What about liberal power? The Lancet. ISSN 0140-6736. 384. doi: 10.1016/S0140-6736%2814%2961390-8.
 • Jordal, Kristin; Heggen, Kristin & Solbrække, Kari Nyheim (2014). Exploring the relationship between technology and care: A qualitative study of clinical practice for nursing students. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP). ISSN 1925-4040. 5(2). doi: 10.5430/jnep.v5n2p58.
 • Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2014). Dual ideals and single responsibilities – a critical analysis of social workers’ responsibility for the ideal of promoting justice at the individual and the societal level. Nordic Social Work Research. ISSN 2156-857X. doi: 10.1080/2156857X.2014.891534.
 • Juritzen, Truls I; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2013). Subject to empowerment: The constitution of power in an educational programme for health professionals. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 16(3), s. 443–455. doi: 10.1007/s11019-012-9412-x.
 • Lillehagen, Ida; Vøllestad, Nina Køpke; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2013). Protocol for a qualitative study of knowledge translation in a participatory research project. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 3(8). doi: 10.1136/bmjopen-2013-003328.
 • Solbrække, Kari Nyheim; Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2013). Reframing the field of gender and nursing education. Gender and Education. ISSN 0954-0253. 25(5), s. 640–653. doi: 10.1080/09540253.2013.819969.
 • Lunde, Åshild; Heggen, Kristin & Strand, Roger (2013). Knowledge and power: exploring unproductive interplay between quantitative and qualitative researchers. Journal of Mixed Methods Research. ISSN 1558-6898. 7(2), s. 197–210. doi: 10.1177/1558689812471087.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Epilog. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Marte Tonning, Otterlei; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Forskjønning av fengselsstraff. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Juritzen, Truls Ingvar; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Myndiggjøringens forførende makt. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Solvang, Ida; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Å forme brukers arbeidsvilje. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Ilstad, Janne Thu; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Sann alder? I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Kleppe, Lise Cecilie; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Asylmottak og innsnevring av ansvar. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Vesterkjær, Merete; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Papiromsorg. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Eilertsen, Heidi; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Akkrediteringsmakt. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Tilsynskunnskap. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Gjersøe, Heidi Moen; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Kontraktsfestet velferd. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Christoffersen, Hanne; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). En begrepsanalyse av det politiske målet om mangfold. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Å lese makt i tekst. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Lundgren, Vilhelm Georg; Juritzen, Truls Ingvar; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Makt. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Makt på nye måter. I Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (Red.), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISSN 9788215021256.
 • Solbrække, Kari Nyheim; Fransson, Elisabeth & Heggen, Kristin (2012). Mannen og kallet. En kulturanalytisk studie av mannlige italienske sykepleiere og deres yrkesidentitet. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 7(4), s. 316–322. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0157.
 • Guillemin, Marilys & Heggen, Kristin (2012). The Narrative Approach as a Learning Strategy in the Formation of Novice Researchers. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 22(5), s. 700–707. doi: 10.1177/1049732311431443.
 • Heggen, Kristin & Guillemin, Marillys (2012). Protecting Participants' Confidentiality Using a Situated Research Ethics Approach. I Gubrium, Jaber F.; Holstein, James A.; Marvasti, Amir B. & McKinney, Karyn D. (Red.), The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft Second. Sage Publications. ISSN 978-1-4129-8164-4. s. 465–476. doi: 10.4135/9781452218403.n33.
 • Heggen, Kristin & Wellard, Sally J. (2011). Evidence-based practice, risk and recostructions of responsibility in nursing. I Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (Red.), Professional Responsibility New Horizons of Praxis. Routledge. ISSN 978-0-415-61462-7. s. 144–158.
 • Juritzen, Truls I; Grimen, Harald & Heggen, Kristin (2011). Protecting vulnerable research participants: A Foucault-inspired analysis of ethics committees. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 18(5), s. 640–650. doi: 10.1177/0969733011403807.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Eilertsen, Heidi (2011). Accreditation and Power - A discourse analysis of a new regime of governance in higher education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2011.599419. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thoresen, Lisbeth; Wyller, Trygve E & Heggen, Kristin (2011). The significance of lifeworld and the case of hospice. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 14(3), s. 257–263. doi: 10.1007/s11019-010-9296-6.
 • Guillemin, Marilys & Heggen, Kristin (2011). Narrative approach as a learning strategy in the formation of novice researchers. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 22(5), s. 700–707. doi: 10.1177/1049732311431443.
 • Heggen, Kristin ; Karseth, Berit & Kyvik, Svein (2010). The Relevance of Research for the Improvement of Education and Professional Practice. I Kyvik, Svein; Lepori, Benedetto & Lepori, Benedetto (Red.), The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector Striving for Differentiation. Springer. ISSN 978-1-4020-9243-5. s. 45–60.
 • Heggen, Kristin (2010). Annerledeshet og omsorg - erfaringsnære refleksjoner. I Engebretsen, Eivind; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia & Kristeva, Julia (Red.), Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205400788. s. 148–163.
 • Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2010). Teaching and learning care - Exploring nursing students' clinical practice. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917. 30(1), s. 73–77. doi: 10.1016/j.nedt.2009.06.003.
 • Wellard, Sally J. & Heggen, Kristin (2010). Are laboratories useful fiction? A comparison of Norwegian and Australian undergraduate nursing skills laboratories. Nursing and Health Sciences. ISSN 1441-0745. 12(1), s. 39–44. doi: 10.1111/j.1442-2018.2009.00481.x.
 • Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2009). Teaching and learning care - exploring nursing students' clinical practice. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917. Article in press. doi: 10.1016/j.nedt.2009.06.003.
 • Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2009). Tvetydig om kunnskapsbasert praksis. En dekonstruktiv nærlesning av arbeidsbok for sykepleiere. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 4(1), s. 28–33.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W. (2009). Questionable requirement for consent in observational research in psychiatry. I Solbakk, Jan Helge; Nortvedt, Per & Nome, Astrid (Red.), Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1. Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.). ISSN 978-82-994957-1-4.
 • Juritzen, Truls Ingvar & Heggen, Kristin (2009). Produktive maktpraksiser i sykehjem - en Foucaultinspirert analyse av pleiefaglig handlekraft. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 12(2), s. 94–104.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Heggen, Kristin (2009). Sykepleieansvar - fra profesjonelt moralsk ansvar til teknisk regnskapsplikt? Tidsskrift for Arbejdsliv. ISSN 1399-1442. 11(3), s. 49–61.
 • Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2009). En dekonstruktiv nærlesning av arbeidsbok for sykepleiere. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 4(1), s. 28–33. doi: 10.4220/sykepleienf.2009.0039.
 • Guillemin, Marilys & Heggen, Kristin (2009). Rapport and respect: negotiating ethical relations between researcher and participant. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 12(3), s. 291–299. doi: 10.1007/s11019-008-9165-8.
 • Wellard, Sally J; Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2008). Picture of Norwegian clinical learning laboratories for undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953.
 • Hauge, Solveig & Heggen, Kristin (2008). The nursing home as a home: a field study of residents' daily life in the common living rooms. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 17, s. 460–467. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02031.x.
 • Hem, Marit Helene; Nortvedt, Per & Heggen, Kristin (2008). "Only a Manic Depressive": The Zone of the Untouchable and Exceeding Limits in Acute Psychiatric Care. Research and Theory for Nursing Practice. ISSN 1541-6577. 22(1), s. 56–77.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2008). Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 15(6), s. 777–788. doi: 10.1177/0969733008090525.
 • Wellard, Sally J.; Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2008). Picture of Norwegian clinical learning laboratories for undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. doi: 10.1016/j.nepr.2008.06.005.
 • Heggen, Kristin (2007). Når sosiale relasjoner endrer status. I Engelsrud, Gunn & Heggen, Kristin (Red.), Humanistisk sykdomslære. Tanker om helse og velvære, sykdom og diagnoser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00865-3. s. 148–167.
 • Jansen, Trine-Lise & Heggen, Kristin (2007). Renselsespraksiser, helse og moral. I Engelsrud, Gunn & Heggen, Kristin (Red.), Humanistisk sykdomslære. Tanker om helse og velvære, sykdom og diagnoser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00865-3. s. 97–107.
 • Heggen, Kristin (2007). Sykdom mellom prerefleksiv erfaring og diagnose. I Engelsrud, Gunn & Heggen, Kristin (Red.), Humanistisk sykdomslære. Tanker om helse og velvære, sykdom og diagnoser. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00865-3. s. 59–76.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandset, Tony Joakim; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2020). Sustainable Sexual Health Analysing the Implementation of the SDGs. Routledge. ISBN 9780367179076. 134 s.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Makt på nye måter. Universitetsforlaget. ISBN 9788215021256. 223 s.
 • Engelsrud, Gunn & Heggen, Kristin (2007). Humanistisk sykdomslære. Tanker om helse og velvære, sykdom og diagnoser. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00865-3. 169 s.
 • Engelsrud, Gunn & Heggen, Kristin (2007). Humanistisk sykdomslære. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00865-3. 170 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kirkevold, Marit; Heggen, Kristin & Hellesø, Ragnhild (2020). Nødvendig med en frontlinjekommisjon. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). COVID-19 and sustainable development goals. Bulletin of the World Health Organization. ISSN 0042-9686. 98(10). doi: 10.2471/BLT.20.263533.
 • Sandset, Tony Joakim; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind & Engebretsen, Eivind (2020). What we need is a sustainable politics of life . The Lancet. ISSN 0140-6736. doi: 10.1016/S0140-6736%2820%2931378-7.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Brinkmann, Svend (2017). Researcher vulnerability and reflexivity in qualitative research.
 • Heggen, Kristin & Kirkevold, Marit (2017). Mastergrad i avansert klinisk sykepleie - "mastersyke" eller mestringskompetanse? I Mausethagen, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026459. s. 59–69.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Brinkmann, Svend (2017). Researcher vulnerability and reflexivity in qualitative research.
 • Groven, Karen Synne & Heggen, Kristin (2016). Developing ones own way of communication.
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Opening the black box of clinical decision making: Interpretation is a central feature in evidence-based medicine. LSE Impact Blog.
 • Svarverud, Rune; Simonsen, Hanne Gram; Eriksen, Erik Oddvar & Heggen, Kristin (2015). Bør ansette rektor, ikke velge. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Time, Jon Kåre; Støre, Jonas Gahr; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Ikke snakk om New Public Management. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Kjære Jonas Gahr Støre. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Heggen, Kristin (2012). Sykepleie og utdanning i et fremtidsperspektiv. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 10, s. 85–87.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Heggen, Kristin (2010). Ikke bare regnskapsplikt. Sykepleien journalen. ISSN 0802-9776. 98(3), s. 82–84.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Heggen, Kristin (2009). Menn som minoritet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Solbrække, Kari Nyheim & Heggen, Kristin (2009). Menn som minoritet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 4–4.
 • Heggen, Kristin & Kirkevold, Marit (2007). Hodeløs eldreomsorg? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Heggen, Kristin & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Lite gjennomtenkt om karakterskala. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Jansen, Trine-Lise & Heggen, Kristin (2007). Å rense en skitten kropp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 5–5.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 15:33 - Sist endret 8. feb. 2021 12:00