Kristin Margrete Heggen

Professor - Seksjon for ledelse
Bilde av Kristin Margrete Heggen
English version of this page
Telefon +47 22845376
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 Sogn Arena 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo
 • Professor.
 • Leder for forskergruppa Kunnskapsoverføring i helsesektoren (KNOWIT)
 • Leder for Helsevitenskapelig utdanningssenter (HUS).
 • Leder av UiOs nemnd for skikkethetssaker.

Faglige interesser

 • Makt og kunnskap
 • Kunnskapspolitikk og kunnskapspraksiser
 • Profesjonsutdanning og profesjonsetikk
 • Forskningsetikk og kvalitative forskningsmetoder

Undervisning

Bakgrunn

 • Valgt studiedekan (Bachelor- og Masterstudier) ved Det medisinske fakultet for perioden 2011 – 2014 og 2015-2018.
 • Professor i helsefag (fra 2005)
 • 1.amanuensis i helsefag (fra 1997)
 • Bistilling ved Australsk universitet 2004-2006
 • Dr.polit, UiO (1994) innenfor utdanningsforskning
 • Hovedfag i sosialpedagogikk, UiO - 1984
 • Cand.mag. (interfakultær) fra UiO - 1983
 • Sykepleier (1979) og anestesisykepleier (1981)

Vært tilknyttet Universitetet i Oslo siden 1997. Sentral i oppbyggingen av forskergruppen for humaniorastudier i helsefag, nå «Samfunn, helse og makt», og deltatt i utviklingen av mastergradsstudiet i helsefagvitenskap (prisbelønnet for fremragende studiekvalitet).
Veileder en hel rekke PhD-studenter, og har sittet i utallige bedømmelseskomiteer for doktorgradskomiteer og vitenskapelige stillinger i inn- og utland.

Priser

Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris 2011 til mastergradsstudiet i helsefagvitenskap.

Verv

 • Institusjonsansvarlig for skikkethetsaker ved UiO (2013-2018)
 • Leder av nemnda for skikkethetssaker (2013 -  )
 • Programleder for mastergradsstudiet i helsefagvitenskap (2003-2009)
 • Leder forskergruppen for humaniorastudier i helsefag (2007- )
 • Medlem av styret for det tverrfakultære forskningsnettverket PluRel, UiO
 • Medlem av styret i senter for tverrfaglige kjønnsstudier
 • Medlem i programstyret for psykisk helse, NFR (2010- )
 • Medlem av fakultetsstyret på samfunnsvitenskap (1989-1992)

Samarbeid

 • Fakultetsansvar for den tverrfakultære satsingen «Unpacking the Nordic Model»
 • Fakultetsansvarlig for Russlands-samarbeid og utvikling av palliativ medisin og omsorg ved Mechnikov Universitetet i St.Petersburg
 • Melbourne University, Australia. Centre for Health and Society
 • Carnegie Foundation for Advancement of Teaching
 • Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO om NFR prosjektet "Disease prestige and informal priority settings. A collaborative case study of brain diseases"
 • Er professor II ved Senter for profesjonsstudier (SPS), Høgskolen i Oslo knyttet til NFR prosjektet "Qualifying for professional careers".

Publikasjoner

 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2021). Clinical guidelines and the pursuit of reducing epistemic uncertainty. An ethnographic study of guideline development panels in three countries. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536. . doi: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113702
 • Lillehagen, Ida; Heggen, Kristin; Tomson, Göran & Engebretsen, Eivind (2020). Implementing the UN Sustainable Development Goals: How Is Health Framed in the Norwegian and Swedish Voluntary National Review Reports?. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939. . doi: 10.34172/ijhpm.2020.221
 • Stokke, Sunneva; Solberg, Ingeborg Lodden; Grøttum, Per; Lundin, Knut Erik Aslaksen; Heggen, Kristin & Breivik, Jarle (2019). Et system for studentevaluering av forelesninger ved medisinstudiet i Oslo. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(11) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0027
 • Breievne, Grete; Heggen, Kristin & Bondevik, Hilde (2018). Slik håndterer sykepleiere og brukere vond lukt i hjemmet. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  13 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2018.65987 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Groven, Karen Synne & Heggen, Kristin (2018). Physiotherapists' encounters with "obese" patients - Exploring how embodied approaches gain significance. Physiotherapy Theory and Practice.  ISSN 0959-3985.  34(5), s 346- 358 . doi: 10.1080/09593985.2017.1400140
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2018). How knowledge is constructed and exchanged in virtual communities of physicians: Qualitative study of Mindlines Online. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  20(2), s 1- 14 . doi: 10.2196/jmir.8325 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2018). Rethinking Bias and Truth in Evidence-based Healthcare. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  24(5), s 930- 938 . doi: 10.1111/jep.13010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2017). Measuring the Pure Patient Experience—Exploring the Theoretical Underpinnings of Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS), In Leah McClimans (ed.),  Measurement in Medicine. Philosophical Essays on Assessment and Evaluation.  Rowman & Littlefield Publishers.  ISBN 978-1-78348-847-6.  Chapter.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Ottersen, Ole Petter (2017). The Sustainable Development Goals: ambiguities of accountability. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  389(10067), s 365- 365 . doi: 10.1016/S0140-6736(17)30152-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thomassen, Ole Jacob; Heggen, Kristin & Strand, Roger (2017). Applying principles of sociotechnical systems onto working environment research. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  7, s 51- 65 . doi: 10.18291/njwls.v7iS2.96690 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thomassen, Ole Jacob; Strand, Roger & Heggen, Kristin (2017). Exploring the concept of integrity - Toward a craft-inspired interpretation. Nordic Journal of Working Life Studies.  ISSN 2245-0157.  7(S2), s 39- 50 . doi: 10.18291/njwls.v7iS2.96694 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wieringa, Sietse; Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Greenhalgh, Trisha (2017). Has evidence-based medicine ever been modern? A Latour-inspired understanding of a changing EBM. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  23(5), s 964- 970 . doi: 10.1111/jep.12752 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin; Das, Sarthak; Farmer, Paul & Ottersen, Ole Petter (2016). Paradoxes of sustainability with consequences for health. The Lancet Global Health.  ISSN 2572-116X.  4(4), s e225- e226 . doi: 10.1016/S2214-109X(16)00038-3
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin; Wieringa, Sietse & Greenhalgh, Trish (2016). Uncertainty and objectivity in clinical decision making: a clinical case in emergency medicine. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  19(4), s 595- 603 . doi: 10.1007/s11019-016-9714-5
 • Groven, Karen Synne & Heggen, Kristin (2016). Evidence and/or experience-based knowledge in lifestyle treatment of patients diagnosed as obese. Indo-Pacific Journal of Phenomenology.  ISSN 2079-7222.  16(2) . doi: 10.1080/20797222.2016.1240164 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lillehagen, Ida; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2016). Unpacking knowledge translation in participatory research: a micro-level study. Journal of Health Services Research and Policy.  ISSN 1355-8196.  21(4), s 217- 222 . doi: 10.1177/1355819616635683 Vis sammendrag
 • Askheim, Clemet; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2015). Politics and power in global health: The constituting role of conflicts. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  5(2) . doi: 10.15171/ijhpm.2015.188
 • Bruun-Olsen, Vigdis; Wahl, Astrid Klopstad; Heggen, Kristin; Heiberg, Kristi E. & Mengshoel, Anne Marit (2015). On the inside of a walking skill programme for patients who have undergone total hip or knee arthroplasty: A qualitative study. European Journal of Physiotherapy.  ISSN 2167-9169.  17(4), s 159- 165 . doi: 10.3109/21679169.2015.1061052
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2015). Powerful Concepts in Global Health. International Journal of Health Policy and Management.  ISSN 2322-5939.  4(2), s 115- 117 . doi: 10.15171/ijhpm.2015.19
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Unpacking the Process of Interpretation in Evidence-Based Decision-Making. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  21, s 529- 531 . doi: 10.1111/jep.12362
 • Jordal, Kristin & Heggen, Kristin (2015). Masculinity and nursing care: A narrative analysis of male students′ stories about care. Nurse Education in Practice.  ISSN 1471-5953.  15(6), s 409- 414 . doi: 10.1016/j.nepr.2015.05.002 Vis sammendrag
 • Jordal, Kristin & Heggen, Kristin (2015). When life experience matters: A narrative exploration of students' learning in nursing education. Nordic Psychology.  ISSN 1901-2276.  67(2), s 104- 116 . doi: 10.1080/19012276.2015.1031552 Vis sammendrag
 • Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2015). Nursing textbooks’ conceptualization of nurses’ responsibilities related to the ideal of a holistic view of the patient: A critical analysis. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP).  ISSN 1925-4040. . doi: 10.5430/jnep.v6n3p106 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sutphen, Molly & Heggen, Kristin (2015). Using dialogical pedagogies to cope with fragmentation in nursing education, In Jens-Christian Smeby & Molly Sutphen (ed.),  From vocational to Professional Education. Educating for social welfare.  Routledge.  ISBN 9781138797444.  Chapter 9.  s 137 - 146
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2014). Global Governance for Health: What about liberal power?. The Lancet.  ISSN 0140-6736.  384, s 664 . doi: 10.1016/S0140-6736(14)61390-8
 • Jordal, Kristin; Heggen, Kristin & Solbrække, Kari Nyheim (2014). Exploring the relationship between technology and care: A qualitative study of clinical practice for nursing students. Journal of Nursing Education and Practice (JNEP).  ISSN 1925-4040.  5(2) . doi: 10.5430/jnep.v5n2p58 Vis sammendrag
 • Kleppe, Lise Cecilie; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2014). Dual ideals and single responsibilities – a critical analysis of social workers’ responsibility for the ideal of promoting justice at the individual and the societal level. Nordic Social Work Research.  ISSN 2156-857X. . doi: 10.1080/2156857X.2014.891534
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2014). Ambitions and Responsibilities: A Textual Analysis of the Norwegian National Curriculum Regulations for Nursing Education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(4), s 479- 494 . doi: 10.1080/00313831.2013.773557
 • Juritzen, Truls I; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2013). Subject to empowerment: The constitution of power in an educational programme for health professionals. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  16(3), s 443- 455 . doi: 10.1007/s11019-012-9412-x
 • Lillehagen, Ida; Vøllestad, Nina Køpke; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2013). Protocol for a qualitative study of knowledge translation in a participatory research project. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  3(8) . doi: 10.1136/bmjopen-2013-003328
 • Lunde, Åshild; Heggen, Kristin & Strand, Roger (2013). Knowledge and power: exploring unproductive interplay between quantitative and qualitative researchers. Journal of Mixed Methods Research.  ISSN 1558-6898.  7(2), s 197- 210 . doi: 10.1177/1558689812471087
 • Solbrække, Kari Nyheim; Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2013). Reframing the field of gender and nursing education. Gender and Education.  ISSN 0954-0253.  25(5), s 640- 653 . doi: 10.1080/09540253.2013.819969
 • Christoffersen, Hanne; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). En begrepsanalyse av det politiske målet om mangfold, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 4.
 • Eilertsen, Heidi; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Akkrediteringsmakt, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 7.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Epilog, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Epilog.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Makt på nye måter, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 1.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Tilsynskunnskap, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 6.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Å lese makt i tekst, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 3.
 • Gjersøe, Heidi Moen; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Kontraktsfestet velferd, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 5.
 • Guillemin, Marilys & Heggen, Kristin (2012). The Narrative Approach as a Learning Strategy in the Formation of Novice Researchers. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  22(5), s 700- 707 . doi: 10.1177/1049732311431443
 • Heggen, Kristin & Guillemin, Marillys (2012). Protecting Participants' Confidentiality Using a Situated Research Ethics Approach, In Jaber F. Gubrium; James A. Holstein; Amir B. Marvasti & Karyn D. McKinney (ed.),  The SAGE Handbook of Interview Research: The Complexity of the Craft Second.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4129-8164-4.  Interview research.  s 465 - 476
 • Ilstad, Janne Thu; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Sann alder?, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 10.
 • Juritzen, Truls Ingvar; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Myndiggjøringens forførende makt, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 12.
 • Kleppe, Lise Cecilie; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Asylmottak og innsnevring av ansvar, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 9.
 • Lundgren, Vilhelm Georg; Juritzen, Truls Ingvar; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Makt, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 2.
 • Marte Tonning, Otterlei; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Forskjønning av fengselsstraff, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 13.
 • Solbrække, Kari Nyheim; Fransson, Elisabeth & Heggen, Kristin (2012). Mannen og kallet. En kulturanalytisk studie av mannlige italienske sykepleiere og deres yrkesidentitet. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  7(4), s 316- 322 . doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0157
 • Solvang, Ida; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Å forme brukers arbeidsvilje, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 11.
 • Vesterkjær, Merete; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Papiromsorg, I: Eivind Engebretsen & Kristin Heggen (red.),  Makt på nye måter.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  Kapittel 8.
 • Engebretsen, Eivind; Heggen, Kristin & Eilertsen, Heidi (2011). Accreditation and Power - A discourse analysis of a new regime of governance in higher education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: 10.1080/00313831.2011.599419 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Guillemin, Marilys & Heggen, Kristin (2011). Narrative approach as a learning strategy in the formation of novice researchers. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  22(5), s 700- 707 . doi: 10.1177/1049732311431443
 • Heggen, Kristin & Wellard, Sally J. (2011). Evidence-based practice, risk and recostructions of responsibility in nursing, In Ciaran Sugrue & Tone Dyrdal Solbrekke (ed.),  Professional Responsibility New Horizons of Praxis.  Routledge.  ISBN 978-0-415-61462-7.  10.  s 144 - 158
 • Juritzen, Truls I; Grimen, Harald & Heggen, Kristin (2011). Protecting vulnerable research participants: A Foucault-inspired analysis of ethics committees. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(5), s 640- 650 . doi: 10.1177/0969733011403807
 • Thoresen, Lisbeth; Wyller, Trygve E & Heggen, Kristin (2011). The significance of lifeworld and the case of hospice. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  14(3), s 257- 263 . doi: 10.1007/s11019-010-9296-6 Vis sammendrag
 • Heggen, Kristin; Karseth, Berit & Kyvik, Svein (2010). The Relevance of Research for the Improvement of Education and Professional Practice, In Svein Kyvik; Benedetto Lepori & Benedetto Lepori (ed.),  The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector Striving for Differentiation.  Springer.  ISBN 978-1-4020-9243-5.  Chapter 3.  s 45 - 60
 • Heggen, Kristin (2010). Annerledeshet og omsorg - erfaringsnære refleksjoner, I: Eivind Engebretsen; Eivind Engebretsen; Julia Kristeva & Julia Kristeva (red.),  Annerledeshet: Sårbarhetens språk og politikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205400788.  kapittel 8.  s 148 - 163
 • Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2010). Teaching and learning care - Exploring nursing students' clinical practice. Nurse Education Today.  ISSN 0260-6917.  30(1), s 73- 77 . doi: 10.1016/j.nedt.2009.06.003
 • Wellard, Sally J. & Heggen, Kristin (2010). Are laboratories useful fiction? A comparison of Norwegian and Australian undergraduate nursing skills laboratories. Nursing and Health Sciences.  ISSN 1441-0745.  12(1), s 39- 44 . doi: 10.1111/j.1442-2018.2009.00481.x
 • Guillemin, Marilys & Heggen, Kristin (2009). Rapport and respect: negotiating ethical relations between researcher and participant. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  12(3), s 291- 299 . doi: 10.1007/s11019-008-9165-8
 • Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2009). En dekonstruktiv nærlesning av arbeidsbok for sykepleiere. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  4(1), s 28- 33 . doi: 10.4220/sykepleienf.2009.0039
 • Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2009). Tvetydig om kunnskapsbasert praksis. En dekonstruktiv nærlesning av arbeidsbok for sykepleiere. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  4(1), s 28- 33
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W. (2009). Questionable requirement for consent in observational research in psychiatry, In Jan Helge Solbakk; Per Nortvedt & Astrid Nome (ed.),  Contemporary Issues in Medical Ethics Volume 1.  Solbakk, Nortvedt, Nome (eds.).  ISBN 978-82-994957-1-4.  8.
 • Juritzen, Truls Ingvar & Heggen, Kristin (2009). Produktive maktpraksiser i sykehjem - en Foucaultinspirert analyse av pleiefaglig handlekraft. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  12(2), s 94- 104
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Heggen, Kristin (2009). Sykepleieansvar - fra profesjonelt moralsk ansvar til teknisk regnskapsplikt?. Tidsskrift for Arbejdsliv.  ISSN 1399-1442.  11(3), s 49- 61
 • Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2009). Teaching and learning care - exploring nursing students' clinical practice. Nurse Education Today.  ISSN 0260-6917.  Article in press . doi: 10.1016/j.nedt.2009.06.003
 • Hauge, Solveig & Heggen, Kristin (2008). The nursing home as a home: a field study of residents' daily life in the common living rooms. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  17, s 460- 467 . doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02031.x
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2008). Creating trust in an acute psychiatric ward. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  15(6), s 777- 788 . doi: 10.1177/0969733008090525
 • Hem, Marit Helene; Nortvedt, Per & Heggen, Kristin (2008). "Only a Manic Depressive": The Zone of the Untouchable and Exceeding Limits in Acute Psychiatric Care. Research and Theory for Nursing Practice.  ISSN 1541-6577.  22(1), s 56- 77
 • Wellard, Sally J.; Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2008). Picture of Norwegian clinical learning laboratories for undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice.  ISSN 1471-5953. . doi: 10.1016/j.nepr.2008.06.005
 • Wellard, Sally J; Solvoll, Betty-Ann & Heggen, Kristin (2008). Picture of Norwegian clinical learning laboratories for undergraduate nursing students. Nurse Education in Practice.  ISSN 1471-5953.
 • Jansen, Trine-Lise & Heggen, Kristin (2007). Renselsespraksiser, helse og moral, I: Gunn Engelsrud & Kristin Heggen (red.),  Humanistisk sykdomslære. Tanker om helse og velvære, sykdom og diagnoser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00865-3.  kapittel.  s 97 - 107
 • Heggen, Kristin (2007). Når sosiale relasjoner endrer status, I: Gunn Engelsrud & Kristin Heggen (red.),  Humanistisk sykdomslære. Tanker om helse og velvære, sykdom og diagnoser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00865-3.  kapittel.  s 148 - 167
 • Heggen, Kristin (2007). Sykdom mellom prerefleksiv erfaring og diagnose, I: Gunn Engelsrud & Kristin Heggen (red.),  Humanistisk sykdomslære. Tanker om helse og velvære, sykdom og diagnoser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00865-3.  kapittel.  s 59 - 76
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Ruyter, Knut W (2007). Questionable Requirement for Consent in Observational Research in Psychiatry. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  14(1), s 41- 53 . doi: 10.1177/0969733007071357

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandset, Tony Joakim; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2020). Sustainable Sexual Health Analysing the Implementation of the SDGs. Routledge.  ISBN 9780367179076.  134 s.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (red.) (2012). Makt på nye måter. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021256.  223 s.
 • Engelsrud, Gunn & Heggen, Kristin (red.) (2007). Humanistisk sykdomslære. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00865-3.  170 s.
 • Engelsrud, Gunn & Heggen, Kristin (red.) (2007). Humanistisk sykdomslære. Tanker om helse og velvære, sykdom og diagnoser. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00865-3.  169 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Heggen, Kristin; Sandset, Tony Joakim & Engebretsen, Eivind (2020). COVID-19 and sustainable development goals. Bulletin of the World Health Organization.  ISSN 0042-9686.  98(10) . doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.263533
 • Kirkevold, Marit; Heggen, Kristin & Hellesø, Ragnhild (2020). Nødvendig med en frontlinjekommisjon.. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Sandset, Tony Joakim; Heggen, Kristin; Engebretsen, Eivind & Engebretsen, Eivind (2020). What we need is a sustainable politics of life. The Lancet.  ISSN 0140-6736. . doi: 10.1016/S0140-6736(20)31378-7
 • Heggen, Kristin & Kirkevold, Marit (2017). Mastergrad i avansert klinisk sykepleie - "mastersyke" eller mestringskompetanse?, I: Sølvi Mausethagen & Jens-Christian Smeby (red.),  Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026459.  5.  s 59 - 69
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Brinkmann, Svend (2017). Researcher vulnerability and reflexivity in qualitative research.
 • Hem, Marit Helene; Heggen, Kristin & Brinkmann, Svend (2017). Researcher vulnerability and reflexivity in qualitative research.
 • Groven, Karen Synne & Heggen, Kristin (2016). Developing ones own way of communication.
 • Engebretsen, Eivind; Vøllestad, Nina Køpke; Wahl, Astrid Klopstad; Robinson, Hilde Stendal & Heggen, Kristin (2015). Opening the black box of clinical decision making: Interpretation is a central feature in evidence-based medicine. LSE Impact Blog. . doi: http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/05/08/interpretation-in-evidence-based-medicine/
 • Svarverud, Rune; Simonsen, Hanne Gram; Eriksen, Erik Oddvar & Heggen, Kristin (2015). Bør ansette rektor, ikke velge. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Kjære Jonas Gahr Støre. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Heggen, Kristin (2012). Sykepleie og utdanning i et fremtidsperspektiv. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  10, s 85- 87
 • Time, Jon Kåre; Støre, Jonas Gahr; Engebretsen, Eivind & Heggen, Kristin (2012). Ikke snakk om New Public Management. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Heggen, Kristin (2010). Ikke bare regnskapsplikt. Sykepleien journalen.  ISSN 0802-9776.  98(3), s 82- 84
 • Solbrække, Kari Nyheim & Heggen, Kristin (2009). Menn som minoritet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Solbrække, Kari Nyheim & Heggen, Kristin (2009). Menn som minoritet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 4
 • Carlsten, Tone Cecilie; Karseth, Berit; Heggen, Kristin & Larsen, Ingvild Marheim (2007). Praksisrettet FoU? En undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag. NIFU STEP rapport. 25.
 • Jansen, Trine-Lise & Heggen, Kristin (2007). Å rense en skitten kropp. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 5- 5
 • Heggen, Kristin & Kirkevold, Marit (2007). Hodeløs eldreomsorg?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Heggen, Kristin & Kirkevold, Marit (2007). Hodeløs eldreomsorg. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (15), s 50- 51
 • Heggen, Kristin & Vøllestad, Nina Køpke (2007). Lite gjennomtenkt om karakterskala. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hem, Marit Helene & Heggen, Kristin (2007). Mature care. A discussion of caring based on an empirical study of relations between psychotic patients and nurses in acute psychiatry.
 • Jansen, Trine-Lise & Heggen, Kristin (2007). Den rene kroppen. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (3), s 30- 31

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 15:33 - Sist endret 8. feb. 2021 12:00