Lillian Lillemoen

Seniorrådgiver - Senter for medisinsk etikk
Bilde av Lillian Lillemoen
English version of this page
Telefon +47 22844620
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publikasjoner

 • Thoresen, Lisbeth; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2019). Advance care planning in Norwegian nursing homes – limited awareness of the residents’ preferences and values? A qualitative study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 19(1), s. 1–6. doi: 10.1186/s12877-019-1378-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging. ISSN 1176-9092. 14, s. 997–1005. doi: 10.2147/CIA.S203298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 102, s. 2183–2191. doi: 10.1016/j.pec.2019.06.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 18(1). doi: 10.1186/s12877-018-0869-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). The significance of ethics reflection groups in mental health care: a focus group study among health care professionals. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 19(54). doi: 10.1186/s12910-018-0297-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2018). Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 8(1), s. 22–36. doi: 10.18261/issn.1892-2686-2018-01-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2018). How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 26(4), s. 1243–1255. doi: 10.1177/0969733017747957. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). Forberedende samtaler i norske sykehjem. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(6), s. 447–450. doi: 10.4045/tidsskr.16.0284.
 • Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Lillemoen, Lillian (2016). The Norwegian national project for ethics support in community health and care services. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 17(70), s. 1–8. doi: 10.1186/s12910-016-0158-5.
 • Tønnessen, Siri; Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2016). Refleksjonsgrupper i etikk: "Pusterom" eller læringsarena? Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. 10(1), s. 75–90. doi: 10.5324/eip.v10i1.1844. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lillemoen, Lillian; Syse, Irene; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2016). Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige? Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. 10(2), s. 127–140. doi: 10.5324/eip.v10i2.1939. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magelssen, Morten; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2016). Ethics support in community care makes a difference for practice. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 25(2), s. 165–173. doi: 10.1177/0969733016667774.
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Bruusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). A review of the implementation and research strategies of advance care planning in nursing homes. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 16. doi: 10.1186/s12877-016-0179-4.
 • Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Ethics reflection groups in community health services: an evaluation study. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 16(25). doi: 10.1186/s12910-015-0017-9.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). Coercion in nursing homes: Perspectives of patients and relatives. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 23(3), s. 253–264. doi: 10.1177/0969733014564907.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Dreyer, Anne; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2014). Etisk kompetanseheving i norske kommuner-hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etikk i praksis. ISSN 1890-3991. 8(2), s. 31–49. doi: 10.5324/eip.v8i2.1855.
 • Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2013). Ethical challenges and how to develop ethics support in primary health care. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 20(1), s. 96–108. doi: 10.1177/0969733012452687.
 • Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2013). Ethics in Municipal Health Services - Working Systematically with Ethics and Developing Competence in Ethics. Clinical Ethics. ISSN 1477-7509. 8(1), s. 19–28. doi: 10.1177/1477750912474763.
 • Lillemoen, Lillian (2013). Verdier og verdispørsmål i sykepleie: behovet for systematisk etisk refleksjon. I Skærbæk, Eva & Lillemoen, Lillian (Red.), Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40147-4. s. 39–58.
 • Lillemoen, Lillian & Skærbæk, Eva (2013). Verdier og verdighet. Etikk i praksis. I Skærbæk, Eva & Lillemoen, Lillian (Red.), Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40147-4. s. 11–21.
 • Lillemoen, Lillian & Kristoffersen, Nina Jahren (2010). Veiledningsgruppe for studentansvarlige sykepleiere i klinisk praksis. Utvikling av veiledningskompetanse. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN 1501-4754. 12(2), s. 3–14.
 • Lillemoen, Lillian & Kristoffersen, Nina J. (2008). Fra informant til veileder, Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt. Høgskolen i Østfold. s. 115–177.
 • Nilsen, Sigurd Roger & Lillemoen, Lillian (2008). Hva er prosjekt Praksis som læringsarena? Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt. Høgskolen i Østfold. s. 1–9.
 • Lillemoen, Lillian (2006). Jeg må finne min måte å utøve sykepleie på : historien om Tordis. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN 1501-4754. 8(2), s. 3–12.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205534605. 249 s.
 • Skærbæk, Eva & Lillemoen, Lillian (2013). Verdi og verdighet: etikk i praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40147-4. 165 s.
 • Børslett, Edel Johanne Austli; Heilmann, Gerhard; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2011). La etikken blomstre i praksis - en bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen. Senter for medisinsk etikk og Bærum kommune. ISBN 978-82-994957-2-1. 80 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 5–7.
 • Lillemoen, Lillian (2020). Forhåndssamtaler. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605.
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2018). Hvordan lykkes med etikkarbeidet? Fontene. ISSN 0805-5432. s. 56–61.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hva er det, hvorfor og hvordan?
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hva er det, hvorfor og hvordan?
 • Karlsen, Heidi Marie; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Å oppdage og behandle akutt sykdom. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.70161.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler på sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hvem er de for og hvordan gjør man det?
 • Lillemoen, Lillian (2018). Erfaring og betydning av forhåndssamtaler på fire norske sykehjem. Panelsamtale med representanter fra sykehjem som har deltatt i forskningsprosjektet.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Hva når pasienten ikke vil eller kan delta?
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler - hva slags samtaler snakker vi om? Presentasjon av et advance care planning prosjekt I norske sykehjem.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger. I Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. s. 320–352.
 • Lillemoen, Lillian & Lereim Sævareid, Trygve Johannes (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og i allmennpraksis.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Bestemme selv hele livet.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler, etiske dilemma og behandlingsbegrensning.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Implementation of advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler; hvorfor og for hvem?
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem.
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2017). Hvordan lykkes med etikkarbeidet? Sykepleien. ISSN 0802-9768.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Implementering av forberedende samtaler I sykehjem; erfaringer og foreløpige resultater.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers.
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2017). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2017). Etisk refleksjon om bruk av tvang. En fokusgruppestudie av helsepersonell.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler, hva slags samtaler snakker vi om? Pasienter og pårørendes erfaringer og preferanser mht samtaler og medvirkning I beslutninger om helsehjelp.
 • Lillemoen, Lillian (2017). Forberedende samtaler - hva slags samtaler snakker vi om? Presentasjon av et advance care planning prosjekt I norske sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2016). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Aasland, Olaf Gjerløw & Kok, Almar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Qualitative and quantitative evaluation of ethics reflection groups in mental health care.
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2015). Også sykepleiere må høres i etiske vurderinger. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 103(8), s. 58–59. doi: 10.4220/Sykepleiens.2015.54881.
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2015). Fru Hansen vil ikke mer. Eller? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 103(11), s. 58–59. doi: 10.4220/Sykepleiens.2015.55653.
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature.
 • Lillemoen, Lillian (2015). Etikk I sykepleien, Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202427986. s. 297–338.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Hem, Marit Helene; Aasland, Olaf Gjerløw; Kok, Almar; Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Hvilken betydning har etikk refleksjonsgruppene hatt? Forskning om barrierer og suksessfaktorer.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Weaver, Kristin; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2015). How is advance care planning carried out? A survey in Norwegian nursing homes.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). End-of-life care communication and shared decision making. Perspectives of Norwegian nursing home patients and relatives - a qualitative study.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Use of Coercion in Nursing Homes – Experiences of Patients and Relatives.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2013). Pasienter og pårørende synspunkter på bruk av tvang i sykehjem- En kvalitativ studie.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Evaluering av den nasjonale etikksatsing i kommunene.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2012). Etiske utfordringer i sykehjem. Pasienter og pårørendes erfaringer.
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Ethical challenges in Norwegian nursing homes: the experience of patterns and next of kin.
 • Lillemoen, Lillian (2011). Etiske utfordringer og refleksive prosesser.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Refleksjonsgrupper.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Lederens rolle i etikkarbeidet. Lederens eget behov for etisk refleksjon.
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hvorfor og hvordan arbeide systematisk med etisk refleksjon?
 • Gjerberg, Elisabeth & Lillemoen, Lillian (2011). Hva er etikk og etisk refleksjon?
 • Lillemoen, Lillian & Gjerberg, Elisabeth (2011). Informed concent and ethical challenges in nursing homes. The experiences an views of patients and next of kin.
 • Velund, Ragnhild Ulseth; Lillemoen, Lillian & Østensvik, Elisabeth (2011). Tiltaksplan for døende pasienter. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 99(1), s. 60–63.
 • Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2011). Ethical challenges and how to develop ethics support in community health care.
 • Lillemoen, Lillian (2010). Etiske utfordringer ved bruk av velferdsteknologi.
 • Lillemoen, Lillian (2010). Etiske utfordringer og systematisk etikkarbeid. Presentasjon av etikkprosjektet i pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune.
 • Lillemoen, Lillian (2010). Etisk utfordringer; behov for etikkstøtte. Systematisk etikkarbeid.
 • Lillemoen, Lillian & Øysahl, Azad (2010). Respecting life, allowing death, harms and benefit i behandling ved livets slutt. Orientering om Liverpool Care Pathway.
 • Lillemoen, Lillian & Smebye, Kari Lislerud (2010). Hva er en verdig død? Hamar arbeiderblad.
 • Lillemoen, Lillian & Børslett, Edel Johanne (2010). Etikk i praksis. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. s. 58–61.
 • Røising, Hanne Schou; Smebye, Kari Lislerud & Lillemoen, Lillian (2009). Konjakk eller kompetanse? Fredrikstad Blad.
 • Lillemoen, Lillian (2009). "This is how I am" - A study of student nurses' moral development, International human science research conference, june 17-20 2009: Challenging the past - interpreting the present - envisioning the future: abstract book. Molde University College. ISSN 9788279621126.
 • Lillemoen, Lillian & Smebye, Kari Lislerud (2006). Gammel og syk - hvilken medisin? Fredrikstad Blad.
 • Karlsen, Heidi; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Akuttkompetanse i omsorgsbolig gir færre reinnleggelser. Sykepleien.
 • Lillemoen, Lillian (2008). Det er bare sånn jeg er- : en undersøkelse om sykepleiestudenters utvikling av moralsk opptreden. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Unipub. ISSN 9788280724496.
 • Nilsen, Sigurd Roger & Lillemoen, Lillian (2008). Praksis som læringsarena : et samlæringsprosjekt. Høgskolen i Østfold. ISSN 9788278252581.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 27. mai 2011 16:28

Prosjekter

Forskergrupper