Line Kildal Bragstad

Førsteamanuensis - Avdeling for folkehelsevitenskap
Bilde av Line Kildal Bragstad
English version of this page
Telefon +47 22844621
Mobiltelefon +47 40200795
Rom 1070, Forskningsveien 2B
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2B 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Kort om 

Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og OsloMet-Storbyuniversitetet. Forskningsfokus på komplekse intervensjoner i helse- og rehabiliteringstjenestene med fokus på tjenester for personer med langvarige, kroniske lidelser. Spesielt interessert i forskning på de kommunale helse- og omsorgstjenestene og på intervensjoner på tvers av tjenester og sektorer. Har senere år hatt spesielt fokus på tjenester og oppfølging av personer med hjerneslag og nevrodegenerative lidelser, slik som Parkinson's sykdom. Er opptatt av metodeutvikling innen komplekse intervensjoner med fokus på prosessevaluering og bruk av ulike metoder i kunnskapsutviklingen på feltet. Underviser i komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering, kunnskapstranslasjon og implementering, mixed methods, kvantitativ metode og statistikk.

Faglige interesser

 • Helsetjenesteforskning
  • Optimalisering av tjenester for personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende
  • Psykososial helse etter hjerneslag
  • Eldreomsorgsforskning, spesielt fokus på pårørende til eldre og familiens rolle
  • Empowerment og medvirkning, spesielt med fokus på eldre og personer med nedsatt funksjon
 • Metodeutvikling og implementering
  • Prosessevaluering og implementering av komplekse intervensjoner
  • Komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering
  • Aksjonsforskning
  • Mixed methods design
 • Kvantitativ metode og statistikk

PhD-veiledning

Kandidat Tittel Tidsperiode Veilederrolle
Cathrine O. Normann

Challenges and added values of patient and public involvement in multinational research projects: a realist evaluation (REAL-PPI).

2021 -  Hovedveileder
Mari Johanne Bjerke

Ledernettverk – aksjonsforskning for tjenesteutvikling og integrering av avanserte sykepleietjenester

2019 -  Medveileder
Kristin Jeppestøl Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder. 2018 - Hovedveileder
Elisabeth Østensen Project VEIPLAN: The impact of standardized care plans on patient safety and continuity of care in community health care.

2015 - 2020

(Disputas: 2021)

Medveileder 

(2015-2020)

Ellen G. Hjelle Promoting psychosocial well-being following stroke.

2015 - 2019

(Disputas: 2020)

Medveileder

Undervisning

Undervisning ved Avdeling for sykepleievitenskap:

Metodeundervisning:

Sykepleiefaglige emner/Geriatri:

Ekstern undervisning i emner knyttet til:

 • Komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering
 • Prosessevaluering og implementering
 • Mixed methods forskning
 • Psykososial helse etter hjerneslag
 • Teknologi i vitenskapelig datasamling
 • Eldre og deres pårørendes medvirkning og brukerperspektiv
 • Kvantitativ metode

Bakgrunn

Utdanning
2009-2015 Doktorgrad (Helsetjenesteforskning) fra det Medisinske fakultet, UiO
2006-2008 Mastergrad i helsefagvitenskap fra Institutt for sykepleievitenskap og Helsefag, UiO.
1999-2002 Ergoterapeut, Høgskolen i Oslo

 

Arbeidserfaring
2020- Førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet
2019- Førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2015-2019 Postdoktor ved Geriatrisk avdeling, Forskning og Undervisning, Oslo Universitetssykehus HF
2017-2019 Scientia Fellows Postdoktor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2015-2017 Førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2014-2015 Forsker ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2009-2014 Stipendiat ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2008-2009 Vitenskapelig assistent tilknyttet Demensfyrtårnprosjektet, Avdeling for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2008 Vitenskapelig assistent for Professor Kristin Heggen, Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo
2002-2006 Rådgiver og tekniker innen mobilitetshjelpemider (manuelle og elektriske rullestoler) ved Nav Hjelpemiddelsentral Oslo                            

Verv

 

Emneord: Hjerneslag, Rehabilitering, Aldring, Eldre, Pårørende, Medvirkning, Metodeutvikling, Ergoterapi

Publikasjoner

 • Nielsen, Tove Lise; Kruse, Naja Benigna; Haahr, Anita; Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Bragstad, Line Kildal & Palmar-Santos, Ana [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Exploring health and social services in Denmark, Norway, Spain and the United Kingdom for the development of Parkinson's care pathways. A document analysis. Health and Social Care in the community. ISSN 0966-0410. doi: 10.1111/hsc.13970. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rohrer-Baumgartner, Nina; Holthe, Ingvil Laberg; Svendsen, Edel Jannecke; Røe, Cecilie; Egeland, Jens & Borgen, Ida Maria Henriksen [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2022). Rehabilitation for children with chronic acquired brain injury in the Child in Context Intervention (CICI) study: study protocol for a randomized controlled trial. Trials. ISSN 1745-6215. 23. doi: 10.1186/s13063-022-06048-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne S.; Angel, Sanne; Aadal, Lena & Martinsen, Randi [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Perceived study-induced influence on the control group in a randomized controlled trial evaluating a complex intervention to promote psychosocial well-being after stroke : a process evaluation. Trials. ISSN 1745-6215. 22. doi: 10.1186/s13063-021-05765-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jeppestøl, Kristin; Kirkevold, Marit & Bragstad, Line Kildal (2021). Assessing acute functional decline in older patients in home nursing care settings using the Modified Early Warning Score: A qualitative study of nurses’ and general practitioners’ experiences . International Journal of Older People Nursing. ISSN 1748-3735. s. 1–11. doi: 10.1111/opn.12416. Fulltekst i vitenarkiv
 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kvigne, Kari Johanne; Evju, Anne Svelstad & Bronken, Berit Arnesveen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Nurses’ and occupational therapists’ experiences of conducting a home-based psychosocial intervention following stroke: a qualitative process evaluation. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. doi: 10.1186/s12913-021-06857-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jeppestøl, Kristin; Vitelli, Valeria; Kirkevold, Marit & Bragstad, Line Kildal (2021). Factors Associated With Care Trajectory Following Acute Functional Decline in Older Home Nursing Care Patients: A Prospective Observational Study. Home Health Care Management & Practice. ISSN 1084-8223. 34(1), s. 42–51. doi: 10.1177/10848223211034774.
 • Østensen, Elisabeth; Hardiker, Nicholas R.; Bragstad, Line Kildal & Hellesø, Ragnhild (2020). Introducing standardised care plans as a new recording tool in municipal health care. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 29(17-18), s. 3286–3297. doi: 10.1111/jocn.15355. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Zucknick, Manuela; Sveen, Unni; Thommessen, Bente & Bronken, Berit Arnesveen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2020). The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation. ISSN 0269-2155. 34(8), s. 1056–1071. doi: 10.1177/0269215520929737. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bragstad, Line Kildal; Lerdal, Anners Vetle; Gay, Caryl L.; Kirkevold, Marit; Lee, Kathryn A. & Lindberg, Maren Falch [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Psychometric properties of a short version of Lee Fatigue Scale used as a generic PROM in persons with stroke or osteoarthritis: assessment using a Rasch analysis approach. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN 1477-7525. 18, s. 1–8. doi: 10.1186/s12955-020-01419-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen & Martinsen, Randi [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial . Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 51(8), s. 557–565. doi: 10.2340/16501977-2585. Fulltekst i vitenarkiv
 • Linnerud, SIlje Christin Wang & Bragstad, Line Kildal (2019). Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 14(76701). doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.76701. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østensen, Elisabeth; Bragstad, Line Kildal; Hardiker, Nicholas & Hellesø, Ragnhild (2019). Nurses' information practice in municipal health care—A web-like landscape. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 28(13-14), s. 2706–2716. doi: 10.1111/jocn.14873.
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Zucknick, Manuela; Kirkevold, Marit; Thommessen, Bente & Sveen, Unni (2019). The General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) as an outcome measurement in a randomized controlled trial in a Norwegian stroke population. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 7(18). doi: 10.1186/s40359-019-0293-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena & Martinsen, Randi [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 29(12), s. 1711–1724. doi: 10.1177/1049732319833366. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele & Martinsen, Randi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: An explanatory sequential mixed methods study. BMC Medical Research Methodology. ISSN 1471-2288. 19(59). doi: 10.1186/s12874-019-0694-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Martinsen, Randi & Hjelle, Ellen Gabrielsen [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 6(12). doi: 10.1186/s40359-018-0223-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Røe, Cecilie; Kirkevold, Marit; Andelic, Nada; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni & Bautz-Holter, Erik [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2018). The challenges of describing rehabilitation services: A discussion paper. Journal of Rehabilitation Medicine. ISSN 1650-1977. 50, s. 151–158. doi: 10.2340/16501977-2299. Fulltekst i vitenarkiv
 • Weum, Maren; Bragstad, Line Kildal & Glavin, Kari (2017). Hvordan helsesøstre bruker kunnskapskilder. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 12. doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.64242. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bragstad, Line Kildal & Foss, Christina (2017). Studying Complex Care Transitions from a Quantitative Perspective. I Aase, Karina; Waring, Justin & Schibevaag, Lene (Red.), Researching quality in care transitions : international perspectives. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-62345-0. s. 49–68. doi: 10.1007/978-3-319-62346-7_3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjevjon, Edith L Roth; Romøren, Tor Inge; Bragstad, Line Kildal & Hellesø, Ragnhild (2016). Older Patients’ and Next of Kin’s Perspectives on Continuity in Long-Term Home Health Care. Home Health Care Management & Practice. ISSN 1084-8223. 28(3), s. 142–149. doi: 10.1177/1084822315626001.

Se alle arbeider i Cristin

 • van Nimwegen, Dagmar; Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Sveen, Unni & Hafsteinsdóttir, Thora [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Ensuring psychosocial well-being after stroke? Focus on all aspects of life.
 • Bragstad, Line Kildal; Haavaag, Silje Bjørnsen & Hjelle, Ellen Gabrielsen (2022). OPTIM-PARK prosjektet.
 • Navarta-Sánchez, Maria Victoria; Haahr, Anita; Bragstad, Line Kildal; Palmar-Santos, Ana; Roberts, Helen & Pedraz-Marcos, Azucena [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2022). Optimization of community resources and systems of support to enhancethe process of living with Parkinson's Disease: A multicectoral intervention.
 • Navarta-Sánchez, Maria Victoria; Palmar-Santos, Ana; Pedraz-Marcos, Azucena; Haahr, Anita; Bragstad, Line Kildal & Soilemezi, Dia [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). OPTIM-PARK cross-country project: patients with PD and family carers perspectives about intersectoral collaboration.
 • Bragstad, Line Kildal (2021). Patient and public involvement in research in an international context. Examples from the OPTIM-PARK project.
 • Killi, Eli Marie; Sandhaug, Maria; Kristoffersen, Ann-Elise; Bragstad, Line Kildal; Rohrer-Baumgartner, Nina & Holthe, Ingvil Laberg [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). INTERVENTION ACCEPTABILITY AS EXPERIENCED FROM CHILDREN WITH ABI AND THEIR PARENTS AND TEACHERS Quality feasibility data related to The Child in Context Intervention (CICI) RCT study.
 • Holthe, Ingvil Laberg; Rohrer-Baumgartner, Nina; Svendsen, Edel Jannecke; Strand-Saugnes, Anine; Hauger, Solveig Lægreid & Forslund, Marit Vindal [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Treating Chronic Symptoms of Pediatric Acquired Brain Injury Through a Telehealth Intervention: A Feasibility Study of the Child in Context Intervention (CICI) .
 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Bronken, Berit Arnesveen; Evju, Anne Svelstad & Kvigne, Kari Johanne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2019). Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag.
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen ; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen & Martinsen, Randi [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). The effect of a psychosocial intervention on well-being 6 months after stroke – a multicentre prospective randomized controlled trial .
 • Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena & Martinsen, Randi [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke.
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi & Kvigne, Kari Johanne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Interpreting neutral results in an intervention aimed at promoting psychosocial well-being following stroke: A process evaluation .
 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele & Martinsen, Randi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Implementation fidelity in an RCT evaluating psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study .
 • Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele & Martinsen, Randi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part Two.
 • Østensen, Elisabeth; Bragstad, Line Kildal; Hardiker, Nicholas R. & Hellesø, Ragnhild (2018). ICNP® in Nursing Documentation – When Expectations Meet Reality . Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 250. doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-235. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele & Martinsen, Randi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part One. .
 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lene & Martinsen, Randi [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2018). To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention.
 • Martinsen, Randi; Kirkevold, Marit; Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Bronken, Berit Arnesveen & Bragstad, Line Kildal [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2018). Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation.
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi & Kvigne, Kari Johanne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Psykososial helse etter hjerneslag - en kontrollert, randomisert multisenter studie.
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi & Kvigne, Kari Johanne [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Promoting Psychosocial well-being following stroke .
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi & Kvigne, Kari [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. Ergoterapeuten. ISSN 0800-3475. 60(6), s. 31–33.
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi & Kvigne, Kari Johanne [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. En samtalebasert intervensjon.
 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena & Kvigne, Kari Johanne [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention.
 • Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete & Hjelle, Ellen Gabrielsen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2017). Promoting psychosocial well-being following stroke: Facilitating implementation of a complex intervention in primary Healthcare.
 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Martinsen, Randi & Kitzmüller, Gabriele [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Evaluating implementation fidelity in a multi-center RCT – a quantitative study of intervention adherence.
 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen & Bragstad, Line Kildal [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2017). Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke.
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi & Kvigne, Kari [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Promoting psychosocial well-being following stroke: A randomized, single blind, controlled trial.
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2016). De uunnværlige mellomledd. Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus.
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2016). Evaluating complex interventions: Methodological challenges of assessing intervention fidelity in a randomized controlled trial targeting psychosocial wellbeing following stroke .
 • Bragstad, Line Kildal (2016). De uunnværlige mellomledd. Pårørendes rolle når eldre skrives ut fra sykehus.
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari & Kouwenhoven, Siren Eriksen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Psychosocial wellbeing following stroke: A randomized, single blind, controlled trial.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 7. juni 2022 11:43