Line Kildal Bragstad

Førsteamanuensis - Avdeling for sykepleievitenskap
Bilde av Line Kildal Bragstad
English version of this page
Telefon +47 22844621
Mobiltelefon +47 40200795
Rom 1070, Forskningsveien 2B
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2B 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

 • Helsetjenesteforskning
  • Optimalisering av tjenester for personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende
  • Psykososial helse etter hjerneslag
  • Eldreomsorgsforskning, spesielt fokus på pårørende til eldre og familiens rolle
  • Empowerment og medvirkning, spesielt med fokus på eldre og personer med nedsatt funksjon
 • Metodeutvikling og implementering
  • Prosessevaluering og implementering av komplekse intervensjoner
  • Komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering
  • Aksjonsforskning
  • Mixed methods design
 • Kvantitativ metode og statistikk

PhD-veiledning

Kandidat Tittel Tidsperiode Veilederrolle
Cathrine O. Normann

Challenges and added values of patient and public involvement in multinational research projects: a realist evaluation (REAL-PPI).

2021 -  Hovedveileder
Mari Johanne Bjerke

Ledernettverk – aksjonsforskning for tjenesteutvikling og integrering av avanserte sykepleietjenester

2019 -  Medveileder
Kristin Jeppestøl Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder. 2018 - Hovedveileder
Elisabeth Østensen Project VEIPLAN: The impact of standardized care plans on patient safety and continuity of care in community health care. 2015 - 2019 Medveileder
Ellen G. Hjelle Promoting psychosocial well-being following stroke.

2015 - 2019

(Disputas: 2020)

Medveileder

Undervisning

Undervisning ved Avdeling for sykepleievitenskap:

Metodeundervisning:

Sykepleiefaglige emner/Geriatri:

Ekstern undervisning i emner knyttet til:

 • Komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering
 • Prosessevaluering og implementering
 • Mixed methods forskning
 • Psykososial helse etter hjerneslag
 • Teknologi i vitenskapelig datasamling
 • Eldre og deres pårørendes medvirkning og brukerperspektiv
 • Kvantitativ metode

Bakgrunn

Utdanning
2009-2015 Doktorgrad (Helsetjenesteforskning) fra det Medisinske fakultet, UiO
2006-2008 Mastergrad i helsefagvitenskap fra Institutt for sykepleievitenskap og Helsefag, UiO.
1999-2002 Ergoterapeut, Høgskolen i Oslo

 

Arbeidserfaring
2020- Førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet
2019- Førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2015-2019 Postdoktor ved Geriatrisk avdeling, Forskning og Undervisning, Oslo Universitetssykehus HF
2017-2019 Scientia Fellows Postdoktor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2015-2017 Førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2014-2015 Forsker ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2009-2014 Stipendiat ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2008-2009 Vitenskapelig assistent tilknyttet Demensfyrtårnprosjektet, Avdeling for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2008 Vitenskapelig assistent for Professor Kristin Heggen, Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo
2002-2006 Rådgiver og tekniker innen mobilitetshjelpemider (manuelle og elektriske rullestoler) ved Nav Hjelpemiddelsentral Oslo                            

Verv

 • Medlem av Fagutvalg for forskning i StiftelsenDam, 2020 - 2024
 • Medlem av ekspertpanel knyttet til CoEN 2019: Pathfinder 4 - UKRI MRC 2019-2020
 • Forskergruppeleder for forskningsgruppen "Komplekse intervensjoner i helsetjenestene" (KompIHS), 2019 - 
 • Medlem i styringsgruppe for "Kvalitetshuset" et innovasjonsprosjekt ledet av Anders Kvale Havig og Sunnsoft Publishing AS, 2018 - .
 • Styremedlem i PhD Forum ved HELSAM, 2010 - 2011.

 

Emneord: Hjerneslag, Rehabilitering, Aldring, Eldre, Pårørende, Medvirkning, Metodeutvikling, Ergoterapi

Publikasjoner

 • Jeppestøl, Kristin; Vitelli, Valeria; Kirkevold, Marit & Bragstad, Line Kildal (2021). Factors Associated With Care Trajectory Following Acute Functional Decline in Older Home Nursing Care Patients: A Prospective Observational Study. Home Health Care Management & Practice.  ISSN 1084-8223. . doi: http://dx.doi.org/10.1177/10848223211034774 Vis sammendrag
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Zucknick, Manuela; Sveen, Unni; Thommessen, Bente; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Kvigne, Kari Johanne; Hilari, Katerina; Lightbody, C. Elizabeth & Kirkevold, Marit (2020). The effects of a dialogue-based intervention to promote psychosocial well-being after stroke: a randomized controlled trial. Clinical Rehabilitation.  ISSN 0269-2155.  34(8), s 1056- 1071 . doi: 10.1177/0269215520929737 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bragstad, Line Kildal; Lerdal, Anners Vetle; Gay, Caryl L.; Kirkevold, Marit; Lee, Kathryn A.; Lindberg, Maren Falch; Skogestad, Ingrid Johansen; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kottorp, Anders (2020). Psychometric properties of a short version of Lee Fatigue Scale used as a generic PROM in persons with stroke or osteoarthritis: assessment using a Rasch analysis approach. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  18, s 1- 8 . doi: 10.1186/s12955-020-01419-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Østensen, Elisabeth; Hardiker, Nicholas R.; Bragstad, Line Kildal & Hellesø, Ragnhild (2020). Introducing standardised care plans as a new recording tool in municipal health care.. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  29(17-18), s 3286- 3297 . doi: https://doi.org/10.1111/jocn.15355 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2019). Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: An explanatory sequential mixed methods study. BMC Medical Research Methodology.  ISSN 1471-2288.  19(59) . doi: 10.1186/s12874-019-0694-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente & Sveen, Unni (2019). Effect of a dialogue-based intervention on psychosocial well-being 6 months after stroke in Norway: A randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  51(8), s 557- 565 . doi: 10.2340/16501977-2585 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Zucknick, Manuela; Kirkevold, Marit; Thommessen, Bente & Sveen, Unni (2019). The General Health Questionnaire-28 (GHQ-28) as an outcome measurement in a randomized controlled trial in a Norwegian stroke population. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  7(18) . doi: 10.1186/s40359-019-0293-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2019). Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  29(12), s 1711- 1724 . doi: 10.1177/1049732319833366 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Linnerud, SIlje Christin Wang & Bragstad, Line Kildal (2019). Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  14(76701) . doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.76701 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østensen, Elisabeth; Bragstad, Line Kildal; Hardiker, Nicholas & Hellesø, Ragnhild (2019). Nurses' information practice in municipal health care—A web-like landscape. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  28(13-14), s 2706- 2716 . doi: 10.1111/jocn.14873
 • Kirkevold, Marit; Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Martinsen, Randi; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Eriksen, Siren; Wyller, Torgeir Bruun & Sveen, Unni (2018). Promoting psychosocial well-being following stroke: study protocol for a randomized, controlled trial. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  6(12) . doi: 10.1186/s40359-018-0223-6 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Røe, Cecilie; Kirkevold, Marit; Andelic, Nada; Søberg, Helene L.; Sveen, Unni; Bautz-Holter, Erik; Jahnsen, Reidun Birgitta; Van Walsem, Marleen Regina; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Klevberg, Gunvor Lilleholt; Oretorp, Per; Habberstad, Andreas Hanssønn; Hagfors, Jon; Væhle, Randi; Engen, Grace & Gutenbrunner, Christoph (2018). The challenges of describing rehabilitation services: A discussion paper. Journal of Rehabilitation Medicine.  ISSN 1650-1977.  50, s 151- 158 . doi: 10.2340/16501977-2299 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bragstad, Line Kildal & Foss, Christina (2017). Studying Complex Care Transitions from a Quantitative Perspective, In Karina Aase; Justin Waring & Lene Schibevaag (ed.),  Researching quality in care transitions : international perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-62345-0.  3.  s 49 - 68 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Weum, Maren; Bragstad, Line Kildal & Glavin, Kari (2017). Hvordan helsesøstre bruker kunnskapskilder. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  12 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2017.64242 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjevjon, Edith L Roth; Romøren, Tor Inge; Bragstad, Line Kildal & Hellesø, Ragnhild (2016). Older Patients’ and Next of Kin’s Perspectives on Continuity in Long-Term Home Health Care. Home Health Care Management & Practice.  ISSN 1084-8223.  28(3), s 142- 149 . doi: 10.1177/1084822315626001
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2014). The indispensable intermediaries: a qualitative study of informal caregivers’ struggle to achieve influence at and after hospital discharge. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14 . doi: 10.1186/1472-6963-14-331 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Hofoss, Dag & Foss, Christina (2014). Informal caregivers' participation when older adults in Norway are discharged from the hospital. Health and Social Care in the community.  ISSN 0966-0410.  22(2), s 155- 168 . doi: 10.1111/hsc.12071 Vis sammendrag
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Hofoss, Dag & Foss, Christina (2012). Factors predicting a successful post-discharge outcome for individuals aged 80 years and over. International Journal of Integrated Care (IJIC).  ISSN 1568-4156.  12 . doi: 10.5334/ijic.691

Se alle arbeider i Cristin

 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2019). Implementation fidelity in an RCT evaluating psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study.
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2019). Interpreting neutral results in an intervention aimed at promoting psychosocial well-being following stroke: A process evaluation.
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Zucknick, Manuela; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente & Sveen, Unni (2019). The effect of a psychosocial intervention on well-being 6 months after stroke – a multicentre prospective randomized controlled trial.
 • Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2019). The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke.
 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Bronken, Berit Arnesveen; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2019). Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag.
 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2018). Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part One..
 • Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Sveen, Unni; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kitzmüller, Gabriele; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2018). Implementation fidelity in a complex intervention promoting psychosocial well-being following stroke: an explanatory sequential mixed methods study. Part Two..
 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lene; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2018). To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention.
 • Martinsen, Randi; Kirkevold, Marit; Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Evju, Anne Svelstad & Kvigne, Kari Johanne (2018). Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation.
 • Østensen, Elisabeth; Bragstad, Line Kildal; Hardiker, Nicholas R. & Hellesø, Ragnhild (2018). ICNP® in Nursing Documentation – When Expectations Meet Reality. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  250, s 235 . doi: 10.3233/978-1-61499-872-3-235 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bragstad, Line Kildal; Bronken, Berit Arnesveen; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Kvigne, Kari; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2017). Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Evaluating implementation fidelity in a multi-center RCT – a quantitative study of intervention adherence.
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2017). Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. En samtalebasert intervensjon.
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete & Kirkevold, Marit (2017). Guidet egenbeslutning for å fremme psykososial helse etter hjerneslag. Ergoterapeuten.  ISSN 0800-3475.  60(6), s 31- 33
 • Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Kvigne, Kari & Kirkevold, Marit (2017). Promoting psychosocial well-being following stroke: Facilitating implementation of a complex intervention in primary Healthcare..
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente & Sveen, Unni (2017). Promoting Psychosocial well-being following stroke.
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari Johanne; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Thommessen, Bente & Sveen, Unni (2017). Psykososial helse etter hjerneslag - en kontrollert, randomisert multisenter studie.
 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Kvigne, Kari Johanne; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2017). Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention.
 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Kvigne, Kari; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2017). Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke.
 • Bragstad, Line Kildal (2016). De uunnværlige mellomledd. Pårørendes rolle når eldre skrives ut fra sykehus..
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni & Kirkevold, Marit (2016). Evaluating complex interventions: Methodological challenges of assessing intervention fidelity in a randomized controlled trial targeting psychosocial wellbeing following stroke.
 • Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit & Foss, Christina (2016). De uunnværlige mellomledd. Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus.
 • Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bragstad, Line Kildal; Kirkevold, Marit; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kitzmüller, Gabriele; Eriksen, Siren; Mangset, Margrete & Sveen, Unni (2016). Promoting psychosocial well-being following stroke: A randomized, single blind, controlled trial.
 • Bragstad, Line Kildal (2015). Indispensable intermediaries. The role of informal caregivers in the dishcarge process of older relatives..
 • Bragstad, Line Kildal & Hjelle, Ellen Gabrielsen (2015). Psychosocial wellbeing following stroke: A randomized, single blind, controlled trial.
 • Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Mangset, Margrete; Sveen, Unni; Kitzmüller, Gabriele & Kirkevold, Marit (2015). Psychosocial wellbeing following stroke: A randomized, single blind, controlled trial.
 • Bragstad, Line Kildal (2014). The indispensable informal caregivers. The role of informal caregivers in the dishcarge process of older relatives.
 • Bronken, Berit Arnesveen; Kirkevold, Marit; Sveen, Unni; Martinsen, Randi; Kvigne, Kari; Kouwenhoven, Siren Eriksen; Bragstad, Line Kildal & Kitzmüller, Gabriele (2014). Promoting psychosocial well-being following stroke. A randomized, single blind, controlled trial.
 • Bragstad, Line Kildal (2013). Eldre på flyttefot - Pårørendes deltagelse i og erfaringer med overganger til kommunale pleie- og omsorgstjenester.
 • Bragstad, Line Kildal (2013). Eldre på flyttefot og pårørendesamarbeid.
 • Bragstad, Line Kildal (2012). Pårørendes medvirkning når eldre over 80 skrives ut fra sykehus.
 • Bragstad, Line Kildal (2012). Pårørendes medvirkning når eldre over 80 skrives ut fra sykehus.
 • Bragstad, Line Kildal & Hofoss, Dag (2012). Transitions from Hospital to Long-term Care in Norway.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 15. juni 2021 17:50