Line Kildal Bragstad

Førsteamanuensis - Avdeling for sykepleievitenskap
Bilde av Line Kildal Bragstad
English version of this page
Telefon +47 22844621
Mobiltelefon +47 40200795
Rom 1070, Forskningsveien 2B
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2B 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Helsetjenesteforskning
  • Optimalisering av tjenester for personer med Parkinsons sykdom og deres pårørende
  • Psykososial helse etter hjerneslag
  • Eldreomsorgsforskning, spesielt fokus på pårørende til eldre og familiens rolle
  • Empowerment og medvirkning, spesielt med fokus på eldre og personer med nedsatt funksjon
 • Metodeutvikling og implementering
  • Prosessevaluering og implementering av komplekse intervensjoner
  • Komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering
  • Aksjonsforskning
  • Mixed methods design
 • Kvantitativ metode og statistikk

PhD-veiledning

Kandidat Tittel Tidsperiode Veilederrolle
Cathrine O. Normann

Challenges and added values of patient and public involvement in multinational research projects: a realist evaluation (REAL-PPI).

2021 -  Hovedveileder
Mari Johanne Bjerke

Ledernettverk – aksjonsforskning for tjenesteutvikling og integrering av avanserte sykepleietjenester

2019 -  Medveileder
Kristin Jeppestøl Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder. 2018 - Hovedveileder
Elisabeth Østensen Project VEIPLAN: The impact of standardized care plans on patient safety and continuity of care in community health care. 2015 - 2019 Medveileder
Ellen G. Hjelle Promoting psychosocial well-being following stroke.

2015 - 2019

(Disputas: 2020)

Medveileder

Undervisning

Undervisning ved Avdeling for sykepleievitenskap:

Metodeundervisning:

Sykepleiefaglige emner/Geriatri:

Ekstern undervisning i emner knyttet til:

 • Komplekse intervensjoner i helse og rehabilitering
 • Prosessevaluering og implementering
 • Mixed methods forskning
 • Psykososial helse etter hjerneslag
 • Teknologi i vitenskapelig datasamling
 • Eldre og deres pårørendes medvirkning og brukerperspektiv
 • Kvantitativ metode

Bakgrunn

Utdanning
2009-2015 Doktorgrad (Helsetjenesteforskning) fra det Medisinske fakultet, UiO
2006-2008 Mastergrad i helsefagvitenskap fra Institutt for sykepleievitenskap og Helsefag, UiO.
1999-2002 Ergoterapeut, Høgskolen i Oslo

 

Arbeidserfaring
2020- Førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - Storbyuniversitetet
2019- Førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2015-2019 Postdoktor ved Geriatrisk avdeling, Forskning og Undervisning, Oslo Universitetssykehus HF
2017-2019 Scientia Fellows Postdoktor ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2015-2017 Førsteamanuensis ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2014-2015 Forsker ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2009-2014 Stipendiat ved Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2008-2009 Vitenskapelig assistent tilknyttet Demensfyrtårnprosjektet, Avdeling for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
2008 Vitenskapelig assistent for Professor Kristin Heggen, Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo
2002-2006 Rådgiver og tekniker innen mobilitetshjelpemider (manuelle og elektriske rullestoler) ved Nav Hjelpemiddelsentral Oslo                            

Verv

 • Medlem av Fagutvalg for forskning i StiftelsenDam, 2020 - 2024
 • Medlem av ekspertpanel knyttet til CoEN 2019: Pathfinder 4 - UKRI MRC 2019-2020
 • Forskergruppeleder for forskningsgruppen "Komplekse intervensjoner i helsetjenestene" (KompIHS), 2019 - 
 • Medlem i styringsgruppe for "Kvalitetshuset" et innovasjonsprosjekt ledet av Anders Kvale Havig og Sunnsoft Publishing AS, 2018 - .
 • Styremedlem i PhD Forum ved HELSAM, 2010 - 2011.

 

Emneord: Hjerneslag, Rehabilitering, Aldring, Eldre, Pårørende, Medvirkning, Metodeutvikling, Ergoterapi
Publisert 12. apr. 2011 16:55 - Sist endret 24. aug. 2021 12:04