Marit Kirkevold

Bilde av Marit Kirkevold
English version of this page
Telefon +47 22850569
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Personlige erfaringer knyttet til å leve med sykdom, uhelse, aldring, behandling og omsorg blant pasienter og pårørende
 • Psykososial tilpasning og mestring i forbindelse med kronisk sykdom og aldring
 • Utvikling av komplekse intervensjoner, med særlig vekt på sykepleie og rehabilitering
 • Sykepleieteorier og teoriutvikling
 • Kvalitative og mixed methods

Undervisning

 • Master i sykepleievitenskap
 • Master i avansert geriatrisk sykepleie
 • Sykepleiens teori- og verdigrunnlag
 • Mixed methods

Bakgrunn

 • Fulbrightscholar og gjesteforsker ved School of Nursing, University of North Carolina, Chapel Hill, 1997-98
 • Doctor of Education (Ed.D.), Columbia University, New York, 1989
 • Master of Education (M.Ed.) og Master of Arts (M.A.) , Columbia University, New York, 1986
 • Bachelor of Nursing Science, Long Island University, New York, 1984
 • Sykepleieutdanning, Ullevål sykepleierskole, 1981

Verv

 • Expert panel, Academy of Finland
 • Expert panel, Högskoleverket, Sverige
 • Medlem i Regionalt Utdanningsutvalg (RUU) og i arbeidsutvalget i RUU, Helse Sør-Øst
 • Professor II, Institut for folkesundhed, Århus Universitet

Samarbeid

En rekke forskere i inn- og utland, med særlig vekt på Danmark, Sverige, England og Australia.  

Emneord: Aldring, Kronisk sykdom
Publisert 12. apr. 2011 16:57 - Sist endret 22. sep. 2016 10:09