maritthi

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Forskning på smerter i muskelskjelettsystemet. 

Arbeidsområder

Prosjektstøtte FYSIOPRIM

Administrasjon av data innsamlet i FYSIOPRIM

Klargjøring av datasett til forskere

Emneord: Forskerstøtte MED, Fysioterapi, Fysisk aktivitet

Publikasjoner

  • Evensen, Kari Anne Indredavik; Robinson, Hilde Stendal; Meisingset, Ingebrigt; Woodhouse, Astrid; Thielemann, Marit; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Myhre, Gard; Hansen, Anne Elisabeth; Vasseljen, Ottar & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Characteristics, course and outcome of patients receiving physiotherapy in primary health care in Norway: design of a longitudinal observational project. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(936) . doi: 10.1186/s12913-018-3729-y Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Meisingset, Ingebrigt; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Woodhouse, Astrid; Vasseljen, Ottar; Granviken, Fredrik; Bones, Anita; Vada, Bjørg; Brauten, Lise; Myhre, Gard; Hansen, Anne-Elisabeth; Blaker, Irma Brandeggen; Karlsen, Ragnhild; Thielemann, Marit & Vøllestad, Nina Køpke (2018). Hvem får oppfølging av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten.
  • Meisingset, Ingebrigt; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Woodhouse, Astrid; Thielemann, Marit; Bones, Anita; Sandsør, Marthe; Guttormsen, Vidar; Bakka, Marianne; Hansen, Anne-Elisabeth; Blaker, Irma Brandeggen; Karlsen, Ragnhild; Robinson, Roar; Vasseljen, Ottar & Vøllestad, Nina Køpke (2017). Pasienter hos privatpraktiserende fysioterapeuter i primærhelsetjenesten;hvem er de?. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (2)
  • Woodhouse, Astrid; Robinson, Hilde Stendal; Evensen, Kari Anne Indredavik; Meisingset, Ingebrigt; Thielemann, Marit; Bjorbærkmo, Wenche Schrøder; Hansen, Anne Elisabeth; Vøllestad, Nina Køpke & Vasseljen, Ottar (2017). Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten - Hva gjør vi egentlig. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  (10), s 24- 26

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 27. mai 2019 16:33

Prosjekter