May Solveig Fagermoen

Professor emeritus - Avdeling for sykepleievitenskap
Bilde av May Solveig Fagermoen
English version of this page
Telefon +47-22850580
Brukernavn
Besøksadresse Postboks 1130 Blindern None 0318 OSLO

Faglige interesser

 • Pasienterfaringer og behov for informasjon og læring og hvordan imøtekomme dette er hovedområdet for min forskning:
  • Skriftlig pasientinformasjon ifm innleggelse og utskrivning fra sykehus
  • Læring og mestring hos personer med langvarige helseproblemer

Undervisning

 • Jeg har medansvar for planlegging og gjennomføring av masteroppgave-seminarene både vår og høst, og veileder dr.grad- og mastergradstudenter

Bakgrunn

Jeg har hovedstilling som forsker ved Oslo universitetssykehus (fra 2006) og bi-stilling ved UiO (fra  2008). Forut for dette har jeg arbeidet med undervising og forskning i sykepleiefaget, i hovedsak ved Universitetet i Oslo (1989-2006) og tidligere ved Universitetet i Tromsø (1977-1983). Jeg fullførte i 1995 min doktorgrad  i sykepleievitenskap ved University of Rhode Island, USA, mastergrad i klinisk sykepleie i 1977 ved University of Washington, Seattle, USA, før det sykepleielærerutdanning og sykepleierutdanning.

Priser

 • Aker universitetssykehus HF. Pris i 2009 for fire artikler publisert på Nivå 2  i 2008
 • Førstepris for posterpresentasjon på Norsk sykepleierforbunds nasjonale eHelsekonferanse 2009

Verv

Referee for følgende tidsskrifter: 

 • Research and Theory for Nursing Practice
 • An International Journal International Journal of Nursing Practice
 • Vård i Norden (Nordic Journal of Nursing Research)
 • Nordisk tidsskrift for sykepleieforskning

Samarbeid

Leder forskningsprosjektet Læring og mestring ved kronisk sykdom i samarbeid med kolleger fra Nasjonalt kompetansenter for læring og mestring, LMS avd OUS, Lovisenberg diakonale høgskole, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Buskerud, og Glittreklinikken

Publikasjoner

 • Lerdal, Anners; Gay, Caryl; Bonsaksen, Tore & Fagermoen, May Solveig (2017). Predictors of physical and mental health in persons with morbid obesity attending a patient education course - a two-year follow-up study. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  15(1) . doi: 10.1186/s12955-017-0675-z
 • Lerdal, Anners; Opheim, Randi; Gay, Caryl; Moum, Bjørn; Fagermoen, May Solveig & Kottorp, Anders (2017). Psychometric limitations of the 13-item Sense of Coherence Scale assessed by Rasch analysis. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  5(18) . doi: 10.1186/s40359-017-0187-y
 • Olseng, Margareth; Olsen, Brita Fosser; Hetland, Sveinung Arild; Fagermoen, May Solveig & Jacobsen, Morten (2017). Quality of life improves in patients with chronic heart failure and Cheyne-Stokes respiration treated with adaptive servo-ventilation in a nurse-led heart failure clinic. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  26(9-10), s 1226- 1233 . doi: 10.1111/jocn.13416
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2016). Pårørende til hjemmeboende med hjertesvikt: "medarbeidere" i ukjent tjenesteterreng. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  11(2), s 158- 165 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2016.57818
 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2016). Trajectories of physical and mental health among people with morbid obesity and people with COPD: A longitudinal comparative study. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  9, s 191- 200 . doi: 10.2147/JMDH.S102630 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bonsaksen, Tore; Lerdal, Anners; Småstuen, Milada C & Fagermoen, May Solveig (2016). Differences and similarities in the trajectories of self-esteem and positive and negative affect in persons with chronic illness: An explorative longitudinal study. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  9, s 355- 363 . doi: 10.2147/JMDH.S108891 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2015). Factors associated with self-esteem in persons with morbid obesity and in persons with chronic obstructive pulmonary disease: A cross-sectional study. Psychology, Health & Medicine.  ISSN 1354-8506.  20(4), s 431- 442 . doi: 10.1080/13548506.2014.959529 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fagermoen, May Solveig; Hamilton, Glenys & Lerdal, Anners (2015). Morbid obese adults increased their sense of coherence one year after a patient education course. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  8, s 157- 165 . doi: 10.2147/JMDH.S77763 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2015). Being “on the alert” and “a forced volunteer”: a qualitative study of the invisible care provided by the next of kin of patients with chronic heart failure. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  (8), s 271- 277 . doi: 10.2147/JMDH.S82239 Vis sammendrag
 • Andenæs, Randi; Bentsen, Signe Berit; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2014). The relationships of self-efficacy, physical activity, and paid work to health-related quality of life among patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  7, s 239- 247 . doi: 10.2147/JMDH.S62476 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2014). Trajectories of self-efficacy in persons with chronic illness: An explorative longitudinal study. Psychology and Health.  ISSN 0887-0446.  29(3), s 350- 364 . doi: 10.1080/08870446.2013.856432 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fagermoen, May Solveig; Bevan, Katherine; Berg, Anne-Cathrine; Bjørnsborg, Eva; Mathiesen, Christine; Guldbrandsen, Helene; Hustadnes, Anne Lise & Strøm, Anita (2014). Personer med sykelig overvekt hadde økt mestringsforventning og selvfølelse etter pasientkurs. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  9(3), s 216- 223 . doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0132 Vis sammendrag
 • Lerdal, Anners; Fagermoen, May Solveig; Bonsaksen, Tore; Gay, Caryl & Kottorp, Anders (2014). Rasch analysis of the Sense of Coherence scale in a sample of people with morbid obesity - A cross-sectional study. BMC Psychology.  ISSN 2050-7283.  2(1) . doi: 10.1186/2050-7283-2-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Opheim, Randi; Fagermoen, May Solveig; Bernklev, Tomm; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter & Moum, Bjørn (2014). Fatigue interference with daily living among patients with inflammatory bowel disease. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  23(2), s 709- 719 . doi: 10.1007/s11136-013-0508-4
 • Opheim, Randi; Fagermoen, May Solveig; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Bernklev, Tomm & Moum, Bjørn (2014). Sense of coherence in patients with inflammatory bowel disease. Gastroenterology Research and Practice.  ISSN 1687-6121.  2014:989038 . doi: 10.1155/2014/989038
 • Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2014). User involvement as sharing knowledge – an extended perspective in patient education. Journal of Multidisciplinary Healthcare.  ISSN 1178-2390.  7, s 551- 559 . doi: 10.2147/JMDH.S73343 Vis sammendrag
 • Bonsaksen, Tore; Haukeland-Parker, Stacey; Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (2013). A 1-year follow-up study exploring the associations between perception of illness and health-related quality of life in persons with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease.  ISSN 1176-9106.  9, s 41- 50 . doi: 10.2147/COPD.S52700 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bonsaksen, Tore; Kottorp, Anders; Gay, Caryl; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2013). Rasch analysis of the General Self-Efficacy Scale in a sample of persons with morbid obesity. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  11(202) . doi: 10.1186/1477-7525-11-202 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bonsaksen, Tore; Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (2013). Trajectories of illness perceptions in persons with chronic illness: An explorative longitudinal study. Journal of Health Psychology.  ISSN 1359-1053.  20(7), s 942- 953 . doi: 10.1177/1359105313504235 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andenæs, Randi; Fagermoen, May Solveig; Eide, Hilde & Lerdal, Anners (2012). Changes in health-related quality of life in people with morbid obesity attending a learning and mastery course. A longitudinal study with 12-months follow-up. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  10 . doi: 10.1186/1477-7525-10-95 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bonsaksen, Tore; Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (2012). Factors associated with self-efficacy in persons with chronic illness. Scandinavian Journal of Psychology.  ISSN 0036-5564.  53(4), s 333- 339 . doi: 10.1111/j.1467-9450.2012.00959.x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Borge, Lisbet; Christiansen, Bjørg & Fagermoen, May Solveig (2012). Motivasjon til livsstilsendring hos personer med sykelig overvekt :. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1), s 16- 22 . doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0024 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Christiansen, Bjørg; Borge, Lisbet & Fagermoen, May Solveig (2012). Understanding everyday life of morbidly obese adults-habits and body image. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.  ISSN 1748-2623.  7 . doi: 10.3402/qhw.v7i0.17255 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hellesø, Ragnhild; Eines, Johannes & Fagermoen, May Solveig (2012). The significance of informal caregivers in information management from the perspective of heart failure patients. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  21(3-4), s 495- 503 . doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.03927.x
 • Høghaug, Grete; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2012). The visitor's regard of their need for support, comfort, information proximity and assurance in the intensive care unit. Intensive & Critical Care Nursing.  ISSN 0964-3397.  28(5), s 263- 268 . doi: 10.1016/j.iccn.2011.11.009
 • Nord, Randi; Jerpseth, Heidi & Fagermoen, May Solveig (2012). Betydningen av pilotundersøkelse før validering av oversatte instrumenter :. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  2(1), s 45- 55 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Opheim, Randi; Bernklev, Tomm; Fagermoen, May Solveig; Småstuen, Milada C & Moum, Bjørn (2012). Use of complementary and alternative medicine in patients with inflammatory bowel disease: results of a cross-sectional study in Norway. Scandinavian Journal of Gastroenterology.  ISSN 0036-5521.  47(12), s 1436- 1447 . doi: 10.3109/00365521.2012.725092
 • Rotegård, Ann Kristin; Fagermoen, May Solveig & Ruland, Cornelia (2012). Cancer patients' experiences of their personal strenghts through illness and recovery. Cancer Nursing.  ISSN 0162-220X.  35(1), s E8- E17 . doi: 10.1097/NCC.0b013e3182116497
 • Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2012). Systematic Data Integration - A Method for Combined Analyses of Field Notes and Interview Texts. International Journal of Qualitative Methods.  ISSN 1609-4069.  11(5), s 534- 546
 • Urstad, Kristin Hjorthaug; Wahl, Astrid Klopstad; Andersen, Marit Helen; Øyen, Ole & Fagermoen, May Solveig (2012). Renal recipients' educational experiences in the early post-operative phase - a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  26(4), s 635- 642 . doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.00972.x
 • Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2011). Teoretiske modeller for læring og mestring, I: Anners Lerdal & May Solveig Fagermoen (red.),  Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205399389.  kapittel 1.  s 17 - 37
 • Lerdal, Anners; Andenæs, Randi; Bjørnsborg, Eva; Bonsaksen, Tore; Borge, Lisbet; Christiansen, Bjørg; Eide, Hilde; Hvinden, Kari & Fagermoen, May Solveig (2011). Personal factors associated with health-related quality of life in persons with morbid obesity on treatment waiting lists in Norway. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  20(8), s 1187- 1196 . doi: 10.1007/s11136-011-9865-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rotegård, Ann Kristin; Ruland, Cornelia & Fagermoen, May Solveig (2011). Nurse perceptions and experiences of patient health assets in oncology care: A qualitative study. Research and Theory for Nursing Practice.  ISSN 1541-6577.  25(4), s 284- 301 . doi: 10.1891/1541-6577.25.4.284
 • Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2011). Brukermedvirkning som medtjenesteytelse - brukerrepresentanter som samarbeidspartnere, I: Anners Lerdal & May Solveig Fagermoen (red.),  Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205399389.  Kapittel 4.  s 63 - 81
 • Strøm, Anita; Kvernbekk, Tone & Fagermoen, May Solveig (2011). Parity: (im) possible? Interplay of knowledge forms in patient education. Nursing Inquiry.  ISSN 1320-7881.  18(2), s 94- 101 . doi: 10.1111/j.1440-1800.2011.00517.x
 • Fagernes, Mette & Fagermoen, May Solveig (2010). Selvrapportert atferd og holdninger knyttet til bruk av fingerringer under klinisk arbeid : en spørreundersøkelse blant norsk pleiepersonell. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  30(4 = 98), s 26- 31
 • Leegaard, Marit; Rustøen, Tone & Fagermoen, May Solveig (2010). Interference of Postoperative Pain on Women's Daily Life after Early Discharge from Cardiac Surgery. Pain Management Nursing.  ISSN 1524-9042.  11(2), s 99- 107 . doi: 10.1016/j.pmn.2009.04.001
 • Nortvedt, Line & Fagermoen, May Solveig (2010). Hjerneskade og selvpresentasjon. En kvalitativ studie. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  30(2 = 96), s 18- 22
 • Ribu, Lis; Trollebø, Ellinor; Alstad, Marit Elisabeth; Bratlie, Stig; Husby, Gerd Helen; Landfald, Gro; Lykke, Paula & Fagermoen, May Solveig (2010). Er det samsvar i registreringene når sykepleiere og studenter screener pasienter for ernæringsstatus?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (2), s 120- 128 . doi: 10.4220/sykepleienn.2010.0071 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rotegård, Ann Kristin; Fagermoen, May Solveig; Moore, Shirley & Ruland, Cornelia (2010). Health assets: A concept analysis. International Journal of Nursing Studies.  ISSN 0020-7489.  47(4), s 513- 525 . doi: 10.1016/j.ijnurstu.2009.09.005
 • Fagermoen, May Solveig & Jakobsen, Veslemøy Hegland (2009). Kvalitet i skriftlig pasientinformasjon en evaluering av sykehusinterne brosjyrer. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  11(1), s 3- 15
 • Hellesø, Ragnhild; Eines, Johannes; Sorensen, Lena & Fagermoen, May Solveig (2009). Severity of Illness - Implications for Information Management by Patients. Studies in Health Technology and Informatics.  ISSN 0926-9630.  146, s 373- 377
 • Leegaard, Marit; Rustøen, Tone & Fagermoen, May Solveig (2009). Interference of Postoperative Pain on Women's daily Life after Early Discharge from Cardiac Surgery. Pain Management Nursing.  ISSN 1524-9042. . doi: 10.1016/j.pmn.2009.04.001
 • Valeberg, Berit Taraldsen; Grønseth, Randi & Fagermoen, May Solveig (2009). Utvikling og validering av spørreskjema. Spesialsykepleieres opplevde kompetanse etter endt utdanning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  4(3), s 206- 213.
 • Valeberg, Berit Taraldsen; Grønseth, Randi & Fagermoen, May Solveig (2009). Utvikling og validering av spørreskjema. Spesialsykepleieres opplevde kompetanse etter endt utdanning. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  4(3), s 206- 213 . doi: 10.4220/sykepleienf.2009.0101 Vis sammendrag
 • Vatne, Solfrid & Fagermoen, May Solveig (2008). Event Oriented Data Integration: A Qualitative Strategy in Studying Professional Practice. Research and Theory for Nursing Practice.  ISSN 1541-6577.  22(1), s 38- 55
 • Borge, L & Fagermoen, May Solveig (2008). Patients' core experiences of hospital treatment: Wholeness and self-worth in time and space. Journal of Mental Health.  ISSN 0963-8237.  17, s 193- 205 . doi: 10.1080/09638230701505996
 • Fegran, Liv; Fagermoen, May Solveig & Helseth, Sølvi (2008). Development of a parent-nurse relationship in neonatal intensive care units - from closeness to detachment. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  64(4), s 363- 371 Vis sammendrag
 • Fegran, Liv; Fagermoen, May Solveig & Helseth, Sølvi (2008). Development of parent-nurse relationships in neonatal intensive care units - from closeness to detachment. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  64(4), s 363- 371 . doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04777.x
 • Fegran, Liv; Helseth, Sølvi & Fagermoen, May Solveig (2008). A Comparison of Mothers' and Fathers' Experiences of the Attachment Process in a Neonatal Intensive Care Unit. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  17(6), s 810- 816 Vis sammendrag
 • Fegran, Liv; Helseth, Sølvi & Fagermoen, May Solveig (2008). A comparison of mothers' and fathers' experiences of the attachment process in a neonatal intensive care unit. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  17(6), s 810- 816 . doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02125.x
 • Leegaard, Marit & Fagermoen, May Solveig (2008). Patients' key experiences after coronary artery bypass grafting: a synthesis of qualitative studies. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  22(4), s 616- 628 . doi: 10.1111/j.1471-6712.2007.00556.x
 • Leegaard, Marit; Nåden, Dagfinn & Fagermoen, May Solveig (2008). Postoperative pain and self-management: women's experience after cardiac surgery. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  63(5), s 2051- 2060 . doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04727.x
 • Leegaard, Marit; Nåden, Dagfinn & Fagermoen, May Solveig (2008). Postoperative pain and self-management: women's experiences after cardiac surgery. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  63(5), s 476- 485 . doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04727.x
 • Leegaard, Marit; Fagermoen, MS & Fagermoen, May Solveig (2008). Women's descriptions of postoperative pain and pain management after discharge from cardiac surgery. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  17, s 2051- 2060 . doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02217.x
 • Borge, Lisbet & Fagermoen, May Solveig (2007). Patients' core experiences of hospital treatment : wholeness and selfworth in time and space. Journal of Mental Health.  ISSN 0963-8237. Vis sammendrag
 • Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2007). Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS) : velegnet for å undersøke norske populasjoner? Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS)- suitable for studies of Norwegian populations?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  9(2), s 3- 15 Vis sammendrag
 • Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2007). Mishel's Uncertainty in Illness Scale (MUIS) - velegnet for å undersøke norske populasjoner?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  9(2), s 3- 15
 • Høghaug, Grete & Fagermoen, May Solveig (2007). Overflytting fra intensivavdelingen til sengepost. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  9(3), s 3- 14
 • Vatne, Solfrid & Fagermoen, May Solveig (2007). To correct and to acknowledge: two simultaneous and conflicting perspectives of limit-setting in mental health nursing. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing.  ISSN 1351-0126.  14(1), s 41-48 Vis sammendrag
 • Fagermoen, May Solveig & Hamilton, Glenys (2006). Patient information at discharge - A study of a combined approach. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  (63), s 169- 176
 • Fagermoen, May Solveig (2005). Kvalitative studier og kvalitetskriterier. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  7(2), s 40- 55
 • Jakobsen, Veslemøy & Fagermoen, May Solveig (2005). Operasjonsavdelingens omgivelser og deres betydning for preoperativ angst. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  7(4), s 4- 17
 • Jakobsen, Veslemøy Hegland & Fagermoen, May Solveig (2005). Faktorer i omgivelsene i operasjonsavdelingen som påvirker pasientens grad av preoperativ angst. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  7(2), s 20- 32
 • Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2004). Lærings- og mestringssentre ved sykehus ny arena for samarbeid om pasientopplæring ved kronisk sykdom. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  (Årg. 6, nr 1), s 36-44
 • Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2004). Lærings- og mestringssentre ved sykehus. Ny arena for samarbeid om pasientopplæring ved kronisk sykdom. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  6(1), s 36- 44
 • Fagermoen, May Solveig (2003). Narrativ analyse - en metodediskusjon. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  5(1), s 3- 19
 • Fagermoen, May Solveig & Hamilton, Glenys (2003). Preparing patients for urological surgery. International Journal of Nursing Studies.  ISSN 0020-7489.  40, s 281- 290 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (red.) (2011). Læring og mestring - et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205399389.  310 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig; Småstuen, Milada C & Lerdal, Anners (2018). Selvfølelse og positive og negative følelser etter pasientopplæring. BestPractice. Lungemedisin.  8(2), s 18- 21
 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2016). Utviklingsforløpet av fysisk og mental helse etter pasientopplæring for personer med KOLS. BestPractice. Lungemedisin.  6(9), s 9- 11
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli; Korneliussen, Kari & Fagermoen, May Solveig (2016). Pårørende og den usynlige omsorgen.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2015). Pårørende som medvandrere i et uklart tjenesteterreng.
 • Bonsaksen, Tore; Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (2015). Mestringsforventning hos personer med KOLS. BestPractice. Lungemedisin.  5(9), s 20- 23
 • Fagermoen, May Solveig (2015). Pasienters erfaringer og informasjonsbehov etter hjemkomst – en intervju-undersøkelse..
 • Fagermoen, May Solveig; Bonsaksen, Tore & Lerdal, Anners (2015). Pasientopplæring kan bidra til positive endringer i faktorer knyttet til mestring av helseproblemer - en longitudinell studie.
 • Andersen, Kirsti Lauvli; Strøm, Anita & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients, their experiences and needs for information and co-operation with health care workers.
 • Bonsaksen, Tore; Haukeland-Parker, Stacey; Lerdal, Anners & Fagermoen, May Solveig (2014). Oppfatninger om egen sykdom har betydning for livskvaliteten hos personer med KOLS. BestPractice. Lungemedisin.  4(11), s 8- 11
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care.
 • Strøm, Anita; Andersen, Kirsti Lauvli & Fagermoen, May Solveig (2014). Next-of-kin of heart failure patients and the invisible care.
 • Andenæs, Randi; Bentsen, Signe Berit; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2013). Predictors of mental and physical quality of life in patients with COPD.
 • Andenæs, Randi; Bentsen, Signe Berit; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2013). Predictors of mental and physical quality of life in patients with COPD. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  22, s 75 Vis sammendrag
 • Bonsaksen, Tore; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2013). Forløp av mestringsforventning hos personer med kronisk sykdom etter deltakelse på Lærings og mestringskurs: en longitudinell studie.
 • Andenæs, Randi; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2012). Health-related quality of life in persons with COPD attending self-management courses and pulmonary rehabilitation compared with the general population. Vis sammendrag
 • Andenæs, Randi; Hvinden, Kari; Fagermoen, May Solveig & Lerdal, Anners (2012). Health-related quality of life in persons with COPD attending self-management courses and pulmonary rehabilitation compared with the general population. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  21 Vis sammendrag
 • Christiansen, Bjørg; Borge, Lisbet; Fagermoen, May Solveig & Nøra, Stig (2012, 11. januar). Store plager viktigst for ny livsstil. [Internett].  forskning.no.
 • Andenæs, Randi; Fagermoen, May Solveig; Eide, Hilde & Lerdal, Anners (2011). Factors predicting health related quality of life in patients with morbid obesity one year after attending a learning and mastery course.
 • Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners & Bonsaksen, Tore (2011). Kan endring i mestring etter LMS-kurs måles?.
 • Andenæs, Randi; Lerdal, Anners; Bjørnsborg, Eva; Bonsaksen, Tore; Borge, Lisbet; Eide, Hilde; Christiansen, Bjørg; Hvinden, Kari & Fagermoen, May Solveig (2010). Personal factors associated with Health Related Quality of Life in patients attending patient education courses while waiting for Bariatric Surgery. Vis sammendrag
 • Jakobsen, Veslemøy Hegland & Fagermoen, May Solveig (2010). Vurdering av skriftlig pasientinformasjon. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  12(2), s 38- 41
 • Fagermoen, May Solveig; Lerdal, Anners; Eide, Hilde; Andenæs, Randi; Christiansen, Bjørg; Bjørnsborg, Eva & Hvinden, Kari (2009). Læring og mestring ved kronisk sykdom. En forstudie av lærings- og mestringsprosesser hos deltakere på læringstilbud ved Lærings- og mestringssentra (LMS).
 • Fagermoen, May Solveig (2009). Pasienters erfaringer og informasjonsbehov etter hjemkomst.
 • Fagermoen, May Solveig (2009). Utfordringer når resultater av LMS-tilbud skal måles.
 • Hellesø, Ragnhild & Fagermoen, May Solveig (2009). Informasjonsproduksjon ved samhandling.
 • Leegaard, Marit & Fagermoen, May Solveig (2009). Patients' key experiences after CABG - a synthesis of qualitative studies.
 • Fagermoen, May Solveig (2004). Action research - an approach to improve patient education.
 • Smith, Lorraine N.; Ehrenfeld, Mally; Fagermoen, May Solveig; Pelkonen, Marjaana & Wagner, Lis (2004). EU funding and the Work group of European Nurse Researchers: Some lessons learned. NT Research.  9(3), s 219- 221
 • Fagermoen, May Solveig (2003). The past and the future of the WENR and nursing research in Europe.
 • Fagermoen, May Solveig (2003). WENR - et europeisk forum for sykepleieforskning. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning.  ISSN 1501-4754.  5(2), s 119- 123
 • Kongsli, Karin; Vibeke, Lohne; Tone, Rustøen & Fagermoen, May Solveig (2003). Forskningsveileder for sykepleiere.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:56 - Sist endret 23. aug. 2011 13:48

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter