Merete Lyngstad

Bilde av Merete Lyngstad
English version of this page
Telefon +47 22850573
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2B Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

  • Helseregistre
  • Koordinering og pasientforløp
  • Samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten og internt i kommunal helse- og omsorgstjeneste
  • Faglige, organisatoriske og teknologiske muligheter og utfordringer i utvikling av nye tjenester i helse- og omsorgstjenesten
  • E-helse 

Undervisning

 

Bakgrunn

2021 - d.d. Postdoktor, avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

2012 - d.d. Spesialrådgiver, Norsk Sykepleierforbund

2015 Seniorrådgiver, Divisjon for e-helse, Helsedirektoratet

2015 Førsteamanuensis, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

2010 - 2015 PhD-stipendiat, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

2007 - 2011 Spesialrådgiver, Norsk Sykepleierforbund

2005 - 2007 Prosjektleder, ELIN-k prosjektet, Norsk Sykepleierforbund

2003 - 2006 Systemansvarlig, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

1999 - 2003 Prosjektmedarbeider, Idunn-prosjektet, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

1998 - 2000 Soneleder Sone 1 Sentrum bydel og styrer Kalfaret sykehjem

1997 - 1998 Oversykepleier, Sone 1 Sentrum bydel og Kalfaret sykehjem, Bergen kommune

1995 - 1997 Gruppeleder (avd. spl.) hjemmetjenester, Fjellsiden, Sentrum bydel, Bergen kommune

1992 - 1995 Sykepleier, Bergen kommune og Haukeland sykehus 

Utdanning

2015 PhD sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo

2002 Helsefag hovedfag, sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen

1996 Sykepleievitenskap mellomfag, Universitetet i Bergen

1994 Sykepleievitenskap grunnfag, Universitetet i Bergen

1992 Haukeland sykepleierhøyskole

 

Verv

Programstyret for pasientens legemiddelliste, Direktoratet for e-helse

Styringsgruppen for digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi, Helsedirektoratet 

Referansegruppen for utprøving av digital hjemmeoppfølging, Helsedirektoratet

Fagråd for KPR (Kommunalt pasient- og brukerregister), Helsedirektoratet

Programstyret for digital samhandling, Direktoratet for e-helse

Styringsgruppen for kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester, Direktoratet for e-helse

 

Samarbeid

 

Publisert 18. mai 2021 10:23 - Sist endret 8. juli 2021 08:59

Prosjekter