Mina Dahli

Bilde av Mina Dahli
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Forebyggende helsearbeid
 • Allmennmedisin
 • Psykiske helseplager i allmennpraksis

Undervisning

Modul 5 Psykiatri i allmennpraksis:

 • Hvilke virkemidler/tilnærminger og terapiformer egner seg? (seminar)
 • 20-40 år: Fastlegens rolle ved psykiske helseproblemer knyttet til familie eller arbeid (seminar)

Bakgrunn

 • Legevaktslege Mosseregionen legevakt
 • Uteksaminert ved medisinske fakultet UIO juni 2011

Verv

 • NFA faggruppe for ungdomsmedisin 
 • NFA faggruppe for klinisk kommunikasjon

Samarbeid

 • Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus

Publikasjoner

 • Haavet, Ole Rikard; Saltyte Benth, Jurate; Gjelstad, Svein; Hanssen-Bauer, Ketil; Piiksi Dahli, Mina & Kates, Nick [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Detecting young people with mental disorders: a cluster-randomised trial of multidisciplinary health teams at the GP office. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 11(12), s. 1–7. doi: 10.1136/bmjopen-2021-050036. Fulltekst i vitenarkiv
 • Piiksi Dahli, Mina; Saltyte Benth, Jurate; Haavet, Ole Rikard; Ruud, Torleif & Brekke, Mette (2021). Somatic symptoms and associations with common psychological diagnoses: a retrospective cohort study from Norwegian urban general practice. Family Practice. ISSN 0263-2136. 38(6), s. 766–772. doi: 10.1093/fampra/cmab038. Fulltekst i vitenarkiv
 • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette; Ruud, Torleif & Haavet, Ole Rikard (2020). Prevalence and distribution of psychological diagnoses and related frequency of consultations in Norwegian urban general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. doi: 10.1080/02813432.2020.1783477. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kann, Inger Cathrine; Dahli, Mina Piiksi & Ruud, Torleif (2019). Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger? Arbeid og Velferd. ISSN 1504-8217.
 • Kann, Inger Cathrine; Dahli, Mina Piiksi & Ruud, Torleif (2019). Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: Påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger? Arbeid og Velferd. ISSN 1504-8217.
 • Wilson, Philip; Wood, Rachel; Kirsten, Lykke; Graungaard, Anette Hauskov; Ertmann, Ruth Kirk & Andersen, Merethe Kristine [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2018). International variation in programmes for assessment of children’s neurodevelopment in the community: Understanding disparate approaches to evaluation of motor, social, emotional, behavioural and cognitive function. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 46(8), s. 805–816. doi: 10.1177/1403494818772211.
 • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette & Haavet, Ole Rikard (2017). A qualitative assessment of adolescents’ attitudes to health and seeking help for health-related problems. European Journal for Person Centered Healthcare. ISSN 2052-5648. 5(3), s. 324–328. doi: 10.5750/ejpch.v5i3.1315. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette; Ruud, Torleif & Haavet, Ole Rikard (2019). Forekomst og distribusjon av psykologiske diagnoser og relatert hyppighet av konsultasjoner i norsk allmennpraksis. .
 • Dahli, Mina Piiksi; Brekke, Mette & Haavet, Ole Rikard (2019). Psychological diagnoses and frequency of consultations in general practice.
 • Tveit, Ole Gunnar & Dahli, Mina Piiksi (2019). Samarbeid med fastlegene kan bringe psykologene nærmere dem som trenger det, men systemet legger ikke til rette for det. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Haavet, Ole Rikard; Lykke, Kirsten; Wilson, P; Gullbrå, Frøydis; Dahli, Mina Piiksi & Graungaard, Anette Hauskov (2016). Nordic research network for children and adolescents – GPs and prevention, diagnosis, effective treatments, next of kin and family health teams.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. mai 2016 14:17 - Sist endret 25. aug. 2020 10:10