Per Nortvedt

Bilde av Per Nortvedt
English version of this page
Telefon +47 22844646
Mobiltelefon 92088324
Brukernavn
Besøksadresse Senter for medisinsk etikk Fredrik Holsts Hus
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Studieseksjonen

Faglige interesser

Mine primære faglige interesser er innenfor området grunnlag problemer i medisinsk etikk og sykepleieetikk. Dette inkluderer spørsmål i vitenskapsfilosofi og omsorgsfilosofi/etikk, helsefagenes verdigrunnlag, og særlig forholdet om mellom moralsk sensitivitet og klinisk kunnskap.

Særlig er spørsmål om moralsk realisme, relativisme, den normative relevansen av nærhets og omsorgsetikk sentrale. Diskusjoner om betydningen av nærhet og relasjoner i etikken har røtter helt tilbake til antikken og i moderne tid har slike spørsmål særlig vært relevant for spørsmål om rettferdighet i prioriteringer og global helse. 

En beslektet interesse er spørsmål om umoral og ondskap begått av leger og sykepleiere, både i moderne folkemord, men også i daglig klinisk arbeid.

En annen hovedinteresse er å bidra til kunnskap om prioriteringer i klinisk medisinsk og helsefaglig virksomhet. Spesielt er jeg opptatt av en større avklaring når det gjelder forholdet mellom likebehandling og omsorgshensyn, mellom upartiskhet og partiskhet i klinisk virksomhet.I tillegg er jeg spesielt opptatt at pårørendes rolle i kliniske beslutninger på vegne av barn og voksne som ikke har samtykkekompetanse. Dette inkluderer spørsmål om den etiske legitimiteten av livstestamente og stedfortredende beslutningstakere i kliniske beslutninger, såkalte advanced directives .Nøkkelordet her er gjensidige beslutningsprosesser.

Undervisning

Jeg underviser i medisinsk etikk på alle nivåer av grunnstudiet i medisin, odontologi og ernæringsvitenskap. Dette inkluderer de fleste områder og emner innenfor den medisinske etikken. 

Bakgrunn

 • Professor emeritus Senter for medisinsk etikk.
 • Ansatt ved senteret fra 2003 - 2017, og avdeling for sykepleievitenskap 1996-2003.
 • Professor II ved avd. for sykepleierutdanning HiO. 2007-2017
 • Professor II ved senter for profesjonsstudier HiO fra 2004 til 2007.
 • Dr. Polit  UiO 1996. Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk 1991-1995.
 • I. amanuensis i sykepleievitenskap 1996-2003. Hovedfag i sykepleievitenskap , UiO 1988.
 • Spesialutdanning i anestesisykepleie, Rikshospitalet 1983.

Verv

 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Sykepleien og  i Nursing Philosophy
 • Referee i Journal of Medical Ethics, Medicine Health Care and Philosophy, Nursing Inquiry, Nursing Ethics, Vård i Norden.

 •  

Samarbeid

Emneord: Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner

 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg & Nortvedt, Per (2022). A vulnerable journey towards professional empathy and moral courage. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/09697330221074013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heimark, Sondre; Mariampillai, Julian Eek; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Fadl Elmula, Fadl Elmula M.; Nortvedt, Per & Høieggen, Aud (2021). Hvordan tilnærme seg pasienter med antatt terapiresistent hypertensjon og nedsatt medikamentetterlevelse? Indremedisineren. ISSN 1891-1617. 1, s. 34–37. doi: 10.4045/tidsskr.15.0978.
 • Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg; Heggestad, Anne Kari Tolo & Nortvedt, Per (2021). Sykepleierstudentens empati i møte med sårbare pasienter. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 35(3), s. 181–193. doi: 10.18261/ISSN.1903-2285-2021-03-02.
 • Gustad, Kristine Espengren; Askjer, Åsta; Nortvedt, Per; Fredheim, Olav Magnus & Magelssen, Morten (2020). Refractory suffering at the end of life and the assisted dying debate: An interview study with palliative care nurses and doctors. Clinical Ethics. ISSN 1477-7509. doi: 10.1177/1477750920946613. Fulltekst i vitenarkiv
 • Risberg, Eirik Julius & Nortvedt, Per (2020). Professional Moral Reasoning and (lack of) Empathy. Tidsskrift for professionsstudier. ISSN 2446-0273. 16(31), s. 74–83. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nortvedt, Per (2020). Refleksjon over klinisk-etiske dilemma. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 221–233.
 • Nortvedt, Per (2020). Introduction to Care Ethics and Phenomenology, Care Ethics and Phenomenology: a Contested Kinship. Peeters Publishers. ISSN 978-90-429-4079-6. s. 133–13.
 • Nortvedt, Per (2020). Phenomenology and Care: Reflections on the Foundation of Morality, Care Ethics and Phenomenology: a Contested Kinship. Peeters Publishers. ISSN 978-90-429-4079-6. s. 133–161.
 • Tønnessen, Siri; Scott, Anne & Nortvedt, Per (2020). Safe and competent nursing care: An argument for a minimum standard? Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 27(6), s. 1396–1407. doi: 10.1177/0969733020919137. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nortvedt, Per (2019). Needs and closeness?Defending a reasonable partiality in nursing care. Nursing Philosophy. ISSN 1466-7681. 20(3). doi: 10.1111/nup.12256.
 • Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Nortvedt, Per & Gjengedal, Eva (2019). Beyond autonomy and care: Experiences of ambivalent abortion seekers. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 26(7-8), s. 2135–2146. doi: 10.1177/0969733018819128. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per & Halvorsen, Kristin (2018). Older patients with late-stage COPD: their illness experiences and involvement in decision-making regarding mechanical ventilation and noninvasive ventilation. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 27(3-4), s. 582–592. doi: 10.1111/jocn.13925.
 • Skirbekk, Helge; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2018). Prioritising patient care. The different views of clinicians and managers. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 25(6), s. 746–759. doi: 10.1177/0969733016664977.
 • Nortvedt, Per (2017). Empathy and medical therapy. I Maibom, Heidi (Red.), The Routledge Handbook of Philosophy of Empathy. Routledge. ISSN 978-1-138-85544-1. doi: 10.4324/9781315282015-25.
 • Førde, Reidun; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2017). Etikk og prioritering i psykiske helsetjenester. I Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. s. 271–290.
 • Førde, Reidun; Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar & Hem, Marit Helene (2017). Skjønn, usikkerhet og ydmykhet i psykiske helsetjenester. I Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. s. 41–53.
 • Hem, Marit Helene; Husum, Tonje Lossius & Nortvedt, Per (2017). Krenkelser i møte med de psykiske helsetjenestene. I Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. s. 210–228.
 • Konow-Lund, Anne-Sophie; Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Christiansen, Bjørg (2017). Developing mature empathy among first-year students: The learning potential of emotional experiences. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 38(3), s. 128–134. doi: 10.1177/2057158517722057.
 • Mariampillai, Julian Eek; Eskås, Per Anders; Heimark, Sondre; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Fadl Elmula, Fadl Elmula M. & Høieggen, Aud [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Apparent treatment-resistant hypertension?patient?physician relationship and ethical issues. Blood Pressure. ISSN 0803-7051. 26(3), s. 133–138. doi: 10.1080/08037051.2016.1277129.
 • Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per & Halvorsen, Kristin (2017). Nurses' role and care practices in decision-making regarding artificial ventilation in late stage pulmonary disease. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 24(7), s. 821–832. doi: 10.1177/0969733015626600.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per; Christiansen, Bjørg & Konow-Lund, Anne-Sophie (2016). Undergraduate nursing students`ability to empathize : A qualitative study. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 25(6), s. 786–795. doi: 10.1177/0969733016664982.
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Solbakk, Jan Helge (2016). Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable? Clinical Ethics. ISSN 1477-7509. 11(4), s. 112–121. doi: 10.1177/1477750916657664.
 • Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per & Halvorsen, Kristin (2016). Considerations and values in decision making regarding mechanical ventilation for older patients with severe to very severe COPD. Clinical Ethics. ISSN 1477-7509. 11(4), s. 140–148. doi: 10.1177/1477750916657657.
 • Magelssen, Morten; Supphellen, Magne; Nortvedt, Per & Materstvedt, Lars Johan (2016). Attitudes towards assisted dying are influenced by question wording and order: A survey experiment. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 17(1). doi: 10.1186/s12910-016-0107-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2015). Dignity and care for people with dementia living in nursing homes. Dementia. ISSN 1471-3012. 14(6), s. 825–841. doi: 10.1177/1471301213512840. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2014). Inadequate Treatment for Elderly Patients: Professional Norms and Tight Budgets Could Cause "Ageism" in Hospitals. Health Care Analysis. ISSN 1065-3058. 22(2), s. 192–201. doi: 10.1007/s10728-012-0207-2.
 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2014). Alturism and Mature Care: Some Rival moral consideration in care. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 21, s. 794–802. doi: 10.1177/0969733014521094.
 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2014). Altruism and mature care: Some rival moral considerations in care ethics. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 21(7), s. 794–802. doi: 10.1177/0969733014521094.
 • Nortvedt, Per (2013). Hvis mellommenneskelige grunnvilkår er gode - hvorfor ser vi da så mye ondskap? I Alvsvåg, Herdis; Bergland, Ådel & Førland, Oddvar (Red.), Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-40744-5. s. 87–97.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2013). 'Like a prison without bars': Dementia and experiences of dignity. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 20(8), s. 881–892. doi: 10.1177/0969733013484484. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordstrand, Magnus Andreas; Nordstrand, Sven Jakob; Materstvedt, Lars Johan; Nortvedt, Per & Magelssen, Morten (2013). Medisinstudenters holdinger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133, s. 2259–2263. doi: 10.4045/tidsskr.13.0439.
 • Nordstrand, Sven Jakob; Nordstrand, Magnus Andreas; Nortvedt, Per & Magelssen, Morten (2013). Medical students' attitudes towards conscientious objection: a survey. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. 40, s. 609–612. doi: 10.1136/medethics-2013-101482.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2013). The importance of moral sensitivity when including persons with dementia in qualitative research. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 20(1), s. 30–40. doi: 10.1177/0969733012455564. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lind, Ranveig; Nortvedt, Per; Lorem, Geir F & Hevrøy, Olav (2013). Family involvement in the end-of-life decisions of competent intensive care patients. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 20(1), s. 61–71. doi: 10.1177/0969733012448969.
 • Tønnessen, Siri & Nortvedt, Per (2012). Hva er faglig forsvarlig hjemmesykepleie? Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 7(3), s. 280–285. doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0134.
 • Nortvedt, Per (2012). The Normativity of Clinical Health Care: Perspectives on Moral Realism. Journal of Medicine and Philosophy. ISSN 0360-5310. 37(3), s. 295–309. doi: 10.1093/jmp/jhs015.
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2012). Intensive Care Nurses' Involvement in the End-of-Life Process - Perspectives of Relatives. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 19(5), s. 666–676. doi: 10.1177/0969733011433925.
 • Hagen, Gunn Helen; Hage, Christine Ødegaard; Magelssen, Morten & Nortvedt, Per (2011). Medisinstudenters holdninger til selvbestemt abort. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 131(18), s. 1768–1771. doi: 10.4045/tidsskr.10.1161.
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Making a Difference: A Qualitative Study on Care and Priority Setting in Health Care. Health Care Analysis. ISSN 1065-3058. 19(1), s. 77–88. doi: 10.1007/s10728-010-0160-x.
 • Dreyer, Anne; Førde, Reidun & Nortvedt, Per (2011). Ethical decision-making in nursing homes: Influence of organizational factors. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 18(4), s. 514–525. doi: 10.1177/0969733011403553.
 • Tønnessen, Siri; Nortvedt, Per & Førde, Reidun (2011). Rationing home-based nursing care: professional ethical implications. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 18(3), s. 386–396. doi: 10.11770969733011398099.
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2011). Family members' experiences on "wait and see" as a communication strategy in end-of-life decisions. Intensive Care Medicine. ISSN 0342-4642. 37(7), s. 1143–1150. doi: 10.1007/s00134-011-2253-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordhaug, Marita & Nortvedt, Per (2011). Mature care in professional relationships and health care prioritisations. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 18(2), s. 209–216. doi: 10.1177/0969733010389257.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nortvedt, Per (2021). Omtanke. en innføring i sykepleieetikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205550827. 277 s.
 • Vosman, Frans & Nortvedt, Per (2020). Care Ethics and Phenomenology: a Contested Kinship. Peeters Publishers. ISBN 978-90-429-4079-6. 227 s.
 • Nortvedt, Per & Nortvedt, Finn (2018). Smerte- fenomen og etikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-50124-9. 130 s.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2017). Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48163-3. 362 s.
 • Nortvedt, Per (2015). Empathy. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-3-319-05544-2. 7 s.
 • Nortvedt, Per (2013). Nursing Philosophy 5 Questions. Automatic Press/VIP. ISBN 87-92130-49-6.
 • Nortvedt, Per (2012). Omtanke- en innføring i sykepleiens etikk. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-42333-6. 279 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn Morten & Nortvedt, Per (2021). Etikk i den kliniske hverdag-refleksjon og praktisk problemløsning.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2020). Fag, etikk og juss. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 37–49.
 • Nortvedt, Per (2020). Fag, etikk og juss. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 37–50.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Etikk i psykiske helsetjenester. Vit. s. 20–21.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati i utdanning og praksis. Hva styrer de profesjonelles oppmerksomhet og fortolkning?
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati, moralsk persepsjon og fortolkning i helsetjenesten. Hva ser vi og hva overseer vi?
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2017). Introduksjon. I Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. s. 15–18.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2017). Forord. I Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3.
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2017). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Kristoffersen, Nina M. J. & Nortvedt, Per (2016). Pasient og sykepleie - verdier og samhandling. I Kristoffersen, Nina M. J.; Nortvedt, Finn; Skaug, Eli-Anne & Grimsbø, Gro H. (Red.), Grunnleggende Sykepleie 1 - fag og funksjon. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-47769-8. s. 89–138.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2016). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2015). Altruism and mature care: some rival moral considerations in care ethics.
 • Nortvedt, Per (2014). Makt kan føre til ondskap. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Sykepleie og ondskap. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Ondskap i sykepleien. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Kjølig distanse kan gi dårligere behandling. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Er omsorg realistisk? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Livssynsnøytralt testamente. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per & Vosman, Frans (2014). An ethics of care: New perspectives, both theoretically and empirically? Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 21(7), s. 753–754. doi: 10.1177/0969733014546961.
 • Lind, Ranveig & Nortvedt, Per (2013). When end-of-life decisions are made, what then?
 • Lind, Ranveig; Nortvedt, Per; Lorem, Geir F & Hevrøy, Olav (2013). Avslutning av livsforlengende intensivbehandling - etterlatte familiers erfaringer.
 • Nortvedt, Per (2013). Få helsearbeidere har nok tid. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Hva er "det moralske" ved moralsk sensitivitet? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Betydningen av følelser i klinisk arbeid. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Ubehag er ikke nok. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Et helsevesen for pasienter og pårørende eller helsepersonell? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Idealisering eller varselskudd? betydningen av grunnleggende sykepleie. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Fonn, Marit & Nortvedt, Per (2012). Etikk er mer enn synsing. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Fremtidens sykepleieetikk og NSFs ansvar. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Fremtidens sykepleieetikk må bli kunnskapsbasert. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Sykepleien er "limet" i den sykes hverdag. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar & Solbakk, Jan Helge (2012). Lege, student og medmenneske. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(10).
 • Nortvedt, Per (2012). Skal nåværende kone ha beskjed? Sykepleien. ISSN 0039-7628.
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2012). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2012). Verdighet og rasjonalitet hos personer med demens.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2012). Pasienter med demens og pårørendes opplevelse av betydningen av autonomi i sykehjem.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2012). Opplevelse av verdighet i demensomsorgen.
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2012). “Intensive care nurses’ involvement in the end-of-life process,- perspectives of families”.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Kristoffersen, Nina M.J. & Nortvedt, Per (2011). Relasjonen mellom sykepleier og pasient. I Kristoffersen, Nina M.J.; Nortvedt, Finn & Skaug, Eli-Anne (Red.), Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40006-1.
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Care transformations: attentiveness, professional ethics and thoughts towards differentiation response. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 18(2), s. 266–267. doi: 10.1177/0969733010395669.
 • Nortvedt, Per (2011). An ethics of care: normative challenges. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 18(2), s. 147–148. doi: 10.1177/0969733010393072.
 • Solbakk, Jan Helge; Hofmann, Bjørn M. & Nortvedt, Per (2011). Overfladisk synsing. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Ulike syn på prioriteringer blant klinikere og ledere i psykiatrisk og somatisk avdeling.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study ”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2011). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern. En foreløpig presentasjon av data.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Slettebø, Åshild & Nortvedt, Per (2011). Dignity for persons with dementia in Norwegian Nursing Homes.
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Authors Response - Relational fascism or reasonable partiality? Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 18(2), s. 270–271.
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Syse, Henrik (2014). Life, medicine and human fulfilment. End-of-life decisions in light of a revised natural law theory. Akademika Publishing. ISSN 978-82-8264-884-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2013). Family members' experiences of decision-making processes in the context of withholding or withdrawing treatment in the ICU. Universitetet i Tromsø. ISSN 978-82-7589-383-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 5. des. 2020 07:42

Prosjekter