Per Nortvedt

Bilde av Per Nortvedt
English version of this page
Telefon +47 22844646
Mobiltelefon +4792088324 92088324
Brukernavn
Besøksadresse Senter for medisinsk etikk Fredrik Holsts Hus
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Mine primære faglige interesser er innenfor området grunnlag problemer i medisinsk etikk og sykepleieetikk. Dette inkluderer spørsmål i vitenskapsfilosofi og omsorgsfilosofi/etikk, helsefagenes verdigrunnlag, og særlig forholdet om mellom moralsk sensitivitet og klinisk kunnskap.

Særlig er spørsmål om moralsk realisme, relativisme, den normative relevansen av nærhets og omsorgsetikk sentrale. Diskusjoner om betydningen av nærhet og relasjoner i etikken har røtter helt tilbake til antikken og i moderne tid har slike spørsmål særlig vært relevant for spørsmål om rettferdighet i prioriteringer og global helse. 

En beslektet interesse er spørsmål om umoral og ondskap begått av leger og sykepleiere, både i moderne folkemord, men også i daglig klinisk arbeid.

En annen hovedinteresse er å bidra til kunnskap om prioriteringer i klinisk medisinsk og helsefaglig virksomhet. Spesielt er jeg opptatt av en større avklaring når det gjelder forholdet mellom likebehandling og omsorgshensyn, mellom upartiskhet og partiskhet i klinisk virksomhet.I tillegg er jeg spesielt opptatt at pårørendes rolle i kliniske beslutninger på vegne av barn og voksne som ikke har samtykkekompetanse. Dette inkluderer spørsmål om den etiske legitimiteten av livstestamente og stedfortredende beslutningstakere i kliniske beslutninger, såkalte advanced directives .Nøkkelordet her er gjensidige beslutningsprosesser.

Undervisning

Jeg underviser i medisinsk etikk på alle nivåer av grunnstudiet i medisin, odontologi og ernæringsvitenskap. Dette inkluderer de fleste områder og emner innenfor den medisinske etikken. 

Bakgrunn

  • Professor emeritus Senter for medisinsk etikk.
  • Ansatt ved senteret fra 2003 - 2017, og avdeling for sykepleievitenskap 1996-2003.
  • Professor II ved avd. for sykepleierutdanning HiO. 2007-2017
  • Professor II ved senter for profesjonsstudier HiO fra 2004 til 2007.
  • Dr. Polit  UiO 1996. Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk 1991-1995.
  • I. amanuensis i sykepleievitenskap 1996-2003. Hovedfag i sykepleievitenskap , UiO 1988.
  • Spesialutdanning i anestesisykepleie, Rikshospitalet 1983.

Verv

  • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Sykepleien og  i Nursing Philosophy
  • Referee i Journal of Medical Ethics, Medicine Health Care and Philosophy, Nursing Inquiry, Nursing Ethics, Vård i Norden.

  •  

Samarbeid

Emneord: Utvalgte publikasjoner
Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 5. des. 2020 07:42

Prosjekter