perno

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Mine primære faglige interesser er innenfor området grunnlag problemer i medisinsk etikk og sykepleieetikk. Dette inkluderer spørsmål i vitenskapsfilosofi og omsorgsfilosofi/etikk, helsefagenes verdigrunnlag, og særlig forholdet om mellom moralsk sensitivitet og klinisk kunnskap.

Særlig er spørsmål om moralsk realisme, relativisme, den normative relevansen av nærhets og omsorgsetikk sentrale. Diskusjoner om betydningen av nærhet og relasjoner i etikken har røtter helt tilbake til antikken og i moderne tid har slike spørsmål særlig vært relevant for spørsmål om rettferdighet i prioriteringer og global helse. 

En beslektet interesse er spørsmål om umoral og ondskap begått av leger og sykepleiere, både i moderne folkemord, men også i daglig klinisk arbeid.

En annen hovedinteresse er å bidra til kunnskap om prioriteringer i klinisk medisinsk og helsefaglig virksomhet. Spesielt er jeg opptatt av en større avklaring når det gjelder forholdet mellom likebehandling og omsorgshensyn, mellom upartiskhet og partiskhet i klinisk virksomhet.I tillegg er jeg spesielt opptatt at pårørendes rolle i kliniske beslutninger på vegne av barn og voksne som ikke har samtykkekompetanse. Dette inkluderer spørsmål om den etiske legitimiteten av livstestamente og stedfortredende beslutningstakere i kliniske beslutninger, såkalte advanced directives .Nøkkelordet her er gjensidige beslutningsprosesser.

Undervisning

Jeg underviser i medisinsk etikk på alle nivåer av grunnstudiet i medisin, odontologi og ernæringsvitenskap. Dette inkluderer de fleste områder og emner innenfor den medisinske etikken. 

Bakgrunn

 • Professor emeritus Senter for medisinsk etikk.
 • Ansatt ved senteret fra 2003 - 2017, og avdeling for sykepleievitenskap 1996-2003.
 • Professor II ved avd. for sykepleierutdanning HiO. 2007-2017
 • Professor II ved senter for profesjonsstudier HiO fra 2004 til 2007.
 • Dr. Polit  UiO 1996. Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk 1991-1995.
 • I. amanuensis i sykepleievitenskap 1996-2003. Hovedfag i sykepleievitenskap , UiO 1988.
 • Spesialutdanning i anestesisykepleie, Rikshospitalet 1983.

Verv

 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Sykepleien og  i Nursing Philosophy
 • Referee i Journal of Medical Ethics, Medicine Health Care and Philosophy, Nursing Inquiry, Nursing Ethics, Vård i Norden.

 •  

Samarbeid

Emneord: Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner

 • Gustad, Kristine Espengren; Askjer, Åsta; Nortvedt, Per; Fredheim, Olav Magnus & Magelssen, Morten (2020). Refractory suffering at the end of life and the assisted dying debate: An interview study with palliative care nurses and doctors. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509. . doi: 10.1177/1477750920946613 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Per (2020). Introduction to Care Ethics and Phenomenology, In  Care Ethics and Phenomenology: a Contested Kinship.  Peeters Publishers.  ISBN 978-90-429-4079-6.  Introduction.  s 133 - 13
 • Nortvedt, Per (2020). Phenomenology and Care: Reflections on the Foundation of Morality, In  Care Ethics and Phenomenology: a Contested Kinship.  Peeters Publishers.  ISBN 978-90-429-4079-6.  Kapittel 6.  s 133 - 161
 • Nortvedt, Per (2020). Refleksjon over klinisk-etiske dilemma, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  kapittel 20.  s 221 - 233
 • Risberg, Eirik Julius & Nortvedt, Per (2020). Professional Moral Reasoning and (lack of) Empathy. Tidsskrift for professionsstudier.  ISSN 2446-0273.  16(31), s 74- 83 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tønnessen, Siri; Scott, Anne & Nortvedt, Per (2020). Safe and competent nursing care: An argument for a minimum standard?. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  27(6), s 1396- 1407 . doi: 10.1177/0969733020919137 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjelsvik, Marianne; Sekse, Ragnhild Johanne Tveit; Moi, Asgjerd Litleré; Aasen, Elin Margrethe; Nortvedt, Per & Gjengedal, Eva (2019). Beyond autonomy and care: Experiences of ambivalent abortion seekers. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  26(7-8), s 2135- 2146 . doi: 10.1177/0969733018819128 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nortvedt, Per (2019). Needs and closeness?Defending a reasonable partiality in nursing care. Nursing Philosophy.  ISSN 1466-7681.  20(3) . doi: 10.1111/nup.12256
 • Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per & Halvorsen, Kristin (2018). Older patients with late-stage COPD: their illness experiences and involvement in decision-making regarding mechanical ventilation and noninvasive ventilation. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  27(3-4), s 582- 592 . doi: 10.1111/jocn.13925
 • Skirbekk, Helge; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2018). Prioritising patient care. The different views of clinicians and managers. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(6), s 746- 759 . doi: 10.1177/0969733016664977 Vis sammendrag
 • Førde, Reidun; Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2017). Etikk og prioritering i psykiske helsetjenester, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapitel 12.  s 271 - 290
 • Førde, Reidun; Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar & Hem, Marit Helene (2017). Skjønn, usikkerhet og ydmykhet i psykiske helsetjenester, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapitel 2.  s 41 - 53
 • Hem, Marit Helene; Husum, Tonje Lossius & Nortvedt, Per (2017). Krenkelser i møte med de psykiske helsetjenestene, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapittel 9.  s 210 - 228
 • Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per & Halvorsen, Kristin (2017). Nurses' role and care practices in decision-making regarding artificial ventilation in late stage pulmonary disease. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  24(7), s 821- 832 . doi: 10.1177/0969733015626600
 • Konow-Lund, Anne-Sophie; Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Christiansen, Bjørg (2017). Developing mature empathy among first-year students: The learning potential of emotional experiences. Nordic journal of nursing research.  ISSN 2057-1585.  38(3), s 128- 134 . doi: 10.1177/2057158517722057
 • Mariampillai, Julian Eek; Eskås, Per Anders; Heimark, Sondre; Larstorp, Anne Cecilie Kjeldsen; Fadl Elmula, Fadl Elmula M.; Høieggen, Aud & Nortvedt, Per (2017). Apparent treatment-resistant hypertension?patient?physician relationship and ethical issues. Blood Pressure.  ISSN 0803-7051.  26(3), s 133- 138 . doi: 10.1080/08037051.2016.1277129
 • Nortvedt, Per (2017). Empathy and medical therapy, In Heidi Maibom (ed.),  The Routledge Handbook of Philosophy of Empathy.  Routledge.  ISBN 978-1-138-85544-1.  kap. 24.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per; Christiansen, Bjørg & Konow-Lund, Anne-Sophie (2016). Undergraduate nursing students`ability to empathize : A qualitative study. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(6), s 786- 795 . doi: 10.1177/0969733016664982
 • Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per & Halvorsen, Kristin (2016). Considerations and values in decision making regarding mechanical ventilation for older patients with severe to very severe COPD. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  11(4), s 140- 148 . doi: 10.1177/1477750916657657
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Solbakk, Jan Helge (2016). Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable?. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  11(4), s 112- 121 . doi: 10.1177/1477750916657664
 • Magelssen, Morten; Supphellen, Magne; Nortvedt, Per & Materstvedt, Lars Johan (2016). Attitudes towards assisted dying are influenced by question wording and order: A survey experiment. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17(1) . doi: 10.1186/s12910-016-0107-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2015). Dignity and care for people with dementia living in nursing homes. Dementia.  ISSN 1471-3012.  14(6), s 825- 841 . doi: 10.1177/1471301213512840 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2014). Altruism and mature care: Some rival moral considerations in care ethics. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  21(7), s 794- 802 . doi: 10.1177/0969733014521094
 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2014). Alturism and Mature Care: Some Rival moral consideration in care. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  21, s 794- 802 . doi: 10.1177/0969733014521094
 • Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2014). Inadequate Treatment for Elderly Patients: Professional Norms and Tight Budgets Could Cause "Ageism" in Hospitals. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  22(2), s 192- 201 . doi: 10.1007/s10728-012-0207-2
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2013). 'Like a prison without bars': Dementia and experiences of dignity. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  20(8), s 881- 892 . doi: 10.1177/0969733013484484 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2013). The importance of moral sensitivity when including persons with dementia in qualitative research. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  20(1), s 30- 40 . doi: 10.1177/0969733012455564 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lind, Ranveig; Nortvedt, Per; Lorem, Geir F & Hevrøy, Olav (2013). Family involvement in the end-of-life decisions of competent intensive care patients. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  20(1), s 61- 71 . doi: 10.1177/0969733012448969
 • Nordstrand, Magnus Andreas; Nordstrand, Sven Jakob; Materstvedt, Lars Johan; Nortvedt, Per & Magelssen, Morten (2013). Medisinstudenters holdinger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  133, s 2259- 2263 . doi: 10.4045/tidsskr.13.0439
 • Nordstrand, Sven Jakob; Nordstrand, Magnus Andreas; Nortvedt, Per & Magelssen, Morten (2013). Medical students' attitudes towards conscientious objection: a survey. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  40, s 609- 612 . doi: 10.1136/medethics-2013-101482
 • Nortvedt, Per (2013). Hvis mellommenneskelige grunnvilkår er gode - hvorfor ser vi da så mye ondskap?, I: Herdis Alvsvåg; Ådel Bergland & Oddvar Førland (red.),  Nødvendige omveier : en vitenskapelig antologi til Kari Martinsens 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40744-5.  5.  s 87 - 97
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2012). Intensive Care Nurses' Involvement in the End-of-Life Process - Perspectives of Relatives. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  19(5), s 666- 676 . doi: 10.1177/0969733011433925
 • Nortvedt, Per (2012). The Normativity of Clinical Health Care: Perspectives on Moral Realism. Journal of Medicine and Philosophy.  ISSN 0360-5310.  37(3), s 295- 309 . doi: 10.1093/jmp/jhs015
 • Tønnessen, Siri & Nortvedt, Per (2012). Hva er faglig forsvarlig hjemmesykepleie?. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  7(3), s 280- 285 . doi: 10.4220/sykepleienf.2012.0134
 • Dreyer, Anne; Førde, Reidun & Nortvedt, Per (2011). Ethical decision-making in nursing homes: Influence of organizational factors. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(4), s 514- 525 . doi: 10.1177/0969733011403553
 • Hagen, Gunn Helen; Hage, Christine Ødegaard; Magelssen, Morten & Nortvedt, Per (2011). Medisinstudenters holdninger til selvbestemt abort. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(18), s 1768- 1771 . doi: 10.4045/tidsskr.10.1161
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2011). Family members' experiences on "wait and see" as a communication strategy in end-of-life decisions. Intensive Care Medicine.  ISSN 0342-4642.  37(7), s 1143- 1150 . doi: 10.1007/s00134-011-2253-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordhaug, Marita & Nortvedt, Per (2011). Justice and Proximity: Problems for an Ethics of Care. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19, s 3- 14 . doi: 10.1007/s10728-010-0159-3
 • Nordhaug, Marita & Nortvedt, Per (2011). Mature care in professional relationships and health care prioritisations. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 209- 216 . doi: 10.1177/0969733010389257
 • Nortvedt, Per; Hem, Marit Helene & Skirbekk, Helge (2011). The ethics of care.Role obligations and moderate partiality in health care. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 192- 200 . doi: 10.1177/0969733010388926

Se alle arbeider i Cristin

 • Vosman, Frans & Nortvedt, Per (2020). Care Ethics and Phenomenology: a Contested Kinship. Peeters Publishers.  ISBN 978-90-429-4079-6.  227 s.
 • Nortvedt, Per & Nortvedt, Finn (2018). Smerte- fenomen og etikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50124-9.  130 s.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (red.) (2017). Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  362 s.
 • Nortvedt, Per (ed.) (2015). Empathy. Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-05544-2.  7 s.
 • Nortvedt, Per (2013). Nursing Philosophy 5 Questions. Automatic Press/VIP.  ISBN 87-92130-49-6.
 • Nortvedt, Per (2012). Omtanke- en innføring i sykepleiens etikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-42333-6.  279 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nortvedt, Per (2020). Fag, etikk og juss, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Kapittel 3.  s 37 - 50
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2020). Fag, etikk og juss, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  3.  s 37 - 49
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati i utdanning og praksis. Hva styrer de profesjonelles oppmerksomhet og fortolkning?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati, moralsk persepsjon og fortolkning i helsetjenesten. Hva ser vi og hva overseer vi?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Etikk i psykiske helsetjenester. Vit.  (1), s 20- 21
 • Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2017). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2017). Forord, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Forord.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2017). Introduksjon, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Introduksjon.  s 15 - 18
 • Kristoffersen, Nina M. J. & Nortvedt, Per (2016). Pasient og sykepleie - verdier og samhandling, I: Nina M. J. Kristoffersen; Finn Nortvedt; Eli-Anne Skaug & Gro H. Grimsbø (red.),  Grunnleggende Sykepleie 1 - fag og funksjon.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-47769-8.  Kapittel 3.  s 89 - 138
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian & Nortvedt, Per (2016). Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  (15)
 • Hem, Marit Helene; Halvorsen, Kristin & Nortvedt, Per (2015). Altruism and mature care: some rival moral considerations in care ethics.
 • Magelssen, Morten; Nortvedt, Per & Syse, Henrik (2014). Life, medicine and human fulfilment. End-of-life decisions in light of a revised natural law theory. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nortvedt, Per (2014). Er omsorg realistisk?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Kjølig distanse kan gi dårligere behandling. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Livssynsnøytralt testamente. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (2)
 • Nortvedt, Per (2014). Makt kan føre til ondskap. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Ondskap i sykepleien. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2014). Sykepleie og ondskap. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per & Vosman, Frans (2014). An ethics of care: New perspectives, both theoretically and empirically?. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  21(7), s 753- 754 . doi: 10.1177/0969733014546961
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2013). Family members' experiences of decision-making processes in the context of withholding or withdrawing treatment in the ICU.
 • Lind, Ranveig & Nortvedt, Per (2013). When end-of-life decisions are made, what then?. Vis sammendrag
 • Lind, Ranveig; Nortvedt, Per; Lorem, Geir F & Hevrøy, Olav (2013). Avslutning av livsforlengende intensivbehandling - etterlatte familiers erfaringer.
 • Nortvedt, Per (2013). Betydningen av følelser i klinisk arbeid. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Et helsevesen for pasienter og pårørende eller helsepersonell?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Få helsearbeidere har nok tid. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Hva er "det moralske" ved moralsk sensitivitet?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2013). Ubehag er ikke nok. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Fonn, Marit & Nortvedt, Per (2012). Etikk er mer enn synsing. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2012). Opplevelse av verdighet i demensomsorgen.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2012). Pasienter med demens og pårørendes opplevelse av betydningen av autonomi i sykehjem.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2012). Verdighet og rasjonalitet hos personer med demens.
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2012). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern.
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2012). “Intensive care nurses’ involvement in the end-of-life process,- perspectives of families”.
 • Nortvedt, Per (2012). Fremtidens sykepleieetikk må bli kunnskapsbasert. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Fremtidens sykepleieetikk og NSFs ansvar. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Idealisering eller varselskudd? betydningen av grunnleggende sykepleie. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Nortvedt, Per (2012). Skal nåværende kone ha beskjed?. Sykepleien.  ISSN 0039-7628.
 • Nortvedt, Per (2012). Sykepleien er "limet" i den sykes hverdag. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  (7)
 • Nortvedt, Per; Pedersen, Reidar & Solbakk, Jan Helge (2012). Lege, student og medmenneske. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  132(10), s 1205
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2011). Identitet og verdighet i demensomsorgen.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Slettebø, Åshild & Nortvedt, Per (2011). Dignity for persons with dementia in Norwegian Nursing Homes.
 • Hem, Marit Helene & Nortvedt, Per (2011). Kliniske prioriteringer i psykisk helsevern. En foreløpig presentasjon av data.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study ”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Different views on priority settings among clinicians and executive officers in Norwegian hospitals. Empirical findings from the study”Mapping a normative terrain of an ethics of care”.
 • Hem, Marit Helene; Skirbekk, Helge & Nortvedt, Per (2011). Ulike syn på prioriteringer blant klinikere og ledere i psykiatrisk og somatisk avdeling.
 • Kristoffersen, Nina M.J. & Nortvedt, Per (2011). Relasjonen mellom sykepleier og pasient, I: Nina M.J. Kristoffersen; Finn Nortvedt & Eli-Anne Skaug (red.),  Sykepleiens grunnlag, rolle og ansvar.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40006-1.  kapittel 3.
 • Lind, Ranveig; Lorem, Geir F; Nortvedt, Per & Hevrøy, Olav (2011). ICU Nurses' Involvement in the End-of-life Decision-Making Process - Perspectives of relatives.
 • Nortvedt, Per (2011). An Ethics of Care - Normative Challenges. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 147- 148
 • Nortvedt, Per (2011). An ethics of care: normative challenges. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 147- 148 . doi: 10.1177/0969733010393072
 • Nortvedt, Per (2011). Ethics of Care and Responsibility: Normative Fragments. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  19(1), s 1- 2 . doi: 10.1007/s10728-011-0168-x
 • Nortvedt, Per & Skirbekk, Helge (2011). Å gjøre en forskjell for pasientene. Presentasjon av studien "Mapping a normative terrain of an ethics of care".
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Authors Response - Relational fascism or reasonable partiality?. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 270- 271
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Care transformations: attentiveness, professional ethics and thoughts towards differentiation response. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 270- 271 . doi: 10.1177/0969733010395674
 • Nortvedt, Per; Skirbekk, Helge & Hem, Marit Helene (2011). Care transformations: attentiveness, professional ethics and thoughts towards differentiation response. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  18(2), s 266- 267 . doi: 10.1177/0969733010395669

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 5. des. 2020 07:42

Prosjekter