Per Haave

Bilde av Per Haave
English version of this page
Telefon +47 22850605
Mobiltelefon +47 99465179
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO

Publikasjoner

 • Haave, Per (2020). Behandlingsprinsipper på Modum Bads Nervesanatorium (1957-1976), I: Øyvind Michael Eide (red.),  Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172417.  Kapittel 8.  s 220 - 247
 • Haave, Per (2020). En pionerinstitusjon i norsk psykiatri : Lovisenbergs avdeling for nervøse (1949-1957), I: Øyvind Michael Eide (red.),  Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172417.  Kapittel 5.  s 102 - 137
 • Haave, Per (2020). LSD i psykoterapiens tjeneste, I: Øyvind Michael Eide (red.),  Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172417.  Kapittel 9.  s 248 - 278
 • Haave, Per (2020). Nervesanatorietanken og veien til Modum Bads Nervesanatorium, I: Øyvind Michael Eide (red.),  Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium.  Hertervig Akademisk.  ISBN 9788282172417.  Kapittel 6.  s 138 - 161
 • Haave, Per & Pedersen, Willy (2020). The Promise and Demise of LSD Psychotherapy in Norway. Social history of medicine.  ISSN 0951-631X.  s 1- 18 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haave, Per (2019). The winding road of the Norwegian ‘Welfare State’, In Nils Edling (ed.),  The changing meanings of the welfare state : histories of a key concept in the Nordic countries.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-124-6.  Kapittel 4.  s 179 - 224
 • Haave, Per (2017). Hovedtrekk i norsk romani-/taterpolitikk: Assimilering, I: Nik. Brandal; Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  Kapittel 5.  s 95 - 111
 • Haave, Per (2015). Assimileringspolitisk dyrevelferd. Om bakgrunnen for forbudet mot "omstreifernes"hestehold i dyrevernloven (1951-1974), I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 10.  s 309 - 323
 • Haave, Per (2015). Avgrensning og identifisering, I:  NOU (Norges offentlige utredninger).   Vedlegg 1.  s 9 - 15
 • Haave, Per (2015). En paragraf til besvær. Misjonens "aksjon" for å lette adgangen til tvangssterilisering av mindreårige, I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 20.  s 578 - 590
 • Haave, Per (2015). Ingen rasediskriminering av "tatere"? Om Norges ratifisering av FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970, I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 3.  s 29 - 61
 • Haave, Per (2015). Sterilisering av kvinner fra Svanviken arbeidskoloni (1949-1970), I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 18.  s 545 - 554
 • Haave, Per (2015). Tatere/romanifolk under Misjonen og psykiatrien, I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 19.  s 555 - 577
 • Haave, Per (2015). "Taterspørsmålet" under hakekorset. NS-regimets planlagte løsning og taternes/romanifolkets krigshistorie, I: Nikolai Brandal & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag..  Kommunal- og administreringsdepartementet.  ISBN 978-82-583-1237-3.  Vedlegg 21.  s 591 - 647
 • Haave, Per (2014). Legene : profesjonsautonomi som oppfunnet og sammensatt tradisjon, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Kapittel 9.  s 277 - 311
 • Haave, Per (2014). Striden om legetakstene 1948–1952 : en norsk variasjon over et profesjonssosiologisk tema, I: Kari Ronge; Karin Elisabet Isaksson Rø & Berit Bringedal (red.),  Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år.  Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).  ISBN 978-82-8070-106-0.  Kapittel 5.  s 34 - 46
 • Haave, Per (2013). "Reformativ politikk" - ideal og virkelighet i et regjeringskontor, I: Hege Forbord (red.),  Arbeidsdepartemenet 100 år.  Arbeidsdepartementet.  ISBN 978-82-997364-2-8.  3.  s 65 - 117
 • Haave, Per (2011). Organisert legemakt på lånt tid. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  28(3), s 252- 262
 • Haave, Per (2011). Turnustjeneste og spesialistutdanning - en nervøs romanse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(16), s 1563- 1567
 • Haave, Per (2009). Fra fritt til lukket medisinstudium : myndighet og kyndighet i konflikt (1923–1940), I: John Petter Collett; Jan Eivind Myhre & Jon Skeie (red.),  Kunnskapens betingelser. Festskrift til Edgeir Benum.  Vidarforlaget AS.  ISBN 978-82-7990-094-8.  11.  s 238 - 261
 • Haave, Per (2009). Medisinens kirurgisering og etableringen av en norsk legeskole i 1814. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  129(24), s 2637- 2641
 • Haave, Per (2007). Da legene skulle autoriseres. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  127(24), s 3267- 3271
 • Haave, Per (2007). Sterilization under the Swastika : the case of Norway. International Journal of Mental Health.  ISSN 0020-7411.  36(1), s 45- 57
 • Haave, Per (2006). NS-regimets ‘taterpolitikk’ – en minoritetspolitikk i uttakt?, I: Per Ole Johansen (red.),  På siden av rettsoppgjøret.  Unipub forlag.  ISBN 8274772334.  5.  s 179 - 255
 • Haave, Per (2006). The hospital sector : a four-country comparison of organisational and political development, In Niels Finn Christiansen; Klaus Petersen; Nils Edling & Per Haave (ed.),  The Nordic Model of Welfare. A Historical Reappraisal.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 87-635-0341-7.  7.  s 215 - 242
 • Haave, Per (2003). Noen fakta om lobotomi. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123(21), s 3159
 • Haave, Per (2003). Striden om nevrosene : psykiatriens møte med psykoanalysen, I: Edgeir Reidar Benum (red.),  Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32639-8.  12.  s 193 - 212
 • Haave, Per (2001). Zwangssterilisierung in Norwegen – eine wohlfahrtsstaatliche Politik in sozialdemokratischer Regie?. Nordeuropa-Forum.  ISSN 0940-5585.  (2), s 55- 78
 • Haave, Per (1985). Historien som myte : hovedtanker om historie og historieskrivning hos Theodor Lessing. Ergo : Tidsskrift for kultur- og samfunnsspørsmål.  ISSN 0332-5806.  16(4), s 225- 244

Se alle arbeider i Cristin

 • Haave, Per (2011). I medisinens sentrum : Den norske legeforening og spesialistregimet gjennom hundre år. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-512-1.
 • Haave, Per (2008). Ambisjon og handling : Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Unipub forlag.  ISBN 9788274773783.  549 s.
 • Christiansen, Niels Finn; Petersen, Klaus; Edling, Nils & Haave, Per (ed.) (2006). The Nordic Model of Welfare : a historical reappraisal. Museum Tusculanum Press.  ISBN 87-635-0341-7.  432 s.
 • Benum, Edgeir; Haave, Per; Ibsen, Hilde; Schiøtz, Aina & Schrumpf, Ellen (red.) (2003). Den mangfoldige velferden Festskrift til Anne-Lise Seip. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-32639-8.  315 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haave, Per (2020). Hesteforbud skulle stanse "taterplagen". Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  (2), s 94- 95
 • Haave, Per (2016). «Skammens stein» – Gaustads fellesgrav på Ris kirkegård. Medlemsblad for Vinderen historielag.  25(1)
 • Haave, Per (2014). Historiekunnskapens plass i offentlige utredninger. Eksemplet Utvalget som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romaniutvalget.
 • Haave, Per (2014). Hva kan gamle pasientjournaler si oss om klinikeres forhandling av normalt og patologisk?.
 • Haave, Per (2014, 04. mars). Hvordan taterne/romanifolket ble behandlet i Norge. [Radio].  NRK.
 • Haave, Per (2014, 24. februar). Kun én tater i fellesgraven.  Aftenposten.
 • Haave, Per (2014). Legenes samfunnsoppdrag – et blikk på fortida. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (1), s 10- 11
 • Haave, Per (2014). Mellom forestilt og arkivert fortid.
 • Haave, Per (2014). Mot bedre vitende. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  134(8)
 • Haave, Per (2014, 18. februar). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [TV].  Dagsrevyen.
 • Haave, Per (2014, 24. februar). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [Radio].  NRK, Østlandssendingen.
 • Haave, Per (2014). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård.
 • Haave, Per (2014). Romanifolket i norsk steriliseringspraksis fra 1930-åra til 1950-åra.
 • Haave, Per (2014). Striden om legetakstene 1948–1952.
 • Haave, Per (2010). Bruk av personsensitivt materiale - en forskers erfaringer. ABM-skrift.  ISSN 1503-5972.  (68), s 10- 17
 • Haave, Per (2010, 13. april). Meretes historie. Brennpunkt. NRK 1. [TV].
 • Haave, Per (2010). Reitgjerdet sykehus i medisinhistorisk kontekst.
 • Haave, Per (2010, 13. april). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2009, 23. mars). Banden. [Radio].  NRK P3.
 • Haave, Per (2009, 26. februar). Dagsnytt 18. [TV].  NRK 2.
 • Haave, Per (2009, 12. juli). På livet laus. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 01. desember). Døde av eksperimentell behandling. [TV].  NRK Buskerud.
 • Haave, Per (2008, 03. desember). Jakten på en kur : en sinnssyk historie. [TV].  Spekter NRK 2.
 • Haave, Per (2008, 29. november). Lørdagsrevyen. [TV].  NRK 1.
 • Haave, Per (2008, 04. desember). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 03. desember). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 02. desember). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 01. desember). Sånn er livet. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2008, 29. november). Verdibørsen. [Radio].  NRK P2.
 • Haave, Per (2004). Der er stadig mulighet for ny og mindreverdig besvangring' : steriliseringsarkivet som kilde til norsk steriliseringshistorie (1934–77). Arkivmagasinet.  ISSN 0801-5449.  (1), s 44- 48
 • Haave, Per (1996). Sterilisering og personvern : tanker om bruk av steriliseringsarkivet i historisk forskning. Arkivmagasinet.  ISSN 0801-5449.  (3), s 11- 15
 • Haave, Per (1994). Etterkrigstidens psykiatriske helsetjeneste og arkivet etter den sentrale helseforvaltningen. Arkivmagasinet.  ISSN 0801-5449.  (2), s 7- 12
 • Haave, Per (1992). Organiseringen av den psykiatriske helsetjenesten i Norge etter 1945, I: [Mangler fornavn] [Mangler etternavn] (red.),  Innsikt og oversikt Helsetjenesteforskning 1987-92. (Red.: Piene, H.).  [Mangler utgivernavn].  Kapittel 12.  s 101 - 106
 • Haave, Per (1988). Der Politische Aufbau, I: Ingvar Ambjørnsen & Gabriele Haefs (red.),  Norwegen, Ein politisches Reisebuch.  VSA-Verlag, Hamburg.  ISBN 3-87975-442-X.  19.  s 111 - 116
 • Haave, Per (1988). Religion und Kirche, I: Ingvar Ambjørnsen & Gabriele Haefs (red.),  Norwegen, Ein politisches Reisebuch.  VSA-Verlag, Hamburg.  ISBN 3-87975-442-X.  24.  s 130 - 133

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. nov. 2013 14:31 - Sist endret 25. apr. 2019 16:01

Prosjekter