Per Haave

Bilde av Per Haave
English version of this page
Telefon +47 22850605
Mobiltelefon +47 99465179
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Publikasjoner

 • Haave, Per (2021). Kostholdsundersøkelse skapte stormfulle møter i Det norske medicinske Selskab. Michael. ISSN 1893-9651. 18(3), s. 281–291.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 372–387.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Lange linjer i velferdsstatens utvikling, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 27–55.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 20–26.
 • Haave, Per (2020). Velferdskommunen i vekst og endring, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 358–367.
 • Haave, Per (2020). Den statlige spesialisthelsetjenesten - mer valgfrihet og økende markedsorientering, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 348–357.
 • Haave, Per (2020). Brudd og kontinuitet i velferdskommunen, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 266–272.
 • Haave, Per (2020). Helsepolitikk mellom praktisk problemløsning og ideologisk nyorientering, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 255–265.
 • Haave, Per (2020). Velferdskommunen i støpeskjeen, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 197–209.
 • Haave, Per (2020). Sterkere politisk styring og begynnende markedsorientering i sykehussektoren, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 186–196.
 • Haave, Per (2020). Større offentlig ansvar for omsorgstjenestene, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 105–110.
 • Haave, Per (2020). Helsetjenesten får høyere politisk prioritet, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205498693. s. 97–104.
 • Haave, Per (2020). LSD i psykoterapiens tjeneste. I Eide, Øyvind Michael (Red.), Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium. Hertervig Akademisk. ISSN 9788282172417. s. 248–278.
 • Haave, Per (2020). Behandlingsprinsipper på Modum Bads Nervesanatorium (1957-1976). I Eide, Øyvind Michael (Red.), Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium. Hertervig Akademisk. ISSN 9788282172417. s. 220–247.
 • Haave, Per (2020). Nervesanatorietanken og veien til Modum Bads Nervesanatorium. I Eide, Øyvind Michael (Red.), Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium. Hertervig Akademisk. ISSN 9788282172417. s. 138–161.
 • Haave, Per (2020). En pionerinstitusjon i norsk psykiatri : Lovisenbergs avdeling for nervøse (1949-1957). I Eide, Øyvind Michael (Red.), Møter med sårbare sinn : Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium. Hertervig Akademisk. ISSN 9788282172417. s. 102–137.
 • Haave, Per & Pedersen, Willy (2020). The Promise and Demise of LSD Psychotherapy in Norway. Social history of medicine. ISSN 0951-631X. s. 1–18. doi: 10.1093/shm/hkz128. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haave, Per (2019). The winding road of the Norwegian ‘Welfare State’. I Edling, Nils (Red.), The changing meanings of the welfare state : histories of a key concept in the Nordic countries. Berghahn Books. ISSN 978-1-78920-124-6. s. 179–224. doi: 10.2307/j.ctv12pnsfz.9.
 • Haave, Per (2017). Hovedtrekk i norsk romani-/taterpolitikk: Assimilering. I Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-51580-5. s. 95–111.
 • Haave, Per (2015). "Taterspørsmålet" under hakekorset. NS-regimets planlagte løsning og taternes/romanifolkets krigshistorie. I Brandal, Nikolai & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. Kommunal- og administreringsdepartementet. ISSN 978-82-583-1237-3. s. 591–647.
 • Haave, Per (2015). En paragraf til besvær. Misjonens "aksjon" for å lette adgangen til tvangssterilisering av mindreårige. I Brandal, Nikolai & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. Kommunal- og administreringsdepartementet. ISSN 978-82-583-1237-3. s. 578–590.
 • Haave, Per (2015). Tatere/romanifolk under Misjonen og psykiatrien. I Brandal, Nikolai & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. Kommunal- og administreringsdepartementet. ISSN 978-82-583-1237-3. s. 555–577.
 • Haave, Per (2015). Sterilisering av kvinner fra Svanviken arbeidskoloni (1949-1970). I Brandal, Nikolai & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. Kommunal- og administreringsdepartementet. ISSN 978-82-583-1237-3. s. 545–554.
 • Haave, Per (2015). Assimileringspolitisk dyrevelferd. Om bakgrunnen for forbudet mot "omstreifernes"hestehold i dyrevernloven (1951-1974). I Brandal, Nikolai & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. Kommunal- og administreringsdepartementet. ISSN 978-82-583-1237-3. s. 309–323.
 • Haave, Per (2015). Ingen rasediskriminering av "tatere"? Om Norges ratifisering av FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970. I Brandal, Nikolai & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Vedlegg til NOU 2015:7. Assimilering og mostand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til idag.. Kommunal- og administreringsdepartementet. ISSN 978-82-583-1237-3. s. 29–61.
 • Haave, Per (2015). Avgrensning og identifisering, NOU (Norges offentlige utredninger). s. 9–15.
 • Haave, Per (2014). Striden om legetakstene 1948–1952 : en norsk variasjon over et profesjonssosiologisk tema. I Ronge, Kari; Isaksson Rø, Karin Elisabet & Bringedal, Berit (Red.), Fra pidestall til skammel: Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP). ISSN 978-82-8070-106-0. s. 34–46.
 • Haave, Per (2014). Legene : profesjonsautonomi som oppfunnet og sammensatt tradisjon. I Slagstad, Rune & Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3752-3. s. 277–311.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205498693. 440 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haave, Per & Teng, Liew Ceng (2022). Kim og Wenche - retten til å elske. [TV]. NRK.
 • Haave, Per & Nagell, Charlotte (2022). Lobotomert mot sin vilje.
 • Haave, Per; Bjørn Oscar, Hoftvedt & Førde, Reidun (2022). Legenes makt – pasientenes og pårørendes maktesløshet. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(6), s. 530–532.
 • Haave, Per & Njarga, Berit B. (2021). Tvangssterilisering i Norge : Steriliseringsloven som skulle forhindre «mindreverdiges» forplantning. [Internett]. Vi.no.
 • Haave, Per (2021). «Vi sulteforer skammelig de forsorgsunderstøttede». Kostholdsundersøkelse skapte stormfulle møter i Det norske medicinske Selskab.
 • Njarga, Berit B. & Haave, Per (2021). Lobotomi i Norge – Den groteske tvangsbehandlingen som var svært utbredt i Norge. [Internett]. Vi.no.
 • Haave, Per (2021). Modum bad: en skole i livskunst, et hjem og et sykehus. .
 • Haave, Per (2021). Gordon Johnsens «terapeutiske filosofi». Tidsskrift for sjelesorg. ISSN 0333-3388. 41(1), s. 53–57.
 • Lindekleiv, Heidi Marie & Haave, Per (2021). Kristen psykiater var LSD-pionér i Norge. [Avis]. Vårt Land.
 • Haave, Per (2020). Gordon Johnsens "terapeutiske filosofi".
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Motsetningenes forening. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 14–15.
 • Haave, Per (2020). Hesteforbud skulle stanse "taterplagen". Aftenposten Historie. ISSN 1894-5775. s. 94–95.
 • Haave, Per (2019). Tvangssterilisering, skallemåling og rasisme – her er Norges ‘ukjente’ rasehygiene-historie. [Avis]. VG.
 • Haave, Per (2019). Spesialistutdanningen 100 år.
 • Haave, Per (2019). Spesialistutdanningen 100 år.
 • Haave, Per (2019). Behandling ut fra samtidens beste kunnskap – eller på tvers av motstemmer? Eksempelet insulinsjokk.
 • Haave, Per (2019). Spesialistutdanningen 100 år.
 • Haave, Per (2018). Science, politics and racism in the Norwegian welfare State: the case of the Romani people.
 • Haave, Per (2018). Psykiatrihistorie som forskningsfelt – en kort introduksjon.
 • Haave, Per (2018). Racism and the role of science in the politics of assimilating the Romani people in the Norwegian welfare state.
 • Haave, Per (2018). Norsk tater-/romanipolitikk på 1900-tallet.
 • Haave, Per (2016). Norsk primærhelsetjeneste de siste 50 år.
 • Haave, Per (2016). Norsk primærhelsetjeneste de siste 50 år.
 • Haave, Per (2016). Moderne medisin og legemakt i historisk lys.
 • Haave, Per (2016). Hovedtrekk i utviklingen av norsk helsevesen de siste 50 år.
 • Haave, Per (2016). Moderne medisin og legemakt i historisk lys.
 • Haave, Per (2016). Den norske velferdsstaten – en begrepshistorie.
 • Haave, Per (2016). Velferdsstaten og tidens tale. Velferdsstatsbegrepet i norsk politisk historie.
 • Haave, Per (2016). Sterilisering under hakekorset. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2016). «Skammens stein» – Gaustads fellesgrav på Ris kirkegård. Medlemsblad for Vinderen historielag. 25(1).
 • Haave, Per (2015). Vitenskapelige normer møter politiske prioriteringer. Erfaringer fra tater-/romaniutvalget (2011–2015).
 • Haave, Per (2015). Fattigvesenet og framveksten av den moderne velferdsstaten.
 • Haave, Per (2015). Sinnssyk eller ikke? Hva kan en gammel pasienthistorie fortelle om legers forhandlinger?
 • Haave, Per (2015). Assimileringspolitikken før, under og etter andre verdenskrig.
 • Haave, Per (2015). Romanifolket i norsk steriliseringspraksis.
 • Haave, Per (2015). Fattigvesenet og framveksten av den moderne velferdsstaten.
 • Haave, Per (2015). Lobotomi av tater-/romanikvinner på Gaustad.
 • Haave, Per (2015). Norwegian psychiatry in the wake of the German occupation.
 • Haave, Per (2015). Assimilering som samfunnsvern. Et kritisk blikk på 1900-tallets politikk overfor romanifolket/ taterne.
 • Haave, Per (2015). Fra fattighjelp til trygd og sosialomsorg (1900–1964) .
 • Haave, Per (2015). De ville drepe mormor. [Avis]. Tønsbergs Blad.
 • Haave, Per (2015). Norske nazister ville sende tatere til konsentrasjonsleirer. [Internett]. NRK.
 • Haave, Per (2015). Norske nazister ville sende tatere til konsentrasjonsleirer. [TV]. NRK.
 • Haave, Per (2015). Norske nazister ville sende tatere til konsentrasjonsleirer. [Radio]. NRK.
 • Haave, Per & Pettersen, Karen-Sofie (2015). Taterne systematisk stigmatisert. [Avis]. Vårt Land.
 • Haave, Per (2015). - De skal ikke utgjøre noen egen gruppe i folket lenger. [Avis]. Dagbladet.
 • Haave, Per (2015). Kastrering av seksualforbrytere og psykiatriske pasienter. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Sterilisering : tvang og frivillighet. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Psykiatrisk behandling fra langbad til lobotomi. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Lobotomi i psykiatrien. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Jakten på en kur i psykiatrien – en pasienthistorie. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Sterilisering av "omstreifere. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Sterilisering av kvinner fra Svanviken arbeidskoloni. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Svanviken arbeidskoloni. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Bortsetting av "omstreiferbarn". [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). En endelig løsning på "taterplagen". [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Hesteforbud for "omstreifere". [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). "Omstreifer"-politikk på 1900-tallet. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2015). Velferdsstat – en politisk begrepshistorie. [Internett]. norgeshistorie.no.
 • Haave, Per (2014). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [TV]. Dagsrevyen.
 • Haave, Per (2014). Kun én tater i fellesgraven. [Avis]. Aftenposten.
 • Haave, Per (2014). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård. [Radio]. NRK, Østlandssendingen.
 • Haave, Per (2014). Hvordan taterne/romanifolket ble behandlet i Norge. [Radio]. NRK.
 • Haave, Per (2014). Om fellesgraven til Gaustad sykehus på Ris kirkegård.
 • Haave, Per (2014). Mellom forestilt og arkivert fortid.
 • Haave, Per (2014). Historiekunnskapens plass i offentlige utredninger. Eksemplet Utvalget som skal undersøke gjennomføringen av politikken overfor taterne/romaniutvalget.
 • Haave, Per (2014). Romanifolket i norsk steriliseringspraksis fra 1930-åra til 1950-åra.
 • Haave, Per (2014). Striden om legetakstene 1948–1952.
 • Haave, Per (2014). Hva kan gamle pasientjournaler si oss om klinikeres forhandling av normalt og patologisk?
 • Haave, Per (2014). Mot bedre vitende. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 134(8).
 • Haave, Per (2014). Legenes samfunnsoppdrag – et blikk på fortida. Overlegen. ISSN 1503-2663. s. 10–11.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. nov. 2013 14:31 - Sist endret 25. apr. 2019 16:01

Prosjekter