prebeaav

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Smittevern og infeksjonsepidemiologi
 • Globalt smittevern, særlig regulering gjennom International Health Regulations
 • Miljørettet helsevern og miljømedisin
 • Reproduktiv helse

Undervisning

Programmer

Emne

Bakgrunn

 • Overlege, Folkehelseinstituttet, 2015-
 • Kommuneoverlege, Arendal kommune, 2014-

Tidligere arbeid

 • Daglig leder, Epidemi.as, 2012-2016
 • Medisinsk redaktør (bistilling), Tidsskrift for Den norske legeforening, 1997-2009
 • Ulike stillinger (prosjektleder, overlege, avdelingsdirektør, beredskapsdirektør, fungerende divisjonsdirektør, assisterende divisjonsdirektør) ved Folkehelseinstituttet, 1991-2012
 • Lege (bistilling), Klinikk for seksuell opplysning, 1991-2011
 • Turnuslege, Vest-Agder sentralsykehus og Kristiansand kommune, 1989-91

Utdanning

 • Cand.med., UiO, 1989
 • Grunnfag i kriminologi, UiO, 1986

Verv

Nåværende

 • Smittevernlegene – nettverk for smittevernansvarlige kommuneleger (leder)
 • «Epidemiology and Infection» (editorial board)

Noen tidligere

 • WHO International Health Regulations Review Committee for Ebola, 2015-16
 • WHO International Health Regulations Review Committee for Pandemic Influenza, 2010-2011
 • Matsmittekomiteen (leder), 2008-2012
 • Antibiotikakomiteen, 2007-2012
 • Advisory Forum ved European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), 2005-2012
 • Committee of the EU Network for the Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases in the Community (Decision 2119/98/EC), 2000-2012
 • Task Force for Communicable Disease Control in the Baltic Sea Region (leder av programgruppe), 1998-2003

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. aug. 2016 14:11 - Sist endret 27. nov. 2017 10:19