Randi Dovland Andersen

Førsteamanuensis - Avdeling for folkehelsevitenskap
Bilde av Randi Dovland Andersen
English version of this page
Mobiltelefon 934 53 441
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0372 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Kort om 

Bistilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Jobber til daglig som spesialrådgiver/forsker i Forskningsavdelingen ved Sykehuset Telemark HF. Mitt forskningsområde er smerter hos barn. Spesielt interessert i vurdering av smerter og utvikling av de metodene vi bruker for å vurdere smerter hos ikke-verbale barn. Har i de siste årene hatt spesielt fokus på smerter hos barn med funksjonshemminger (cerebral parese) og hvordan vi kan forbedre deres situasjon. Leder forskningsprogrammet CPPain sammen med kollega Guro L. Andersen.

Faglige interesser

 • Smertevurdering av ikke-verbale barn
 • Smerter hos barn med funksjonsnedsettelser
 • Implementering
 • Metodeutvikling
 • Brukermedvirkning

PhD-veiledning

Kandidat Tittel Tidsperiode Veilederrolle
Olav Aga Kildal Smertens påvirkning på funksjon hos barn med CP 2019- Hovedveileder
Martina Carlsson Misic (Örebro universitet) Neonatal pain assessment and management – the next step 2019- Biveileder
Ben Tore Henriksen Optimizing drug-related patient care and safe drug therapy during care transitions 2020- Biveileder
Elisabeth Rønning Rinde Levde erfaringer: Smerter hos barn med CP 2020- Hovedveileder
Annette Steen-Hansen Krøglid Nye metoder for å predikere smerter hos barn med alvorlig CP 2022- Biveileder

Undervisning

Avdeling for sykepleievitenskap:

GERSYK 4500 - Masteroppgave (Høst 2022/vår 2023)

Ekstern undervisning:

Forskningsforståelse (læringsmål 13) for leger i spesialisering

Bakgrunn

Utdanning

2013-2018

Doktorgrad (Medisin), Karolinska Institutet i Stockholm  (240 ECTS)

2007-2011

Mastergrad i klinisk medisinsk vitenskap fra Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet i Stockholm (120 ECTS)

1994-1997

Sykepleier, Høyskolen i Telemark (180 ECTS)

Arbeidserfaring

2020-

Førsteamanuensis. Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

2019-2020

Gjesteforsker. Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

2019-

Spesialrådgiver/forsker. Forskningsavdelingen, Sykehuset Telemark

2005-2019

Rådgiver. Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

2003-2005

Prosjektleder, Sykehuset Telemark

1998-2005

Sykepleier, Sykehuset Telemark  

Verv

Associate Editor for Paediatric and Neonatal Pain (2019- ) 
Editorial Advisory Board Member for European Journal of Pain (2019- )
Editorial Board Member for International Journal of Nursing Studies Advances (2021- )

Vararepresentant medisin i REK Sør-Øst A (2021-)

Internasjonalt medlem i Pediatric Pain Management Standard Working Group, initiert av Solutions for Kids in Pain (SKIP) i samarbeid med Health Standard Organization (HSO) Canada (2020- )

Medlem i styringsgruppen for det nordiske forskningsnettverket Pain in EARly Life (PEARL) (2014- )

Faculty Member i Pain in Child Health (PICH) (2020- )

Founding Committee Member for Intellectual and Developmental Disabilities Special Interest Group (PIDDSIG) innenfor International Association for the Study of Pain (IASP)

 

Emneord: Smerte, smerter, barn og unge, Barn og ungdom, habilitering, Medvirkning, Sykepleie, funksjonshemming

Publikasjoner

 • Henriksen, Ben Tore; Krogseth, Maria; Thy Nguyen, Caroline; Mathiesen, Liv; Davies, Maren Nordsveen & Andersen, Randi Dovland [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Medication management for patients with hip fracture at a regional hospital and associated primary care units in Norway: a descriptive study based on a survey of clinicians' experience and a review of patient records. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 12(11). doi: 10.1136/bmjopen-2022-064868.
 • Henriksen, Ben Tore; Andersson, Yvonne; Davies, Maren Nordsveen; Mathisen, Liv; Krogseth, Maria & Andersen, Randi D. (2022). Development and initial validation of MedHipPro-Q: a questionnaire assessing medication management of hip fracture patients in different care settings. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(240), s. 1–13. doi: 10.1186/s12913-022-07524-2.
 • Barney, Chantel C.; Andersen, Randi D.; Defrin, Ruth; Genik, Lara M.; McGuire, Brian E. & Symons, Frank J. (2021). Challenges in pain assessment and management among individuals with intellectual and developmental disabilities: German version. Der Schmerz (Berlin. Print). ISSN 0932-433X. doi: 10.1007/s00482-021-00589-8.
 • Misic, Martina Carlsen; Andersen, Randi D.; Strand, Sofia; Eriksson, Mats & Olsson, Emma (2021). Nurses' perception, knowledge, and use of neonatal pain assessment. Paediatric and Neonatal Pain. ISSN 2379-5824. doi: 10.1002/pne2.12050.
 • Andersen, Randi Dovland; Olsson, Emma & Eriksson, Mats (2020). The evidence supporting the association between the use of pain scales and outcomes in hospitalized children: A systematic review. International Journal of Nursing Studies. ISSN 0020-7489. 115(March). doi: 10.1016/j.ijnurstu.2020.103840.
 • Olsson, Emma; Misic, Martina Carlsen; Andersen, Randi D.; Ericson, Jenny; Eriksson, Mats & Thernström Blomqvist, Ylva [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Study protocol: parents as pain management in Swedish neonatal care – SWEpap, a multi-center randomized controlled trial. BMC Pediatrics. ISSN 1471-2431. 20:474, s. 1–9. doi: 10.1186/s12887-020-02356-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Barney, Chantel; Andersen, Randi D.; Defrin, Ruth; Genik, Lara M.; McGuire, Brian E. & Symons, Frank J. (2020). Challenges in pain assessment and management among individuals with intellectual and developmental disabilities. Pain Reports. ISSN 2471-2531. 5(4). doi: 10.1097/PR9.0000000000000822.
 • Andersen, Randi D.; Nakstad, Britt; Jylli, Leena; Campbell-Yeo, Marsha & Anderzén-Carlsson, Agneta (2019). The complexities of nurses' pain assessment in hospitalized preverbal children. Pain Management Nursing. ISSN 1524-9042. 20, s. 337–344. doi: 10.1016/j.pmn.2018.11.060.
 • Olsson, Emma; Anderzén-Carlsson, Agneta; Atladóttir, Sigridur Maria; Axelin, Anna; Campbell-Yeo, Marsha & Eriksson, Mats [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Cultural adaptation and harmonization of four Nordic translations of the revised Premature Infant Pain Profile (PIPP-R). BMC Pediatrics. ISSN 1471-2431. 1(349). doi: 10.1186/s12887-018-1322-5.
 • Andersen, Randi D.; Munsters, Josanne M. A.; Vederhus, Bente Johanne & Gradin, Maria (2018). Pain assessment practices in Swedish and Norwegian neonatal care units. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. 32(3), s. 1074–1082. doi: 10.1111/scs.12553.
 • Andersen, Randi D.; Axelin, Anna; Kristjansdottir, Gudrun & Eriksson, Mats (2017). PEARL - Pain in early life: A new network for research and education. Journal of Perinatal & Neonatal Nursing. ISSN 0893-2190. 31(2), s. 91–95. doi: 10.1097/JPN.0000000000000257.
 • Andersen, Randi D.; Langius-Eklöf, Ann; Nakstad, Britt; Bernklev, Tomm & Jylli, Leena (2017). The measurement properties of pediatric observational pain scales: A systematic review of reviews. International Journal of Nursing Studies. ISSN 0020-7489. 73(August), s. 93–101. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2017.05.010.
 • Anand, Kanwaljeet J; Eriksson, Mats; Boyle, Elaine; Avila-Alvarez, Alejandro; Andersen, Randi D. & Sarafidis, Kosmas [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2017). Assessment of Continuous Pain in Newborns admitted to NICUs in 18 European Countries. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. doi: 10.1111/apa.13810.
 • Carbajal, Ricardo; Eriksson, Mats; Courtois, Emilie; Boyle, Elaine; Avila-Alvarez, Alejandro & Andersen, Randi D. [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2015). Sedation and analgesia practices in neonatal intensive care units (EUROPAIN): results from a prospective cohort study. The Lancet Respiratory Medicine. ISSN 2213-2600. 3(10), s. 796–812. doi: 10.1016/S2213-2600%2815%2900331-8.
 • Ulveseter Lode, Ingrid; Andersen, Randi D. & Eriksson, Mats (2015). Bruk av hud-mot-hud-kontakt i norske nyfødt intensivavdelinger. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 152–160. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.54359.
 • Andersen, Randi D.; Bernklev, Tomm; Langius-Eklöf, Ann; Nakstad, Britt & Jylli, Leena (2015). The COMFORT behavioural scale provides a useful assessment of sedation, pain and distress in toddlers undergoing minor elective surgery. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 104(9), s. 904–909. doi: 10.1111/apa.13045.
 • Andersen, Randi D.; Jylli, Leena & Ambuel, Bruce (2014). Cultural adaption of patient and observational outcome measures: A methodological example using the COMFORT behavioral rating scale. International Journal of Nursing Studies. ISSN 0020-7489. 51(6), s. 934–942. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.10.006.
 • Olsson, Emma; Andersen, Randi D.; Axelin, Anna; Jonsdottir, Rakel B; Maastrup, Ragnhild & Eriksson, Mats (2012). Skin-to-skin care in neonatal intensive care units in the Nordic countries: a survey of attitudes and practices. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 101(11), s. 1140–1146. doi: 10.1111/j.1651-2227.2012.02802.x.
 • Andersen, Randi D.; Greve-Isdahl, Margrethe & Jylli, Leena (2007). The opinions of clinical staff regarding neonatal procedural pain in two Norwegian neonatal intensive care units. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 96. doi: 10.1111/j.1651-2227.2007.00190.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Henriksen, Ben Tore; Andersen, Randi D.; Krogseth, Maria; Mathiesen, Liv; Davies, Maren Nordsveen & Andersson, Yvonne (2022). 5PSQ-003 Development and applicability of the MedHipPro-Q: a questionnaire assessing medical doctors’ experience with medication management in the hip fracture patient pathway.
 • Andersen, Randi D.; Genik, Lara; Alriksson-Schmidt, Ann I.; Anderzén-Carlsson, Agneta; Burkitt, Chantel & Bruflot, Sindre Klakegg [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Pain burden in children with cerebral palsy (CPPain) survey: Study protocol. Paediatric and Neonatal Pain. ISSN 2379-5824. doi: 10.1002/pne2.12049.
 • Andersen, Randi D. (2020). To know where we came from. Paediatric and Neonatal Pain. ISSN 2379-5824. 2(2), s. 20–21. doi: 10.1002/pne2.12032.
 • Andersen, Randi D.; Barney, Chantel; Sheriko, Jordan; Bruflot, Sindre Klakegg; Andersen, Guro Lillemoen & Ramstad, Kjersti [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Pain Burden in Young People with Cerebral Palsy.
 • Andersen, Randi D. (2017). Can we trust observational pain assessment scales for use in children.
 • Andersen, Randi D.; Jylli, Leena; Langius-Eklöf, Ann; Bernklev, Tomm & Nakstad, Britt (2018). Do you see my pain? Aspects of pain assessment in hospitalized preverbal children. Karolinska Institutet. ISSN 978-91-7831-015-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2021 15:20 - Sist endret 21. okt. 2022 13:01