Siri Færden Westbye

Bilde av Siri Færden Westbye
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

Mine faglige interesser er geriatri og medisinsk etikk, spesielt hvordan ivareta eldre menneskers rett til medbestemmelse og autonomi, og styrke livskvaliteten på slutten av livet. Ved siden av doktorgraden jobber jeg deltid som lege i spesialisering på medisinsk avdeling ved Lovisenberg sykehus.

Undervisning

Studenter på medisinstudiet i Oslo.

Bakgrunn

Er utdannet lege og sosiolog, og har tidligere jobbet som journalist for Aftenposten.

Verv

Representant for medisinsk etikk i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utredning om og hvordan det skal gjøres re-granskning av kvinners tidligere screeningprøver i de to nasjonale kreftscreeningprogrammene for livmorhalskreft og brystkreft. 

Samarbeid

Etikk i helsetjenesten, Senter for medisinsk etikk, Institutt for helse og samfunn

FoU-nettverket for forhåndssamtaler

Helsedirektoratet

Publikasjoner

 • Westbye, Siri Færden (2022). Implementering av forhåndssamtaler for geriatriske pasienter - En klynge-randomisert studie i Helse Sør-Øst.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Implementering av forhåndssamtaler for alvorlig syke eldre .
 • Westbye, Siri Færden (2022). Samtykkekompetanse og tvangsbehandling i somatikken.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Implementering av forhåndssamtaler for geriatriske pasienter - En klynge-randomisert studie i Helse Sør-Øst.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Presentasjon av faglige råd for forhåndssamtaler.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Implementering av forhåndssamtaler for skrøpelige hjemmeboende eldre - foreløpige funn.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre.
 • Westbye, Siri Færden (2022). Implementering av forhåndssamtaler for geriatriske pasienter: En klynge-randomisert studie i Helse Sør Øst .
 • Westbye, Siri Færden (2021). Presentasjon av ACP/NFR-prosjekt på geriatrisk avdeling, sykehuset i Vestfold (SiV).
 • Westbye, Siri Færden (2021). Presentasjon av ACP/NFR-prosjekt på geriatrisk avdeling, Bærum sykehus.
 • Westbye, Siri Færden (2020). Aldersdiskriminering i koronaens tid. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. s. 1834–1835. doi: 10.4045/tidsskr.20.0783.
 • Westbye, Siri Færden (2020). Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre.
 • Westbye, Siri Færden (2020). Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre.
 • Westbye, Siri Færden (2020). Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. jan. 2020 10:26 - Sist endret 11. feb. 2020 12:09