Terje P. Hagen

Bilde av Terje P. Hagen
English version of this page
Telefon +47 22845363
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Hagen arbeider særlig med spørsmål om hvilke effekter ulike finansierings- og organisasjonsformer har for pasientenes bruk av helsetjenester og hvordan bruk av helsetjenester i neste omgang påvirker den enkeltes helse.

I forbindelse med planleggingen av Samhandlingsreformen har han f.eks. analysert om ekspansjon av kommunale helse- og omsorgstjenester reduserer omfanget av innleggelser i somatiske sykheus. Analysene indikerer at bedre sykehjemsdekning og hjemmesykepleie reduserer antall akuttinnleggelser for eldre pasienter ved indremedisinske avdelinger, men at effektene utover dette er svake. På enkelte områder kan økt innsats i kommunehelsetjenesten øke forbruket av spesialisthelsetjenester.

I et stort internasjonalt prosjekt (EuroHOPE) analyseres sammenhengene mellom bruk av helsetjenester og overlevelse, etter at det er kontrollert for pasientenes risikoprofil. Hagen arbeider spesielt med pasienter med hjerteinfarkt.

Undervisning

Veiledning

  • Policyanalyser, herunder effekter av organisatoriske og finansielle virkemidler
  • Fordelings- og behovsanalyser
  • Analyser av kostnadseffektivitet

Bakgrunn

Cand.polit i statsvitenskap i 1987, og dr. polit. 1995, begge deler ved Universitetet i Oslo. I 1986 forskningsassistent (NAVF) ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Fra 1987 forsker, fra 1988 forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). I 1992/93 Fulbright-stipendiat ved Stanford University. Ansatt ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi (tidligere Senter for helseadministrasjon) fra 1998. I 2006/07 gjesteforsker ved UC Berkeley. Forskeropphold ved Det finske folkehelseinstituttet (THL) i 2016 og ved Universitetet i Bologna i 2017.

Verv

  • Instituttleder, Institutt for helse og samfunn, 2019-
  • Hagen har vært medlem i eller leder av flere offentlige utredningsutvalg. I 2002 ledet han utvalget som utredet finansierings- og styringsmodell for de regionale helseforetakene (NOU 2003:1). I 2010 ledet han regjeringens ekspertgruppe som vurderte arbeids- og oppgavedelingen i NAV. Han satt i regjeringens ekspergruppe for kommunereformen i 2014/15 og i en tilsvarende gruppe for regionreformen i 2016.
  • Avdelingsleder ved Avdeling for helseledelse og helseøknonomi (2010-2014)
  • Fungerende instituttleder ved Institutt for helse og samfunn (1.1.2011-3.7.2011)

Samarbeid

Hagen samarbeider med en rekke forskere i inn og utland. 

Publisert 13. apr. 2011 10:04 - Sist endret 10. mars 2021 19:52