Terje P. Hagen

Bilde av Terje P. Hagen
English version of this page
Telefon +47 22845363
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Hagen arbeider særlig med spørsmål om hvilke effekter ulike finansierings- og organisasjonsformer har for pasientenes bruk av helsetjenester og hvordan bruk av helsetjenester i neste omgang påvirker den enkeltes helse.

I forbindelse med planleggingen av Samhandlingsreformen har han f.eks. analysert om ekspansjon av kommunale helse- og omsorgstjenester reduserer omfanget av innleggelser i somatiske sykheus. Analysene indikerer at bedre sykehjemsdekning og hjemmesykepleie reduserer antall akuttinnleggelser for eldre pasienter ved indremedisinske avdelinger, men at effektene utover dette er svake. På enkelte områder kan økt innsats i kommunehelsetjenesten øke forbruket av spesialisthelsetjenester.

I et stort internasjonalt prosjekt (EuroHOPE) analyseres sammenhengene mellom bruk av helsetjenester og overlevelse, etter at det er kontrollert for pasientenes risikoprofil. Hagen arbeider spesielt med pasienter med hjerteinfarkt.

Undervisning

Veiledning

 • Policyanalyser, herunder effekter av organisatoriske og finansielle virkemidler
 • Fordelings- og behovsanalyser
 • Analyser av kostnadseffektivitet

Bakgrunn

Cand.polit i statsvitenskap i 1987, og dr. polit. 1995, begge deler ved Universitetet i Oslo. I 1986 forskningsassistent (NAVF) ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Fra 1987 forsker, fra 1988 forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). I 1992/93 Fulbright-stipendiat ved Stanford University. Ansatt ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi (tidligere Senter for helseadministrasjon) fra 1998. I 2006/07 gjesteforsker ved UC Berkeley. Forskeropphold ved Det finske folkehelseinstituttet (THL) i 2016 og ved Universitetet i Bologna i 2017.

Verv

 • Instituttleder, Institutt for helse og samfunn, 2019-
 • Hagen har vært medlem i eller leder av flere offentlige utredningsutvalg. I 2002 ledet han utvalget som utredet finansierings- og styringsmodell for de regionale helseforetakene (NOU 2003:1). I 2010 ledet han regjeringens ekspertgruppe som vurderte arbeids- og oppgavedelingen i NAV. Han satt i regjeringens ekspergruppe for kommunereformen i 2014/15 og i en tilsvarende gruppe for regionreformen i 2016.
 • Avdelingsleder ved Avdeling for helseledelse og helseøknonomi (2010-2014)
 • Fungerende instituttleder ved Institutt for helse og samfunn (1.1.2011-3.7.2011)

Samarbeid

Hagen samarbeider med en rekke forskere i inn og utland. 

Publikasjoner

 • Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler; Hagen, Terje P.; Forma, Leena & Aas, Eline (2022). Care pathways at end-of-life for cancer decedents: registry based analyses of the living situation, healthcare utilization and costs for all cancer decedents in Norway in 2009-2013 during their last 6 months of life. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1). doi: 10.1186/s12913-022-08526-w.
 • Forster, Rachel Bedenis; Strandberg, Ragnhild Bjarkøy; Tibballs, Katrina Louise Bø; Nøkleby, Kjersti; Berg, Tore Julsrud & Iversen, Tor [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). Cohort profile: Outcomes & Multi-morbidity In Type 2 diabetes (OMIT) - a national registry-based observational cohort with focus on care and treatment of key high-risk groups in Norway. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 12(5). doi: 10.1136/bmjopen-2021-054840. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ugarte, Maider Pagola; Achilleous, Souzana; Quattrocchi, Annalisa; Gabel, John; Kolokotroni, Ourania & Constantinou, Constantina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Premature mortality attributable to COVID-19: potential years of life lost in 17 countries around the world, January–August 2020. BMC Public Health. ISSN 1471-2458. 22(1). doi: 10.1186/s12889-021-12377-1.
 • Yitbarek, Kiddus; Hurlburt, Sarah; Hagen, Terje P.; Berhane, Melkamu; Abraham, Gelila & Adamu, Ayinengida [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Inequitable Utilization of Neonatal Health Services in Southwest Ethiopia: The Effects of Socioeconomic Disparities. INQUIRY (INQ). ISSN 0046-9580. 58. doi: 10.1177/00469580211018290.
 • Hellesø, Ragnhild & Hagen, Terje P. (2021). Samhandlingsreforma- kva fungerte, kva må gjerast vidare? I Botten, Grete Synøve (Red.), Mangfold og engasjement i ti år. Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo 2010-2020.. Norwegian Medical Society. ISSN 978-82-92871-76-8. s. 92–98.
 • Ambugo, Eliva Atieno; de Bruin, Simone R.; Masana, Lina; MacInnes, Julie; Mateu, Nuri Cayuelas & Hagen, Terje P. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). A Cross-European Study of Informal Carers’ Needs in the Context of Caring for Older People, and their Experiences with Professionals Working in Integrated Care Settings. International Journal of Integrated Care (IJIC). ISSN 1568-4156. doi: 10.5334/ijic.5547. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Terje P. (2021). Er det stordriftsfordeler i sykehus? Praktisk økonomi & finans. ISSN 1501-0074. 37(3), s. 233–241. doi: 10.18261/issn.1504-2871-2021-03-06.
 • Hsu, John; Iversen, Tor; Price, Mary; Moger, Tron Anders; Tevis, Delaney & Hagen, Terje P. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Myocardial infarction care among the elderly: Declining treatment with increasing age in two countries. Health Affairs. ISSN 0278-2715. 40(9), s. 1483–1490. doi: 10.1377/hlthaff.2021.00108.
 • Fosse, Rina Moe; Ambugo, Eliva Atieno; Moger, Tron Anders; Hagen, Terje P. & Tjerbo, Trond (2021). Does rehabilitation setting influence risk of institutionalization? A register-based study of hip fracture patients in Oslo, Norway. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21(1), s. 1–14. doi: 10.1186/s12913-021-06703-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Achilleos, Souzana; Quattrocchi, Annalisa; Gabel, John; Heraclides, Alexandros; Kolokotroni, Ourania & Constantinou, Constantina [Vis alle 46 forfattere av denne artikkelen] (2021). Excess all-cause mortality and COVID-19-related mortality: a temporal analysis in 22 countries, from January until August 2020. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. doi: 10.1093/ije/dyab123.
 • Lette, Manon; Ambugo, Eliva; Hagen, Terje P.; Nijpels, Giel; Baan, Caroline & De Bruin, Simone (2020). Addressing safety in integrated care programs for older adults living at home: A systematic scoping review. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. doi: 10.1186/s12877-020-1482-7.
 • Häkkinen, Unto; Goude, Fanny; Hagen, Terje P.; Kruse, Marie; Moger, Tron Anders & Peltola, Mikko [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). A performance comparison of patient pathways in Nordic capital areas – a pilot study for ischaemic stroke patients. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. doi: 10.1177/1403494819863523.
 • Ambugo, Eliva & Hagen, Terje P. (2019). Effects of introducing a fee for inpatient overstays on the rate of death and readmissions across municipalities in Norway . Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 230, s. 309–317. doi: 10.1016/j.socscimed.2019.04.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Häkkinen, Unto; Hagen, Terje P. & Moger, Tron Anders (2018). Performance comparison of hip fracture pathways in two capital cities: Associations with level and change of integration. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 7. doi: 10.5617/njhe.4836. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moger, Tron Anders; Häkkinen, Unto & Hagen, Terje P. (2018). Higher mortality among ACS patients in Finland than in Norway: Do differences in acute services and scale effects in hospital treatment explain the variation? . Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 7. doi: 10.5617/njhe.4834. Fulltekst i vitenarkiv
 • Swanson, Jayson O.; Vogt, Verena; Sundmacher, Leonie; Hagen, Terje P. & Moger, Tron Anders (2018). Continuity of care and its effect on readmissions for COPD patients: A comparative study of Norway and Germany. Health Policy. ISSN 0168-8510. 122(7), s. 737–745. doi: 10.1016/j.healthpol.2018.05.013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holom, Geir Hiller; Alexandersen, Nina; Goldhaber-Fieber, Jeremy D. & Hagen, Terje P. (2018). Which patients receive surgery in for-profit and non-profit hospitals in a universal health system? An explorative register-based study in Norway. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 8(6), s. 1–10. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019780. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Terje P. & Tingvold, Laila (2018). Planning future care services: Analyses of investments in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 46(4), s. 495–502. doi: 10.1177/1403494817730996. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2018). The health policy pendulum: Cost control vs activity growth. International Journal of Health Planning and Management. ISSN 0749-6753. 33(1), s. e67–e75. doi: 10.1002/hpm.2407. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holom, Geir Hiller & Hagen, Terje P. (2017). Quality differences between private for-profit, private non-profit and public hospitals in Norway: a retrospective national register based study of acute readmission rates following total hip and knee arthroplasty. BMJ Open. ISSN 2044-6055. doi: 10.1136/bmjopen-2016-015771. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge? Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 1, s. 31–38.
 • Johannessen, Karl-Arne; Kittelsen, Sverre A.C. & Hagen, Terje P. (2017). Assessing physician productivity following Norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 175, s. 117–126. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.01.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Terje P.; Holom, Geir Hiller & Ameyu, Kebebew Negera (2017). Outsourcing day surgery to private for-profit hospitals: the price effects of competitive tendering. Health Economics, Policy and Law. ISSN 1744-1331. 13, s. 50–67. doi: 10.1017/S1744133117000019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mishra, Vinod Kumar; Fiane, Arnt E; Winsnes, Benny Adam; Geiran, Odd; Sørensen, Gro & Hagen, Terje P. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Cardiac Replacement Therapies: Outcomes and Costs for Heart Transplantation versus Circulatory Assist. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 51(1), s. 1–7. doi: 10.1080/14017431.2016.1196826.
 • Swanson, Jayson O. J & Hagen, Terje P. (2016). Reinventing the community hospital: A retrospective population-based cohort study of a natural experiment using register data. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 6:e012892(12). doi: 10.1136/bmjopen-2016-012892.
 • Yin, Jun; Dahl, Fredrik Andreas; Hagen, Terje P. & Lurås, Hilde (2016). The influence of changes in activity-based financing on hospital readmissions for the elderly. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 4(2), s. 72–81. doi: 10.5617/njhe.992.
 • Hagen, Terje P. & Melberg, Hans Olav (2016). Liggetider og reinnleggelser før og etter Samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(2), s. 143–158. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-02-09.
 • Swanson, Jayson O. J; Alexandersen, Nina & Hagen, Terje P. (2016). Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus? Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(2), s. 125–134. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-02-07.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Moger, Tron Anders (2016). Risikojustering ved måling av predikert dødelighet etter hjerteinfarkt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(5), s. 423–427. doi: 10.4045/tidsskr.13.1292.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor; Klitkou, Søren Toksvig; Moger, Tron Anders & Häkkinen, Unto (2015). Socio-economic inequality in the use of procedures and mortality among AMI patients: Quantifying the effects along different paths. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 102–115. doi: 10.1002/hec.3269.
 • Hagen, Terje P.; Belicza, Eva; Fatore, Giovanni; Goude, Fanny & Häkkinen, Unto (2015). Acute myocardial infarction, use of percutaneous coronary intervention, and mortality: A comparative effectiveness analysis covering Seven European Countries. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 88–101. doi: 10.1002/hec.3263.
 • Ambugo, Eliva Atieno & Hagen, Terje P. (2015). A multilevel analysis of mortality following acute myocardial infarction in Norway: Do municipal health services make a difference? BMJ Open. ISSN 2044-6055. 5(11). doi: 10.1136/bmjopen-2015-008764.
 • Johannessen, Karl-Arne & Hagen, Terje P. (2014). Physicians' engagement in dual practices and the effects on labor supply in public hospitals: Results from a register-based study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 14(1). doi: 10.1186/1472-6963-14-299.
 • Hagen, Terje P. & Tjerbo, Trond (2014). Helsetjenesteaksjonen av 2013: Hva er alternativene og hva blir effekten av forslagene? I Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Red.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. s. 107–116.
 • McArthur , David Philip; Gregersen, Fredrik Alexander & Hagen, Terje P. (2014). Modelling the cost of providing ambulance services. Journal of Transport Geography. ISSN 0966-6923. 34, s. 175–184. doi: 10.1016/j.jtrangeo.2013.12.004.
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; Amrud, Elin S & Reikvam, Åsmund (2013). Reduced life expectancy after an incident hospital diagnosis of acute myocardial infarction - Effects of smoking in women and men. International Journal of Cardiology. ISSN 0167-5273. 167(6), s. 2792–2797. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.07.010.
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; Amrud, Elin S & Reikvam, Åsmund (2013). Reduced life expectansy after an incident hospital diagnosis of acute myocardial infarction - effect of smoking in women and men. International Journal of Cardiology. ISSN 0167-5273. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.07.010.
 • Johannessen, Karl-Arne & Hagen, Terje P. (2013). Individual and hospital-specific factors influencing medical graduates' time to medical specialization. Social Science and Medicine. ISSN 0277-9536. 97, s. 170–175. doi: 10.1016/j.socscimed2013.08.026.
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2013). Historien om da Kostnadskontroll spiste New Public Management til middag. I Veggeland, Noralv (red.) (Red.), Reformer i norsk helsevesen : veier videre. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0291-4. s. 65–77.
 • McArthur , David Philip; Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2013). The role of young users in determining long-term care expenditure in Norway. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 41(5), s. 486–491. doi: 10.1177/1403494813482839.
 • Yin, Jun ; Lurås, Hilde; Hagen, Terje P. & Dahl, Fredrik Andreas (2013). The effect of activity-based financing on hospital length of stay for elderly patients suffering from heart diseases in Norway. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 13. doi: 10.1186/1472-6963-13-172.
 • Dahle, Gry; Rein, Kjell Arne; Fiane, Arnt E; Fosse, Erik; Kushi, Ishtiaq & Hagen, Terje P. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Innovative technology-transcatheter aortic valve implantation: Cost and reimbursement issues. Scandinavian Cardiovascular Journal. ISSN 1401-7431. 46(6), s. 345–352. doi: 10.3109/14017431.2012.724177.
 • Mishra, Vinod Kumar; Fiane, Arnt E; Geiran, Odd; Sørensen, Gro; Khushi, Ishtiaq & Hagen, Terje P. (2012). Hospital costs fell as numbers of LVADs were increasing: experiences from Oslo University Hospital. Journal of Cardiothoracic Surgery. ISSN 1749-8090. Aug(27). doi: 10.1186/1749-8090-7-76.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler; Aas, Eline; Aaltonen, Mari; Hagen, Terje P. & Forma, Leena (2022). Place of living during end-of-life according to cause of death: a comparative analysis from Finland and Norway .
 • Hagen, Terje P. (2021). De første ti årene og veien videre - en samtale. Michael. ISSN 1893-9651. 18, s. 175–181.
 • Hagen, Terje P. (2021). Ti år - og med livet foran seg! Michael. ISSN 1893-9651. 18, s. 9–12.
 • Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler; Forma, Leena; Hagen, Terje P. & Aas, Eline (2021). En komparativ analyse av sammensetningen av helsetjenester, bosituasjon og totale helsetjenestekostnader for personer med kreft ved livets slutt.
 • Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler; Aas, Eline; Aaltonen, Mari; Hagen, Terje P. & Forma, Leena (2021). Place of living during end-of-life according to cause of death: a comparative analysis from Finland and Norway.
 • Bjørnelv, Gudrun Maria Waaler; Hagen, Terje P.; Forma, Leena & Aas, Eline (2021). Living situation, healthcare utilization and costs at end-of-life for cancer patients in Norway.
 • Hagen, Terje P.; Forma, Leena & Aas, Eline (2021). En komparativ analyse av sammensetningen av helsetjenester, bosituasjon og totale helsetjenestekostnader for personer med kreft ved livets slutt.
 • Hagen, Terje P. (2021). Effects of municipal acute wards on hospital admissions: Evaluation of a natural experiment using register data.
 • Hagen, Terje P. & Hofmann, Bjørn (2020). Norway’s Response to the Coronavirus Pandemic.
 • Hagen, Terje P. (2020). Innovation prosjects in Health Region South-East.
 • Hagen, Terje P. (2018). Ekspertutvalget: Nye oppgaver til fylkeskommunene. Plan. s. 6–11.
 • Lehto, Juhani S. & Hagen, Terje P. (2018). HEALTH AND SOCIAL CARE SYSTEM REFORM IN FINLAND perspectives on private insurance and private hospitals.
 • Hagen, Terje P. (2018). Privatisering av helsetjenester i Norden - hovedkonklusjoner.
 • Tjerbo, Trond; Hagen, Terje P. & Monkerud, Lars Chr. (2017). Is there a health political budget cycle? An analysis of growth in health expenditure in election years for OECD countries.
 • Moger, Tron Anders; Häkkinen, Unto & Hagen, Terje P. (2017). Higher mortality among ACS patients in Finland than in Norway: Do differences in acute preparedness and scale effects in hospital treatment explain the variation?
 • Swanson, Jayson O. J; Vogt, Verena; Sundmacher, Leonie; Hagen, Terje P. & Moger, Tron Anders (2017). Continuity of care and its effect on readmissions for COPD patients: A comparative study of Norway and Germany.
 • Häkkinen, Unto; Hagen, Terje P. & Moger, Tron Anders (2017). Performance comparison of hip fracture pathways in two metropolitan areas - does the level of integration matter?
 • Moger, Tron Anders; Häkkinen, Unto & Hagen, Terje P. (2017). Higher mortality among ACS patients in Finland than in Norway: Do differences in acute services and scale effects in hospital treatment explain the variation?
 • Hagen, Terje P. (2017). Privatisering på norsk. Anbudskonkurranser, seleksjon og kvalitet i en skattefinansiert helsetjeneste.
 • Holom, Geir Hiller; Alexandersen, Nina & Hagen, Terje P. (2017). Which patients receive surgery in for-profit and non-profit hospitals in a universal Health system? An explorative register-based study.
 • Hagen, Terje P. & Iversen, Tor (2016). EuroHOPE – sammenligning av helseutfall og behandlingskostnader mellom sju europeiske land. BestPractice. s. 17–19.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Moger, Tron Anders (2016). T.P. Hagen og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(8), s. 690–690. doi: 10.4045/tidsskr.16.0331.
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2016). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?
 • Swanson, Jayson O. J & Hagen, Terje P. (2015). Reinventing the Community Hospital.
 • Swanson, Jayson O. J & Hagen, Terje P. (2015). Reinventing the Community Hospital.
 • Hagen, Terje P. (2015). Prossessevalueringen av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner.
 • Hagen, Terje P. (2015). Makt, media og mortalitet: Noen erfaringer fra evalueringen av Samhandlingsreformen.
 • Hagen, Terje P. (2015). Kommunale akutte døgnenheter (KAD). Resultater fra følgeforskning.
 • Hagen, Terje P. (2015). Samhandlingsreformen etter fire år. Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av.
 • Saltman, Richard B.; Hagen, Terje P. & Vrangbæk, Karsten (2015). New Strategies for Elderly Care in Denmark and Norway. Eurohealth. ISSN 1356-1030. 21(2), s. 23–25.
 • Holom, Geir Hiller & Hagen, Terje P. (2015). Patient selection and quality in total hip arthroplasty among patients treated at private for-profit, private non-profit and public hospitals.
 • Holom, Geir Hiller & Hagen, Terje P. (2015). Kostnader, pasientseleksjon og kvalitet - en sammenligning mellom offentlige og private sykehus.
 • Hagen, Terje P. (2014). Foreløpige erfaringer med Samhandlingsreformen.
 • Hagen, Terje P. (2014). Hva har vi lært og hvordan gå videre?
 • Hagen, Terje P. (2014). Hva kan vi si om effektene av kommunale akutte døgnenheter?
 • Hagen, Terje P. (2014). Reduserer kommunale akutte døgnenheter (KAD) antall innleggelsen av eldre pasienter ved somatiske sykehus?
 • Hagen, Terje P. (2014). Reinventing the “cottage hospital”: Did implementation of municipal acute bed units reduce the demand for hospital admissions?
 • Hagen, Terje P. (2014). The Norwegian strategy for developing better integrated and less expensive long term care services.
 • Botten, Grete; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk: fortsatt målrettet mangfold. I Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Red.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. s. 13–22.
 • Hagen, Terje P. (2013). Samhandlingsreformen - foreløpige erfaringer.
 • Hagen, Terje P. (2013). Samhandlingsreformen: Effekter for kommunene etter første året.
 • Hagen, Terje P. (2013). Samhandlingsreformen: Kva skjedde første året?
 • Tjerbo, Trond; Førland, Oddvar; Sørvoll, Jardar; Hagen, Terje P.; Fosse, Rina Moe & Ambugo, Eliva Atieno [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Resultatevaluering av Omsorg 2020 – regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015–2020. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-273-5. 2022(2).
 • Andrews, Therese Marie; Tjerbo, Trond; Ambugo, Eliva Atieno; Bliksvær, Trond; Fabritius, Merete Kvamme & Aguinaldo, Sean Jayven [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Årsaker til kostnadsvekst i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Nordlandsforskning. ISSN 978-82-7321-761-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2020). Har bedriftenes kjøp av private helseforsikringer effekter for sykefraværet? Universitetet.
 • Westberg, Nina Buvik; Skjeflo, Sofie Waage; Hveem, Ellen Balke; Pedersen, Simen; Øien, Henning & Sørvoll, Jardar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. Menon Economics.
 • Ambugo, Eliva; Hoel, Viktoria & Hagen, Terje P. (2018). [*Report]: “Sustainable tailored integrated care for older people in Europe (SUSTAIN-project): Lessons learned from improving integrated care in Norway.” . SUSTAIN consortium.
 • Häkkinen, Unto; Engel-Andreasen, Christopher; Hagen, Terje P.; Goude, Fanny; Moger, Tron Anders & Kruse, Marie [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Performance comparison of patient pathways in Nordic capital areas. A pilot study. THL. ISSN 978-952-343-134-8.
 • Ambugo, Eliva Atieno; Hagen, Terje P. & Vaage, Silje Kathrine Hofgaard (2016). [*Report]: “Current situation and the ambition of sites participating in the SUSTAIN project: Norway.” In P. Wosko & G. Ruppe (Eds.), Integrated care for older people living at home: Current situation and ambition of sites participating in the SUSTAIN project. Austrian Interdisciplinary Platform on Ageing / OEPIA.
 • Lappegard, Øystein; Hagen, Terje P. & Hjortdal, Per (2016). Acute admissions to a community hospital: a descriptive cost study. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. ISSN 1501-9071. 2016(9).
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Hagen, Terje P. & Aleksandersen, Nina (2016). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge? HELED, UIO.
 • Swanson, Jayson O. J; Hagen, Terje P. & Alexandersen, Nina (2016). Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus? HERO working paper 1/2016. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-251-3.
 • Olsen, Camilla Beck & Hagen, Terje P. (2015). Kommunenes respons på Samhandlingsreformen. HELED. 2015(1). Fulltekst i vitenarkiv
 • Hagen, Terje P.; McArthur, David & Tjerbo, Trond (2015). Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015: Kommunenes drifts- og investeringsbeslutninger. Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-248-3. 2015(4).
 • Hagen, Terje P.; McArthur , David Philip & Tjerbo, Trond (2013). Midtveisevaluering av Omsorgsplan 2015: Effekter for pleieårsverk og plasser i boliger og institusjoner. Universitetet i Oslo, Helseøkonomisk forskningsprogram (HERO). ISSN 978-82-7756-237-7. 2013(7).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 10:04 - Sist endret 3. aug. 2022 17:14