Terje Per Hagen

Bilde av Terje Per Hagen
English version of this page
Telefon +47 22845363
Mobiltelefon +47 97564771
Brukernavn

Faglige interesser

Hagen arbeider særlig med spørsmål om hvilke effekter ulike finansierings- og organisasjonsformer har for pasientenes bruk av helsetjenester og hvordan bruk av helsetjenester i neste omgang påvirker den enkeltes helse.

I forbindelse med planleggingen av Samhandlingsreformen har han f.eks. analysert om ekspansjon av kommunale helse- og omsorgstjenester reduserer omfanget av innleggelser i somatiske sykheus. Analysene indikerer at bedre sykehjemsdekning og hjemmesykepleie reduserer antall akuttinnleggelser for eldre pasienter ved indremedisinske avdelinger, men at effektene utover dette er svake. På enkelte områder kan økt innsats i kommunehelsetjenesten øke forbruket av spesialisthelsetjenester.

I et stort internasjonalt prosjekt (EuroHOPE) analyseres sammenhengene mellom bruk av helsetjenester og overlevelse, etter at det er kontrollert for pasientenes risikoprofil. Hagen arbeider spesielt med pasienter med hjerteinfarkt.

Undervisning

Veiledning

 • Policyanalyser, herunder effekter av organisatoriske og finansielle virkemidler
 • Fordelings- og behovsanalyser
 • Analyser av kostnadseffektivitet

Bakgrunn

Cand.polit i statsvitenskap i 1987, og dr. polit. 1995, begge deler ved Universitetet i Oslo. I 1986 forskningsassistent (NAVF) ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Fra 1987 forsker, fra 1988 forskningsleder ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). I 1992/93 Fulbright-stipendiat ved Stanford University. Ansatt ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi (tidligere Senter for helseadministrasjon) fra 1998. I 2006/07 gjesteforsker ved UC Berkeley. Forskeropphold ved Det finske folkehelseinstituttet (THL) i 2016 og ved Universitetet i Bologna i 2017.

Verv

 • Instituttleder, Institutt for helse og samfunn, 2019-
 • Hagen har vært medlem i eller leder av flere offentlige utredningsutvalg. I 2002 ledet han utvalget som utredet finansierings- og styringsmodell for de regionale helseforetakene (NOU 2003:1). I 2010 ledet han regjeringens ekspertgruppe som vurderte arbeids- og oppgavedelingen i NAV. Han satt i regjeringens ekspergruppe for kommunereformen i 2014/15 og i en tilsvarende gruppe for regionreformen i 2016.
 • Avdelingsleder ved Avdeling for helseledelse og helseøknonomi (2010-2014)
 • Fungerende instituttleder ved Institutt for helse og samfunn (1.1.2011-3.7.2011)

Samarbeid

Hagen samarbeider med en rekke forskere i inn og utland. 

Publikasjoner

 • Häkkinen, Unto; Goude, Fanny; Hagen, Terje P.; Kruse, Marie; Moger, Tron Anders; Peltola, Mikko & Rehnberg, Clas (2020). A performance comparison of patient pathways in Nordic capital areas – a pilot study for ischaemic stroke patients. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948. . doi: 10.1177/1403494819863523
 • Lette, Manon; Ambugo, Eliva; Hagen, Terje P.; Nijpels, Giel; Baan, Caroline & De Bruin, Simone (2020). Addressing safety in integrated care programs for older adults living at home: A systematic scoping review. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318. . doi: 10.1186/s12877-020-1482-7
 • Ambugo, Eliva & Hagen, Terje P. (2019). Effects of introducing a fee for inpatient overstays on the rate of death and readmissions across municipalities in Norway. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  230, s 309- 317 . doi: 10.1016/j.socscimed.2019.04.006 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hagen, Terje P. & Tingvold, Laila (2018). Planning future care services: Analyses of investments in Norwegian municipalities. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  46(4), s 495- 502 . doi: 10.1177/1403494817730996 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Häkkinen, Unto; Hagen, Terje P. & Moger, Tron Anders (2018). Performance comparison of hip fracture pathways in two capital cities: Associations with level and change of integration. Nordic Journal of Health Economics.  ISSN 1892-9729.  7 . doi: 10.5617/njhe.4836 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holom, Geir Hiller; Alexandersen, Nina; Goldhaber-Fieber, Jeremy D. & Hagen, Terje P. (2018). Which patients receive surgery in for-profit and non-profit hospitals in a universal health system? An explorative register-based study in Norway. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  8(6), s 1- 10 . doi: 10.1136/bmjopen-2017-019780 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Moger, Tron Anders; Häkkinen, Unto & Hagen, Terje P. (2018). Higher mortality among ACS patients in Finland than in Norway: Do differences in acute services and scale effects in hospital treatment explain the variation?. Nordic Journal of Health Economics.  ISSN 1892-9729.  7 . doi: 10.5617/njhe.4834 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Swanson, Jayson O.; Vogt, Verena; Sundmacher, Leonie; Hagen, Terje P. & Moger, Tron Anders (2018). Continuity of care and its effect on readmissions for COPD patients: A comparative study of Norway and Germany. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  122(7), s 737- 745 . doi: 10.1016/j.healthpol.2018.05.013 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2018). The health policy pendulum: Cost control vs activity growth. International Journal of Health Planning and Management.  ISSN 0749-6753.  33(1), s e67- e75 . doi: 10.1002/hpm.2407 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2017). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  1, s 31- 38 Vis sammendrag
 • Hagen, Terje P.; Holom, Geir Hiller & Ameyu, Kebebew Negera (2017). Outsourcing day surgery to private for-profit hospitals: the price effects of competitive tendering. Health Economics, Policy and Law.  ISSN 1744-1331.  13, s 50- 67 . doi: /10.1017/S1744133117000019 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holom, Geir Hiller & Hagen, Terje P. (2017). Quality differences between private for-profit, private non-profit and public hospitals in Norway: a retrospective national register based study of acute readmission rates following total hip and knee arthroplasty. BMJ Open.  ISSN 2044-6055. . doi: 10.1136/bmjopen-2016-015771 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Johannessen, Karl-Arne; Kittelsen, Sverre A.C. & Hagen, Terje P. (2017). Assessing physician productivity following Norwegian hospital reform: A panel and data envelopment analysis. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  175, s 117- 126 . doi: 10.1016/j.socscimed.2017.01.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Mishra, Vinod Kumar; Fiane, Arnt E; Winsnes, Benny Adam; Geiran, Odd; Sørensen, Gro; Hagen, Terje P. & Gude, Einar (2017). Cardiac Replacement Therapies: Outcomes and Costs for Heart Transplantation versus Circulatory Assist. Scandinavian Cardiovascular Journal.  ISSN 1401-7431.  51(1), s 1- 7 . doi: 10.1080/14017431.2016.1196826
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Moger, Tron Anders (2016). Risikojustering ved måling av predikert dødelighet etter hjerteinfarkt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(5), s 423- 427 . doi: 10.4045/tidsskr.13.1292
 • Hagen, Terje P. & Melberg, Hans Olav (2016). Liggetider og reinnleggelser før og etter Samhandlingsreformen.. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 143- 158 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-02-09
 • Swanson, Jayson O. J; Alexandersen, Nina & Hagen, Terje P. (2016). Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus?. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  2(2), s 125- 134 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-02-07 Vis sammendrag
 • Swanson, Jayson O. J & Hagen, Terje P. (2016). Reinventing the community hospital: A retrospective population-based cohort study of a natural experiment using register data. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  6:e012892(12) . doi: 10.1136/bmjopen-2016-012892 Vis sammendrag
 • Yin, Jun; Dahl, Fredrik Andreas; Hagen, Terje P. & Lurås, Hilde (2016). The influence of changes in activity-based financing on hospital readmissions for the elderly. Nordic Journal of Health Economics.  ISSN 1892-9729.  4(2), s 72- 81 . doi: 10.5617/njhe.992
 • Ambugo, Eliva Atieno & Hagen, Terje P. (2015). A multilevel analysis of mortality following acute myocardial infarction in Norway: Do municipal health services make a difference?. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  5(11) . doi: 10.1136/bmjopen-2015-008764
 • Hagen, Terje P.; Belicza, Eva; Fatore, Giovanni; Goude, Fanny & Häkkinen, Unto (2015). Acute myocardial infarction, use of percutaneous coronary intervention, and mortality: A comparative effectiveness analysis covering Seven European Countries. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 88- 101 . doi: 10.1002/hec.3263
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor; Klitkou, Søren Toksvig; Moger, Tron Anders & Häkkinen, Unto (2015). Socio-economic inequality in the use of procedures and mortality among AMI patients: Quantifying the effects along different paths. Health Economics.  ISSN 1057-9230.  24, s 102- 115 . doi: 10.1002/hec.3269 Vis sammendrag
 • Hagen, Terje P. & Tjerbo, Trond (2014). Helsetjenesteaksjonen av 2013: Hva er alternativene og hva blir effekten av forslagene?, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kapittel 9.  s 107 - 116
 • Johannessen, Karl-Arne & Hagen, Terje P. (2014). Physicians' engagement in dual practices and the effects on labor supply in public hospitals: Results from a register-based study. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  14(1) . doi: 10.1186/1472-6963-14-299
 • McArthur, David Philip; Gregersen, Fredrik Alexander & Hagen, Terje P. (2014). Modelling the cost of providing ambulance services. Journal of Transport Geography.  ISSN 0966-6923.  34, s 175- 184 . doi: 10.1016/j.jtrangeo.2013.12.004
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; Amrud, Elin S & Reikvam, Åsmund (2013). Reduced life expectancy after an incident hospital diagnosis of acute myocardial infarction - Effects of smoking in women and men. International Journal of Cardiology.  ISSN 0167-5273.  167(6), s 2792- 2797 . doi: 10.1016/j.ijcard.2012.07.010
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; Amrud, Elin S & Reikvam, Åsmund (2013). Reduced life expectansy after an incident hospital diagnosis of acute myocardial infarction - effect of smoking in women and men. International Journal of Cardiology.  ISSN 0167-5273. . doi: 10.1016/j.ijcard.2012.07.010
 • Johannessen, Karl-Arne & Hagen, Terje P. (2013). Individual and hospital-specific factors influencing medical graduates' time to medical specialization. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  97, s 170- 175 . doi: 10.1016/j.socscimed2013.08.026
 • McArthur, David Philip; Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2013). The role of young users in determining long-term care expenditure in Norway. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  41(5), s 486- 491 . doi: 10.1177/1403494813482839
 • Tjerbo, Trond & Hagen, Terje P. (2013). Historien om da Kostnadskontroll spiste New Public Management til middag, I: Noralv (red.) Veggeland (red.),  Reformer i norsk helsevesen : veier videre.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0291-4.  kapittel 3.  s 65 - 77
 • Yin, Jun; Lurås, Hilde; Hagen, Terje P. & Dahl, Fredrik Andreas (2013). The effect of activity-based financing on hospital length of stay for elderly patients suffering from heart diseases in Norway. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  13 . doi: 10.1186/1472-6963-13-172
 • Dahle, Gry; Rein, Kjell Arne; Fiane, Arnt E; Fosse, Erik; Kushi, Ishtiaq; Hagen, Terje P. & Mishra, Vinod Kumar (2012). Innovative technology-transcatheter aortic valve implantation: Cost and reimbursement issues. Scandinavian Cardiovascular Journal.  ISSN 1401-7431.  46(6), s 345- 352 . doi: 10.3109/14017431.2012.724177
 • Defechereux, Thierry; Paolucci, Francesco; Mirelman, Andrew; Youngkong, Sitaporn; Botten, Grete Synøve; Hagen, Terje P. & Niessen, Ludwig (2012). Health care priority setting in Norway a multicriteria decision analysis. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  12 . doi: 10.1186/1472-6963-12-39
 • Johannessen, Karl-Arne & Hagen, Terje P. (2012). Variations in labor supply between female and male hospital physicians: Results from a modern welfare state. Health Policy.  ISSN 0168-8510.  107(1), s 74- 82 . doi: 10.1016/j.healthpol.2012.05.009
 • Mishra, Vinod Kumar; Fiane, Arnt E; Geiran, Odd; Sørensen, Gro; Khushi, Ishtiaq & Hagen, Terje P. (2012). Hospital costs fell as numbers of LVADs were increasing: experiences from Oslo University Hospital. Journal of Cardiothoracic Surgery.  ISSN 1749-8090.  Aug(27) . doi: 10.1186/1749-8090-7-76
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P.; Amrud, Elin S & Reikvam, Åsmund (2011). Mortality after myocardial infarction: impact of gender and smoking status. European Journal of Epidemiology (EJE).  ISSN 0393-2990.  26, s 385- 393 . doi: 10.1007/s10654-011-9557-6
 • Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Christian; Hagen, Terje P.; Sørensen, Rune Jørgen; Eskild, Anne & Skau, Irene (2011). The impact of hospital revenue on the increase in Caesarean sections in Norway. A panel data analysis of hospitals 1976-2005. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  11 . doi: 10.1186/1472-6963-11-267
 • Hagen, Terje P. (2011). Organization and financing of healthcare services, In Olav Molven & Julia Ferkis (ed.),  Healthcare, Welfare and Law. Health legislation as a mirror of the Norwegian welfare state.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40081-8.  Kapittel 3.  s 38 - 46
 • Moe, Joakim Oliu & Hagen, Terje P. (2011). Trends and variation in mild disability and functional limitations among older adults in Norway, 1986-2008. European Journal of Ageing.  ISSN 1613-9372.  8(1), s 49- 61 . doi: 10.1007/s10433-011-0179-3 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reikvam, Åsmund & Hagen, Terje P. (2011). Endringer i dødelighet av hjerteinfarkt. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  131(5), s 468- 470 . doi: 10.4045/tidsskr.10.0592
 • Ringard, Ånen & Hagen, Terje P. (2011). Are waiting times for hospital admissions affected by patients' choices and mobility?. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  11(170) . doi: 10.1186/1472-6963-11-170
 • Biørn, Erik; Hagen, TP; Iversen, Tor & Magnussen, Jon (2010). How different are hospitals' responses to a financial reform? The impact on efficiency of activity-based financing. Health Care Management Science.  ISSN 1386-9620.  13(1), s 1- 16 . doi: 10.1007/s10729-009-9106-y
 • Hagen, Terje P.; Anthun, Kjartan Sarheim & Reikvam, Åsmund (2010). Hjerteinfarkt i Norge 1991-2007. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  130(8), s 820- 824

Se alle arbeider i Cristin

 • Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (red.) (2014). Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  343 s.
 • Fiva, Jon H.; Hagen, Terje P. & Sørensen, Rune Jørgen (2014). Kommunal Organisering. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022789.  232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagen, Terje P. (2020). Innovation prosjects in Health Region South-East.
 • Hagen, Terje P. & Hofmann, Bjørn (2020). Norway’s Response to the Coronavirus Pandemic.
 • Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2020). Har bedriftenes kjøp av private helseforsikringer effekter for sykefraværet?.
 • Lette, Manon; Ambugo, Eliva; Hagen, Terje P.; Stoop, Annerieke; Nijpels, Giel; Baan, Caroline & de Bruin, Simone R. (2019). [Oral presentation]: "Addressing safety in integrated care programs for older adults living at home: A systematic scoping review"..
 • Westberg, Nina Buvik; Skjeflo, Sofie Waage; Hveem, Ellen Balke; Pedersen, Simen; Øien, Henning; Sørvoll, Jardar; Iversen, Tor; Hagen, Terje P. & Grimsby, Gjermund (2019). Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.
 • Ambugo, Eliva Atieno; Hagen, Terje P. & Melberg, Hans Olav (2018). Effects of introducing a fee for “inpatient overstays” on adverse events among patients hospitalized for chronic obstructive pulmonary disease, heart failure, hip fracture and stroke. Vis sammendrag
 • Ambugo, Eliva; Hoel, Viktoria & Hagen, Terje P. (2018). [*Report]: “Sustainable tailored integrated care for older people in Europe (SUSTAIN-project): Lessons learned from improving integrated care in Norway.”.
 • Ambugo, Eliva; Hoel, Viktoria; Vaage, Kathrine & Hagen, Terje P. (2018). [Oral presentation]: “Users’ experiences with holistic patient care at home — a case-study from Norway.” Part of the symposia “SUSTAIN: Improving Integrated Care Delivery for Older People with Complex Needs Across Europe.”.
 • Hagen, Terje P. (2018). Ekspertutvalget: Nye oppgaver til fylkeskommunene. Plan.  (1), s 6- 11
 • Hagen, Terje P. (2018). Privatisering av helsetjenester i Norden - hovedkonklusjoner.
 • Häkkinen, Unto; Engel-Andreasen, Christopher; Hagen, Terje P.; Goude, Fanny; Moger, Tron Anders; Kruse, Marie; Peltola, Mikko & Rehnberg, Clas (2018). Performance comparison of patient pathways in Nordic capital areas. A pilot study.. Vis sammendrag
 • Lehto, Juhani S. & Hagen, Terje P. (2018). HEALTH AND SOCIAL CARE SYSTEM REFORM IN FINLAND perspectives on private insurance and private hospitals.
 • Hagen, Terje P. (2017). Privatisering på norsk. Anbudskonkurranser, seleksjon og kvalitet i en skattefinansiert helsetjeneste..
 • Häkkinen, Unto; Hagen, Terje P. & Moger, Tron Anders (2017). Performance comparison of hip fracture pathways in two metropolitan areas - does the level of integration matter?.
 • Holom, Geir Hiller; Alexandersen, Nina & Hagen, Terje P. (2017). Which patients receive surgery in for-profit and non-profit hospitals in a universal Health system? An explorative register-based study.
 • Moger, Tron Anders; Häkkinen, Unto & Hagen, Terje P. (2017). Higher mortality among ACS patients in Finland than in Norway: Do differences in acute preparedness and scale effects in hospital treatment explain the variation?. Vis sammendrag
 • Moger, Tron Anders; Häkkinen, Unto & Hagen, Terje P. (2017). Higher mortality among ACS patients in Finland than in Norway: Do differences in acute services and scale effects in hospital treatment explain the variation?.
 • Swanson, Jayson O. J; Vogt, Verena; Sundmacher, Leonie; Hagen, Terje P. & Moger, Tron Anders (2017). Continuity of care and its effect on readmissions for COPD patients: A comparative study of Norway and Germany.
 • Tjerbo, Trond; Hagen, Terje P. & Monkerud, Lars Chr. (2017). Is there a health political budget cycle? An analysis of growth in health expenditure in election years for OECD countries.
 • Alexandersen, Nina; Hagen, Terje P. & Kaarbøe, Oddvar Martin (2016). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?.
 • Ambugo, Eliva Atieno; Hagen, Terje P. & Vaage, Silje Kathrine Hofgaard (2016). [*Report]: “Current situation and the ambition of sites participating in the SUSTAIN project: Norway.” In P. Wosko & G. Ruppe (Eds.), Integrated care for older people living at home: Current situation and ambition of sites participating in the SUSTAIN project..
 • Ambugo, Eliva Atieno; Vaage, Silje Kathrine Hofgaard & Hagen, Terje P. (2016). [Poster presentation]: “Integrated care for older people living at home: Current situation and ambition of sites participating in the SUSTAIN project - Norway”.
 • Hagen, Terje P. & Iversen, Tor (2016). EuroHOPE – sammenligning av helseutfall og behandlingskostnader mellom sju europeiske land. BestPractice.  (Juni), s 17- 19
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Moger, Tron Anders (2016). T.P. Hagen og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(8), s 690- 690 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0331
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Hagen, Terje P. & Aleksandersen, Nina (2016). Hvilke bedrifter kjøper private helseforsikringer i Norge?.
 • Lappegard, Øystein; Hagen, Terje P. & Hjortdal, Per (2016). Acute admissions to a community hospital: a descriptive cost study.. HERO skriftserie / Working paper. 9.
 • Swanson, Jayson O. J; Hagen, Terje P. & Alexandersen, Nina (red.) (2016). Førte opprettelsen av kommunale akutte døgnenheter til færre innleggelser ved somatiske sykehus? HERO working paper 1/2016..
 • Ambugo, Eliva Atieno & Hagen, Terje P. (2015). [Oral presentation]: "A multilevel analysis of mortality following acute myocardial infarction in Norway: Do municipal health services make a difference.".
 • Hagen, Terje P. (2015). Kommunale akutte døgnenheter (KAD). Resultater fra følgeforskning.
 • Hagen, Terje P. (2015). Makt, media og mortalitet: Noen erfaringer fra evalueringen av Samhandlingsreformen.
 • Hagen, Terje P. (2015). Prossessevalueringen av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner.
 • Hagen, Terje P. (2015). Samhandlingsreformen etter fire år. Hva kan vi lære og hvem kan vi lære av.
 • Hagen, Terje P.; McArthur, David & Tjerbo, Trond (2015). Resultatevaluering av Omsorgsplan 2015: Kommunenes drifts- og investeringsbeslutninger. HERO skriftserie / Working paper. 4.
 • Holom, Geir Hiller & Hagen, Terje P. (2015). Kostnader, pasientseleksjon og kvalitet - en sammenligning mellom offentlige og private sykehus.
 • Holom, Geir Hiller & Hagen, Terje P. (2015). Patient selection and quality in total hip arthroplasty among patients treated at private for-profit, private non-profit and public hospitals.
 • Olsen, Camilla Beck & Hagen, Terje P. (2015). Kommunenes respons på Samhandlingsreformen. HELEDs Skriftserie. 1. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Saltman, Richard B.; Hagen, Terje P. & Vrangbæk, Karsten (2015). New Strategies for Elderly Care in Denmark and Norway. Eurohealth.  ISSN 1356-1030.  21(2), s 23- 25
 • Swanson, Jayson O. J & Hagen, Terje P. (2015). Reinventing the Community Hospital.
 • Swanson, Jayson O. J & Hagen, Terje P. (2015). Reinventing the Community Hospital.
 • Botten, Grete; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk: fortsatt målrettet mangfold, I: Grete Synøve Botten; Jan C Frich; Terje P. Hagen; Tor Iversen & Halvor Nordby (red.),  Helsetjenestens nye logikk.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0348-5.  Kapittel 1.  s 13 - 22
 • Hagen, Terje P. (2014). Foreløpige erfaringer med Samhandlingsreformen.
 • Hagen, Terje P. (2014). Hva har vi lært og hvordan gå videre?.
 • Hagen, Terje P. (2014). Hva kan vi si om effektene av kommunale akutte døgnenheter?.
 • Hagen, Terje P. (2014). Reduserer kommunale akutte døgnenheter (KAD) antall innleggelsen av eldre pasienter ved somatiske sykehus?.
 • Hagen, Terje P. (2014). Reinventing the “cottage hospital”: Did implementation of municipal acute bed units reduce the demand for hospital admissions?.
 • Hagen, Terje P. (2014). The Norwegian strategy for developing better integrated and less expensive long term care services.
 • Hagen, Terje P. (2013). Samhandlingsreformen - foreløpige erfaringer.
 • Hagen, Terje P. (2013). Samhandlingsreformen: Effekter for kommunene etter første året.
 • Hagen, Terje P. (2013). Samhandlingsreformen: Kva skjedde første året?.
 • Hagen, Terje P.; McArthur, David Philip & Tjerbo, Trond (2013). Midtveisevaluering av Omsorgsplan 2015: Effekter for pleieårsverk og plasser i boliger og institusjoner. HERO skriftserie / Working paper. 7.
 • Grundtvig, Morten; Hagen, Terje P. & Reikvam, Åsmund (2011). Reduced life expectancy after myocardial infarction in women and men: smoking is most harmful in women. European Heart Journal, Supplement.  ISSN 1520-765X.  32, s 320
 • Hagen, Terje P.; Amayu, Kebebew Negera; Godager, Geir; Iversen, Tor & Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010. HERO skriftserie / Working paper. 5.
 • Iversen, Tor; Hagen, Terje P. & Godager, Geir (2011). Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land. HERO skriftserie / Working paper. 2. Vis sammendrag
 • Hagen, Terje P. (2010). Endring av finansieringsansvaret for TNF-alfa-hemmere. BestPractice.  2(3), s 12- 13
 • Melberg, Hans Olav & Hagen, Terje P. (2010). Bruker Norge mye eller lite penger på helse?. Overlegen.  ISSN 1503-2663.  (2), s 8- 9

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 10:04 - Sist endret 10. mars 2021 19:52