Tor Iversen

Bilde av Tor Iversen
English version of this page
Telefon +47 22845032
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Effekter av markedsforhold og økonomiske virkemidler i helsesektoren. Han har publisert arbeider om køer og andre rasjoneringsmåter i helsetjenesten, fastlegeordningen og flere andre helseøkonomiske emner.

Prosjekter under arbeid omfatter samspill mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, økonomiske insitamenter i omsorgssektoren, evaluering av Fritt behandlingvalg, evaluering av forsøk med primærhelseteam, evaluering av forsøk med medisinsk avstandsoppfølging, sammenligninger av helseutbytte og behandlingskostnader mellom land.

Undervisning

Bakgrunn

Iversen er samfunnsøkonom med spesialisering innenfor helseøkonomi. Han er cand. oecon. 1978, dr. polit. 1993, begge deler ved Universitetet i Oslo.

Iversen ble tilsatt som førsteamanuensis ved daværende Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo våren 1993, og  er fra  2001 professor i helseøkonomi samme sted. Han har utviklet og tilrettelagt helseøkonomi som undervisningstema ved det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA). Han var en av initiativtakerne til Helseøkonomisk  Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO) og er fra 2006 forskningsleder for HERO.

Iversen har hatt forskningsopphold ved University of York, England og vært gjesteforsker ved University of California, Berkeley (School of Public Health) to perioder (1999-2000, 2005-2006) og ved University of Melbourne (2019).

Verv

 • Associate Editor i tidskriftet Health Economics
 • Medlem av redaksjonsrådet i International Journal of Health Economics and Management
 • Medredaktør i Nordic Journal of Health Economics
 • Forskningsleder for HERO

 

Samarbeid

Nasjonalt deltar Iversen i samarbeidsprosjekter med Universitetet i Bergen og NORCE (Fastlegeordningen, Evaluering av Fritt behandlingsvalg),  Universitetet i Tromsø (Evaluering av forsøk med primærhelseteam og digital hjemmeoppfølging), Oslo Economics (Evaluering av forsøk med primærhelseteam og digital hjemmeoppfølging)

Internasjonalt har han samarbeidsprosjekter med forskere ved Karolinska Institutet, Syddansk Universitet, National Institute of Health and Welfare (Finland), Boston University, University of California Berkeley, Harvard University og University of Melbourne.

 

Publikasjoner

 • Iversen, Tor; Skjeflo, Sofie Waage; Westberg, Nina Bruvik & Øien, Henning (2021). Statlige ambisjoner og lokale beslutninger i omsorgspolitikken. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. s. 29–44.
 • Aas, Eline; Iversen, Tor & Kaarbøe, Oddvar Martin (2021). The Economic Sustainability of the Norwegian Healthcare System. I Baltagi, Badi H. & Moscone, Francesco (Red.), The Sustainability of Health Care Systems in Europe . Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-83909-499-6. s. 81–101. doi: 10.1108/S0573-855520210000295010.
 • Hsu, John; Iversen, Tor; Price, Mary; Moger, Tron Anders; Tevis, Delaney & Hagen, Terje P. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Myocardial infarction care among the elderly: Declining treatment with increasing age in two countries. Health Affairs. ISSN 0278-2715. 40(9), s. 1483–1490. doi: 10.1377/hlthaff.2021.00108.
 • Bannenberg, Normann; Iversen, Tor; Karlsson, Martin; Øien, Henning & Førland, Oddvar (2021). Preventive Home Visits. American Journal of Health Economics. ISSN 2332-3493. 7(4), s. 457–496. doi: 10.1086/714988.
 • Wang, Jian; Iversen, Tor; Hennig-Schmidt, Heike & Godager, Geir (2020). Are patient-regarding preferences stable? Evidence from a laboratory experiment with physicians and medical students from different countries. European Economic Review. ISSN 0014-2921. 125. doi: 10.1016/j.euroecorev.2020.103411. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heldal, Kristian; Midtvedt, Karsten; Lønning, Kjersti; Iversen, Tor; Hernæs, Kjersti Helene & Tsarpali, Vasiliki [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Kidney transplantation: an attractive and cost-effective alternative for older patients?—a cost–utility study. Clinical Kidney Journal (CKJ). ISSN 2048-8505. 12(6), s. 888–894. doi: 10.1093/ckj/sfz018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Eline; Iversen, Tor; Holt, Tonje; Ormhaug, Silje Mørup & Jensen, Tine Kristin (2019). Cost-Effectiveness Analysis of Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy: A Randomized Control Trial among Norwegian Youth. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. ISSN 1537-4416. 48(1), s. S298–S311. doi: 10.1080/15374416.2018.1463535. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Tor & Øien, Henning (2019). Tilpasning til brukerbetaling for omsorgstjenester. Samfunnsøkonomen. ISSN 1890-5250. 133(6), s. 68–77.
 • Iversen, Tor & Sommeno, Tigist Woldetsadik (2018). How social capital arises in areas. I Folland, Sherman & Nauenberg, Eric (Red.), Elgar Companion to Social Capital and Health. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785360701. s. 29–46. doi: 10.4337/9781785360718.00010.
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2018). Aging and Health Care Costs. I Hamilton, Jonathan (Red.), Oxford Research Encyclopedias: Economics and Finance. Oxford University Press. ISSN 9780190625979. doi: 10.1093/acrefore/9780190625979.013.24.
 • Iversen, Tor & Häkkinen, Unto (2018). Comparative treatment costs for patients with acute myocardial infarction between Finland and Norway. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 6(2), s. 58–79. doi: 10.5617/njhe.5543. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klitkou, Søren Toksvig; Iversen, Tor; Stensvold, Hans Jørgen & Rønnestad, Arild Erlend (2017). Use of hospital-based health care services among children aged 1 through 9 years who were born very preterm - a population-based study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 17:571(571), s. 1–13. doi: 10.1186/s12913-017-2498-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Tor & Godager, Geir (2017). Fastlegen som portvakt. Michael. ISSN 1893-9651. 14(19), s. 43–59. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aas, Eline; Iversen, Tor & Hoff, Geir (2017). The effect of education on health behavior after screening for colorectal cancer. I Bolin, Kristian (Red.), Human Capital and Health Behavior. Advances in Health Economics and Health Services Research. Emerald Group Publishing Limited. ISSN 978-1-78635-466-2. s. 207–242. doi: 10.1108/S0731-219920170000025007.
 • Iversen, Tor & Mokienko, Anastasia (2016). Supplementing gatekeeping with a revenue scheme for secondary care providers. International Journal of Health Economics and Management. ISSN 2199-9023. 16(3), s. 247–267. doi: 10.1007/s10754-016-9188-2.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Moger, Tron Anders (2016). Risikojustering ved måling av predikert dødelighet etter hjerteinfarkt. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(5), s. 423–427. doi: 10.4045/tidsskr.13.1292.
 • Guo, Na; Iversen, Tor; Lu, Mingshan; Wang, Jian & Shi, Luwen (2016). Does the new cooperative medical scheme reduce inequality in catastrophic health expenditure in rural China? BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 16(1). doi: 10.1186/s12913-016-1883-7.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2016). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental study. Journal of Economic Behavior and Organization. ISSN 0167-2681. 131, s. 36–46. doi: 10.1016/j.jebo.2015.10.005.
 • Iversen, Tor (2016). Primary Care: Effectiveness and Costs. I Scheffler, Richard M. (Red.), World Scientific Handbook of Global Health Economics and Public Policy. World Scientific. ISSN 978-981-4612-31-9. s. 231–268.
 • Rose Olsen, Kim; Anell, Anders; Häkkinen, Unto; Iversen, Tor; Olafsdottir, Thorhildur & Sutton, Matt (2016). General practice in the Nordic countries. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 4(1), s. 56–67. doi: 10.5617/njhe.2801.
 • Iversen, Tor; Anell, Anders; Häkkinen, Unto; Kronborg, Christian & Olafsdottir, Thorhildur (2016). Coordination of care in the Nordic countries. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 4(1), s. 41–55. doi: 10.5617/njhe.2846.
 • Øien, Henning; Iversen, Tor; Helgesen, Marit Kristine & Schou, Arild (2016). Fallforebygging I samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(3), s. 177–188. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2016-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Iversen, Tor; Øien, Henning & Schou, Arild (2016). Fastlegene i samhandlingsreformen. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 2(2), s. 107–116. doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2016-02-05.
 • Häkkinen, Unto; Rosenqvist, Gunnar; Iversen, Tor; Rehnberg, Clas & Seppälä, Timo T. (2015). Outcome, use of resources and their relationship in the treatment of AMI, stroke and hip fracture at European hospitals. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 116–139. doi: 10.1002/hec.3270.
 • Iversen, Tor; Aas, Eline; Rosenqvist, Gunnar & Häkkinen, Unto (2015). Comparative Analysis of Treatment Costs in EUROHOPE. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 5–22. doi: 10.1002/hec.3262.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor; Klitkou, Søren Toksvig; Moger, Tron Anders & Häkkinen, Unto (2015). Socio-economic inequality in the use of procedures and mortality among AMI patients: Quantifying the effects along different paths. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 102–115. doi: 10.1002/hec.3269.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2015). Competition, gatekeeping, and health care access. Journal of Health Economics. ISSN 0167-6296. 39, s. 159–170. doi: 10.1016/j.jhealeco.2014.11.005.
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2014). Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester i Norge. I Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Red.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. s. 231–245.
 • Folland, Sherman & Iversen, Tor (2014). How does social capital arise in populations. I Folland, Sherman & Rocco, Lorenzo (Red.), The Economics of Social Capital and Health. World Scientific. ISSN 978-981429339-6. s. 45–66. doi: 10.1142/9789814293402_0005.
 • Häkkinen, Unto; Iversen, Tor; Peltola, Mikko; Seppälä, Timo; Malmivaara, Antti & Belicza, Eva [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2013). Health care performance comparison using a disease-based approach: The EuroHOPE project. Health Policy. ISSN 0168-8510. 112(1-2), s. 100–109. doi: 10.1016/j.healthpol.2013.04.013.
 • Iversen, Tor; Ma, Ching-To Albert & Meyer, Haakon E (2013). Immigrants' acculturation and changes in Body Mass Index. Economics and Human Biology. ISSN 1570-677X. 11(1), s. 1–7. doi: 10.1016/j.ehb.2012.02.003.
 • Askildsen, Jan Erik; Iversen, Tor & Kaarbøe, Oddvar Martin (2013). Review of waiting times policies: Country case studies - Norway. I Siciliani, Luigi; Borowitz, Michael & Moran, Valerie (Red.), Waiting Time Policies in the Health Sector - What works?. OECD Publishing. ISSN 978-9264-17906-6. s. 221–236.
 • Iversen, Tor & Kittelsen, Sverre A.C. (2012). Challenges in health care financing and provision. Nordic Economic Policy Review. ISSN 1904-4526. 2. doi: 10.6027/TN2013-514.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2012). The Impact of Financial Incentives on the Composition of Long-term Care in Norway. Applied Economic Perspectives and Policy. ISSN 2040-5790. 34(2), s. 258–274. doi: 10.1093/aepp/pps021.
 • Godager, Geir; Lurås, Hilde & Iversen, Tor (2012). Framtidens betalingssystemer i allmennlegetjenesten. I Melberg, Hans Olav & Kjekshus, Lars Erik (Red.), Fremtidens Helse-Norge. Fagbokforlaget. ISSN 9788245012088. s. 187–204.
 • Iversen, Tor & Lurås, Hilde (2012). Capitation and incentives in primary care. I Jones, Andrew M. (Red.), The Elgar Companion To Health Economics, Second Edition. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 84980 267 3. s. 280–288. doi: 10.4337/9781845428914.00037.
 • Siciliani, Luigi & Iversen, Tor (2012). Waiting times and waiting lists. I Jones, Andrew M. (Red.), The Elgar Companion To Health Economics, Second Edition. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 84980 267 3. s. 259–268. doi: 10.4337/9780857938138.00036.
 • Karlsson, Martin; Iversen, Tor & Øien, Henning (2012). Scandinavian Long-Term Care Financing. I Costa-Font, Joan & Courbage, Christophe (Red.), Financing Long-Term Care in Europe Institutions, Markets and Models. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230249462. s. 254–278. doi: 10.1057/9780230349193_14.
 • Grepperud, Sverre & Iversen, Tor (2011). Hvem har arbeidsgiverfinansiert behandlingsforsikring? Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 14(1), s. 15–24.
 • Iversen, Tor & Lurås, Hilde (2011). Patient switching in general practice. Journal of Health Economics. ISSN 0167-6296. 30(5), s. 894–903. doi: 10.1016/j.jhealeco.2011.07.008.
 • Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2011). Market conditions and general practitioners’ referrals. International Journal of Health Care Finance and Economics. ISSN 1389-6563. 11, s. 245–265. doi: 10.1007/s10754-011-9101-y.
 • Iversen, Tor & Siciliani, Luigi (2011). Non-price rationing and waiting times. I Glied, Sherry & Smith, Peter C. (Red.), The Oxford Handbook of Health Economics. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-923882-8. s. 650–670. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199238828.013.0027.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frich, Jan C; Iversen, Tor & Tjerbo, Trond (2017). Helsepolitikkens faglige premisser. Det norske medicinske Selskab. ISBN 978-82-92871-87-4. 14(19). 243 s.
 • Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0348-5. 343 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Iversen, Tor (2021). Presentation of the evaluation of primary care team in Norway.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Snilsberg, Øyvind (2020). Norge er trolig alene om å innføre omvendt overtid for fastleger. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Iversen, Tor; Hennig-Schmidt, Heike; Wang, Jian & Godager, Geir (2019). Are patient-regarding preferences stable? Evidence from a laboratory experiment with physicians and medical students from different countries.
 • Häkkinen, Unto; Iversen, Tor & Åsa, Ljungvall (2018). Editorial: Nordic health system performance comparison. Nordic Journal of Health Economics. ISSN 1892-9729. 6(2), s. 7–9.
 • Bolin, Kristian; Lindgren, Björn; Grossman, Michael; Gyrd-Hansen, Dorte; Iversen, Tor & Kaestner, Robert [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Introduction. Advances in Health Economics and Health Services Research. ISSN 0731-2199. 25, s. xiii–xvi. doi: 10.1108/S0731-219920170000025009.
 • Frich, Jan C; Iversen, Tor & Tjerbo, Trond (2017). Helsepolitikkens faglige premisser. Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 9–16.
 • Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Moger, Tron Anders (2016). T.P. Hagen og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 136(8), s. 690–690. doi: 10.4045/tidsskr.16.0331.
 • Iversen, Tor (2016). Health care financing - how to finance service production?
 • Iversen, Tor (2016). Promising leads in health economics research on general practice.
 • Hagen, Terje P. & Iversen, Tor (2016). EuroHOPE – sammenligning av helseutfall og behandlingskostnader mellom sju europeiske land. BestPractice. s. 17–19.
 • Iversen, Tor (2016). Primary care capacity and utilization of specialized health care.
 • Aas, Eline & Iversen, Tor (2016). The effect of human capital on health behaviour after screening for colorectal cancer.
 • Häkkinen, Unto; Iversen, Tor; Peltola, Mikko; Rehnberg, Clas & Seppälä, Timo T. (2015). Towards explaining international differences in health care performance: Results of the EuroHOPE project. Health Economics. ISSN 1057-9230. 24, s. 1–4. doi: 10.1002/hec.3282.
 • Wang, Jian; Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike; Iversen, Tor & Jing, Lin (2015). The Impact of Payment Systems on Medical Students’ and Physicians’ Behavior – An Experimental Study in China.
 • Iversen, Tor (2015). Aflønning i almen praksis.
 • Iversen, Tor (2015). Primary care capacity and utilization of specialized health care.
 • Iversen, Tor (2015). Primary care capacity and utilization of specialized health care for patients with chronic disease.
 • Iversen, Tor (2015). Friskliv, læring og mestring – lønner det seg?
 • Iversen, Tor (2015). Hvem har arbeidsgiverbetalt helseforsikring? .
 • Botten, Grete; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (2014). Helsetjenestens nye logikk: fortsatt målrettet mangfold. I Botten, Grete Synøve; Frich, Jan C; Hagen, Terje P.; Iversen, Tor & Nordby, Halvor (Red.), Helsetjenestens nye logikk. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0348-5. s. 13–22.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Hennig-Schmidt, Heike (2014). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Iversen, Tor (2014). Aktuelle utfordringer i helsesektorene i Norden.
 • Iversen, Tor (2014). Incentives in Health Care.
 • Iversen, Tor (2014). A comparative analysis of treatment costs in European countries.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions?
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Hennig-Schmidt, Heike (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis.
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2013). Gatekeeping and Access to Health Care.
 • Iversen, Tor & Mokienko, Anastasia (2013). Stimulating gatekeeping by means of the revenuesystem.
 • Lieng, Marit; Busund, Bjørn; Ræder, Johan & Iversen, Tor (2013). Innsatsstyrt finansiering og dagkirurgi. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 133, s. 974–976. doi: 10.4045/tidsskr.13.0155.
 • Iversen, Tor & Mokienko, Anastasia (2012). Change in the Payment Scheme and Referrals to Private and Public Radiology.
 • Ma, Ching-To Albert; Iversen, Tor & Godager, Geir (2012). Gatekeeping and Access to Health Care.
 • Iversen, Tor; Ma, Ching-To Albert & Godager, Geir (2011). Gatekeeping and Access to Health Care.
 • Iversen, Tor (2011). Vil flere fastleger medføre mindre bruk av spesialisthelsetjenester?
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Ma, Ching-To Albert (2011). Gatekeeping and access to health care.
 • Øien, Henning; Karlsson, Martin & Iversen, Tor (2011). The Impact of Economic Incentives on the Assignment to Type of Long Term Care in Norway.
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Ma, Ching-To Albert (2010). Gatekeeping and Accessibility in Health Care.
 • Iversen, Tor; Godager, Geir & Ma, Ching-To Albert (2010). Gatekeeping and Accessibility in Health Care.
 • Iversen, Tor (2010). Possible health economics research related to FYSIOPRIM.
 • Kaarbøe, Oddvar Martin; Lindén, Tord Skogedal; Ervik, Rune; Holmås, Tor Helge; Iversen, Tor & Holter, Marianne Therese Smogeli [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Evaluering av fritt behandlingsvalg. Universitetet i Oslo.
 • Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2020). Technology adoption in primary health care. Health Economics Research Network at the University of Oslo. ISSN 978-82-7756-269-8. 2020(4).
 • Westberg, Nina Buvik; Skjeflo, Sofie Waage; Hveem, Ellen Balke; Pedersen, Simen; Øien, Henning & Sørvoll, Jardar [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem. Menon Economics.
 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Iversen, Tor; Løyland, Hanna Isabel & Pedersen, Kine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport 2 . Universitetet i Oslo.
 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Godager, Geir; Løyland, Hanna Isabel; Pedersen, Kine & Snilsberg, Øyvind [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evaluering av pilotprosjekt med primærhelseteam og alternative finansieringsordninger. Statusrapport II. Helsedirektoratet.
 • Wang, Jian; Iversen, Tor; Hennig-Schmidt, Heike & Godager, Geir (2019). Are patient-regarding preferences stable? Evidence from a laboratory experiment with physicians and medical students from different countries . Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-265-0. 2019(1).
 • Wang, Jian; Hennig-Schmidt, Heike; Iversen, Tor & Godager, Geir (2017). How Changes in Payment Schemes Influence Provision Behavior-Evidence from a lab experiment with physicians and medical students. universitetet i oslo. ISSN 9788277562612. 2017(2).
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2016). Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001- 2015. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-258-2. 2016(10).
 • Godager, Geir; Iversen, Tor; Morken, Tone & Hunskaar, Steinar (2015). Fastlønn ved legevaktarbeid. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse. ISSN 9788292970911.
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2014). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental study. Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-243-8. 2014(4).
 • Godager, Geir & Iversen, Tor (2014). Brukernes erfaringer med fastlegeordningen 2001 – 2012. Trender i bruk, tilgjengelighet og fornøydhet. HERO. ISSN 978-82-7756-241-4. 2014(2).
 • Godager, Geir; Hennig-Schmidt, Heike & Iversen, Tor (2013). Does performance disclosure influence physicians’ medical decisions? An experimental analysis. Helseøkonomisk forskningsnettverk ved Universitetet i Oslo, HERO. ISSN 978-82-7756-231-5. 2013(1).
 • Godager, Geir; Iversen, Tor & Ma, Ching-To Albert (2012). Competition, Gatekeeping, and Health Care Access. HERO. ISSN 978-82-7756-230-8.
 • Iversen, Tor (2012). Rapport om problemer i helsesektorene i Norden. Helseøkonomisk forskningsprogram, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-7756-228-5. 2012(1).
 • Iversen, Tor; Hagen, Terje P. & Godager, Geir (2011). Omfang og sammensetning av omsorgstjenester i tre nordiske land. HERO. ISSN 978-82-7756-222-3. 2011(2).
 • Hagen, Terje P.; Amayu, Kebebew Negera; Godager, Geir; Iversen, Tor & Øien, Henning (2011). Utviklingen i kommunenes helse- og omsorgstjenester 1986-2010. HERO. ISSN 978-82-7756-225-4. 2011(5).
 • Iversen, Tor (2011). Vägval i Norden - en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden. Fritzes. ISSN 978-91-38-23628-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. mai 2011 10:37 - Sist endret 27. nov. 2021 07:57