Tor Iversen

Bilde av Tor Iversen
English version of this page
Telefon +47 22845032
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Effekter av markedsforhold og økonomiske virkemidler i helsesektoren. Han har publisert arbeider om køer og andre rasjoneringsmåter i helsetjenesten, fastlegeordningen og flere andre helseøkonomiske emner.

Prosjekter under arbeid omfatter samspill mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, økonomiske insitamenter i omsorgssektoren, evaluering av Fritt behandlingvalg, evaluering av forsøk med primærhelseteam, evaluering av forsøk med medisinsk avstandsoppfølging, sammenligninger av helseutbytte og behandlingskostnader mellom land.

Undervisning

Bakgrunn

Iversen er samfunnsøkonom med spesialisering innenfor helseøkonomi. Han er cand. oecon. 1978, dr. polit. 1993, begge deler ved Universitetet i Oslo.

Iversen ble tilsatt som førsteamanuensis ved daværende Senter for helseadministrasjon ved Universitetet i Oslo våren 1993, og  er fra  2001 professor i helseøkonomi samme sted. Han har utviklet og tilrettelagt helseøkonomi som undervisningstema ved det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA). Han var en av initiativtakerne til Helseøkonomisk  Forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (HERO) og er fra 2006 forskningsleder for HERO.

Iversen har hatt forskningsopphold ved University of York, England og vært gjesteforsker ved University of California, Berkeley (School of Public Health) to perioder (1999-2000, 2005-2006) og ved University of Melbourne (2019).

Verv

  • Associate Editor i tidskriftet Health Economics
  • Medlem av redaksjonsrådet i International Journal of Health Economics and Management
  • Medredaktør i Nordic Journal of Health Economics
  • Forskningsleder for HERO

 

Samarbeid

Nasjonalt deltar Iversen i samarbeidsprosjekter med Universitetet i Bergen og NORCE (Fastlegeordningen, Evaluering av Fritt behandlingsvalg),  Universitetet i Tromsø (Evaluering av forsøk med primærhelseteam og digital hjemmeoppfølging), Oslo Economics (Evaluering av forsøk med primærhelseteam og digital hjemmeoppfølging)

Internasjonalt har han samarbeidsprosjekter med forskere ved Karolinska Institutet, Syddansk Universitet, National Institute of Health and Welfare (Finland), Boston University, University of California Berkeley, Harvard University og University of Melbourne.

 

Publisert 5. mai 2011 10:37 - Sist endret 10. sep. 2021 16:36