Tone Karine Vidnes

Bilde av Tone Karine Vidnes
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Helsekompetanse / Health literacy
 • Livskvalitet
 • Nyretransplanterte
 • Levertransplanterte
 • Pasientundervisning

Bakgrunn

 • Phd-kandidat ved institutt for helse og samfunn siden oktober 2019, 50 % (2019-2025)
 • Master i sykepleievitenskap 2011
 • Fagutviklingssykepleier ved Transplantasjonskirurgisk sengepost, OUS Rikshospitalet
 • Sykepleier ved Transplantasjonskirurgisk sengepost, OUS RIkshospitalet
 • Sykepleier ved gastromedisinsk og kirurgisk Huddinge sjukhus
 • Bachlor i sykepleie fra Karolinska Institutet i Stockholm, 2001

Samarbeid

Hovedveileder (PhD) : Professor  Marit Helen Andersen

Biveiledere (PhD):  Professor Astrid Klopstad Wahl, Marie Hamilton Larsen (Post doc) og Käthe Meyer (PhD)

Publikasjoner

 • Masteroppgave juni 2011: Å bli levertransplantert grunnet kolorektalcancer - Pasientopplevelser ved levertransplantasjon på grunn av levermetastaser etter kolorektalcancer
 • Vidnes TK, Bruserud F, Andersen MH. Mindre smerter etter nyredonasjon. Sykepleien 2014; 12: 57-61.
 • Urstad KH, Wahl AK, Engebretsen E, Larsen MH, Vidnes TK, Stenwig AK, Simensen ØW, Reisæter AV, Nordli A, Andersen MH. Implementation of a new patient education programme for renal transplant recipients. J of Renal Care. 2018 Feb 19. DOI: 10.1111/jorc.12236.
 • Vidnes TK, Wahl AK, Andersen MH. Patient experiences following liver transplantation due to liver metastases from colorectal cancer. European Journal of Oncology Nursing. European Journal of Oncology Nursing 2013; 17: 253-388. DOI:10.1016/j.ejon.2012.07.004.
 • Andersen MH, Dueland S, Vidnes T, Finstad ED, Wahl AK, Foss A. Quality of life following liver  transplantation in patients with liver metastases from colorectal carcinoma. Scandinavian Journal of Caring
 • Sciences 2012; 26: 713-719. DOI: 10.1111/j.1471-6712.2012.00984.x.
 • Foss A, Andersen MH, Hagness M, Vidnes TK, Finstad ED, Wahl AK, Dueland S. Patient survival and quality of life following liver transplantation for colorectal liver metastases. Liver Transplantation 2010; 16:189-190.

 

 

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 7. apr. 2021 12:34 - Sist endret 13. apr. 2021 10:22