Tone Rustøen

Bilde av Tone Rustøen
English version of this page
Telefon +47 22859229
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 2b 0373 Oslo
Postadresse Pb 1089 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Symptomhåndtering
 • Håp
 • Intervensjonsstudier
 • Helserelatert livskvalitet

Bakgrunn

 • Sykepleier og kandidat i sykepleievitenskap
 • Dr.polit 1998 Universitetet i Bergen
 • Professor fra 2003
 • Ansatt ved UiO fra 2012

Verv

 • Forskningsutvalget, Norsk Smerteforening
 • Leder forskningsgruppe i sykepleie, Akuttklinikken OUS

Samarbeid om forskningsprosjekter ved

 • University of California, San Francisco
 • University of Dundee, Scotland
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • St Olavs hospital
Publisert 17. sep. 2013 14:05 - Sist endret 17. sep. 2013 14:05