Tonje Lossius Husum

Bilde av Tonje Lossius Husum
English version of this page
Mobiltelefon +47 41280305
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Klinisk etikk
 • Etikk i psykisk helsevern
 • Bruk av tvang og erfaringer med krenkelser 
 • Vurdering av samtykkekompetanse og menneskerettigheter
 • Etikkarbeid i helsetjenesten

Undervisning

 • Etikk i psykisk helsevern for medisinstudenter
 • Ved HiO og HSN
 • Etikk & menneskerettigheter for psykologer

Bakgrunn/prosjekter 

 • 2019 Deltatt i EU prosjekt: Trening i å utvikle forskningsintegritet (training in research dignity). 
 • 2018-2022: RECON: NFR prosjekt om bruk av tvang innen psykisk helse sett fra kommunehelsetjenesten. 
 • 2019: Prosjekt om evaluering av lovendring om vurdering av samtykkekompetanse og utvikling av nettkurs i å vurdere samtykkekompetanse. 
 • 2014-2018 Postdoc stipendiat: Pasienters erfaringer med krenkelser under behandling i psykisk helsevern. 
 • 2018: Mastegradkurs i ettikveiledning i helsetjenesten. 
 • 2013- Forsker tilknyttet Senter for medisinsk etikk på Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet. Blant annet med på: Psykiatri, etikk og tvang prosjektet (PET).
 • 2011 PhD: Variasjon i bruk av tvang i Norske akuttavdelinger.
 • 2004-2013 Forsker på SINTEF Helse; Helsetjenesteforskning, blant annet forskning på bruk av tvang innen psykisk helsevern.
 • 1993-2004 Klinisk psykolog med variert erfaring, blant annet fra lukkede poster innen psykisk helsevern og annen institusjonserfaring.
 • 2001 Spesialist i klinisk psykologi.
 • 1993 Psykolog

Priser

 • Nominert til Psykologprisen 2011
 • Nominert til Ekstrastiftelsens kåring av Gullegget 2013

Verv

Medlemskap

 • Norsk Psykolog Forening
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Nettverk for forskere som forsker på tvang i psykisk helsevern
 • EViPRG Europeisk forskernettverk

Andre aktiviteter

 • Prosjektleder for arbeid med innføring av individuell plan på Allmennpsykiatrisk avdeling, UUS (2001-2004).
 • Deltaker i Samarbeidsprosjektet mellom sykehus, DPS og bydelene, Prosjekt nedsatt av Byrådet i Oslo (2002-2004).
 • Vært med og arrangert tre:" Hvis vi kunne begynne på nytt..." konferanser (2007, 2007 & 2008).
 • Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for psykisk helsearbeid siden 2008 – 2010.
 • Sensor ved Masteruttdaningen for psykisk helsearbeid, NTNU.
 • 2008-2010 Foreleser ved vid uttdanning i boligsosialt arbeied ved HIO.
 • Redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid fra 2011-2013.
 • Review for flere internasjonale tidsskrifter: Int. journal for law and psychiatry; Int journal for social psychiatry and epidemiology+++.
 • Referansegruppe AHUS for prosjektet om pasienters opplevelse av tvang.
 • Sitter i psykologforeningen sitt Menneskerettighetsutvalg.
 • Rådgiver i nettverk for forskning på tvang, Tvangsforsk

Samarbeid

Publikasjoner

 • Husum, Tonje Lossius; Thorvarsdottir, Vera; Aasland, Olaf Gjerløw & Pedersen, Reidar (2020). ‘It comes with the territory’ - Staff experience with violation and humiliation in mental health care - A mixed method study. International Journal of Law and Psychiatry.  ISSN 0160-2527.  71:102610, s 1- 8 . doi: 10.1016/j.ijlp.2020.101610 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løvsletten, Maria; Husum, Tonje Lossius; Granerud, Arild & Haug, Elisabeth (2020). Outpatient commitment in mental Health services from a municipal view. International Journal of Law and Psychiatry.  ISSN 0160-2527.  69 . doi: 10.1016/j.ijlp.2020.101550 Vis sammendrag
 • Løvsletten, Maria; Husum, Tonje Lossius; Haug, Elisabeth & Granerud, Arild (2020). Cooperation in mental health treatment of patient with outpatient commitment. SAGE Open Medicine.  ISSN 2050-3121.  8 . doi: 10.1177/2050312120926410 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wormdahl, Irene; Husum, Tonje Lossius; Rugkåsa, Jorun & Rise, Marit By (2020). Professionals’ perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions. International Journal of Mental Health Systems.  ISSN 1752-4458.  14(1) . doi: 10.1186/s13033-020-00417-z Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Husum, Tonje Lossius; Legernes, Elisa & Pedersen, Reidar (2019). “A plea for recognition” Users’ experience of humiliation during mental health care. International Journal of Law and Psychiatry.  ISSN 0160-2527.  62, s 148- 153 . doi: 10.1016/j.ijlp.2018.11.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Between authoritarian and dialogical approaches: Attitudes and opinions on coercion among professionals in mental health and addiction care in Norway. International Journal of Law and Psychiatry.  ISSN 0160-2527.  57, s 106- 112 . doi: 10.1016/j.ijlp.2018.02.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2018). En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  15(2-3), s 98- 111 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Blikshavn, Thomas; Husum, Tonje Lossius & Magelssen, Morten (2017). Four reasons why assisted dying should not be offered for depression. Journal of Bioethical Inquiry.  ISSN 1176-7529.  14(1), s 151- 157 . doi: 10.1007/s11673-016-9759-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brun, Marthe Kirkesæther; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2017). Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  54(2), s 186- 195
 • Hem, Marit Helene; Husum, Tonje Lossius & Nortvedt, Per (2017). Krenkelser i møte med de psykiske helsetjenestene, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapittel 9.  s 210 - 228
 • Husum, Tonje Lossius & Diseth, Rigmor Randi (2017). Faglige utfordringer. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 77- 84
 • Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2017). A survey of mental healthcare staff’s perception of ethical challenges related to the use of coercion in care, In Jakov Gather; Tanja Henking; Alexa Nossek & Jochen Vollmann (ed.),  Beneficial coercion in psychiatry?.  Mentis Verlag GmbH.  ISBN 9783957430830.  Chapter 11.  s 203 - 219
 • Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar & Aarre, Trond F. (2017). Etiske dilemmaer ved bruk av tvang, I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  Kapitel 8.  s 190 - 209
 • Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar & Hem, Marit Helene (2017). En brytningstid i synet på psykiske vansker og behandling - Etiske utfordringer ved bruk av tvang. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 55- 67 . doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Kok, Almar; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar & Aasland, Olaf Gjerløw (2017). Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  18(37), s 1- 14 . doi: 10.1186/s12910-017-0190-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Haugvaldstad, Marie Jørgensen & Husum, Tonje Lossius (2016). Influence of staff's emotional reactions on the escalation of patient aggression in mental health care. International Journal of Law and Psychiatry.  ISSN 0160-2527.  49, s 130- 137 . doi: 10.1016/j.ijlp.2016.09.001
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2016). Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(1), s 92- 110 . doi: 10.1177/0969733016629770
 • Dahm, Kristin Thuve; Odgaard-Jensen, Jan; Husum, Tonje Lossius & Leiknes, Kari Ann (2015). Interventions for reducing coercion in mental health for adults: a systematic review and the impact of updating. Journal of Brain Sciences.  ISSN 2410-8774.  1(1), s 1- 23 . doi: 10.18488/journal.83/2015.1.1/83.1.1.23
 • Steihaug, Sissel; Werner, Anne & Husum, Tonje Lossius (2013). Work and activity in rehabilitation of persons with co-occuring severe mental health difficulties and substance use problems. Health.  ISSN 1363-4593.  5(6A2), s 76- 86 . doi: 10.4236/health.2013.56A2012
 • Ådnanes, Marian; Husum, Tonje Lossius & Kaspersen, Silje Lill (2013). Psykologer i kommunalt psykisk helsearbeid: Behandling eller folkehelsearbeid?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  50(11), s 1066- 1073 Vis sammendrag
 • Jensberg, Heidi; Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Rantalaiho, Minna & Husum, Tonje Lossius (2012). Hvordan oppleves meklingsordningen av foreldrene? : Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  40(2), s 100- 122 Vis sammendrag
 • Husum, Tonje Lossius; Bjørngaard, Johan Håkon; Finset, Arnstein & Ruud, Torleif (2011). Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in acute psychiatric wards. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.  ISSN 0933-7954.  46(9), s 893- 901 . doi: 10.1007/s00127-010-0259-2
 • Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi; Husum, Tonje Lossius & Rantalaiho, Minna (2011). Hva karakteriserer vanskelige saker i foreldremekling, og er meklingsordningen godt nok tilpasset? Resultater fra evalueringen av mekling etter ekteskapslov og barnelov. Fokus på familien.  ISSN 0332-5415.  39(2), s 86- 115
 • Husum, Tonje Lossius; Bjørngaard, Johan Håkon; Finset, Arnstein & Ruud, Torleif (2010). A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: patient, staff and ward characteristics. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  10 . doi: 10.1186/1472-6963-10-89 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hjort, Haldis & Husum, Tonje Lossius (2009). Tvang i psykisk helsevern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  46(12), s 1169- 1174
 • Husum, Tonje Lossius & Hjort, Haldis (2009). Menneskerettigheter i psykisk helsevern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  46(12), s 1169- 1174
 • Husum, Tonje Lossius; Finset, Arnstein & Ruud, Torleif (2008). The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS): Reliability, validity and feasibility. International Journal of Law and Psychiatry.  ISSN 0160-2527.  31(5), s 417- 422 . doi: 10.1016/j.ijlp.2008.08.002
 • Blesvik, Siri; Diseth, Rigmor; Husum, Tonje Lossius; Kogstad, Ragnfrid; Orenfellen, Hege J. & Thune, Gro Hillestad (2006). Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  126(12), s 1616- 8
 • Husum, Tonje Lossius & Thune, Gro H. (2006). Menneskerettigheter - også for psykiatriske pasienter i Norge?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  12(126), s 1616- 1618

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Wormdahl, Irene; Husum, Tonje Lossius; Kjus, Solveig Helene & Hatling, Trond (2020). ReCoN-intervensjonen. Strategier for redusert bruk av tvangsinnleggelser..
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0270
 • Pedersen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius & Førde, Reidun (2018, 13. mars). Forskeren forklarer: Store holdningsvariasjoner til tvang blant fagfolk. [Internett].  Erfaringskompetanse.no.
 • Dahm, Kristin Thuve; Steiro, Asbjørn; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild; Dalsbø, Therese Kristine & Brurberg, Kjetil Gundro (2017). Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2017). Tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • Bjørgen, Dagfinn; Norvoll, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2015). Hvordan forebygge tvang?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  52(12), s 1077- 1079
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius; Aasland, Olaf Gjerløw; Engerdahl, Ingvild Stokke & Pedersen, Reidar (2015). Ansattes etiske dilemma.
 • Norvoll, Reidun; Husum, Tonje Lossius; Bjørgen, Dagfinn & Storvold, Aina (2014). Alternatives to Coercion in Mental Health care.
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius & Ose, Solveig Osborg (2013). Effektvurdering av Helsedirektoratets modellforsøk og tilskudd til psykologer i kommunen.
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius & Ose, Solveig Osborg (2013). Vurdering av Helsedirektoratets modellutprøving og tilskudd til psykologer i kommunen ; A23869. Vis sammendrag
 • Dahm, Kristin Thuve; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild; Hofmann, Bjørn; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Brurberg, Kjetil Gundro; Dalsbø, Therese Kristine & Reinar, Liv Merete (2012). Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne. Rapport fra Kunnskapssenteret. 9. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steihaug, Sissel; Hjort, Haldis & Husum, Tonje Lossius (2012). Evaluering av ""Mestringsveier til arbeid"".
 • Bjerkan, Anne Mette; Lippestad, Jan Wilhelm & Husum, Tonje Lossius (2011). Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A - om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. SINTEF Rapport. A18961. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Norvoll, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2011). Som natt og dag?Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. AFI-notat. 9. Vis sammendrag
 • Nyttingnes, Olav & Husum, Tonje Lossius (2011). Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  64(3), s 20- 32
 • Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi; Rantalaiho, Minna & Husum, Tonje Lossius (2011). Evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov - Er meklingsordningen tilstrekkelig innrettet mot de vanskelige sakene, opplever foreldrene mekling som nyttig, og er barnets beste en rettesnor for avtalen?.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm & Husum, Tonje Lossius (2010). Tvang og tilgjengelighet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  7(2), s 98- 100
 • Edwards, Victoria Ibabao & Husum, Tonje Lossius (2010). La oss snakke om seksualitet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  7(4), s 290- 292
 • Hem, Karl-Gerhard & Husum, Tonje Lossius (2008). Prevalens av autisme. Vis sammendrag
 • Husum, Tonje Lossius (2006). Studien om tvang.
 • Gråwe, Rolf W.; Hagen, Helge; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Per Bernhard Østeraas & Ruud, Torleif (2005). Pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern for voksne - september 2004. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel & Ruud, Torleif (2005). Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport I - status per desember 2004. SINTEF Rapport. STF78 A054507. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel & Ruud, Torleif (2005). Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport II - status per desember 2005. SINTEF Rapport. STF/8 A054512. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Husum, Tonje Lossius; Gråwe, Rolf Wilhelm & Bjørngaard, Johan Håkon (2005). Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet. SINTEF Rapport. STF78A045022. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Per Bernhard Østeraas & Hatling, Trond (2005). Analyse av tvang i psykisk helsevern. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2013 09:36 - Sist endret 7. feb. 2020 11:02

Prosjekter

Forskergrupper