Tonje Lossius Husum

Bilde av Tonje Lossius Husum
English version of this page
Mobiltelefon +47 41280305
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Klinisk etikk
 • Etikk i psykisk helsevern
 • Bruk av tvang og erfaringer med krenkelser 
 • Vurdering av samtykkekompetanse og menneskerettigheter
 • Etikkarbeid i helsetjenesten

Undervisning

 • Etikk i psykisk helsevern for medisinstudenter
 • Ved HiO og HSN
 • Etikk & menneskerettigheter for psykologer

Bakgrunn/prosjekter 

 • 2019 Deltatt i EU prosjekt: Trening i å utvikle forskningsintegritet (training in research dignity). 
 • 2018-2022: RECON: NFR prosjekt om bruk av tvang innen psykisk helse sett fra kommunehelsetjenesten. 
 • 2019: Prosjekt om evaluering av lovendring om vurdering av samtykkekompetanse og utvikling av nettkurs i å vurdere samtykkekompetanse. 
 • 2014-2018 Postdoc stipendiat: Pasienters erfaringer med krenkelser under behandling i psykisk helsevern. 
 • 2018: Mastegradkurs i ettikveiledning i helsetjenesten. 
 • 2013- Forsker tilknyttet Senter for medisinsk etikk på Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet. Blant annet med på: Psykiatri, etikk og tvang prosjektet (PET).
 • 2011 PhD: Variasjon i bruk av tvang i Norske akuttavdelinger.
 • 2004-2013 Forsker på SINTEF Helse; Helsetjenesteforskning, blant annet forskning på bruk av tvang innen psykisk helsevern.
 • 1993-2004 Klinisk psykolog med variert erfaring, blant annet fra lukkede poster innen psykisk helsevern og annen institusjonserfaring.
 • 2001 Spesialist i klinisk psykologi.
 • 1993 Psykolog

Priser

 • Nominert til Psykologprisen 2011
 • Nominert til Ekstrastiftelsens kåring av Gullegget 2013

Verv

Medlemskap

 • Norsk Psykolog Forening
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Nettverk for forskere som forsker på tvang i psykisk helsevern
 • EViPRG Europeisk forskernettverk

Andre aktiviteter

 • Prosjektleder for arbeid med innføring av individuell plan på Allmennpsykiatrisk avdeling, UUS (2001-2004).
 • Deltaker i Samarbeidsprosjektet mellom sykehus, DPS og bydelene, Prosjekt nedsatt av Byrådet i Oslo (2002-2004).
 • Vært med og arrangert tre:" Hvis vi kunne begynne på nytt..." konferanser (2007, 2007 & 2008).
 • Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for psykisk helsearbeid siden 2008 – 2010.
 • Sensor ved Masteruttdaningen for psykisk helsearbeid, NTNU.
 • 2008-2010 Foreleser ved vid uttdanning i boligsosialt arbeied ved HIO.
 • Redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid fra 2011-2013.
 • Review for flere internasjonale tidsskrifter: Int. journal for law and psychiatry; Int journal for social psychiatry and epidemiology+++.
 • Referansegruppe AHUS for prosjektet om pasienters opplevelse av tvang.
 • Sitter i psykologforeningen sitt Menneskerettighetsutvalg.
 • Rådgiver i nettverk for forskning på tvang, Tvangsforsk

Samarbeid

Publisert 19. nov. 2013 09:36 - Sist endret 7. feb. 2020 11:02

Prosjekter

Forskergrupper