Tonje Lossius Husum

Bilde av Tonje Lossius Husum
English version of this page
Mobiltelefon +47 41280305
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Klinisk etikk
 • Etikk i psykisk helsevern
 • Bruk av tvang og erfaringer med krenkelser 
 • Vurdering av samtykkekompetanse og menneskerettigheter
 • Etikkarbeid i helsetjenesten

Undervisning

 • Etikk i psykisk helsevern for medisinstudenter
 • Ved HiO og HSN
 • Etikk & menneskerettigheter for psykologer

Bakgrunn/prosjekter 

 • 2019 Deltatt i EU prosjekt: Trening i å utvikle forskningsintegritet (training in research dignity). 
 • 2018-2022: RECON: NFR prosjekt om bruk av tvang innen psykisk helse sett fra kommunehelsetjenesten. 
 • 2019: Prosjekt om evaluering av lovendring om vurdering av samtykkekompetanse og utvikling av nettkurs i å vurdere samtykkekompetanse. 
 • 2014-2018 Postdoc stipendiat: Pasienters erfaringer med krenkelser under behandling i psykisk helsevern. 
 • 2018: Mastegradkurs i ettikveiledning i helsetjenesten. 
 • 2013- Forsker tilknyttet Senter for medisinsk etikk på Institutt for helse og samfunn, Medisinsk fakultet. Blant annet med på: Psykiatri, etikk og tvang prosjektet (PET).
 • 2011 PhD: Variasjon i bruk av tvang i Norske akuttavdelinger.
 • 2004-2013 Forsker på SINTEF Helse; Helsetjenesteforskning, blant annet forskning på bruk av tvang innen psykisk helsevern.
 • 1993-2004 Klinisk psykolog med variert erfaring, blant annet fra lukkede poster innen psykisk helsevern og annen institusjonserfaring.
 • 2001 Spesialist i klinisk psykologi.
 • 1993 Psykolog

Priser

 • Nominert til Psykologprisen 2011
 • Nominert til Ekstrastiftelsens kåring av Gullegget 2013

Verv

Medlemskap

 • Norsk Psykolog Forening
 • Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid
 • Nettverk for forskere som forsker på tvang i psykisk helsevern
 • EViPRG Europeisk forskernettverk

Andre aktiviteter

 • Prosjektleder for arbeid med innføring av individuell plan på Allmennpsykiatrisk avdeling, UUS (2001-2004).
 • Deltaker i Samarbeidsprosjektet mellom sykehus, DPS og bydelene, Prosjekt nedsatt av Byrådet i Oslo (2002-2004).
 • Vært med og arrangert tre:" Hvis vi kunne begynne på nytt..." konferanser (2007, 2007 & 2008).
 • Redaksjonsmedlem i Tidsskrift for psykisk helsearbeid siden 2008 – 2010.
 • Sensor ved Masteruttdaningen for psykisk helsearbeid, NTNU.
 • 2008-2010 Foreleser ved vid uttdanning i boligsosialt arbeied ved HIO.
 • Redaktør i Tidsskrift for psykisk helsearbeid fra 2011-2013.
 • Review for flere internasjonale tidsskrifter: Int. journal for law and psychiatry; Int journal for social psychiatry and epidemiology+++.
 • Referansegruppe AHUS for prosjektet om pasienters opplevelse av tvang.
 • Sitter i psykologforeningen sitt Menneskerettighetsutvalg.
 • Rådgiver i nettverk for forskning på tvang, Tvangsforsk

Samarbeid

Publikasjoner

 • Wormdahl, Irene; Hatling, Trond; Husum, Tonje Lossius; Kjus, Solveig Helene; Rugkåsa, Jorun & Brodersen, Dorte [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). The ReCoN intervention: a co-created comprehensive intervention for primary mental health care aiming to prevent involuntary admissions. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1). doi: 10.1186/s12913-022-08302-w.
 • Lickiewicz, Jakub; Husum, Tonje Lossius; Ruud, Torleif; Siqveland, Johan; Musiał, Zofia & Makara-Studzińska, Marta (2021). Measuring Staff Attitudes to Coercion in Poland. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 12. doi: 10.3389/fpsyt.2021.745215. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hofstad, Tore; Rugkåsa, Jorun; Ose, Solveig Osborg; Nyttingnes, Olav; Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2021). Service Characteristics and Geographical Variation in Compulsory Hospitalisation: An Exploratory Random Effects Within–Between Analysis of Norwegian Municipalities, 2015–2018. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 12, s. 1–11. doi: 10.3389/fpsyt.2021.737698. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wormdahl, Irene; Husum, Tonje Lossius; Kjus, Solveig Helene; Rugkåsa, Jorun; Hatling, Trond & Rise, Marit By (2021). Between No Help and Coercion: Toward Referral to Involuntary Psychiatric Admission. A Qualitative Interview Study of Stakeholders' Perspectives. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 12, s. 1–11. doi: 10.3389/fpsyt.2021.708175. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hofstad, Tore; Rugkåsa, Jorun; Ose, Solveig Osborg; Nyttingnes, Olav & Husum, Tonje Lossius (2021). Measuring the level of compulsory hospitalisation in mental health care: The performance of different measures across areas and over time. International Journal of Methods in Psychiatric Research. ISSN 1049-8931. 30(3), s. 1–11. doi: 10.1002/mpr.1881. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wormdahl, Irene; Husum, Tonje Lossius; Rugkåsa, Jorun & Rise, Marit By (2020). Professionals’ perspectives on factors within primary mental health services that can affect pathways to involuntary psychiatric admissions. International Journal of Mental Health Systems. ISSN 1752-4458. 14(1). doi: 10.1186/s13033-020-00417-z. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvsletten, Maria; Husum, Tonje Lossius; Haug, Elisabeth & Granerud, Arild (2020). Cooperation in mental health treatment of patient with outpatient commitment. SAGE Open Medicine. ISSN 2050-3121. 8. doi: 10.1177/2050312120926410. Fulltekst i vitenarkiv
 • Løvsletten, Maria; Husum, Tonje Lossius; Granerud, Arild & Haug, Elisabeth (2020). Outpatient commitment in mental Health services from a municipal view. International Journal of Law and Psychiatry. ISSN 0160-2527. 69. doi: 10.1016/j.ijlp.2020.101550.
 • Husum, Tonje Lossius; Thorvarsdottir, Vera; Aasland, Olaf Gjerløw & Pedersen, Reidar (2020). ‘It comes with the territory’ - Staff experience with violation and humiliation in mental health care - A mixed method study. International Journal of Law and Psychiatry. ISSN 0160-2527. 71:102610, s. 1–8. doi: 10.1016/j.ijlp.2020.101610. Fulltekst i vitenarkiv
 • Husum, Tonje Lossius; Legernes, Elisa & Pedersen, Reidar (2019). “A plea for recognition” Users’ experience of humiliation during mental health care. International Journal of Law and Psychiatry. ISSN 0160-2527. 62, s. 148–153. doi: 10.1016/j.ijlp.2018.11.004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Between authoritarian and dialogical approaches: Attitudes and opinions on coercion among professionals in mental health and addiction care in Norway. International Journal of Law and Psychiatry. ISSN 0160-2527. 57, s. 106–112. doi: 10.1016/j.ijlp.2018.02.005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2018). En studie av synet på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang hos ansatte i psykiske helsetjenester. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 15(2-3), s. 98–111. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Husum, Tonje Lossius & Diseth, Rigmor Randi (2017). Faglige utfordringer. Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 77–84.
 • Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene; Pedersen, Reidar & Aarre, Trond F. (2017). Etiske dilemmaer ved bruk av tvang. I Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. s. 190–209.
 • Hem, Marit Helene; Husum, Tonje Lossius & Nortvedt, Per (2017). Krenkelser i møte med de psykiske helsetjenestene. I Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (Red.), Etikk i psykiske helsetjenester. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48163-3. s. 210–228.
 • Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2017). A survey of mental healthcare staff’s perception of ethical challenges related to the use of coercion in care. I Gather, Jakov; Henking, Tanja; Nossek, Alexa & Vollmann, Jochen (Red.), Beneficial coercion in psychiatry?. Mentis Verlag GmbH. ISSN 9783957430830. s. 203–219. doi: 10.30965/9783957438157_015.
 • Molewijk, Albert Christiaan; Kok, Almar; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar & Aasland, Olaf Gjerløw (2017). Staff’s normative attitudes towards coercion: the role of moral doubt and professional context—a cross-sectional survey study. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 18(37), s. 1–14. doi: 10.1186/s12910-017-0190-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Reidar & Hem, Marit Helene (2017). En brytningstid i synet på psykiske vansker og behandling - Etiske utfordringer ved bruk av tvang. Michael. ISSN 1893-9651. 14, s. 55–67. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2018-02-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Blikshavn, Thomas; Husum, Tonje Lossius & Magelssen, Morten (2017). Four reasons why assisted dying should not be offered for depression. Journal of Bioethical Inquiry. ISSN 1176-7529. 14(1), s. 151–157. doi: 10.1007/s11673-016-9759-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brun, Marthe Kirkesæther; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2017). Tvangsmedisinering i psykisk helsevern – en systematisk litteraturgjennomgang. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 54(2), s. 186–195.
 • Haugvaldstad, Marie Jørgensen & Husum, Tonje Lossius (2016). Influence of staff's emotional reactions on the escalation of patient aggression in mental health care. International Journal of Law and Psychiatry. ISSN 0160-2527. 49, s. 130–137. doi: 10.1016/j.ijlp.2016.09.001.
 • Hem, Marit Helene; Gjerberg, Elisabeth; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2016). Ethical challenges when using coercion in mental healthcare: A systematic literature review. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 25(1), s. 92–110. doi: 10.1177/0969733016629770.
 • Dahm, Kristin Thuve; Odgaard-Jensen, Jan; Husum, Tonje Lossius & Leiknes, Kari Ann (2015). Interventions for reducing coercion in mental health for adults: a systematic review and the impact of updating. Journal of Brain Sciences. ISSN 2410-8774. 1(1), s. 1–23. doi: 10.18488/journal.83/2015.1.1/83.1.1.23.
 • Ådnanes, Marian; Husum, Tonje Lossius & Kaspersen, Silje Lill (2013). Psykologer i kommunalt psykisk helsearbeid: Behandling eller folkehelsearbeid? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 50(11), s. 1066–1073.
 • Steihaug, Sissel; Werner, Anne & Husum, Tonje Lossius (2013). Work and activity in rehabilitation of persons with co-occuring severe mental health difficulties and substance use problems. Health. ISSN 1363-4593. 5(6A2), s. 76–86. doi: 10.4236/health.2013.56A2012.
 • Jensberg, Heidi; Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Rantalaiho, Minna & Husum, Tonje Lossius (2012). Hvordan oppleves meklingsordningen av foreldrene? : Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 40(2), s. 100–122.
 • Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi; Husum, Tonje Lossius & Rantalaiho, Minna (2011). Hva karakteriserer vanskelige saker i foreldremekling, og er meklingsordningen godt nok tilpasset? Resultater fra evalueringen av mekling etter ekteskapslov og barnelov. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 39(2), s. 86–115.
 • Husum, Tonje Lossius; Bjørngaard, Johan Håkon; Finset, Arnstein & Ruud, Torleif (2011). Staff attitudes and thoughts about the use of coercion in acute psychiatric wards. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. ISSN 0933-7954. 46(9), s. 893–901. doi: 10.1007/s00127-010-0259-2.
 • Husum, Tonje Lossius; Bjørngaard, Johan Håkon; Finset, Arnstein & Ruud, Torleif (2010). A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: patient, staff and ward characteristics. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 10. doi: 10.1186/1472-6963-10-89. Fulltekst i vitenarkiv
 • Husum, Tonje Lossius & Hjort, Haldis (2009). Menneskerettigheter i psykisk helsevern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(12), s. 1169–1174.
 • Hjort, Haldis & Husum, Tonje Lossius (2009). Tvang i psykisk helsevern. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(12), s. 1169–1174.
 • Husum, Tonje Lossius; Finset, Arnstein & Ruud, Torleif (2008). The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS): Reliability, validity and feasibility. International Journal of Law and Psychiatry. ISSN 0160-2527. 31(5), s. 417–422. doi: 10.1016/j.ijlp.2008.08.002.
 • Blesvik, Siri; Diseth, Rigmor; Husum, Tonje Lossius; Kogstad, Ragnfrid; Orenfellen, Hege J. & Thune, Gro Hillestad (2006). Menneskerettigheter også for psykiatriske pasienter i Norge? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 126(12), s. 1616–8.
 • Husum, Tonje Lossius & Thune, Gro H. (2006). Menneskerettigheter - også for psykiatriske pasienter i Norge? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 12(126), s. 1616–1618.

Se alle arbeider i Cristin

 • Almås-Norum, Live; Thorbjørnsen, Guro S.A.; Pedersen, Reidar & Husum, Tonje Lossius (2021). En etisk drøfting av tvang uten døgnopphold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 58(9), s. 752–758.
 • Husum, Tonje Lossius & Kjus, Solveig Helene (2021). ReCoN (Reducing Coercion in Norway): Presentasjon av et forskningsprosjekt som har utviklet og tester ut en kommunebasert intervensjon med formål å redusere antall tvangsinnleggelser.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?
 • Pedersen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw; Førde, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2018). Uheldig lovverk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2018). Samtykke og tvang. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2018). Tvang og samtykkekompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Pedersen, Reidar; Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius & Førde, Reidun (2018). Forskeren forklarer: Store holdningsvariasjoner til tvang blant fagfolk. [Internett]. Erfaringskompetanse.no.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 138(9). doi: 10.4045/tidsskr.18.0270.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius & Pedersen, Reidar (2017). Tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • Bjørgen, Dagfinn; Norvoll, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2015). Hvordan forebygge tvang? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 52(12), s. 1077–1079.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Husum, Tonje Lossius; Aasland, Olaf Gjerløw; Engerdahl, Ingvild Stokke & Pedersen, Reidar (2015). Ansattes etiske dilemma.
 • Norvoll, Reidun; Husum, Tonje Lossius; Bjørgen, Dagfinn & Storvold, Aina (2014). Alternatives to Coercion in Mental Health care.
 • Nyttingnes, Olav & Husum, Tonje Lossius (2011). Omfang, utvikling og geografisk variasjon i bruk av tvang i psykisk helsevern i Norge. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 64(3), s. 20–32.
 • Edwards, Victoria Ibabao & Husum, Tonje Lossius (2010). La oss snakke om seksualitet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 7(4), s. 290–292.
 • Andersen, Anders Johan Wickstrøm & Husum, Tonje Lossius (2010). Tvang og tilgjengelighet. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 7(2), s. 98–100.
 • Husum, Tonje Lossius (2006). Studien om tvang.
 • Husum, Tonje Lossius; Dahlberg, Jørgen; Jorem, Jacob; Solberg, Carl Tollef & Pedersen, Reidar (2021). Høringssvar fra Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, til «Høringsnotat om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget». Regjeringen.no.
 • Wormdahl, Irene; Husum, Tonje Lossius; Kjus, Solveig Helene & Hatling, Trond (2020). ReCoN-intervensjonen. Strategier for redusert bruk av tvangsinnleggelser. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 • Dahm, Kristin Thuve; Steiro, Asbjørn; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild & Dalsbø, Therese Kristine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne: en systematisk oversikt. Folkehelseinstituttet. ISSN 978-82-8082-899-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius & Ose, Solveig Osborg (2013). Effektvurdering av Helsedirektoratets modellforsøk og tilskudd til psykologer i kommunen. SINTEF rapport. ISSN 9788214055221.
 • Ådnanes, Marian; Kaspersen, Silje Lill; Husum, Tonje Lossius & Ose, Solveig Osborg (2013). Vurdering av Helsedirektoratets modellutprøving og tilskudd til psykologer i kommunen ; A23869. SINTEF Teknologi og samfunn. ISSN 9788214055221.
 • Dahm, Kristin Thuve; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild; Hofmann, Bjørn & Myrhaug, Hilde Tinderholt [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. ISSN 978-82-8121-484-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steihaug, Sissel; Hjort, Haldis & Husum, Tonje Lossius (2012). Evaluering av ""Mestringsveier til arbeid"". SINTEF rapport. ISSN 9788214053951.
 • Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi; Rantalaiho, Minna & Husum, Tonje Lossius (2011). Evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov - Er meklingsordningen tilstrekkelig innrettet mot de vanskelige sakene, opplever foreldrene mekling som nyttig, og er barnets beste en rettesnor for avtalen? SINTEF Teknologi og samfunn. ISSN 978-82-14-05188-9.
 • Norvoll, Reidun & Husum, Tonje Lossius (2011). Som natt og dag?Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 978-82-7609-296-7.
 • Bjerkan, Anne Mette; Lippestad, Jan Wilhelm & Husum, Tonje Lossius (2011). Gjennomgang av vedtak etter sosialtjenesteloven kapittel 4A - om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. SINTEF rapport. ISSN 9788214050424. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hem, Karl-Gerhard & Husum, Tonje Lossius (2008). Prevalens av autisme. SINTEF rapport. ISSN 9788214045079.
 • Gråwe, Rolf W.; Hagen, Helge; Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Per Bernhard Østeraas & Ruud, Torleif (2005). Pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern for voksne - september 2004. SINTEF. ISSN 8214037786. Fulltekst i vitenarkiv
 • Husum, Tonje Lossius; Pedersen, Per Bernhard Østeraas & Hatling, Trond (2005). Analyse av tvang i psykisk helsevern. SINTEF. ISSN 8214039185. Fulltekst i vitenarkiv
 • Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel & Ruud, Torleif (2005). Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport II - status per desember 2005. SINTEF. ISSN 8214038308. Fulltekst i vitenarkiv
 • Husum, Tonje Lossius; Christensen, Øyvind; Nguyen, Daniel & Ruud, Torleif (2005). Rapportering av kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. Delrapport I - status per desember 2004. SINTEF. ISSN 8214037999. Fulltekst i vitenarkiv
 • Husum, Tonje Lossius; Gråwe, Rolf Wilhelm & Bjørngaard, Johan Håkon (2005). Avtalespesialister i det psykiske helsevernet i Midt-Norge: kartlegging av helsetilbudet, samhandling og tilgjengelighet. SINTEF. ISSN 8214036704. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. nov. 2013 09:36 - Sist endret 7. feb. 2020 11:02

Prosjekter

Forskergrupper