Alumnus sykepleievitenskap

Hold deg oppdatert på hva som skjer ved avdelingen - både faglig og sosialt.

Register deg

Ved å registrere deg som alumni vil du få tilsendt invitasjon til faglige treff hvor du kan møte tidligere medstudenter og få faglig påfyll.

Følg Alumnus sykepleievitenskap på Facebook

Om Alumnus sykepleievitenskap

Avdeling for sykepleievitenskap ønsker å holde kontakten med tidligere studenter. Alle tidligere studenter ved Norges sykepleierhøyskole, Norges Høyere Sykepleierskole, tidligere studenter ved Instutt for sykepleievitenskap  (ISV) og tidligere og nåværende studenter ved Avdeling for sykepleievitenskap (ASV) kan melde seg inn i alumnus. Det samme gjelder nåværende og tidligere ansatte ved disse utdanningsstedene.

Arrangementer

Universitetet i Oslo har en mengde arrangementer som er åpne for publikum. Våre tidligere studenter er spesielt velkomne.


30 jan.
10:15, Gamle Festsal, Sentrum
30 jan.
13:15, Gamle Festsal, Sentrum
04 feb.
12:30, Auditoriet i Fredrik Holst hus, Kirkeveien 166

Styret

kollasj styremedlemmene

Styret i Alumnus Sykepleievitenskap for 2019.

Øverst fra venstre: Lene Lunde, Kirsten R. Byermoen, Inger Helen S. Hilleren, Hanne M. Rostad, Marianne Kumlin, Elisabeth Østensen og Anette H. Loso