Alumnus sykepleievitenskap

Hold deg oppdatert på hva som skjer ved avdelingen - både faglig og sosialt.

Register deg

Ved å registrere deg som alumni vil du få tilsendt invitasjon til faglige treff hvor du kan møte tidligere medstudenter og få faglig påfyll.

Følg Alumnus sykepleievitenskap på Facebook

Om Alumnus sykepleievitenskap

Avdeling for sykepleievitenskap ønsker å holde kontakten med tidligere studenter. Alle tidligere studenter ved Norges sykepleierhøyskole, Norges Høyere Sykepleierskole, tidligere studenter ved Instutt for sykepleievitenskap  (ISV) og tidligere og nåværende studenter ved Avdeling for sykepleievitenskap (ASV) kan melde seg inn i alumnus. Det samme gjelder nåværende og tidligere ansatte ved disse utdanningsstedene.

Arrangementer

Universitetet i Oslo har en mengde arrangementer som er åpne for publikum. Våre tidligere studenter er spesielt velkomne.


Error: /helsam/om/organisasjon/avdelinger/sykvit/arrangementer does not exist

Styret

Styret i Alumnus sykepleievitenskap består i 2020 av følgende personer:

  • Leder: Elisabeth Østensen, Lovisenberg Diakonale Høgskole
  • Nestleder: Lene Lunde, Universitetet i Oslo
  • Kasserer: Marianne Kumlin, Høgskolen i Innlandet
  • Styremedlem: Hanne Marie Rostad, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet
  • Styremedlem: Helene Aksøy, Norsk Sykepleieforbund
  • Varamedlem: Knut Magne Kolstadbråten, Oslo universitetssykehus
  • Varamedlem: Randi Grønseth, Gyldendal Norsk Forlag