EVU-kurs: Etikk i helsetjenesten

Målgruppen for dette kurset er alle som er interessert i eller jobber med etikk i helsetjenesten, nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd og deltakere eller ledere av etikkrefleksjonsgrupper.

tavle med ordene Etikk i helsetjenesten

Få innsikt i dilemmaer og etiske argumenter i ulike kliniske prioriteringer. Illustrasjon: Anbjørg Kolaas/UiO

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er etikk i helsetjenesten, med spesiell vekt på problemstillinger i klinisk etikk. Kurset har en praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av etikkdrøftinger i grupper og i plenum.

Kurssamlinger høst 2020

Heldagsundervisning fem dager i november og desember.

Sted: Universitetets lokaler

Detaljert undervisningsplan annonseres senere

Hva lærer du?

 • Innføring i sentrale etiske prinsipper i helsetjenesten
 • Innføring i etisk refleksjonsmodell
 • Helselovgivning som er spesielt relevant for etiske dilemmaer i helsetjenesten
 • Du vil få innsikt i aktuelle klinisk-etiske dilemmaer og de etiske argumentene som brukes, særlig knyttet til: kliniske prioriteringer, pasienters selvbestemmelse, beslutningskompetanse, bruk av tvang og beslutninger om livsforlengende behandling

Undervisning

Undervisningen foregår på norsk og vil bestå av forelesninger kombinert med gruppearbeid og praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4210 - Etikk i helsetjenesten som tar eksamen og dermed får studiepoeng. Forelesere er fra Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Du må være minimum 80 % tilstede på opplæringsprogrammet for å få kursbevis, men det er ingen eksamen.

 

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder. Påmelding åpner i mai/juni.

Kursavgift

Kursavgift på kr 1500,-.

Avmeldinger tett opp til kursstart vil bli fakturert.

Godkjenninger

Kurset vil bli søkt godkjent av følgende organisasjoner:

 • Presteforeningen 
 • Fagforbundet 
 • Norsk ergoterapeutforbund 
 • Psykologforeningen 
 • Helsesekretærforbundet i Delta 
 • Den norske legeforening 
 • Sykepleieforbundet 

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Eksamen kreves, men kurset blir faktisk litt rimeligere (semesteravgift + kopiavgift). Søk opptak på SME4210 - Etikk i helsetjenesten.

Kontakt

Publisert 25. mai 2016 11:20 - Sist endret 29. mai 2020 10:07