EVU-kurs: Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende

Målgruppen for dette kurset er alle som er interessert i eller jobber med etikk i helsetjenesten, medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd og deltakere eller ledere av etikkrefleksjonsgrupper.

tavle med ordene Etikk i helsetjenesten

Kort om kurset

Kursets faglige innhold er klinisk etikk, det vil si etiske utfordringer som oppstår i helsepersonells møte med pasienter og pårørende i hverdagen i helsetjenesten. Kurset har en praktisk orientering og vil i tillegg til teoriformidling bestå av etikkdrøftinger i grupper og i plenum.

NB. Dette kurset er en revidert utgave av det tidligere EVU-kurset Etikk i helsetjenesten, og overlapper i stor grad med dette.  

Tid og sted

Heldagsundervisning over fem dager på Universitetet i Oslo. 

Tirsdag 29. november, Ullevål sykehus, bygning 25, grønt auditorium.

Onsdag 30. november, Ullevål sykehus, bygning 25, grønt auditorium.

Torsdag 1. desember, Ullevål sykehus, bygning 25, rødt auditorium.

Mandag 5. desember, Ullevål sykehus, bygning 25, grønt auditorium.

Tirsdag. 6. desember, Ullevål sykehus, bygning 25, rødt auditorium. 

Kursprogram (med forbehold om endringer)

Hva lærer du?

Etter at kurset er bestått skal du kunne

  • beskrive og analysere etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende i helsetjenesten, spesifikt utfordringer knyttet til pasienters selvbestemmelse og beslutningskompetanse, samarbeid med pårørende og møter mellom kulturer, informasjon og taushetsplikt, bruk av tvang, og beslutninger om livsforlengende behandling
  • redegjøre for bestemmelser i helselovgivningen som er sentrale for klinisk etikk
  • beskrive hva empirisk etikk er
  • beskrive prinsipper og metoder for å styrke pasientmedvirkning, særlig gjennom forhåndssamtaler
  • identifisere etiske utfordringer i helsetjenesten og formulere et etisk problem
  • anvende fire sentrale helseetiske prinsipper (respekt for autonomi, velgjørenhet, ikke skade samt rettferdighet) i drøfting av etiske utfordringer i helsetjenesten
  • vurdere en pasients beslutningskompetanse ved hjelp av enkle verktøy

Om undervisningen

Undervisningen foregår på norsk og vil bestå av forelesninger kombinert med gruppearbeid og praktiske øvelser. Undervisningen foregår sammen med studenter på masteremnet SME4210 - Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende. Forelesere er fra Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Det er krav om minimum 80 % fysisk tilstedeværelse for å få kurset godkjent. Det er ingen eksamen og kurset gir ikke studiepoeng. 

Anbefalt litteratur

Hovedbok: Etikk i helsetjenesten av Magelssen M, Førde R, Pedersen R, Lillemoen L. (red). (2020). Gyldendal Akademisk. Kap. 1-3, 5-11, 16-18. Det forventes at deltagerne leser denne boken i forkant av kurset. 

Øvrig litteratur.

Påmelding og opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 30. Det er førstemann til mølla som gjelder. Meld deg på her innen 15. oktober. Det kan bli fullt før fristen går ut. 

Hva koster kurset?

Kursavgift på kr 1500,-.

Avmeldinger tett opp til kursstart vil bli fakturert.

Godkjenninger

Søkes godkjent av relevante fagforeninger slik som Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Presteforeningen, Fagforbundet og Psykologforeningen. 

 

Kontaktinfo

Publisert 25. mai 2016 11:20 - Sist endret 25. aug. 2022 09:30