Etter- og videreutdanning ved Helsam

Etterutdanningskurs for helsepersonell har søknadsfrist på ulike tidspunkt i løpet av året. Varighet på kurs og kursavgift kan også variere. Disse kursene blir godkjent som X antall timer i relevante fagorganisasjoner. 

Vår 2021

Kurs Søknadsfrist Kursavgift
Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 9. desember 1500 kr
Teorier og metoder i helseetikken 9. desember 1500 kr
Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten 25. februar 4700 kr
Administrasjon og ledelse i spesialistutdanningen (Kurs F Samfunnsmedisin)

18.desember

 

5400 kr

Høst 2021

Kurs Søknadsfrist Kursavgift

Etiske utfordringer i møte med pasieter og pårørende

Annonseres senere 1500 kr
Administrasjon og ledelse i spesialistutdanningen (Kurs F Samfunnsmedisin) 5. september 5500 kr
Publisert 18. mai 2016 11:26 - Sist endret 30. sep. 2021 08:41