Etter- og videreutdanning ved Helsam

Etterutdanningskurs for helsepersonell har søknadsfrist på ulike tidspunkt i løpet av året. Varighet på kurs og kursavgift kan også variere. Disse kursene blir godkjent som X antall timer i relevante fagorganisasjoner. 

Vår 2018

Kurs Søknadsfrist Kursavgift
Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 8. desember 1500 kr
Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk 8. desember 1500 kr

Høst 2018

Kurs Søknadsfrist Kursavgift
Etikk i helsetjenesten   1500 kr
Publisert 18. mai 2016 11:26 - Sist endret 1. mars 2018 13:00