English version of this page

Velkommen til studiestart

Velkommen til et nytt semester med nye bekjentskap og et godt faglig studiemiljø.

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, smil.
Eivind Engebretsen. Visedekan for bachelor- og masterstudiene. Foto: UiO

Nå er spesielt hyggelig å se våre studenter tilbake på UiO! Det er en glede å treffe nye og gamle studenter i våre lokaler igjen.

Vi er stolte av våre undervisere, administrativt ansatte og studenter som står klare til å ta dere imot. Hos oss skal det være kort vei til et godt faglig studiemiljø og du vil få god og tett oppfølging fra våre vitenskaplig ansatte gjennom undervisningen og i mindre grupper slik at dere blir godt kjent med hverandre.

Under studiestart vil du også bli tilknyttet en faddergruppe som tar deg godt imot. I høst har vi engasjert en del eldre studenter som studentassistenter som skal tilby faglig støtte til våre nye studenter. Vi håper at dette vil bidra til en god studiestart.

Bærekraftig helseutdanning

Ved UiO har vi et unikt fag- og forskningsmiljø innen helseutdanning. Det har vi ikke minst fått demonstrert nå det siste året, der flere av våre forskere og undervisere har spilt en viktig rolle i media og som rådgivere for myndighetene. Som bachelor- og masterstudenter ved UiO får dere veiledning og undervisning av de beste fagfolkene på feltet. I tillegg får du mulighet til å møte andre studenter fra ulike land, profesjoner og fagbakgrunner.

Ved MED har vi landets første Senter for fremragende utdanning innenfor helsefag, Senter for bærekraftig helseutdanning (SHE). Formålet med senteret er å ruste våre helsefagstudenter til å ta kloke og langsiktige beslutninger i samsvar med bærekraftmålene.

Det handler blant annet om å arbeide for et sunt klima, mindre overbehandling og kloke prioriteringer i helsetjenesten. SHE ønsker å samarbeide med dere studenter om å forbedre utdanningene slik at de kan møte bærekraftmålene. Vi vil blant annet lyse ut stipender som dere studenter kan søke på. Les mer om SHE her.

Denne høsten er vi spesielt klare for nye bekjentskap og faglig aktiviteter. I løpet av det siste året har vi lært mye om digital undervisning og utviklet nye e-læringsverktøy. Vi planlegger nå for økt fysisk undervisning, men er samtidig godt forberedt på å gjennomføre digital undervisning der det er aktuelt. Hold dere oppdatert på informasjon om koronasituasjonen fra fakultetet på vår side for informasjon om koronavirusutbrudd.
 
Vi gleder oss til å se igjen gamle og nye studenter!  

Beste hilsen  

Eivind Engebretsen, Visedekan for bachelor- og masterstudiene 

Velkommen til institutt for helse og samfunn

Ved Institutt for helse og samfunn baserer vi vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Dette preger forskningen, undervisningen og formidlingen ved instituttet.

Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger:

  • Allmennmedisin
  • Tverrfaglig helsevitenskap
  • Helseledelse og helseøkonomi
  • Medisinsk etikk
  • Samfunnsmedisin
  • Sykepleievitenskap

Instituttet og avdelingene presenteres under på engelsk.

An introuction video of the Institute of Health and Society from head of institute Terje P. Hagen.

 

The department spans various disciplines and consists of these departments: Community medicine, Interdisciplinary health sciences, Health management and health economics, Medical ethics, Community medicine and Nursing science. Each department presented to you in the videos below.

 

Nursing Science

 

Interdisciplinary Health Sciences

 

Health Management and Health Economics

 

Medical Ethics

 

Community medicine and Global health

 

Research from the Community of medicine and Global Health

 

Publisert 12. aug. 2020 22:00 - Sist endret 13. aug. 2021 12:31