English version of this page

Velkommen til studiestart

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, smil.
Eivind Engebretsen. Foto: UiO

Vi ønsker dere alle velkommen til studiestart!

Koronapandemien vil prege høstens undervisning og livet deres som studenter. Vårt mål er at høstsemesteret skal gi solid og god faglig utvikling under trygge forhold.  

Velkommen til institutt for helse og samfunn

Ved Institutt for helse og samfunn baserer vi vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Dette preger forskningen, undervisningen og formidlingen ved instituttet.

Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger: Allmennmedisin, Tverrfaglig helsevitenskap, Helseledelse og helseøkonomi, Medisinsk etikk, Samfunnsmedisin og Sykepleievitenskap. Instituttet og avdelingene presenteres under på engelsk.

An introuction video of the Institute of Health and Society from head of institute Terje P. Hagen.

 

The department spans various disciplines and consists of these departments: Community medicine, Interdisciplinary health sciences, Health management and health economics, Medical ethics, Community medicine and Nursing science. Each department presented to you in the videos below.

 

Nursing Science

 

Interdisciplinary Health Sciences

 

Health Management and Health Economics

 

Medical Ethics

 

Community medicine and Global health

 

Research from the Community of medicine and Global Health

 

Publisert 12. aug. 2020 22:00 - Sist endret 13. aug. 2020 10:01