English version of this page

Velkommen til studiestart

Vi ønsker dere alle velkommen til studiestart! Koronapandemien vil prege høstens undervisning og livet deres som studenter. Vårt mål er at høstsemesteret skal gi solid og god faglig utvikling under trygge forhold.    

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, smil.

Eivind Engebretsen er studiedekan for bachelor og masterstudiene ved Det medisinske fakultet. Foto: UiO

Dagens smittevernregler gir begrensninger i bruk av auditoriene og andre undervisningsrom. Dette betyr at all undervisning på emner med mange påmeldte, blir digital ved bruk av Zoom. Gruppeundervisning vil så langt mulig foregå ved fysisk fremmøte med spesielle smitteverntiltak. Se timeplanen for detaljer for ditt/dine emne(r) om hvordan undervisningen vil foregå.  

Smittevern  

Det er laget en eget nettside med informasjon om smittevern i MEDs lokaler. Alle må også ha gjennomført UiOs smittevernkurs før dere møter på campus.  

Digital undervisning

Studenter og ansatte har raskt lært seg å beherske digital undervisning. Erfaring fra vårsemesteret er at aktivt deltagende studenter er vesentlig for et godt utbytte av den digitale undervisningen. Vi oppfordrer derfor dere alle til å bidra til et godt læringsmiljø og læringsutbytte gjennom å engasjere dere og aktivt delta i undervisningen.  

Testing for covid-19 

SiO Helse har opprettet en teststasjon på Blindern som kan benyttes av studenter og ansatte på UiO. Ved behov for å ta test i helger, må dere ta kontakt med koronatelefonen (i Oslo tlf. 21 80 21 82).   

Fokus på smittevern

Det er svært viktig at dere hele tiden er bevisst smittevern og ikke møter på undervisning på campus hvis dere har symptomer eller har vært utsatt for smitte. Ta raskt kontakt for testing hvis dere mistenker at dere er smittet. Vi oppfordrer dere alle til også å ha høyt fokus på smittefaren i aktiviteter dere er med på i fritiden. En smitteførende student kan utsette pasienter, medstudenter og ansatte for smitte - og føre til at undervisningslokaler må stenges ned.  

Hold sammen

Av hensyn til smittevern og eventuell smitteoppsporing, ønsker vi at dere når dere er på campus i størst mulig grad holder sammen med gruppen dere tilhører. Vi vil samtidig oppfordre dere til å legge planer for å studere sammen og ta vare på hverandre, slik at ingen behøver å oppleve en høst med mye isolasjon. Vi har samlet noen råd for hvordan man kan mestre studiesituasjonen under pandemien. 
 
Lesesalene ved fakultetet åpner ved semesterstart. De vil ha noe redusert kapasitet og må bookes før bruk

Elektronisk velkomsthilsen 

I forbindelse med semesterstart har jeg også lagd en liten velkomstvideo med informasjon om fakultetet og smittevern som dere kan se. 

Studiedekan sin time 

Situasjonen med Covid-19 kan endre seg utover høsten, og dette kan også ha betydning for studiet og dere som studenter. Følg derfor med på informasjonssiden vår om koronatiltak. Vi vil med jevne mellomrom invitere til «Studiedekanenes time» på Zoom, der alle studenter kan få informasjon og kan stille spørsmål. Studiedekanene kommer også til å fortsette med jevnlige møter med Medisinsk Studentutvalg (MSU) for å diskutere utfordringer i undervisningen, slik vi gjorde i vårsemesteret.  
 
Vi gleder oss til å se igjen gamle og nye studenter!  
 
Beste hilsen  

Eivind Engebretsen Visedekan for bachelor- og masterstudiene 

Av Eivind Engebretsen
Publisert 12. aug. 2020 12:53 - Sist endret 12. aug. 2020 17:23