Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 16. nov. 2020 08:0017. nov. 2020 12:30, Zoom - digitalt seminar

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Tid og sted: 12. okt. 2020 08:3013. okt. 2020 14:30, Zoom

Innføringskurset 2020 holdes 12. - 13. oktober. 

Bildet kan inneholde: logo, font, sirkel, symbol, varemerke.
Tid og sted: 9. mars 2020 09:0011. mars 2020, Frederik Holsts hus, UiO

Årets seminar holdes over 3 dager i UiOs lokaler. 

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 14. nov. 2019 09:0015. nov. 2019 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Tid og sted: 12. nov. 2019, Scandic Grand Tromsø

Fagdag i etikk utsettes til 2020. 

Målgruppen er særlig de som jobber som etikkveiledere eller har/ønsker å ha et særskilt ansvar for etikkarbeid i kommunen sin.

Fagdagen er tilnærmet lik arrangementene som fant sted i Kristiansand og Stavanger. 

Tid og sted: 28. okt. 2019 09:3029. okt. 2019 16:00, Soria Moria kurs og konferansesenter

Årets Innføringskurs er satt til 28.-29. oktober.

Tid og sted: 23. mai 2019 09:3024. mai 2019 16:00, Soria Moria hotell, Oslo

Kurs i etikk for leger i alders- og sykehjemsmedisin

Tid og sted: 9. mai 2019 09:0017:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Senter for medisinsk etikk holder sin årlige nasjonale nettverksdag 9. mai 2019.

Tid og sted: 10. apr. 2019 08:3016:00, Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Fagdag i etikk er et samarbeid mellom KS og Senter for medisinsk etikk. Denne gang holdes arrangementet i Stavanger.

Tid og sted: 2. apr. 20193. apr. 2019, Frederik Holsts hus, UiO

Oppstarts- og erfaringsseminar for etikkråd og kliniske etikkomiteer i kommunehelsetjenesten skal i år arrangeres på UiO. 

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 19. nov. 2018 09:0020. nov. 2018 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Tid og sted: 14. nov. 2018 09:0016:00, Samsen kulturhus, Kristiansand

Fagdag i regi av KS og Senter for medisinsk etikk.

Tid og sted: 22. okt. 2018 09:3023. okt. 2018 15:15, Soria Moria hotell

Årets Innføringskurs holdes på Soria Moria Hotell, 22. og 23. oktober 2018.

Tid og sted: 6. juni 2018 09:0016:15, Frederik Holsts hus, UiO

Vi holder vår årlige nettverksdag for etikkveiledere 6. juni 2018. Påmelding er nå åpen. Arrangementet er gratis men krever påmelding.

tavle med skrift "etikk"
Tid og sted: 5. mars 2018 09:156. mars 2018 14:00, Clarion hotel & congress Oslo Airport

Bli med på seminar med andre som deltar i eller ønsker å etablere etikkkomiteer/råd i kommunen. Vi har både parallellsesjoner og felles opplegg, slik at programmet er relevant for deltakere med ulik erfaring.

Eldre mann snakker med sykepleier
Tid og sted: 2. feb. 2018 08:4515:30, Georg Sverdrups hus, Blindern

Nasjonal konferanse for helsepersonell og andre som er interessert i tematikken forhåndssamtaler / Advance Care Planning. Ingen deltakeravgift.

Bokomslag
Tid og sted: 24. jan. 2018 11:3015:30, Gyldendal Akademisk, Sehesteds gate 4, Oslo

"Etikk i psykiske helsetjenester" gir leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte. Reidar Pedersen og Per Nortvedt (red) presenterer boka på åpent seminar.

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 13. nov. 2017 09:0014. nov. 2017 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Woman supporting a sad teenager
Tid og sted: 19. okt. 2017 09:0020. okt. 2017 15:00, Frederik Holsts hus, UiO

Family involvement during severe mental illness in psychiatry. Implementation, research and moral aspects. This 2-day seminar focuses on implementation of guidelines for family involvement, as seen through research and guidelines from several European countries.

Tid: 11. sep. 2017 09:0012. sep. 2017 16:00

Årets Innføringskurs er integrert i et masteremne eller etter- og videreutdanningskurs, men kan også tas som vanlig 2-dagers kurs for de som ønsker det. Forskere fra Senter for medisinsk etikk foreleser på kurset.

Tavle med etikkveileder
Tid og sted: 13. juni 2017 09:0017:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Hensikten med nettverksdagen er å utveksle erfaringer med etikkrefleksjon fra forskjellig deler av helsetjenesten, både i kliniske etikk-komiteer og etikkrefleksjonsgrupper. Vi ønsker også å presentere ny kunnskap om evaluering av etikkrefleksjon, blant annet om bruk av metoden og veilederrollen.

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 8. juni 2017 09:309. juni 2017 15:30, Soria Moria kurs- og konferansesenter

Kurset er praktisk rettet og gir deg viktig kunnskap i etikk og jus. Målgruppen er leger i alders- og sykehjemsmedisin. Kurset vil også være av interesse for kommune- og fylkesleger.

Inngang til hotell
Tid og sted: 26. apr. 2017 10:0027. apr. 2017 17:00, Scandic Oslo Airport

Årlig seminar for kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten. Målsetting er å motivere til videre arbeid for eksisterende etikkråd og komiteer, og bidra til etablering av nye komiteer og råd i kommunehelsetjenesten.

Tid: 23. jan. 201731. jan. 2017

Etterutdaninngskurs for helsepersonell arrangeres over 5 dager / 2 samlinger i januar 2017. Helsetjenestens grenser, Global rettferdighet, Aktiv dødshjelp og Sykdom, helse og teknologi er noen temaer som tas opp. Søk innen 9. desember.

Tid: 12. jan. 2017

Etterutdanningskurs for deg som allerede er etikkveileder eller medlem av en etikk-komité, men vil ha oppfrisket eller formalisert kunnskapen din. Teori kobles med praksis gjennom praktiske øvelser både på samlingene og i perioden mellom samlingene. Kurset gjennomføres over 5 dager våren 2017. Søk innen 9. desember 2016.