Erfarings- og oppstartsseminar

I år ønsker vi velkommen til Erfarings- og oppstartsseminar for kliniske etikk komiteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten.

Seminarets målsetting er å motivere til videre arbeid for eksisterende etikkråd og komiteer, og bidra til etablering av nye komiteer og råd i kommunehelsetjenesten. Programmet vil bestå av en blanding av casedrøftinger/øvelser, undervisning og faglige presentasjoner. Vi legger vekt på erfaringsdeling.

Programmet (pdf)

med forbehold om små endringer.

Publisert 3. mai 2016 10:09 - Sist endret 27. okt. 2017 12:44