Fagdag i etikk og etikkarbeid

Endelig skal Senter for medisinsk etikk ha fagdag i etikk og etikkarbeid for de nordligste fylkene! Få faglig "påfyll" og erfaringsutveksling med Lillian Lillemoen og Bert Molewijk. De kommer til Tromsø for å samle personer som jobber med etikk i kommunehelsetjenesten.

portrett av foredragsholdere

Lillian Lillemoen og Bert Molewijk fra Senter for medisinsk etikk. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt SME et langsiktig oppdrag som i tillegg til forskning innebærer å bistå institusjoner og kommuner i arbeidet med etikk i helsetjenesten. Foto/illustrasjon: UiO/Colourbox

Målgruppe

Etikkveiledere eller ressurspersoner for etikkarbeidet i helsetjenesten i Finnmark, Troms og Nordland.

Program

9:00 Velkommen; hvem er SME og hensikten med fagdagen
9:15 Etikk og etisk problem; hvilke problem snakker vi om?
10:15 Etisk refleksjon; kjennetegn og metode for etisk refleksjon
11:00 Arenaer for systematisk etikkrefleksjon; ERG og KEK.
11:45 Lunsj
12:30 Å fasilitere etikkrefleksjon
13:15 Etikkrefleksjon; øvelse i plenum
14:30 Erfaringer med etikktiltak og opplæring; behov? 
15.15 SMEs rolle og tilbud; kompetanseutvikling og nettverk
15:45 Avslutning og evaluering
16:00 Slutt

Påmelding

Arrangementet er gratis.

Publisert 20. juni 2016 11:23 - Sist endret 27. okt. 2017 12:44