Innføringskurs: praktisk etikk i helsetjenesten

Årets Innføringskurs er integrert i et masteremne eller etter- og videreutdanningskurs, men kan også tas som vanlig 2-dagers kurs for de som ønsker det. Forskere fra Senter for medisinsk etikk foreleser på kurset.

Tavle med teksten Ethics

Målgruppen for kurset er alle som er interessert i eller jobber med etikk i helsetjenesten, nye medlemmer av kliniske etikk-komiteer og etikkråd og deltakere i etikkrefleksjonsgrupper. Illustrasjon: Colourbox

Årets Innføringskurs vil ha samme innholdet som før, men holdes på Universitetet. Kurset kan tas frittstående (slik som før), eller som en del av enten masteremnet SME4210 - Etikk i helsetjenesten eller som etter- og videreutdanningskurs. Forskjellen på de ulike alternativene er at du må ha en bachelor og ta eksamen på masteremnet.

  • Program (med forbehold om små endringer)

Påmelding innen 21 .august

Deltakeravgift

Pris: 1500,- for all undervisning og undervisningsmateriell samt lunsj 12. og 13. september.

(For masteremnet betaler deltakerne kun vanlig semesteravgift)

Deltakere må selv bestille og betale overnatting. De som har lang reisevei kan søke reisestøtte fra Senter for medisinsk etikk. Kontakt: info-etikk@helsam.uio.no

Innføringskurset er godkjent hos:

  • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor med 12 timer.
  • Delta som kurs/kompetanseheving for helsesekretærer med 12 timer
  • Legeforeningen: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
  • Fagforbundet: 12 timer tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper.
  • NSF godkjent som meritterende med totalt 15 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie
  • Norsk Ergoterapeutforbund som 12 timer generelt kurs meritterende til ergoterapispesialist.
  • Norsk psykologforening: 12 timers vedlikeholdsaktivitet

Kontakt

  • Kristin Weaver
Publisert 12. mai 2016 13:07 - Sist endret 16. juni 2020 12:55