Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 2016

Senter for Medisinsk Etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer ved helseforetakene.

Formålet med seminaret er både erfaringsutveksling og kompetanseheving for alle KEK-medlemmer.

Kliniske etikk-komiteer feirer 20-års jubileum
på Høstseminaret 2016


Målgruppe

Medlemmer av kliniske etikk-komiteer i helseforetakene.

Kursprogram

Program

Godkjenninger

Kurset godkjennes av Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektoren, tellende med 12 kurstimer.

Den norske legeforening godkjenner seminaret for alle spesialiteter med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 10 timer.

Kurset er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 10 timer.

Seminaret godkjennes av Psykologforeningen som 10 timers vedlikeholdsaktivitet.

Arrangør

Senter for medisinsk etikk
Publisert 5. jan. 2016 08:30 - Sist endret 27. okt. 2017 12:44