Nasjonalt nettverksmøte for etikkveiledere og etikkfasilitatorer

Senter for medisinsk etikk ønsker å etablere et nasjonalt nettverk for etikkveiledere og etikkfasilitatorer i helsetjenesten. Første samling blir våren 2016.

Hensikten med dette nettverket er å ha en arena for erfaringsutveksling, kompetanseutvikling og kontaktbygging. Vi vil på første møte diskutere hvordan vi sammen kan utforme et nasjonalt nettverk, hva som skal være innholdet, og møteformen fremover.

For mer informasjon, se programmet.

 

 

Publisert 14. apr. 2016 11:09 - Sist endret 27. okt. 2017 12:44