Program innføringskurs: Etikk i helsetjenesten

Med forbehold om endringer.

12.september

09:30 Velkommen
09:45 Hva er etikk og hvorfor? v/Reidun Førde
10:30 Pause
10:45 Intro til gruppeøvelse om etisk refleksjon v/Lillian Lillemoen
11:05 Gruppeøvelse (m/ fokus på etisk problemstilling, tildelt case) inkl. pause
12:00 Lunsj
13:00 Gjennomgang av gruppeøvelsen i plenum
13:15 Innføring i systematisk etisk refleksjon med introduksjon av SME-modellen v/Lillian Lillemoen
13:45 Etikkdrøfting ved bruk av SME-modellen i plenum v/Lillian Lillemoen
14:45 Pause
15:00 Hvordan kan etiske teorier og prinsipper bidra i etikkrefleksjon/etikkdrøftinger v/Morten Magelssen
15:30 Gruppeøvelse (fokus på berørte parter, etiske verdier og prinsipper fra tildelt case) inkl. pause
16:30 Oppsummering i plenum
16:45 Slutt

 
 13.september

08.30 Systematisk etikkarbeid i praksis v/Reidun Førde
09:15 Erfaringer fra systematisk etikkarbeid: Hva fremmer eller hemmer etikkarbeid v/Heidi Karlsen
09:55 Pause
10:00 Hvordan kan kunnskap om helse juss bidra i etikkrefleksjon/etikkdrøftinger? v/Jørgen Dahlberg
10:45 Pause
11:00 Pasientautonomi og vurdering av samtykkekompetanse v/Reidar Pedersen
11:45 Lunsj
12:30 Innføring i å lede etikkdrøfting v/Lillian Lillemoen
13:15 Innføring i å dokumentere etikkdrøfting v/Morten Magelssen
14:00 Gruppearbeid: Etisk refleksjon – å lede, delta og dokumentere etikkdrøfting, inkl. pause
15:00 Oppsummering av gruppearbeid
15:30 Slutt

 

Publisert 27. mai 2016 14:50 - Sist endret 16. juni 2016 13:07