2017

Tidligere

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 13. nov. 2017 09:0014. nov. 2017 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Woman supporting a sad teenager
Tid og sted: 19. okt. 2017 09:0020. okt. 2017 15:00, Frederik Holsts hus, UiO

Family involvement during severe mental illness in psychiatry. Implementation, research and moral aspects. This 2-day seminar focuses on implementation of guidelines for family involvement, as seen through research and guidelines from several European countries.

Tid: 11. sep. 2017 09:0012. sep. 2017 16:00

Årets Innføringskurs er integrert i et masteremne eller etter- og videreutdanningskurs, men kan også tas som vanlig 2-dagers kurs for de som ønsker det. Forskere fra Senter for medisinsk etikk foreleser på kurset.

Tavle med etikkveileder
Tid og sted: 13. juni 2017 09:0017:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Hensikten med nettverksdagen er å utveksle erfaringer med etikkrefleksjon fra forskjellig deler av helsetjenesten, både i kliniske etikk-komiteer og etikkrefleksjonsgrupper. Vi ønsker også å presentere ny kunnskap om evaluering av etikkrefleksjon, blant annet om bruk av metoden og veilederrollen.

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 8. juni 2017 09:309. juni 2017 15:30, Soria Moria kurs- og konferansesenter

Kurset er praktisk rettet og gir deg viktig kunnskap i etikk og jus. Målgruppen er leger i alders- og sykehjemsmedisin. Kurset vil også være av interesse for kommune- og fylkesleger.

Inngang til hotell
Tid og sted: 26. apr. 2017 10:0027. apr. 2017 17:00, Scandic Oslo Airport

Årlig seminar for kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten. Målsetting er å motivere til videre arbeid for eksisterende etikkråd og komiteer, og bidra til etablering av nye komiteer og råd i kommunehelsetjenesten.