Oppstarts- og erfaringsseminar for kliniske etikk-komitteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten

Årlig seminar for kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunehelsetjenesten. Målsetting er å motivere til videre arbeid for eksisterende etikkråd og komiteer, og bidra til etablering av nye komiteer og råd i kommunehelsetjenesten.

Inngang til hotell

Scandic Oslo Airport

Program

  • Dag 1 (26. april) er beregnet på deltakere fra kommuner som vurderer å etablere en klinisk etikk-komité eller etikkråd, samt nye medlemmer av eksisterende komiteer og råd. Denne dagen vil være en blanding av forelesninger, praktiske råd om oppstart, casedrøftinger og praktisk øvelse.
  • Dag 2 (27. april) er beregnet på eksisterende etikk-komiteer og etikkråd. Her legger vi vekt på faglig påfyll, erfaringsutveksling og øvelse i referatskriving

Utkast på program

Vi ønsker at de eksisterende og de "nye" komiteene/rådene skal kunne bli kjent og dra nytte av hverandres erfaringer. Derfor åpner vi for at de som kun tenker å delta på dag 2 kan komme allerede kvelden før og spise middag og overnatte sammen med deltakere fra dag 1. Deltakere kan melde seg på en dag eller begge dager, med eller uten overnatting.

Priser

  • En dag inkl middag og overnatting 26.4: 1800,-
  • To dager inkl middag og overnatting 26.4: 2400,-
  • En dag uten middag og overnating: 800,-
  • To dager uten middag og overnatting: 1400,-
  • Overnattinger i tillegg til 26.4 må bestilles og betales av deltaker selv.

Påmelding

Ha rekvisisjon eller kredittkortet klart før du åpner skjemaet.

Påmelding innen 5. april

Betaling

Det er to måter å betale på:

  1. EPAY. Dette betyr at man forhåndsbetaler med kredittkort (Visa eller Mastercard). Se brukerveiledning for EPAY hvis du har spørsmål.
  2. Faktura. Her trenger vi en rekvisisjon fra din organisasjon. Den må inneholde nødvendig fakturaopplysninger og lastes opp i påmeldingsskjemaet.

Frist for avbestilling/tilbakebetaling er satt til fredag 7. april, 2017.

Kontakt

  • Kristin Weaver
Publisert 1. feb. 2017 14:56 - Sist endret 16. mars 2020 09:08