Nasjonalt høstseminar for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten 2017

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Utsikt fra Soria Moria

Utsikt fra konferansehotell. Foto: Soria Moria hotell

Program

Godkjenninger

Høstseminaret er godkjent av

  • Norsk Sykepleierforbund som meritterende med totalt 10 timer for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.
  • Fagforbundet som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 10 timer.

  • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 10 kurstimer.

  • Psykologforeningen som 10 timers vedlikeholdsaktivitet.

  • Legeforeningen for alle spesialiteter med 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

 

Pris

  • 2750,- med overnatting
  • 2250,- uten overnatting
  • Prisen inkluderer lunsj begge dager, middag 13. november og ev. overnatting.
  • Overnatting andre netter enn "kursnatten" bestilles og betales av deltager selv.

Påmelding er nå avsluttet.

Kontakt

info-etikk@helsam.uio.no  

Publisert 10. jan. 2017 13:59 - Sist endret 27. okt. 2017 09:36